Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ державний технічний університет імені Івана Пулюя 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок Назар Ігор Богданович УДК 631.33.024.2 Науковий керівник: Палаш Володимир Миколайович кандидат технічних наук, професор Тернопіль - 2005 ЗмістВступ Розділ 1. Стан питання та завдання дослідження 1.1 Сучасний стан технічного обслуговування і ремонту машинного парку АПК України 1.2 Характеристика роботи дисків сошників зернових сівалок 1.2.1 Особливості конструкції та роботи сошників 1.2.2 Аналіз причин зношування дисків сошників 1.3 Існуючі способи ремонту дисків 1.3.1 Способи зміцнення поверхні дисків застосовуються винятково перед 1.3.2 Ремонт дисків при їх деформуванні, спрацюванні та жолобленні []1.3.3 Відновлення початкових розмірів у випадку, коли зовнішній діаметр диска не відповідає агротехнічним вимогам 7,39 1.4 Пріоритетні напрямки підвищення довговічності дисків з відновленням їх зовнішнього діаметра 1.5 Визначення залишкових напружень у диску 1.6 Мета та основні задачі досліджень Висновки Розділ 2. науково-технологічні передумови підвищення довговічності дисків 2.1 Моделювання оптимальних властивостей робочої ділянки диска з врахуванням особливостей умов їх експлуатації 2.2 Структурні перетворення при зварюванні сталі 65Г 2.3 Дослідження залишкових напружень в зварному з’єднанні виконаному коловим швом 2.4 Напружено-деформований стан із врахуванням конструкції диска 2.5 Функція поля пластичних деформацій при зварюванні сталі 65Г Висновки Розділ 3. Програма і Методика проведення досліджень 3.1 Моделювання властивостей дискової робочої ділянки 3.2 Технологія відновлення зовнішнього діаметра диска 3.3 Дослідження експлуатаційних властивостей відремонтованого диска 3.4 Методика визначення залишкового напруженого стану відремонтованого диска 3.5 Стендові та польові випробовування Висновки Розділ 4. Експериментальні дослідження довговічності відремонтованих дисків сошника 4.1 Зміцнення робочої ділянки відремонтованих дисків 4.2 Зносостійкість диска з врахуванням напружено-деформованого стану робочої ділянки 4.2.1 Залишковий напружено-деформований стан у диску 4.2.2 Зносостійкість диска 4.3 Жорсткість та втомна міцність відремонтованого диска 4.4 Стендові та польові випробовування дисків 4.5 Технологічний процес підвищення довговічності спрацьованих за зовнішнім діаметром дисків сошників зернових сівалок 4.6 Техніко-економічна ефективність технологічного процесу ремонту дисків Висновки Загальні висновки Список використаних джерел Додатки Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів АПК агропромисловий комплекс МТП матеріально-технічний парк ПК персональний комп’ютер ЗТВ зона термічного впливу , умовні пластичні деформації у радіальному та коловому напрямках радіальне переміщення функція, що характеризує зміну пластичних деформацій радіальні напруження колові напруження ВступАгропромисловий комплекс організаційно і технологічно пов'язаний із багатьма галузями національної економіки України.

Створення сприятливих умов для його розвитку є одним із визначальних чинників виходу нашої держави на міжнародний рівень розвитку. Інтенсифікація сільського господарства однією з найважливіших поставила проблему підвищення довговічності сільськогосподарської техніки, рівня технологічного обслуговування, зберігання та ремонту, при якому основними є витрати на запасні частини. Великі резерви у підвищенні ресурсу відремонтованих машин, значному скороченні запасних частин та економії суспільної праці є у розробці та створенні нових і економічно-ефективних способів відновленні деталей. Згідно з даними Міністерства агропромислової політики України для закупівлі запасних частин та ремонтних матеріалів з метою підготовки сільськогосподарської техніки до польових робіт у 2002-2003р.р., а також на технічне її обслуговування було витрачено майже 1,5 млрд. гривень на рік. Ці витрати можна суттєво скоротити якісною організацією відновлення та ремонту зношених деталей та технічного сервісу забезпечивши довговічність, надійність відновлених деталей на рівні нових з витратами, що не перевищують 55-60% вартості нових. До деталей, які потребують відновлення своїх розмірів та підвищення працездатності відносяться сталеві диски сошників зернових сівалок. На даний час в Україні майже 95% посівів зернових припадає на сімейство сівалок типу СЗ , обладнаних переважно сошниками дискового типу. Невеликий термін технологічно допустимої роботи дисків обумовлений зношенням робочої поверхні до діаметра 320мм. після посівів на площі близько 1300га, все ж зумовлює необхідність виготовлення їх для запасних частин у великій кількості. У зв'язку з цим проблема підвищення довговічності зношених дисків сошника є актуальною на сьогоднішній день. Важливість цього питання та застосування невідкладних заходів щодо його вирішення відмічено в Державних науково-технічних програмах. Актуальність теми. Сучасний стан технічного забезпечення аграрного сектора України характеризується зменшенням на 16. .50% порівняно із 1991 роком кількості техніки та значним її старінням - 40. .60% відпрацювали свій амортизаційний термін. Для відтворення матеріально-технічного парку агропромислового комплексу (АПК) на рівні технологічної потреби необхідно щорічно купувати машин і обладнання на суму понад 7. .8 млрд. грн. Крім того, підтримання матеріально-технічного парку (МТП) в працездатному стані потребує 1,2. .1,5 млрд. грн. на рік в основному на закупівлю запасних частин і ремонтних матеріалів . Ситуація, що склалась з технічним забезпеченням, вимагає нових підходів до формування та реалізації технічної політики в сільському господарстві. Основними напрямками розвитку є: 1. забезпечення прибутковості у сільському господарстві; 2. розробка і впровадження енергоощадних технологій, нової техніки та обладнання; 3. формування та функціонування ринків матеріально-технічних ресурсів тощо. Головним же завданням є збереження, відновлення, ремонт та підтримання в роботоздатному стані наявного технічного потенціалу та ефективне його використання . Серед великої кількості землеоброблювальної техніки, яка використовується для посіву сільськогосподарських культур, важливе місце займають зернові сівалки, робочими органами яких є диски сошника, виготовлені із сталі 65Г.

В результаті абразивного спрацювання, ударних навантажень, а також хімічної дії ґрунту відбувається зношення робочої поверхні дисків, в результаті чого зменшується їх зовнішній діаметр. Згідно агротехнічних вимог, коли диск за діаметром спрацьований більше ніж на 25мм., він забраковується. Відносно невеликий термін експлуатації дисків (4. .5 років) викликає необхідність виготовлення їх у великій кількості. На даний час агротехнічна галузь України щорічно потребує до 3 млн. нових дисків загальною вартістю близько 115 млн. грн. Для їх виготовлення необхідно майже 5,4 тис. т. листа із сталі 65Г. В зв’язку з цим, актуальним питанням є ремонт спрацьованих дисків із застосуванням таких способів, які забезпечують як відновлення їх геометричних розмірів так і високу зносостійкість. Серед таких процесів вагоме місце займають методи зварювання. Однак існуючі на даний час такі способи ремонту дисків є енергоємкими бо потребують застосування додаткових операцій підігрівання та термічного оброблення. Разом з тим, за економічними розрахунками, собівартість відремонтованого диска сошника зернової сівалки порівняно із новим є меншою на 25-30%. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у відповідності до існуючих Державних науково-технічних програм: “Підвищення надійності та довговічності машин і конструкцій&quo ;; “Впровадження технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 рр. (П.3.11 12); Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999-2010рр. за напрямком “Ресурсне оновлення виробництва на основі застосування сучасних організаційних та техніко-технологічних систем, організація матеріально-технічного постачання” та координаційного плану Комітету з питань науки і техніки України, розділу „Машинобудування” (позиція 43) „Високоефективні технологічні процеси в машинобудуванні&quo ; на 2000-2005 роки. . Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є збільшення ресурсу роботи дисків сошників зернових сівалок шляхом ресурсозберігаючих технологій. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: виявити причини та особливості зношення дисків сошників зернової сівалки; проаналізувати існуючі способи ремонту дисків та обґрунтувати доцільність відновлення їх зовнішнього діаметра зварюванням без застосування операцій попереднього підігріву та кінцевої термічної обробки; визначити оптимальний хімічний склад та мікроструктуру шва для одержання необхідних фізико-механічних властивостей робочої ділянки, що забезпечує втомну міцність та абразивну зносостійкість відремонтованого диска; дослідити вплив залишкових внутрішніх напружень на стійкість відремонтованого диска до абразивного зношення; розробити математичну модель експериментально-розрахункового методу для визначення напружено-деформованого стану у відремонтованих за зовнішнім діаметром дисках, виготовлених із сталі 65Г; провести стендові та польові випробування відновлених дисків; визначити основні параметри технологічного процесу ремонту спрацьованих дисків сошників зернових сівалок із відновленням їхнього зовнішнього діаметра.

Полозов доводив, що задовольнити вимоги солдатв-грушквцв УГВК не в змоз, оскльки матерально-технчне забезпечення здйснються в сформованих уже запасних полках. «Генер. комтет переконався,P вдзначив доповдач,P що люди сього ешелону просто не хотять йти на фронт, прикриваючись лише свом укранством»178. Член Укрансько Ради вйськових депутатв ВротновськийСивошапка з посиланням на нформацю вд козакв 1-го укранського полку додав, що «до сього ешелону в Чернгв приздили самостйники, обцяли х перевезти до Кива, озброти  там залишити. Треба пояснити, бо вони не знають, хто такий Генер. комтет; чи то д. Полозоз чи п. Мхновський?»179. Вротновський-Сивошапка запропонував вжити до полуботквцв найршучших заходв. Мельник, що також брав участь у переговорах, нформував про заперечення грушквцями наявност в х середовищ карних злочинцв  колишнх жандармв, як вже нбито усунут. Вн схилявся до того, що полуботквц «справжн патротиукранц», вимагають х вдправки на фронт як укрансько частини, хочуть, щоб з ними рахувались  х визнали як УГВК, так  росйськ власт

1. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

2. Технологии DVD (Универсальный Цифровой Диск)

3. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

4. Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

5. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

6. Технологии оптических дисков
7. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи
8. Влияние космоса на современные информационные технологии

9. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

10. Новые технологии и искусство

11. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

12. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

13. Безопасность информационных технологий

14. Технология ADSL

15. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

16. Основы информационных технологий

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

18. Безопасность информационных технологий

19. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

20. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

21. Компьютерные сети Информационных технологий

22. Технология PLC (Power Line Communication)
23. Компьютерные технологии в судостроении
24. Новые технологии в организации PC

25. Информационные технологии

26. Использование лазеров в информационных технологиях

27. Определение эффективности применения информационной технологии

28. Компакт-диски. Классификация. Принципы чтения и записи

29. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth

30. Дефрагментация и проверка диска

31. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

32. Речевые технологии

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

34. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

35. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

36. Информационные технологии в экономике

37. Учебник по технологии программирования

38. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS
39. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики
40. Технология производства молока

41. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

42. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

43. Экозащитные техника и технологии

44. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

45. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

46. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

47. Технология работы социального педагога с семьёй

48. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

49. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

50. Технология изготовления шпаргалки

51. Развитие творческих способностей на уроках технологии

52. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

53. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

54. Технология изготовления вафель с начинкой
55. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней
56. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов

57. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

58. Избирательный процесс и избирательные технологии

59. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

60. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

61. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

62. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства

63. Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

64. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)

Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин

66. Технология обработки на станках с ЧПУ

67. Конструирование и технология производства ЭВА

68. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А

69. Интернет - технология будущего

70. Техника и технология
71. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ
72. Технология изготовления печатных плат

73. Технологии утилизации шин и их восстановление

74. Сварочные технологии

75. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

76. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

77. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

78. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения

79. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

80. Технология изготовления печатных форм

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

81. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

82. Технология изготовления кухонного стола

83. Технология швейного производства

84. Технология изготовления мебели

85. Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

86. Технология транспортирования зеркал и стекла
87. Развитие технологии МОП ИС
88. Технология возведения зданий и сооружений

89. Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем

90. Автосервис. Технология окраски

91. Технология и автоматизация производства РЭА

92. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

93. Технология соединения деталей радиоэлектронной аппаратуры

94. Технология получения монокристаллического Si

95. Развитие технологии МОП ИС

96. Технология производства сахара и сахарной свеклы

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Применение высоких технологий в сельском хозяйстве

98. Технология молока и молочных напитков (схема)

99. Технология производства самогона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.