Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Организация работы грузовой станции

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ВСТУП 1 Вибірнайбільшраціональних типіввагонівдляперевезення заданих вантажів 2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції 3 Розрахунки з відправницької маршрутизації 4 Розробка вагонопотоків станції за окремими пунктами навантаження та вивантаження 5 Розподіл завантажених та порожніх вагонопотоків за дільницями та напрямками 6Визначення середньозважених статичного навантаження та маси тари вагона за напрямками. 7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН 8 Розрахунок та компонування пристроїв вантажного району 9 Моделювання та оптимізація роботи вантажного фронту 10Розробка графіків технологічного процесу по прийому, навантаженні, вивантаженні, видачі вантажів 11Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць загального користування 12Складання графіків єдиного технологічного процесу (ЄТП) роботи станції Ован і під’їзної колії 13 Технологічний процес роботи станції 14 Графічна модель роботи станції 15Показники роботи станції і під’їзної колії (п/к) та їх аналіз 16Заходи по охороні праці і техніки безпеки. Висновки до проекту Список використаних джерел Додаток А – Розрахунок оптимального режиму роботи вантажного пункту Додаток Б – Модель графічна роботи станції Ов та під’їзних колій ВСТУП Вантажна та комерційна робота займає важне місце в експлуатаційній діяльності залізниць і включає в себе комплекс питань, пов’язаних з процесом перевезень, а головне – його початковими та кінцевими операціями : навантаженням, вивантаженням з організацією прогресивних видів перевезень – пакетні, контейнерні та маршрутами. Технічною основою для виконання вантажної та комерційної роботи є : складське господарствовантажних районів, контейнерних пунктів, засобів комплексної механізації та автоматизації вантажно - розвантажувальних робіт ; засобів автоматики та обчислювальної техніки для виконання комерційних операцій. Вантажні перевезень потребують впровадження передової технології, постійного удосконалення організації процесу перевезень та управління ним, прискорення розробки та впровадження автоматизованої системи управління залізничним транспортом. Частка вантажу і номенклатура вантажів дуже велика. тому організація вантажних перевезень є основною у роботі залізничного транспорту і приносить основні доходи від перевезення. Метою розробки даного курсового проекту євибір найбільш раціонального рухомого складу, встановлення розмірів вагонопотоків та визначення вагонопотоків вантажної станції, компонування пристроїв вантажного району, розробки технологічного процесу роботи станції та складання графічної моделі роботи станції Огр. 1 Вибірнайбільшраціональних типіввагонівдляперевезення заданих вантажів Рід вагона (гр. 3, таблиці 1.1) для перевезення кожного вантажу приймаємо на підставі переліків вантажів, дозволених до перевезення насипом, навалом, на відкритому рухомому складі, у вагонах-цистернах та бункерних піввагонах, які наведені в , а номери тарифних груп вантажів та технічні норми завантаження вагонів і контейнерів (гр. 2 і 9) - згідно .

З метою скорочення порожнього пробігу передбачаємо максимальну взаємозамінювальність вагонів для вантажів по прибуванню та відправленню. Характеристика вагонів наведена в . Результати вибору вагонів зводимо в таблицю 1.1. 2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції Прибуття (вивантаження) або відправлення (навантаження), т, для кожного роду вантажу в 4- і 8-вісних вагонах та загальне за середню добу максимального місяця визначають за формулами: де- прибуття або відправлення вантажу за середню добу максимального місяця у тоннах з урахуванням частин вантажопотоку, який перевозиться відповідно в 4- і 8-вісних вагонах; - загальне прибуття або відправлення по кожному роду вантажу, т, відповідно за середню добу максимального місяця та за рік; -коефіцієнт середньорічної нерівномірності прибуття або відправлення вантажів (див. додаток Г до завдання); - частка вантажопотоку, який перевозиться відповідно в 4- і 8-вісних вагонах (див. додаток Г до завдання). Результати розрахунківінаведені у відповідних графах таблиці 2.1. Прибуття або відправлення для кожного роду вантажу в 4- і 8-вісних вагонах та загальне за середню добу максимального місяця у фізичних вагонах визначають за формулами: де- кількість відповідно 4- і 8-вісних вагонів; - технічні норми завантаження 4- і 8-вісних вагонів для різних вантажів, т (див. таблицю 1.1); - загальне прибуття або відправлення по кожному роду вантажу в середньому за добу, ваг. Результати розрахунківінаведені у відповідних графах табл. 2.1 3 Розрахунки з відправницької маршрутизації Состав відправницького маршруту у фізичних вагонах для кожного конкретного вантажу (див. завдання, пункт 5) визначають за формулами: де відповідно кількість 4- і 8-вісних вагонів у составі відправницького маршруту; - маса брутто состава поїзда, т (див. завдання, пункт 6); технічні норми завантаження 4- і 8-вісних вагонів у тоннах для конкретних вантажів, які перевозяться у відправницьких маршрутах (див. таблицю 1.1); маса тари 4- і 8-вісних вагонів, в яких здійснюється перевезення вантажів відправницькими маршрутами, т (див. таблицю 1.1). Маса нетто відправницького маршруту , т, для кожного з вантажів, які розглядаються, дорівнює Результати розрахунків по визначенню состава і маси нетто відправницьких маршрутів, а також рівень відправницької маршрутизації наведені в таблиці 3.1. Таблиця 3.1 - Показники з відправницької маршрутизації З/НА Найменування вантажу Розрахунковий добовий вантажопотік Склад відправницького маршруту Маса нетто ВМ Кількість ВМ за добу Залишок вантажу, т Рівень відправницької маршрутизації, % По відправленю зі станції Ов склад відправницького маршруту прийнятий 45 вагонів. Відправницькими маршрутами передбачено перевезення масових вантажів, яких щодоби забезпечується прибуття або відправлення не менше одного маршруту. Якщодля розглядуваного вантажу, охопленого маршрутизацією, не дорівнює цілому числу відправницьких маршрутів то залишок вантажу потрібно перевозити в передаточних поїздах. Рівень відправницької маршрутизації для окремих вантажів, %, визначають як ,(3.4) де щодобове надходження або відправлення конкретного вантажу відправницькими маршрутами, т; загальне добове надходження або відправлення того ж вантажу, т.

Рівень замаршрутизованих вантажів по надходженню або відправленню в цілому для станції, % визначають як , (3.5) де надходження або відправлення усіх вантажів у відправницьких маршрутах за максимальну добу, т; загальне надходження або відправлення усіх вантажів за максимальну добу, т ( таб. 2.1). По прибуттю на станцію Ов m4м = (0,80 2430) (69 22)=21 m8м = (0,20 2430) (125 45)=3 mдм = 21 3 = 24 Qн = 69 21 125 3=1824 m4м = (0,80 2430) (69 22)=21 m8м = (0,20 2430) (125 45)=3 mдм = 21 3 = 24 Qн = 69 21 125 3=1824 По відправленю зі станції Ов m4м = (1,00 2430) (25 22)=52 Qн = 25 45=1125 Kв=(2 1125 100)/2466=91 m4м = (1,00 2430) (25 22)=52 Qн = 25 45=1125 Kв=(2 1125 100)/2466=91 Рівень відправницької маршрутизації Kc=((1824 2 1824 1) 100)/13110=42 Kc=((1125 2 1125 2) 100)/8962=50 4 Розробка вагонопотоків станції за окремими пунктами навантаження та вивантаження Вагонопотоки окремих пунктів навантаження-вивантаження встановлюють за даними таблиці 2.1 (графа 28), а результати заносять в таблицю 4.1. Порядок її складання такий. З додатку Г завдання в графу 1 таблиці 4.1 заносять пункти навантаження-вивантаження (усі під'їзні колії та вантажний район) з переліком в графі 2 вантажів, що прибувають на них та відправляються. Приводом для занесення того чи іншого вантажу в графу 2 є заданий в додатку Г завдання відсоток його надходження або відправлення ? по даному пункту навантаження-вивантаження. Недостачу порожніх вагонів по тому чи іншому вантажному пункту компенсують за рахунок лишку порожніх на інших пунктах. Внутрішньостанційне регулювання порожніх вагонів вказуємо стрілками. середстанційного регулювання порожніх і встановлення лишку недостачі в цілому по станції наведений в таблиці 4.1. Якщо після середстанційного регулювання в кінцевому рахунку сума прибулих завантаженихі недостачі порожніхдорівнює сумі відправлення завантаженихта лишку порожніх вагонів , тобто , тоді таблиця 4.1 складена вірно. Ця залежність справедлива як для станції, так і для кожного вантажного пункту. Розрахунковий вагонообіг станції або вантажного пункту (графа 28) дорівнює сумі прибулих та відправлених завантажених і порожніх вагонів за максимальну добу При встановленні вагонообігу вантажних пунктів значенняіприймають до здійснення внутрішньостанційного регулювання порожніх вагонів. Після закінчення складання таблиці 4.1 потрібно зробити висновки (дати характеристику) про обсяг під'їзних колій, вантажного району і станції взагалі. 5 Розподіл завантажених та порожніх вагонопотоків за дільницями та напрямками На підставі підсумкових даних таблиці 4.1 ("В тому числі з А і Б та на А і Б") складаємо завантажених і порожніх вагонопотоків по станції Ован (рисунок 5.1), на якій по кожному заданому напрямку А. Б і ст. Ован наводимо кількість завантажених та розвантажених вагонів. На цій схемі встановлюють лишок та недостачу порожніх вагонів за напрямками і станції Ован. Крім того, отриманий на схемі лишок або недостача порожніх для ст. Ован повинен відповідати цим же даним в таблиці 4.1. Вагонопотоки на схемі (див. рисунок 5.1) подані по роду вагонів та їх станом (завантажені і порожні, кількісне значення останніх вказується у знаменнику).

Миссия покинула Вашингтон в июне и прибыла в Чунцин на самолете 12 июля 1941 года. Они осмотрели всю Бирманскую дорогу, перемещаясь с севера на юг, и добрались до Рангуна; составили доклад и вернулись в Чунцин в августе. Они рекомендовали главным образом строить больше стоянок для грузовиков и ремонтных пунктов, расположенных на расстоянии дня езды один от другого, с заправочными станциями, комплектами запасных частей, квалифицированными механиками. Они посоветовали также сократить по возможности число провинциальных пошлин и простои караванов грузовиков на внутренних таможнях. В соответствии с этими рекомендациями китайское правительство приняло меры по улучшению организации работы дороги, а ввоз ремонтной техники и запчастей по ленд-лизу был увеличен. Вскоре в Бирму за счет ленд-лиза были отправлены американские смотрители станций и бензоколонок, диспетчеры, мастера и механики. Они прибыли в Манилу 4 декабря 1941 года, за три дня до Пёрл-Харбора. В то же время китайское правительство решило сделать на дороге твердое покрытие

1. Организация работы агрегатного участка комплекса ремонтных работ

2. Группы работ на предприятии и организация труда персонала

3. Организация учета затрат на оплату труда и социальное обеспечение в некоммерческой организации

4. Работа с каталогами и подкаталогами. Работа с файлами

5. Технология социальной работы как мастерство специалиста социальной работы

6. Организация работы грузовой станции
7. Организация грузовой работы
8. Организация работы жилищного ремонтно-эксплуатационного участка

9. Организация работы промежуточной станции

10. Организация эксплуатационной работы отделения железной дороги

11. Организация работы сортировочной станции

12. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

13. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

14. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

15. Организация противоэпизоотических мероприятий на Шалинской районной ветеринарной станции

16. Организация и планирование самостоятельной работы

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

17. Организация работы закусочной на 75 мест

18. Организация работы ремонтного участка АТП

19. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

20. Организация противоэпизоотических мероприятий на Шалинской районной ветеринарной станции

21. Организация и планирование работы участка медеплавильного цеха

22. Организация работы руководителя учреждения культуры с персоналом
23. Организация коммерческой работы в торговой организации (предприятии), пути её совершенствования
24. Организация работ на фирме

25. Организация работ и расчет технико-экономических показателей по смешанному участку горных работ №2 разреза «Черемховский»

26. Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

27. Лекции - фтизиатрия (организация противотуберкулезной работы)

28. Организация работ по стандартизации

29. ПРИНЦИП организации работы районных судов РФ

30. Проект организации работ

31. Как заставить работника работать, или мотивация персонала в организации

32. Организация научно-исследовательской работы

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Работа в некоммерческой организации (НКО): просто занятость или стиль жизни?

34. К вопросу об организации и проведении самостоятельной работы курсантов под руководством преподавателя на компьютерной технике

35. Анализ организации и ремонтных работ на примере моторного цеха ПАТП-7

36. Организация международных грузовых автомобильных перевозок

37. Организация работы отделения по ремонту роликовых подшипников

38. Проект разработки и принятия управленческого решения по эффективной организации маркетинговой работы на предприятии
39. Системный подход к организации оздоровительной работы в образовательном учреждении
40. Финансовые методы повышения эффективности работы предприятий, организаций

41. Организация работы архива БТИ

42. Организация работы с документами

43. Организация труда при ведении общесудовых работ

44. Положение о знаке соответствия работ по охране труда в организациях

45. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях

46. Работа командира по организации и планированию марша частью РЭБ

47. Организация работы с файлами в системе “ТУРБО-ПРОЛОГ”

48. Организация и работа VGA-адаптера

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Организация работы ресторана «Русская кухня»» на 100п. Мест

50. Пути оптимизации работы персонала в организациях социальных служб

51. Организация кассовой работы в банках и операции с наличностью

52. Организация работы и технико-экономическая характеристика Приморского отделения Сбербанка России № 8635 в г. Владивостоке

53. Организация работы специализированной страховой компании, занимающейся имущественным страхованием

54. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
55. Организация работы питомника "Рыжее королевство"
56. Практические аспекты организации экономической работы в аграрных предприятиях

57. Организация кассовой работы в банке. Процесс кредитования клиентов банка и его этапы

58. Организация работы и учета

59. Организация работы с документами на предприятии, документооборот

60. Организация учетной работы на примере предприятия ООО "Аритэкс"

61. Сравнительный анализ "Основных правил работы ведомственных архивов" и "Основных правил работы архивов организаций"

62. Ядерное оружие. Организация спасательных работ

63. Организация работ проходки рассечки

64. Организация договорной работы в компании – забота не только юридической службы

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

65. Организация работа следственного комитета

66. Организация работы отдела вневедомственной охраны

67. Организация работы следователя ОВД по производству следственного эксперимента

68. Организация работы юридической службы

69. Правовые основы организации работы представительного органа местного самоуправления

70. Признаки судебной власти. Организация работы таможенных органов
71. Изучение работы модуля "Организации и банки" системы "Галактика"
72. Организация работы закусочной на 25 мест

73. Организация работы концептуального ресторана

74. Организация работы предприятий общественного питания

75. Организация работы ресторана

76. Организация работы школьной столовой на 200 мест

77. Конкурентоспособность торговой организации и ее роль в обеспечении эффективной работы на рынке

78. Организация и принцип работы Интернет-магазинов

79. Организация работы магазина "Продукты"

80. Организация работы предприятия по производству колбасных изделий

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

81. Организация работы рекламного агенства

82. Организация работы торгового предприятия "Тройка"

83. Организация работы центра закупки компьютерной техники (на примере ООО "Аверс")

84. Гигиенические требования к организации работы пищеблока медицинского учреждения

85. Организация работы приемного отделения стационара

86. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
87. Мотивация и удовлетворенность персонала работой в организации
88. Организация многоагрегатной работы и совмещение профессий

89. Организация работы в бригаде

90. Организация работы менеджера

91. Организация работы по управлению персоналом на предприятии ООО "Кристалл" и пути ее совершенствования

92. Организация работы с персоналом в туристской организации ООО "Авиа Премиум"

93. Организация ритмичности работы предприятия

94. Организация труда при многостаночной работе

95. Совершенствование работы кадровой службы организации

96. Организация и повышение эффективности работы по подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала на предприятии

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

97. Организация и основные направления совершенствования работы секретаря

98. Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-воспитательной работы в национальной школе

99. Групповая работа как форма организации кружка

100. Методы организации самостоятельной работы школьников при обучении иностранному языку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.