Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Банкiвський менеджмент

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Індекс групи 26897-МБС-1 П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович Домашня адреса 284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 47, кв.75 Назва організації ТзОВ “Інтерком” ЛТД посада менеджер відділу реалізації Контрольна робота з дисципліни “ БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ” з спеціальності «Банківська і страхова справа» П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна ПЛАН. 1. Банківська політика, її значенняу процесі стратегічного планування. 3 2. Управління ліквідністю в банківських установах. 5 3. Визначить коефіцієнт ROEдля банку «Народний» 9 Список використаної літератури 9 1. Банківська політика, її значення у процесі стратегічного планування. Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської політики є: - кредитна політика; - депозитна політика; - інвестиційна політика; - процентна політика. При формуванні банківської політики велике значення має визначення перспектив змін кількісних, якісних і соціальних показників розвитку банку, обгрунтування принципів здійснення його діяльності, виділення пріоритетів і вибір методів організації роботи. Як зазначає І.Д.Мамонова, “за сучасних умов далеко не всі новостворені комерційні банки мають продуману політику своєї діяльності. Так, багато з них не виробили критеріїв вибору клієнтів для кредитування, тобто, по суті, “підстроюються” під вимоги клієнтів при організації кредитного процесу” . Формування економічно обгрунтованої банківської політики вимагає розв’язку трьох важливих питань: - організаційного; - економічного; - інформаційного. Організаційне питання передбачає визначення підрозділу, що займається плануванням, починаючи з появи важливої ідеї і аж до її втілення в конкретні заходи й цифрові показники. В банках високорозвинутих країн з ринковою економікою плануванням займаються: - плановий відділ, створений саме для цього; - тимчасовий колектив – так званий мозковий центр, створений для вирішення якоїсь певної проблеми. До його складу входять творчі люди не з числа банківських службовців. До такої роботи можуть бути залучені вчені, юристи, фінансисти (бухгалтери) підприємств, організацій і т.і. Банківська політика, як і стратегічне планування в цілому, грунтується на глибокому аналізі кон’юнктури грошового ринку й можливостях самого банку. Важливим елементом аналітичної роботи банку при формуванні ним своєї політики є банківський маркетинг, який передбачає виконання наступних завдань: - аналіз попиту й пропозиції на банківські послуги в даному регіоні, а також за його межами; - оцінка місця даного банку в задоволенні існючих потреб у банківських послугах (кредитування, інвестування, консультування, організація безготівкових розрахунків, проведення лізінговиз операцій тощо); - порівняння норм витрат на здійснення відповідних операцій різними банками; - налагодження реклами. “Маркетинг передбачає насамперед з’ясування кола реальних і потенційних клієнтів банку незалежно від місця їхнього розташування. В зарубіжній практиці багато комерційних банків, створені як територіальні, згодом вийшли за межі обслуговуваної території, створивши філії своїх банків по всій країні” .

Успішне застосування маркетингу вимагає доброго знання банком, яких банківських послуг потребують фірми, розташовані на території, яку він обслуговує, кількісні параметри цих послуг, вимоги клієнтів до їх якості. З цією метою банк може проводити анкетування своїх реальних і потенційних клієнтів. В такій анкеті мають бути перераховані види послуг, яких потребувати клієнт. Водночас банк вивчає свої можливості з огляду на обсяг і структуру кредитних ресурсів, ліквідність балансу, рівень витрат на проведення відповідних операцій, технічну оснащеність банку, кваліфікацію кадрів, На підставі такого аналізу банк формує політику щодо кожної сфери діяльності (кредитна, інвестиційна, розрахункова тощо). При цьому обов’язково враховуються й можливості банків – конкурентів. Необхідними умовами успіного проведення банківського маркетингу є створення розгалуженої системи інформаційної служби, висока технічна оснащеність, зокрема можливість застосування електронно- обчислювальної техніки у процесі аналізу й прогнозування кон’юнктури ринку, організації реклами. 2. Управління ліквідністю в банківських установах. Важливим фактором, що впливає на попит на той чи інший банківський актив є його ліквідність, “тобто наскільки швидко цей актив можна перетворити у готівку без значних втрат його вартості” . Тому одним з головних завдань, що стоїть перед всяким банком, є забезпечення достатньої кількості готівки, необхідної для виплати вкладникам у разі відпливу вкладів, тобто коли депозити втрачаються, бо вкладники вилучають свої гроші і вимагають отримання готівки. “Щоб мати під рукою достатню суму готівки, банк повинен управляти ліквідністю. Йому потрібно для покриття зобов’язань вкладникам мати відповідну кількість ліквідних активів” . Н.Д. Білостоцька зазначає, що “ повсякденна робота комерційного банку по управлінню ліквідністю спрямована на самозбереження банку, умовою якого виступає безупинне виконання зобов’язань перед клієнтами. З організаційної точки зору вона передбачаєдотримання співвідношень окремих груп і статей пасивів і активів балансу, зафіксованих у певних показниках” . Такі показники поділяють на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх показників належать ті, що встановлюються Національним банком. Вони являють собою форму державного управління діяльністю комерційного банку. Внутрішні показники визначають найбільш загальні пропорції, необхідні для забезпечення фінансової стійкості банку. Наприклад, показник поточної ліквідності К4 розкриває відношення загальної суми ліквідних коштів до зобов’язань банку по рахунках до запитання. Якщо його значення для комерційних банків дорівнює 0,3, то це означає, що 30 % активів, що відповідають сумі залишків рахунків до запитання, необхідно тримати в найбільш ліквідній формі: залишків грошей в касах банку, залишків на його кореспондентських рахунках, облігацій державних позик, виданих кредитів терміном погашення до 1 місяця тощо. Конкретна частка кожного з цих активів в їх загальному обсязі визначається самим комерційним банкуом, причому вона не може складатися довільно. Пропорції окремих видів ліквідних активів встановлюються комерційним банком самостійно з урахуванням традицій, що склалися й специфіки роботи, а також особливостей діяльності клієнтури.

Ці пропорції фіксуються в формі внутрішніх показників ліквідності й служать орієнтиром в оперативній роботі відповідних служб і фахівців банку. При роботі з управління ліквідністю треба враховувати різні фактори, які можна умовно звести в чотири групи: А) випадкові й надзвичайні, що виникають у зв’язку з особливостями діяльності клієнтів банку; Б) сезонні, що мають відношення до виробництва і переробки сільськогосподарської продукції; В) циклічні, що відбивають коливання ділової активності; Г) довгострокові, спричинені зрушеннями у споживанні, інвестиційному процесі, розвитком науково-технічного прогресу. Всі ці показники є своєрідними обмежниками, що забезпечують відповідну спрямованість діяльності комерційного банку; їх дотримання не є безпосередньою роботою банку. Цільова функція управління банком визначається змістом процесу – позаяк банк являє собою комерційне підприємство, остаточно. Метою його діяльності є здобуття прибутку. Цим забезпечується “самозбереження” банку як установи, що функціонує в ринковому середовищі. Основою ліквідності для комерційного банку є забезпечення прибутковості виробничої діяльності (виконуваних операцій). Водночас особливості роботи банку як установи, діяльність якої грунтується на використанні коштів клієнтів, диктує необхідність застосування специфічних показників ліквідності. Хоча загальна і специфічна ліквідність комерційного банку доповнюють одна одну, спрямованість їхньої дії є протилежною. Максимальна специфічна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Але саме в цьому разі прибуток банку мінімальний. Максимізація прибутку вимагає не заощадження коштів, а їхнього застосування джля надання позичок і здійснення інвестицій. Позаяк для цього необхідно звести касову готівку й залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то максимізація прибутку загрожує безупинності виконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами. “Отже, сутність банківського управління ліквідністю полягає у гнучкому поєднанні протилежних вимог загальної і специфічної ліквідності. Цільова функція управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку при обов’язковом дотриманні встановлених і визненних самим банком економічних нормативів” . Здійснення управління ліквідністю вимагає відповідного оперативно-інформаційного забезпечення. Банк повинний мати оперативну інформацію про наявні в нього ліквідні кошти, очікувані надходження й майбутні платежі. Ця інформація подається в вигляді графіків надходжень і платежів, що випливають з прийнятих зобов’язань, на відповідний період. Дана інформація є основою для розгляду пакета кредитних пропозицій на даний період. Банківське управління ліквідністю має певні особливості порівняно з іншими комерційними підприємствами. Як і в інших підприємствах, в банках максимізація прибутку досягається збільшенням надходжень (виторгу) й скороченням витрат. Проте зміст цих показників у комерційних банках специфічний. Вони включають не загальний (валовий) оборот банківського “виторгу”, а лише ту його частину, що забезпечує формування й використання прибутку.

Часто таким ориентиром оказывается внедрение технических новшеств, их распространение. Напр., КМ. в девизе "Rank Xerox": "Мы научим весь мир копировать". Корпоратвный знaк - символ, заявляющий о принадлежности к какой-л. крупной организации (напр., "Красный крест"). КЗ. ориентирован на людей, персонал, а не на товары, маркирование продукции. Хотя известные товарные знаки могут выступать в роли КЗ., красуясь на деловой корреспонденции или значках на костюмах сотрудников фирмы. Корпорaция - 1) крупное предприятие, объединение; 2) ассоциация профессионалов , цех (медицинская К., рекламная К.) Широко употребляются выражения "корпоративная реклама", "корпоративный клиент". По существу, К. воспринимается как фирменность или высокий уровень менеджмента, организации. К слову "компания" часто добавляют эпитет "крупная". Для К. такого эпитета не требуется: мелкие и средние фирмы К. не называют. Кoсвенная реклaма - см. скрытая реклама. Креатв - творчество, работа художников, текстовиков, концептуалистов и других креаторов в рекламе

1. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

2. Человек в системе менеджмента

3. Шпоры по финансовому менеджменту

4. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

5. Кроссворд по банковскому менеджменту

6. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере
7. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики
8. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

9. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

10. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

11. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

12. Финансовый менеджмент (Контрольная)

13. Финансовый менеджмент

14. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

15. Банковский менеджмент

16. Основы менеджмента

Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Менеджмент по-японски

18. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

19. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

20. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

21. Менеджмент и его основные задачи

22. Основы отраслевого менеджмента
23. Экономический менеджмент
24. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

25. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

26. Финансовый менеджмент

27. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического планирования

28. Инновационный менеджмент (учебник)

29. Лекции по менеджменту

30. Организация производства и менеджмент в машиностроении

31. Американская и японская модели менеджмента

32. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Рекламный менеджмент

34. Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

35. Организационные структуры менеджмента

36. Тейлор Ф.У. – основоположник научного менеджмента

37. Стратегический менеджмент

38. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
39. Сущность менеджмента
40. Менеджмент. Лекции

41. Контрольная работа по финансовому менеджменту

42. Риск в менеджменте

43. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

44. Финансовый менеджмент. Основа обеспечения устойчивой позиции на рынке

45. Менеджмент в страховых организациях

46. Особенности японского менеджмента

47. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента

48. Природа и сущность функций менеджмента

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Шпоры к ГОСу по менеджменту

50. Мотивации в менеджменте

51. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

52. Человек в системе менеджмента

53. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)

54. Практика по менеджменту (оптовая торговля)
55. Эффективность менеджмента
56. Шпаргалки по менеджменту

57. Управленческие решения в аспектах современного менеджмента

58. Особенности менеджмента в шоу-бизнесе

59. Финансовый менеджмент организации

60. Риск в системе менеджмента

61. Основы менеджмента (справочно-информационные материалы)

62. Выработка конкурентоспособных стратегических решений на основе подходов к менеджменту

63. Менеджмент НКО

64. Важнейшие этапы становления теории менеджмента СМИ

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

65. Менеджмент рака предстательной железы в условиях республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко

66. Притчи о среднем менеджменте

67. Стратегический менеджмент

68. Развитие менеджмента в СССР и России

69. Основные принципы современного телевизионного менеджмента

70. Искушение менеджментом пятого уровня
71. Самые живучие мифы менеджмента
72. Іноваційний менеджмент

73. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

74. Билеты по инновационному менеджменту за осенний семестр 2000 года

75. Введение в специализацию Менеджмент

76. Вопросы менеджмента

77. Инновационный и производственный менеджмент

78. Инновационный менеджмент

79. Инновационный менеджмент

80. Инновационный менеджмент (курс лекций)

Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Информационное обеспечение менеджмента

82. История развития теории и практики менеджмента

83. Классическая школа менеджмента

84. Конспект по Менеджменту

85. Конфликты в менеджменте

86. Курсовая по менеджменту
87. Менеджмент
88. Менеджмент

89. Менеджмент

90. Менеджмент 2

91. Менеджмент в России

92. Менеджмент в малом бизнесе

93. Менеджмент и конкуренция

94. Менеджмент и психология

95. Менеджмент организации

96. Менеджмент продуктивности

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Менеджмент фирмы Sony

98. Менеджмент человеческих ресурсов

99. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.