Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти України Запорізький національний університет Факультет фізичного виховання КУРСОВА РОБОТА з методики та теорії фізичного виховання на тему: &quo ;Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи&quo ; Виконала: ст. 3-го курсу гр. 1212/6 Цвєткова Ю.А. Перевірила: Коваленко Ю.О. Запоріжжя ЗМІСТ ВСТУП 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 Вікові особливості формування особистості юного спортсмена і його виховання 1.1.1 Молодший шкільний вік 1.1.2 Підлітковий вік 1.1.3 Юнацький вік 1.2 Розвиток і удосконалення фізичних здібностей дітей підліткового віку 1.2.1 Вікові особливості розвитку сили і швидкісно-силових здібностей 1.2.2 Вікові особливості розвитку швидкісних здібностей 1.3 Вікова періодизація обсягу тренувальних навантажень 1.3.1 Основи вікової періодизації тренувальних навантажень 1.3.2 Періодизація загального обсягу тренувального навантаження 1.3.3 Періодизація вибіркового обсягу тренувального навантаження 1.4 Засоби виховання швидкісних здібностей 1.5 Визначення розвитку швидкісних здібностей 2. заВДАННЯ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Формування особистості при багаторічній спортивній підготовці — це динамічний процес, в основу якого покладено вікові й індивідуальні зміни взаємодії спортсмена з навколишнім світом, включаючи соціальне оточення, засвоєння норм, правил і моральних критеріїв, які регулюють поведінку. До кожного з періодів розвитку особистості залежно від віку і етапу спортивної підготовки ставляться певні соціальні вимоги. На підставі цих вимог розроблено права і обов'язки учнів ДЮСШ або спеціалізованого спортивного класу. Система педагогічного впливу тренера, спрямованого на формування позитивних якостей особистості, повинна повністю відповідати вимогам загальноосвітньої школи, а також віковим можливостям і здібностям юного спортсмена. Педагогічна і спортивна практика свідчить про те, що на етапі попередньої підготовки слід виховувати у юних спортсменів такі якості, як любов до Батьківщини, почуття дружби і поваги до старших, доброту, чесність і працьовитість, бережливість, дисциплінованість, старанність і допитливість, любовь до прекрасного, прагнення бути сильним, спритним, загартованим. Діти 7—8 років психологічно цілком підготовлені до чіткого розуміння цих вимог, і все залежить від того, якими засобами і методами скористується тренер. У цьому віці треба розвивати такі властивості особистості: почуття патріотизму, свідомість і колективізм; гуманність, чесність, сумлінне ставлення до праці, спортивного тренування; дисциплінованість і активність; сміливість і силу волі; самокритичність, скромність і допитливість. Не менш важливим є естетичне виховання особистості. На етапі поглибленої спортивної спеціалізації багато юнаків і дівчат досягають високих спортивних результатів, що значно підвищує відповідальність особи за свої поступки, дії, ставлення до суспільства. У цей час перед педагогами стоїть завдання подальшого розвитку і вдосконалення тих самих якостей, що й на попередніх етапах. На будь-якому етапі спортивної підготовки зміст педагогічного впливу має відповідати віковим особливостям розвитку особистості юного спортсмена.

Тема курсової роботи: „Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи”. Актуальність роботи: етап початкової спортивної підготовки, що збігається в багатьох видах спорту з підлітковим віком, характерний зростанням соціальних вимог до особистості юного спортсмена, ускладненням змісту педагогічного впливу. Тому саме вивчення особливостей розвитку підлітків та розвитку різних фізичних здібностей в цьому віці є актуальним. Об’єкт дослідження: учні загальноосвітньої школи. Суб’єкт дослідження: учні 8-го класу. Предмет дослідження: особливості розвитку швидкості в підлітковому віці. 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 Вікові особливості формування особистості юного спортсмена і його виховання 1.1.1 Молодший шкільний вік У цей віковий період відбуваються певні зміни в соціальних зв'язках, оцінці навколишньої дійсності. Для юних спортсменів авторитет учителя, тренера виходить на перше місце. Діти стають активними у громадських справах, живуть інтересами колективу. Про своїх товаришів судять прямолінійно, на зауваження не ображаються, завжди готові допомогти ровеснику. У цьому віці дітям властиві життєрадісність і добрий настрій. Основним фактором розвитку психіки є навчання. Характерні особливості сприйняття у перший рік навчання і виховання — його недостатня диференціація, деяка поверховість і слабка цілеспрямованість. Спортсмени-початківці добре сприймають лише той об'єкт, що пов'язаний з емоціями, має певне значення і зовнішні зрозумілі ознаки, на підставі чого й створюється уявлення про об'єкт. У зв'язку з цим уявлення і формулювання, які належать до структури особистості юного спортсмена, мають бути достатньо чіткими, доступними для його свідомості. Близькі за змістом об'єкти діти найкраще засвоять, якщо їх порівняти між собою. Пам'ять у дітей досить добра, і вони легко засвоюють все нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам'ять (у тому числі рухова, або моторна) дуже залежить від розвитку особистості, діти легко запам'ятовують усе, що їх цікавить, що їх близько стосується. У цьому періоді діти жадібно поповнюють свої враження й уявлення. Вони добре відчувають чуйне ставлення до них, захоплено сприймають красу природи. Відомий радянський педагог В.О. Сухомлинський під час навчання дітей молодшого шкільного віку значну частину часу проводив з ними в лісі, саду, на лузі. Спілкування з природою сприяло формуванню у його вихованців позитивних якостей особистості . При організації занять на відкритому повітрі тренерові не слід забувати про те, що дитина повинна мати не лише фізичне навантаження, а й емоційне, спостерігаючи за навколишнім середовищем, тренуючи уяву і пам'ять. Існує думка, що в дітей молодшого шкільного віку переважає механічне запам'ятовування, тобто вони легше запам'ятовують вправи, які їм показують. Багато хто з тренерів так і поступає. Однак перш ніж дати дитині завдання вивчити вправу або комбінацію вправ, треба їх не лише показати, а й розказати про принцип їх побудови, послідовність виконання тощо. Неусвідомлене запам'ятовування як моральних правил, так і фізичних вправ дає малий ефект.

Якщо матеріал зрозумілий, він набагато краще запам'ятовується і відтворюється. Дитяча увага має вибірковий характер і спрямована на те, що є для дитини особливо значним. Утримати увагу дитини на якомусь одному об'єкті дуже важко. Досвідчений тренер відчуває, коли вихованці стають неуважними, і переключає їх увагу на інший об'єкт. Обсяг уваги у дітей молодшого шкільного віку невеликий; в той же час вони, по суті, вчаться за двома програмами: загальноосвітньої та спортивної школи і їм доводиться сприймати багато нового і важкого для них матеріалу. Треба поступово вчити дитину спрямовувати і зосереджувати свою увагу на потрібних, а не тільки зовні цікавих речах. Тому в перші роки навчання і виховання юного спортсмена особливо важливим є уміння керувати його увагою. На першому етапі навчання юного спортсмена чітко простежується процес розвитку мислення. Хоч воно і залишається в основному конкретним, все ж кількість пізнаванних об'єктів і відношень між ними значно збільшується, розвивається також уміння порівнювати. В основі суджень дітей про ознаки і властивості предметів і явищ найчастіше покладено наочні зображення й опис. При цьому мислення проходить ніби дві стадії. Перша стадія полягає в тому, що на етапі попереднього навчання дитина весь матеріал аналізує переважно в наочно-дійовому плані, тобто спирається на реальні предмети або їхні прямі замінники. На другій стадії розвитку мислення діти починають абстрагувати й узагальнювати. Ця здатність з'являється через 1—2 роки систематичних занять фізичними вправами і залежить від індивідуальних особливостей, в одних дітей розвивається швидше, в інших — повільніше . Регулярні заняття в загальноосвітній і спортивній школі сприяють розвитку такої важливої психічної функції, як уява. На попередньому етапі спортивної підготовки розвиток уяви юного спортсмена проходить дві стадії. Спочатку образи спортивних рухів лише приблизно характеризують реальний об'єкт, мають мало деталей, статичні, не відображають змін, дій і взаємозв'язків. Це відтворювальна (репродуктивна) уява, пов'язана з умінням визначити і зобразити такий стан об'єктів, яким його розуміє юний спортсмен. У дітей молодшого шкільного віку є психологічні передумови для формування творчої (продуктивної) уяви, яка набуває величезної ваги на подальших етапах спортивної підготовки аж до виступів на Олімпійських іграх. Високий рівень розвитку творчих здібностей дуже потрібен як для самого вихованця, так і для його педагога-тренера, бо дає змогу досягти успіхів у спортивному удосконаленні . Творча уява формується під час виконання самостійно придуманих юними спортсменами різноманітних вправ, ігор, комбінацій тощо. У таких творчих ігрлх активно розпивається у дітей почуття особистості, тобто емоційне сприймання дійсності. Внаслідок навчально-тренувальних занять змінюється загальний характер емоцій. Поступово юний спортсмен засвоює правила поведінки в школі, спортивній секції, дома. Виконуючи ці правила, дитина відчуває задоволення, а при заохоченні тренером — радість. Емоції дитини в цьому віці іноді ще дуже нестійкі, її настрій часто міняється.

В цих нарисах ми зосереджумося саме на наукових нтерпретацях проблем становлення укрансько нац  нацоналзму, нтерпретацях, що дають змогу повернути цим проблемам  вдповдним дослдженням статус наукових. Друга тема це формування загальнотеоретичних поглядв на нацю та нацоналзм в укранськй нтелектуальнй традиц  сучасному суспльствознавств. Ми вже згадували про те, що укранський нацоналзм й укранська наця як сторичн явища цлком вдповдають, на нашу думку, певним тенденцям загальносвтового розвитку   конкретносторичним втленням цих тенденцй. Вдповдно, теоретичн й емпричн дослдження «укранського варанта» становлення й функцонування нац та нацоналзму вдповдають висновкам  узагальненням, що були сформульован певними дослдницькими школами  напрямами на основ аналзу вропейського чи свтового сторичного досвду. Зрозумло, цю подбнсть можна пояснити «вториннстю» укранського варанта нацогенези стосовно «передових» нацй, нтелектуальними запозиченнями тощо

1. Агресивна поведінка підлітків

2. Агресія як форма поведінки підлітків

3. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

4. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

5. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

6. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
7. Патріотичне виховання підлітків та юнаків
8. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

9. Статеве виховання підлітків

10. Виховання естетичної культури підлітків

11. Взаємовідносини підлітків

12. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

13. Неврози в дітей і підлітків

14. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату

15. Проблема "важких" підлітків

16. Профілактика та корекція поведінки підлітків

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

17. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

18. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

19. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

20. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

21. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

22. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними
23. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків
24. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

25. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

26. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

27. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

28. Маркетингові дослідження на підприємстві

29. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

30. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

31. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

32. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

33. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

34. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

35. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

36. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

37. Дослідження процесів масопереносу при фільтрації підземних вод

38. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
39. Дослідження харчування
40. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

41. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

42. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

43. Про методи дослідження малих річок

44. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

45. Метеорологічні дослідження

46. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

47. Палеоантропологічнi дослідження

48. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

49. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

50. Методи та етапи статистичного дослідження

51. Теорія і методологія дослідження управління

52. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

53. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

54. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
55. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
56. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

57. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

58. Дослідження методів інтерполяції

59. Дослідження методів чисельного інтегрування

60. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

61. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

62. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

63. Палеонтологічні дослідження

64. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

65. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

66. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

67. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

68. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

69. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

70. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
71. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
72. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

73. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

74. Маркетингові дослідження

75. Маркетингові дослідження з використанням анкети

76. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

77. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

78. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

79. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

80. Дослідження асортименту пральних машин

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики

81. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

82. Дослідження поведінки споживачів

83. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

84. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

85. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

86. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
87. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини
88. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

89. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

90. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

91. Променеве дослідження травної системи

92. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

93. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

94. Променеве дослідження щитоподібної залози

95. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

96. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Методи дослідження затрат робочого часу

98. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

99. Методи тестування у дидактичних дослідженнях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.