Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему: «Економічна сутність статистика зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів» Статистика зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів Міжнародна торгівля – це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівля всіх країн світу. Як потужний фактор розвитку національного господарства окремих країн та міжнародної економіки в цілому, вона складається із зустрічних потоків – експорту та імпорту і характеризується торговельним сальдо та торговельним оборотом. Об’єктом статистичного спостереження статистики зовнішньоекономічних зв’язків є не тільки товари, ай зовнішньоекономічні послуги. За сотанні роки значення зовнішньої торгівлі послугами для розвику світової економіки значно зросло. Все більшого значення набувають такі спеціалізовані послуги, як проектно-конструкторські , будівельні та монтажні роботи, підготовка програмного забезпечення і технічного обслуговування обчислювальної техніки, маркетинг та ін. Послуги, що експортуються та імпортуються, не можуть підлягти митним процедурам, тому статистичне спостереження за цими операціями необхідно здійснювати шляхом введення статистичної звітності, опитування виробників та користувачв зовнішньоеокономічними послугами, реєстраційних записів валютно-фінансових органів. Статистичний відділ ООН рекомендує наступні методи отримання необхідних даних з послуг: опитування виробників та користувачів послуг про обсяги продажу особам (експорт) і закупока у осіб (імпор), які не мешкають в країні; реєстраційні записи валютно-фінансових органів про виплати, які були проведені за еордон та одержані з-за кордону у зв’язку з наданням послуг. Експорт та імпорт послуг може здійснюватися в різних формах: споживач може приїхати в країну виробника (туризм); виробник може приїхати в країну споживача (консультаційні послуги); виробник і споживач можуть зустрітися з а межами своїх відповідних країн (транспортні послуги); послуга може забезпечуватися за допомогою міжнародних електрозв’язків (комп’ютерні послуги). Транспортні послуги включають вантажні і пасажирські перевезення усіма видами транспорту, а також інші розподілені і допоможні послуги, включаючи оренду транспортного обладнання разом з екіпажем, транспортування трубопроводами, здійсненні резидентами однієї країни з метою обслуговування резидентів іншої країни. Основний обсяг перевезень як пасажирських, так і вантажних здійснюється транспортними компаніями шляхом експлуатації транспортних засобів і подібного обладнання. Подорожі, як компонент платіжного балансу, охоплює ті товари та послуги, які були придбані у економіки даної країни приїжджими особами протягом терміну їх перебування на економічній території даної країни, що не перевищує 1 рік. У величину цього показника не включаються міжнародні перевезення іноземних туристів, які відображаються у компоненті перевезення пасажирським тарнспортом. До категорії «інші послуги» відносяться операції сфери міжнародної торгівлі, що не увійшли в такі компоненнти як транспортні послуги та подорожі.

До послуг зв’язку відносять: телекомунікації, які включають передачу звукової інформації та образів за допомогою телефону, телеграфу, радіомовлення, електронної пошти і т. п. поштове обслуговування та службу кур’єрського зв’язку, куди включаються збір, транспортування і доставку листі, періодичних та інших друкованих видань, посилок та бандеролей. Будівельні послуги включають спорудження будівельних об’єктів та монтаж обладнання, які викорнуються працівниками підприємства за межами економічної території, на якій воно знаходиться. Таке підприємство повинне мати повний набір окремих рахнків, платити прибуткові податки в країні, де ведеться ця діяльність. Страхові послуги включають різноманітні види страхування, які здійснюються страховоми компаніями даної країни для зарубіжних партнерів і навпаки. До таких послуг відноситься страхування зовнішньоторговельних вантажів, інші види прямого страхування, а також перестрахування. Вартість страхування зовнішньоторговельних вантажів узгоджується з вартісною оцінкою експорту та імпорту рухомих товарів на умовах ФОБ. Фінансові послуги включають посередницькі та допоміжні послуги, які надані резидентаи однієї країни резедентам іншої . Комп’ютерні та інформаційні послуги охоплюють операції з наданням послуг між резидентами і нерезидентами з обраних даних та інформаційних повідомлень. Авторські та ліцензійні платежі включають обмін потоками платежів між резидентами та нерезидентами за користування на законних підставах створеними нефінансовими активами нематеріального характеру. Інші ділові послуги охоплюють різноманітні категорії міжнародних послуг, які не були розглянуті раніше. Вони включають перепродаж товарів за кордоном, операційний лізинг та інші ділові, професійні та технічгні послуги. До державних послуг відносяться всі зовнішньоторговельні операції посольств, консульств, військових представництв і оборонних організаці, які знаходяться за кордоном і здійснюються з резидентами тієї економіки, де вони розташовуються і функціонують. Статистика платіжного балансу Платіжний баланс – це статистична система для відображення економічних операцій, що реалізуються між даною країною та іншими країнами протягом певного періоду часу. У статистичному розумінні платіжний баланс – це таблиця, що систематизовано показує економічні операції між резидентами і нерезидентами національнохї економіки. Платіжний баланс дає докладну характеристика зовнішньоекономічного стану країни на макрорівні. Економічні операції здійснюються між інституційними одиницями. Інеституційні одиниці даної країни називаються її резидентами, а всі решта – нерезидентами. Операція визначається як економічний потік, який є результатом взаємодії інституційних одиниць івідображає створення, перетворення, передачу або зникнення економічних цінностей. Наприклад, економічна операція може представляти собою зміну прав власності на товари чи фінансові активи, здійснення послуг тощо. Платіжний баланс, на відміну від бухгалтерського (стан активів і пасивів економічної одиниці на певну дату), відображає лише зміни в обсязі активів чи зобов’язань, які виникли внаслідок операцій.

Платіжний баланс складається Національним банком України. Длязабезпечення глобальної автоматизованої перевірки якості даних в Україні організовано замкнену систему збору інформації, згідно з якою рух коштів на рахунках у іноземних банках у розрізі статей платіжного балансу зіставляється із залишками на початку та кінець періоду. Щомісячно електронною поштою надходять звіти комерційних банків про залишки та рух коштів на кожному рухунку з іноземним банком у валюті з інформацією про рух коштів за статтями платіжного балансу та країнами – торговельними партнерами. Додатково за аналогічною схемою надходить інформація про рух коштів на розрахункових рахунках підприємств, які мають дозвіл НБУ для відкриття таких рахунків в іноземних банках. Платежі на суму вище 250 тис. доларів США декларується копією платіжного документа. Статистичні органи щомісячно проводять розрахунки торговельного балансу країни та надають його НБУ. Прямі інвестиції з України у 2004 р. Всього У тому числі В країнах СНД В інших країнах світу Капітал резидентів в економіці інших країн, на початку року 165960,7 92413,9 73546,8 Збільшення капіталу резидентів за рахунок 4692,5 2466,1 2226,4 Грошових внесків 4620,1 2393,7 2226,4 Внесків у вигляді цінних паперів - - - Внесків внаслідок скасування боргу - - - Реінвестування доходів - - - Внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна 72,4 72,4 - Внесків у вигляді нематеріальних активів - - - Інших видів здійснення інвестицій - - - Зменшення капіталу резидентів за рахунок 783,6 681,8 101,8 Вилучення капіталу 757,7 655,9 101,8 З них Грошових внесків 27,6 27,6 - Цінних паперів - - - Рухомого і нерухомого майна 730,1 368,3 101,8 Інших видів вилучення капіталу 26,0 26,0 - Переоцінка капіталу -68,7 -68,7 - Утрати капіталу 151,9 87,1 64,8 Перехід прав власності на капітал резидента за кордоном іншому резиденту - - - Обсяги прямих інвестицій, які перейшли з категорій портфельних інвестицій - - - Обсяги прямих інвестицій, які перейшли до категорії портфельних інвестицій - - - Курсова різниця 6210,6 5406,1 804,5 Капітал резидентів в економіці інших країн, на кінець року 175859,6 99448,5 76411,1 Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн, включаючи позичковий капітал, на кінець року 175859,6 99448,5 76411,1 Як правило, платіжний баланс публікується за представленою в таблиці Для відображення безкоштовних передач економічних цінностей 9товарів, послуг чи фінансових активів) вводиться «Трансферти». Як і в інших статистичних схемах, в платіжному балансі розрізняють поточні операції і капітальні операції. Сальдо рахунку поточних операцій за абсолютною величиною повинно дорівнювати сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансовими активами й зобов’язаннями. Побудова платіжного балансу грунтується на принцпах: Подвійний запис. Кожна операція в платіжному балансі відображується двічі – по кредиту одного рахунку і по дебету іншого. Визначення вартостей операцій за риноквими цінами. Як правило для оцінки операцій використовуються ринкові ціни, або ціни, за якими реально проходив обмін економічних цінностей. Використання розрахункового обмінного курсу.

Політичну референтуру, що координує діяльність поодиноких націоналістичних організацій, веде культурно-освітню працю внутрі тих організацій та займається питанням зовнішньої політики Проводу. 4. Економічну референтуру, що веде економічні справи Проводу, старається про фонди для відбуття Конґресу та виготовляє пляни для витворення сталої, сильної економічної бази для майбутньої організації українських націоналістів. III. Провід приступає до видавання свого органу „Розбудова Нації”, в якому будуть заступлені такі відділи: ідеологія, політика, філософія, соціологія, економічний та військовий відділи, література, політична та військова мемуаристика, визвольні змагання інших народів, огляд політичного життя українського та міжнароднього, націоналістичного руху, україніка та бібліогарфія. Журнал буде видаваний у Празі. IV. Для придбання фонду на поточні потреби, як рівнож у зв'язку з підготовкою Конґресу Українських Націоналістів, Економічна Референтура приступила до збирання фондів на лісти. Кожна ліста є на мінімальну суму 10 амер. дол

1. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

2. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

3. Економічна сутність та форми оплати праці

4. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

5. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

6. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
7. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
8. Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

9. Економічна ефективність виробництва

10. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

11. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

12. Економічна ефективність птахівництва

13. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

14. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

15. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

16. Економічна ефективність туризму

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

17. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

18. Економічна ефективність організації виробництва пальто

19. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

20. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

21. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

22. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
23. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу
24. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

25. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

26. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

27. Економічна рівновага і циклічність

28. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

29. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

30. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

31. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

32. Маркетингова сутність реклами

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

33. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

34. Сутність та зміст сучасного менеджменту

35. Основні напрямки зовнішньої політики України

36. Міжнародна економічна система та її головні елементи

37. Економічна безпека Росії

38. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
39. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
40. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

41. Сутність і значення соціального страхування

42. Сутність перестрахування

43. Економічна оцінка кредитного процесу

44. Сутність токсикоманії

45. Економічна оцінка активу балансу підприємства

46. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

47. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

48. Хімічна промисловість України

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

50. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

51. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

52. Сутність держави

53. Сутність і сфера міжгалузевого управління

54. Сутність Римського права
55. Економічна інформатика
56. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

57. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

58. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

59. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

60. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

61. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

62. Сутність спонсорства

63. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

64. Економічна характеристика країн Африки

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

65. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

66. Міжнародна економічна інтеграція

67. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

68. Зовнішня торгівля Румунії

69. Поняття та сутність ефективності управління

70. Сутність корпоративної культури
71. Сутність організаційних змін
72. Сутність, види та канали комунікацій

73. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

74. Болонський процес - сутність, концепції, методика

75. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

76. Сутність і зміст педагогічної етики

77. Партійні системи: сутність і типи

78. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

79. Сутність лібералізму

80. Таїнство Хрещення і його сутність

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Сутність соціального контролю у сфері праці

82. Сутність технологій в соціальній роботі

83. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

84. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

85. Сутність протестантської філософії

86. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства
87. Економічна суть грошей
88. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

89. Сутність державного фінансового контролю

90. Сутність і призначення санації підприємств

91. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

92. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

93. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

94. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

95. Антимонопольна політика держави та її сутність

96. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Економічна глобалізація

98. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

99. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.