Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Становлення професійних бухгалтерських організацій

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат з дисципліни: “Історія бухгалтерського обліку&quo ; На тему: „Становлення професійних бухгалтерських організацій&quo ; ЗмістВступ 1. Становлення професійних організацій в зарубіжних країнах 2. Становлення професійних бухгалтерських організацій в Росії і колишньому Радянському Союзі 3. Стан професійних бухгалтерських організацій в незалежній Україні 4. Міжнародні професійні організації Список використаної літератури Додатки ВступДля підвищення престижу і авторитету своєї професії люди ще з давніх-давен створювали об'єднання, метою яких був обмін досвідом, навчання майбутніх спеціалістів, захист &quo ;власної справи&quo ; від авантюристів, а також реалізація своїх прав і покращання матеріальних умов праці. Високі вимоги до професії, підвищення відповідальності за наслідки, які спричинила подана інформація та необхідність її уніфікації, виступили ще одним важливим мотивом при створенні професійних об'єднань. Слід відмітити, що час виникнення професійних інститутів та об'єднань бухгалтерів в різних країнах співпадає в більшості випадків з сильним розвитком торгівлі тієї чи іншої держави, внаслідок розширення з різних причин географічного положення даної держави. Перше професійне об'єднання - Collegio dei Raxo a i - було створене в 1581 р. в італійському місці Венеція. В тому ж столітті рахівниками м. Мілан було створено товариство, метою діяльності якого стало встановлення єдиного тарифу заробітної плати для осіб облікової професії. Це було великим досягненням, адже рахівникам не встановлювали заробітну плату: вони самостійно визначали її розмір. Наукові організації, що займались теорією і практикою обліку, вперше виникли в Італії. Академічні товариства, зокрема, італійські, були тими науковими центрами, де відшліфовувались окремі ідеї теорії і практики рахівництва, набували завершеної форми і кінцевого вираження окремі вчення теоретичного рахівництва. На XIX ст. - період, протягом якого рахівництво набуло завершеної наукової розробки, що стала результатом праць окремих авторів і колективної праці тих чи інших організацій, які займались вирішенням теоретичних та практичних проблем рахівництва, - припадає період пожвавлення діяльності професійних організацій.1І-го липня 1813р. Приватне товариство болонських рахівників було перетворено на Болонську Академію любителів облікових знань, яка проіснувала до 1860 p., а згодом була перетворена на офіційну Академію рахівників. В 1869 р. подібна Академія була заснована в Мілані, в 1879 р. - у Флоренції, в 1885 р. - у Римі, в 1886 р. - у Комо, в 1894 р. - в Турині. Робота окремих організацій, які здійснили значний внесок в розвиток теорії і практики бухгалтерської науки, була досить цікавою. 1. Становлення професійних організацій в зарубіжних країнахАвстралія. В Австралії iснують дві професійні бухгалтерські організації: інститут присяжних бухгалтерів Австралії (ІСАА) і Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів-практиків (ASCPA). Чac від часу ці дві провідні австралійські бухгалтерські організації робили спроби об'єднатись, але безуспішно. Щоб уникнути ситуації створення суперечливих стандартів, в 1964 р.

вони створили Австралійський фонд науково-дослідних робіт з питань бухгалтерського обліку (AARF) (далі - Австралійський фонд) і почали разом фінансувати розробку стандартів для регулювання бухгалтерського обліку. На Австралійський фонд покладались наступні функції: • розробка проектів стандартів; • з'ясування громадської думки з приводу їх впровадження; • внесення змін і поступового доведення їх до затвердження в якості стандартів бухгалтерського обліку. На початку 80-х років XX ст. стало очевидним, що бухгалтерам не вистачає дієвих механізмів, які б примусили фірми виконувати вимоги щодо розкриття фактів та причин значного відхилення від стандартів. В результаті бухгалтери звернулися до уряду з вимогами надалі обліковим стандартам силу закону. Уряд погодився, але перед тим висловив бажання впевнитись, що при цьому будуть повністю дотримані громадські інтереси. В 1984 р. було організовано Спостережну раду з розробки стандартів 6yxгалтерсьлого обліку (ASRB), на яку покладались контрольні функції. З появою Спостережної рада з розробки стандартів бухгалтерського обліку Австралія вступила у фазу подвійного регулювання облікових стандартів: професійного і законодавчого. В 1989 р. обидві організації об'єдналися. З цього моменту Австралійський фонд науково-дослідних робіт з витань бухгалтерського обліку (AARF) в новому складі отримав право встановлювати стандарти під контролем Ради з дев'яти осіб, що призначалися урядом (чотири місця були зарезервовані для бухгалтерських організацій). Функція контролю спеціально не виділялась, а Інститут присяжних бухгалтерів Австралії і Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів практиків позбавлялись права вето. Цікаво, що в структурі створеного органу знайшли відображення деякі пропозиції британського комітету Дірінга. В 1996 р. Спостережну раду з розробки стандартів бухгалтерського обліку було перетворено на Австралійську раду з розробки стандартів бухгалтерського обліку (AASB), яка стала основним органом з розробки стандартів в Австралії. В 1991 р. Австралійська рада з розробки стандартів бухгалтерського обліку створила нову незалежну структуру встановлення стандартів. Відповідно були затверджені: Австралійський фонд зі стандартів бухгалтерського обліку (AASF), незалежний від бухгалтерів, бізнесових кіл і уряду, фінансується з широкого кола Джерел; в рамках Фонду - єдина національна Рада зі стандартів бухгалтерського обліку (ASB), що утворилась в результаті злиття AASB і громадського відділу AARF. На Австралійську раду з розробки стандартів бухгалтерського обліку покладені наступні функції: розробка концептуальної основи, що не має сили облікового стандарту, але використовується з метою оцінки запропонованих облікових стандартів; розгляд запропонованих стандартів бухгалтерського обліку; фінансування або проведення своїми силами розробки можливих облікових стандартів; виявлення у випадку необхідності суспільної думки щодо потреби вносити зміни у запропоновані стандарти; коригування за формою і змістом запропонованих стандартів бухгалтерського обліку. . Управління всією системою регулювання компанією і цінними паперами знаходиться в компетенції Австралійської комісії з цінних паперів (ASC).

Відповідно стандарти, що затверджуються Австралійською радою з розробки стандартів бухгалтерського обліку, вводяться в дію даною комісією з цінних паперів. Австралійська комісія з цінних паперів може притягнути до відповідальності компанії, які не виконують затверджені норми. Австро-Угорська імперія. У Австрії та Німеччині, що наприкінці XIX ст. входили до складу Австро-Угорської імперії, правильно оформлені торгові книги, як і в інших державах, виступали незаперечним доказом розрахунків, що на них ґрунтувалися. Надаючи цим книгам такого великого значення при розгляді торговельних справ, законодавство цих країн не забуло і про осіб, яким воно могло б довірити перевірку та пояснення записів, що в них знаходилися. Такими тлумачами купецьких книг виступили присяжні ревізори торговельних книг, які носили назву Bucherrevisore . Контингент цих осіб складався з досвідчених бухгалтерів та викладачів рахівництва, затверджених в своєму званні судом після подання старшини купецтва або торгових камер. Присяжні ревізори не служили у приватних або громадських установах: вони були судовими чинами, відповідальними лише перед законом. У Австрії рахівництво здавна було предметом університетського викладання. Австро-угорські та німецькі бухгалтери відігравали у своїх країнах не меншу роль, ніж їх колеги у Великобританії. Бухгалтери великих торговельних підприємств зазвичай мали добру освіту. У більшості випадків вони закінчували спеціальний навчальний заклад або пройшли не менше б класів гімназії або реального училища та володіли, крім рідної, якою-небудь іноземною мовою. Відсутність у Великобританії та Німеччині особливого інституту бухгалтерів пояснювалася наявністю цілого ряду різних спілок та ферейнів, які переслідували однорідні з названим інститутом цілі - зростання морального та розумового розвитку своїх членів. Крім того, в Австро-Угорщині, як і у Франції, з 14 травня 1870 р. рахівництво отримали змогу викладати лише особи, які склали спеціальний іспит в комісіях, призначених урядом. Великобританія. У Великобританії професія бухгалтера виникла в Единбурзі у 1853 р. з утворенням Спілки бухгалтерів Единбургу (Socie y of Accou a s i Edi burg) зареєстрованої в жовтні 1854 p. Незабаром аналогічна організація з'явилась в Глазго - Інститут бухгалтерів і актуаріїв Глазго ( he I s i u e of Accou a s a d Ac uaries i Glasgow), зареєстрований в травні 1855 p.; згодом - в Лондоні (1870), в Ліверпулі (1871), в Манчестері. У XIX ст. Великобританії професія рахівників як службового персоналу нормована не була, натомість широкий розвиток отримала професія публічних рахівників. Хронологію створення професійних організацій у Великобританії представлено в таблиці 1. На початку XX ст. стан бухгалтерського обліку різко відрізнявся від того, що склався до теперішнього часу, зокрема, щодо його організаційно-правової структури. Хоча професійні організації бухгалтерів вже існували, в Великобританії (як і в СЩА) вони були не чисельні та невпливові.Таблиця 1. Професійні організації Великобританії Рік заснування Організація 1854 Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії 1870 Спілка бухгалтерів в Ліверпулі 1870 Інститут бухгалтерів в Лондоні 1871 Інститут бухгалтерів в Манчестері 1880 Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу 1885 Інститут суспільних фінансів і бухгалтерської справи 1888 Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії 1904 Асоціація дипломованих бухгалтерів 1919 Інститут управлінських бухгалтерів На початку XX ст.

Признаючи засадничо волю праці, держава дбатиме про видатність праці, з одного боку, шляхом видавання закону, що визначуватиме умови кваліфікованої праці і концесіованих занять та нормуватиме внутрішній реґулямін підприємств, зокрема розпорядок робіт і технічний процес, з другого боку, при помочі контрольних органів та інших державних установ. 9. Ведучи державний уряд праці, та контролюючи приватні бюра посередництва праці, держава дбатиме про матеріяльну поміч безробітним, що її буде уділювати при посередництві професійних організацій з фондів, зібраних від працівників і працедавців, а у виняткових, визначених законом, випадках, з допомогових фондів громад і держави. 10. Держава заведе єдину організацію загального забезпечення, обов'язкову для всіх верств суспільности, приймаючи рівночасно на себе обов'язок удержувати всіх громадян понад 60 років життя, позбавлених власних засобів прожитку. IV. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 1. Здійснення постуляту української державности передумовляє активізацію внутрішнього політичного життя українського народу, заманіфестовану назовні для зазначення української справи, як рішаючого чинника в питанні східньо-европейського політичного стану. 2

1. Організація евакуаційних заходів

2. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

3. Етапи організації бухгалтерського обліку

4. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

5. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

9. Основи організації бухгалтерського обліку

10. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

11. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

12. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

13. Сутність організаційних змін

14. Формування організаційних структур управління підприємством

15. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

16. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

18. Організація бухгалтерського обліку

19. Суспільна організація життя слов

20. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

21. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

22. Організація праці менеджера
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
24. Організаційна система управління природокористуванням України

25. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

26. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

27. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

28. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

29. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

30. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

31. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

32. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

33. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

34. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

35. Організація касових операцій у банківських установах

36. Організація ресурсної бази банків в Україні

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
39. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
40. Організація охорони праці на виробництві

41. Організація робочого місця бухгалтера

42. Рівні організації організму людини

43. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

44. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

45. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

46. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

47. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

48. Внутрішній аудит організації

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

50. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

51. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

52. Організація документування господарських операцій

53. Організація і методика аудиту грошових коштів

54. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
55. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
56. Організація облікової політики підприємства

57. Організація обліку в магазині "Світанок"

58. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

59. Організація обліку доходів

60. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

61. Організація обліку на підприємстві

62. Організація обліку орендних операцій

63. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

64. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

65. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

66. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

67. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

68. Організація управлінського обліку

69. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

70. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
71. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
72. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

73. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

74. Громадські організації як вид об’єднань громадян

75. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

76. Організації (органи) господарського керівництва

77. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

78. Організація захисту державної таємниці в Росії

79. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

80. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

82. Правова організація працевлаштування громадян

83. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

84. Організація видавничій справи

85. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

86. Організація роботи користувача з АБД
87. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access
88. Військова організація Запорізької Січі

89. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

90. Поява робітничих організацій в Україні

91. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

92. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

93. Організація роботи шкільної їдальні

94. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

95. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

96. Інформаційне забезпечення діяльності організації

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

97. Організація збутової діяльності на підприємстві

98. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

99. Організація обліку на торгівельному підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.