Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Тема: Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також застосуванні інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Система органів прокуратури.План1. Конституційні функції прокуратури України. 2. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян 3. Система органів прокуратури. 3.1. Генеральна прокуратура України. 3.2. Прокуратура Республіки Крим та прокуратури обласного рівня. 3.3. Прокуратури районного рівня. 3.4. Військові і транспортні прокуратури. 4. Висновок. 1. Конституційні функції прокуратури України Конституція України визначила прокуратуру України як єдину систему. Викладення основних положень про прокуратуру в окремому розділі (VII) Основного Закону України зумовлено тим, що виконання покладених на органи прокуратури функцій і повноважень є самостійним видом державної діяльності. Такий висновок підтверджують також як специфічні функції та характер діяльності прокуратури, так і принципи їх організації, єдність завдань цього незалежного централізованого державного органу. Відповідно до положень ст. 121 Конституції на прокуратуру України покладено: - підтримання державного обвинувачення в суді; - представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; - нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; - нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. У п. 9 розділу XV Перехідних положень Конституції вказується, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства — до введення в дію законів, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування. Ці ж самі функції прокуратури визначаються Законом України «Про прокуратуру» у редакції від 12 липня 2001 р. На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом. Це свідчить про зміщення пріоритетів діяльності прокуратури на користь захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. Наведені функції прокуратури відповідають передусім позиції формування правової держави. 2. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян Важливим напрямом діяльності прокуратури є нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Головним завданням у цьому напрямі його діяльності – не припустити порушення прав і законних інтересів засуджених та інших осіб, тимчасово обмежених у свободі і, внаслідок цього, нездатних повною мірою самостійно захищати свої права.

Чинне законодавство наділяє прокурора широкими повноваженнями у цій галузі нагляду, і вони мають дістати своє закріплення і в новому Законі “про прокуратуру”. Предметом нагляду є додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Прокурорський нагляд здійснюється систематично з тим, щоб: - своєчасно і правильно звертались до виконання і виконувались відповідно до вимог закону судові рішення у кримінальних справах; - на законних підставах перебували особи в місцях тримання затриманих попереднього ув’язнення, виправно-трудових та інших органах та установах, що виконують кримінальні покарання; - забезпечувалось дотримання встановлених законом прав осіб, взятих під варту, засуджених, виконання ними обов’язків, а також дотримання порядку, умов тримання та відбування кримінального покарання; - виконувалося законодавство про звільнення засуджених від відбування покарання, відстрочку виконання вироку та з інших питань, пов’язаних з виконанням вироку. Прокурор має право: - відвідувати безперешкодно в будь-який час органи, установи, що виконують покарання, а також місце тримання затриманих та місце попереднього ув’язнення; - опитувати затриманих, заарештованих і засуджених; знайомитися з документами, на підставі яких ці особи тримаються в місцях позбавлення волі або затримані чи взяті під варту; у встановлених законом випадках санкціонувати акти адміністрації виправно-трудових та інших установ, що виконують покарання; перевіряти законність наказів, розпоряджень, постанов, інструкцій, інших актів адміністрації виправно-трудових та інших установ, що виконують покарання; вимагати від посадових осіб органів, виправно - трудових та інших установ, що виконують покарання, пояснень з приводу допущених порушень, а також проведення перевірок; звільняти негайно своєю мотивованою постановою осіб які без законних підстав тримаються в місцях затримання, попереднього ув’язнення, виправно-трудових та інших установах, що виконують покарання, у штрафних, дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу та в інших місцях тримання під вартою; вимагати скасування незаконних і необґрунтованих наказів, розпоряджень, інструкцій, постанов та інших актів органів виправно-трудових та інших установ, що виконує покарання. Постанови, вимоги і вказівки прокурора, щодо додержання встановлених законодавством порядку і умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі та інших покарань підлягають обов’язковому покаранню адміністрацією місць позбавлення волі, а також органами, що виконують інші покарання. Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори в межах своїх повноважень беруть участь у здійсненні помилування та амністії відповідно до закону. Предметом нагляду є стан додержання законів при застосуванні примусових заходів медичного та виховного характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи, при адміністративному затриманні, арешті та нагляді, а також при триманні громадян у приймальниках-розподільниках і застосуванні спеціальних заходів примусу.

Прокурорський нагляд здійснюється систематично з тим щоб: не допускалися незаконні і безпідставні будь-які обмеження особистої свободи громадян, гарантованою Конституцією України; поновлювалися порушені права громадян, усувалися допущені незаконні і безпідставні обмеження особистої свободи громадян; обмеження особистої свободи громадян застосовувалися тільки тоді, коли для невідкладного захисту інтересів громадян або держави інші заходи будуть визнані недостатніми або малоефективними; примусові заходи медичного і виховного характеру застосовувалися до осіб лише суспільно небезпечних за наявності достатніх медичних, психіатричних підстав. 3. Система органів прокуратури 3.1. Генеральна прокуратура України Генеральна прокуратура України є найвищою ланкою системи органів прокуратури. Очолює Генеральну прокуратуру Генеральний прокурор. Він призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Строк повноважень Генерального прокурора – 5 років. Верховна Рада може висловити недовіру Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Висловлена недовіра зобов’язує Генерального прокурора України подати заяву Президенту про відставку, який приймає остаточне рішення про його звільнення з посади. Генеральний прокурор має першого заступника і заступників, які здійснюють керівництво певними структурами Генеральної прокуратури та нижчестоящими ланками прокуратури, контролюють їх діяльність. Заступники Генерального прокурора України спрямовують та контролюють роботу Головних управлінь, управлінь (відділів) згідно з встановленим Генеральним прокурором України розподілом обов'язків, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції. Для забезпечення колегіальності при розгляді найбільш важливих проблем прокурорсько-слідчої діяльності в Генеральній прокуратурі створюється колегія. До її складу входять: Генеральний прокурор (голова), його перший заступник, заступники, прокурор АРК, інші керівні працівники органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою за поданням Генерального прокурора. Засідання колегії скликаються за вказівкою Генерального прокурора. На її розгляд виносяться найбільш важливі питання, що стосуються стану законності та правопорядку, діяльності органів прокуратури та інші після їх глибокого і всебічного вивчення при наявності підготовлених документів. У разі необхідності проводяться виїзні або розширені засідання. Головує на засіданнях Генеральний прокурор України, а при його відсутності виконуючий обов'язки, в роботі колегії бере участь начальник або інший призначений для цього працівник організаційно-контрольного відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Генерального прокурора. Структура Генеральної прокуратури затверджується Верховною Радою за поданням Генерального прокурора. Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор. До складу Генеральної прокуратури входять: Генеральний прокурор, перший заступник, заступники Генерального прокурора, заступник – він же начальник слідчого управління, старші помічники і помічники Генерального прокурора по особливих дорученнях.

Островського у справ Луньова, промову адвоката Л. Розенталя у справ Козтса). 3. Подання  аналз доказв, як встановлюють обставини, що виключають можливсть порушення кримнально справи. (Див. промову адвоката А. Каляева у справ Курдна, промову адвоката В. Поганкна у справ Клкова). 4. Аналз характеру вини (крайня необхднсть, наявнсть необережност, необхдна оборона...) Див. промову адвоката О. Дервза у справ Верховського, промову адвоката ¶. Успенського у справ Муранова2. 5. Аналз мотивв, якими керувався пдсудний. Варто звернути особливу увагу при пдготовц судово промови на промову адвоката С, Любтова у справ Назаренка. 6. Аналз ступеня  характеру вдповдальност. Див. промову адвоката А. Екмекч у справ Кирилно4, промову А. Полякова у справ Цаплна . 7. Аналз причинного зв'язку мж дянням, у якому обвинувачуються пдсудн,  наслдками. Див. промову адвоката М. Карабчевського у справ братв Скитських. 8. Аналз причин  умов, як сприяли вчиненню злочину. Див. промову адвоката А

1. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

2. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

3. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

4. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

5. Визнання та виконання рішень іноземних судів

6. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві
7. Закон о политических партиях: в чем суть альтернативных подходов
8. Суть, цілі, завдання фундаментальних наук

9. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

10. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

11. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

12. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

13. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

14. Законы Хаммурапи – выдающийся памятник права Древнего Вавилона

15. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

16. Уголовный закон Украины

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

17. Закон Украины «О гражданстве»

18. Конституция - основной закон государства

19. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

20. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

21. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

22. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"
23. Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя
24. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

25. Наследование по закону согласно римскому частному праву

26. Законотворчество и механизм реализации законов

27. Проблемы законности в Российской Федерации

28. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

29. Вечные законы человеческого бытия в романе Шолохова "Тихий Дон"

30. Архимед и его законы

31. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

32. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Прокурорский надзор за исполнением законов

34. Проблемы укрепления законности и правопорядка

35. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

36. Уголовный закон: понятие, признаки, значение

37. Вопрос о действии промежуточного закона

38. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.
39. Социальные законы экологии
40. Законы и категории диалектики в педагогической практике

41. Линия производства филе минтая мороженого, 25 т/сут

42. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

43. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программы при различных законах управления

44. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»

45. Расчет и проектирование судового асинхронного электродвигателя

46. Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна "ОГЮСТ"

47. Ветви христианства. Суть различий

48. УСТОЙЧИВОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ. ДЕГРАДАЦИЯ

Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы

49. Вероятностные или статистические законы

50. Динамические законы и механический детерминизм

51. История открытия закона Ома, виды закона Ома

52. Эвристические функции законов сохранения

53. Великие законы сохранения

54. Свойства симметрии и закона сохранения
55. Понятие общественного способа производства. Закон соответствия. Диалектика производительных сил и производственных отношений.
56. Динамические законы и механический детерминизм

57. Логические законы

58. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

59. Жан-Батист Сэй и его законы

60. Закон информированности-упорядоченности

61. Суть, формы и причины инфляции

62. Федеральный закон о бюджете на 2000 год

63. Рынок: основы формирования, законы функционирования

64. Сущность и функции денег. Закон денежного обращения. Инфляция

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

65. Общая и предельная полезность. Законы Госсена

66. Рынок и закон спроса

67. Законы Хаммурапи

68. Положение воинов по законам царя Хаммурапи

69. Свод Законов Российской империи 1825 г.

70. НЭП: суть, опыт, уроки
71. Поиск общей причины неудач ppm первого рода. «Закон сохранения силы»
72. Характеристика идей в "Слове о законе и благодати"

73. Слово о Законе и Благодати

74. Сон "есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас" (по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание")

75. Виникнення науки и поняття логічного закону

76. Законы логики

77. Основные законы правильного мышления

78. Относительность закона Хаббла

79. Закон Хаббла

80. Планеты и законы их обращения

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Газовые законы в живой природе и медицине

82. Строгое притяжение к нормальному закону для стационарных последовательностей с равномерно сильным перемешиванием

83. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

84. Закон всемирного тяготения

85. Галилей и законы движения

86. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
87. Делегирование: самая суть
88. Закон соответствия уровня потребления уровню выживания

89. Закон о налоговой службе Украины

90. Закон Брэгга

91. Закон Харди—Вайнберга

92. Закон Ома

93. Феномен жизни и законы неживой природы

94. Закон радиактивного распада

95. Закон Грэма

96. Проверка закона Ома для участка цепи и всей цепи. Проверка закона Кирхгофа

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

97. Уточненный закон всемирного тяготения Ньютона

98. Закон вечности

99. Основные законы химии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.