Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат: Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища ПЛАНВступ 1. Органи управління Висновок Література ВступДержавне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, як зазначалося, здійснюється також іншими центральними органами виконавчої влади, завданням яких є забезпечення реалізації державної політики в окремих галузях економіки чи сферах управління. Повноваження таких центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища можуть мати галузевий характер, тобто поширюватися на певну сферу економіки (промисловість, енергетику, сільське господарство, транспорт тощо), або функціональний характер, тобто спрямовані на здійснення певної державної функції (статистичного обліку, розробки стандартів, управління фінансами, організації науки тощо) з правом у межах своєї спрямованості координувати діяльність інших органів державного управління. Галузевий характер, зокрема, мають повноваження Міністерства палива та енергетики України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту України, Державного комітету України з будівництва та архітектури, Державного комітету України з енергозбереження, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. У положеннях про ці органи визначається їх статус як головних (провідних) органів у системі центральних органів виконавчої влади з певних питань і в контексті з основними завданнями повноваження зазначених органів в галузі охорони навколишнього природного середовища. 1. Органи управлінняУ Положенні про Міністерство палива та енергетики України, що затверджене Указом Президента України від 14 квітня 2000 p., встановлено, що це міністерство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінпаливенерго України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс). Основними завданнями Мінпаливенерго України є: державне управління паливно-енергетичним комплексом; забезпечення реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі; забезпечення енергетичної безпеки держави; розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічних важелів стимулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу; участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів. Реалізовуючи ці завдання міністерство має забезпечувати в межах своєї компетенції реалізацію проведення державної політики у сфері ядерної, радіаційної та пожежної безпеки і охорони довкілля, здійснювати методичне керівництво та організовувати контроль з цих питань за діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу; координувати виконання робіт з перетворення об’єкта &quo ;Укриття&quo ; в екологічно безпечну систему; організовувати функціонування державної системи обліку радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних відходів на захоронення; здійснювати організаційно-методичне забезпечення і координацію робіт, пов’язаних з розробленням та виконанням комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового зберігання радіоактивних відходів, зняття з експлуатації реакторних установок та інших об’єктів ядерно-промислового комплексу тощо.

У Положенні про Міністерство промислової політики України, затвердженому Указом Президента України від 21 вересня 2001 p., визначено, що основними завданнями Мінпромполітики є: забезпечення відповідно до законодавства проведення у промисловому секторі економіки України єдиної науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики; організація виконання робіт з комплексної утилізації непридатних боєприпасів, утилізації рідинних компонентів і твердого ракетного палива та інших токсичних речовин на підприємствах і в організаціях, що належать до його сфери управління. Ретельно визначені повноваження в галузі охорони навколишнього природного середовища Міністерства транспорту України в Положенні про нього, що затверджене Указом Президента України від 11 травня 2000 р. Завданнями Мінтрансу України є: вжиття заходів щодо зменшення шкідливого впливу функціонування транспорту на довкілля та забезпечення екологічної безпеки на транспорті; здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Мінприроди України та контроль за станом профілактики і запобігання правопорушенням, додержанням законодавства України (включаючи екологічне законодавство), підприємствами галузі та виконанням міжнародних договорів (у тому числі з питань охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки); організація в межах своїх повноважень роботи підприємств галузі під час ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій тощо. Із урахуванням особливостей таких сфер, як будівництво, промисловість будівельних матеріалів, архітектура і містобудування; управління якими покладається на Державний комітет України з будівництва та архітектури (Держбудархітектури України), визначені повноваження цього комітету в галузі охорони довкілля в Положенні про нього, що затверджене Указом Президента України від 20 серпня 2002 р. Держбуд України має: аналізувати стан планування територій, вживати заходів для формування повноцінного життєвого середовища, підвищення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови і благоустрою населених пунктів; забезпечувати створення нормативно-методичної бази для проектування, будівництва та експлуатації об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах, а також розроблення нових та вдосконалення існуючих методів і засобів інженерного захисту територій, будівель та споруд від небезпечних техногенних та природних процесів; брати участь у розробленні нормативно-правових актів з питань сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови та інженерної інфраструктури територій і населених пунктів, а також захисту навколишнього природного середовища під час будівництва; здійснювати в межах своєї компетенції науково-технічне та експертно-нормативне супроводження будівельних робіт на об’єкті &quo ;Укриття&quo ; Чорнобильської АЕС; брати в межах своєї компетенції участь у розробленні та здійсненні інженерно-технічних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і реагування на них; організовувати проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування тощо.

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України) здійснює державний нагляд за безпекою плавання суден у водоймах і охороною навколишнього природного середовища при їх експлуатації. Державне управління використанням і охороною надр здійснюють декілька органів спеціальної компетенції, між якими законодавством проведено розмежування функцій у цій галузі: - Державний департамент з питань геології та використання надр Мінекоресурсів України та його органи проводять державний контроль за геологічним вивченням надр, подають для затвердження Кабінету Міністрів ліміти (квоти) видобування корисних копалин загальнодержавного значення, надають спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами. Для обліку і оцінки природних багатств надр при Департаменті урядом створено Державну комісію із запасів корисних копалин та Державний фонд їх родовищ. - Державний департамент по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України здійснює гірничий нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням і охороною. Відповідні управління та інспекції Департаменту надають гірничі відводи на користування надрами, контролюють введення в експлуатацію родовищ корисних копалин, перевіряють видобування і переробку мінеральної сировини, норми і правила охорони надр тощо. Cпеціально уповноваженим державним органом у галузі ведення рибного господарства (включаючи добування інших водних живих ресурсів), є Державний департамент рибного господарства Міністерства аграрної політики України. Його функції полягають в організації охорони, раціонального використання та відтворення водних біоресурсів, забезпеченні ведення рибного господарства і регулюванні промислового і любительського рибальства, видачі відповідних дозволів тощо. Контрольні функції здійснює Головне управління охорони, відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, відповідні басейнові управління, їх відділи та інспекції рибоохорони; - Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України здійснює профілактичні та лікувальні заходи щодо хвороб свійських тварин та дикої фауни з метою одержання екологічно чистих продуктів харчування, проводить ветеринарний, радіологічний і токсикологічний контроль продукції тваринного і рослинного походження. Відповідно до Закону України від 16 червня 1992 року &quo ;Про природно-заповідний фонд&quo ; державне управління організацією, охороною та використанням природно-заповідного фонду повинно здійснювати Мінекоресурсів. До прийняття названого нормативного акта керівництво заповідними об’єктами виконувалося кількома міністерствами і відомствами, що не сприяло забезпеченню єдиного правового режиму та досягненню мети заповідної охорони природи. Тому зосередження управління природно-заповідними територіями в одному спеціалізованому державному органі неодноразово пропонувалось екологами та правознавцями, що знайшло своє закріплення у вказаному законі. Проте вже в 1993 році постановою Верховної Ради встановлювалося, що через відсутність додаткових засобів та матеріально-технічних ресурсів на перехідний період зберігається, в основному, існуюча система державного управління найбільш важливими об’єктами - природними та біосферними заповідниками, національними природними парками.

Про початок простою, крм простою структурного пдроздлу чи всього пдпримства, працвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, нших посадових осб. За час простою, коли виникла виробнича ситуаця, небезпечна для життя чи здоров'я працвника або для людей, як його оточують,  навколишнього природного середовища не з його вини, за ним збергаться середнй заробток. Час простою з вини працвника не оплачуться. На перод освоння нового виробництва (продукц) власник або уповноважений ним орган може провадити робтникам доплату до попереднього середнього заробтку на строк не бльш як шсть мсяцв. Стаття 114 Збереження заробтно плати при переведенн на ншу постйну нижчеоплачувану роботу  перемщенн При переведенн працвника на ншу постйну нижчеоплачувану роботу за працвником збергаться його попереднй середнй заробток протягом двох тижнв з дня переведення. У тих випадках, коли в результат перемщення працвника (частина друга статт 32) зменшуться заробток з не залежних вд нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробтку протягом двох мсяцв з дня перемщення

1. Органи державного управління загальної компетенції

2. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

3. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

4. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

5. Державне управління в сфері охорони здоров’я

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
8. Сучасний стан державних органів управління економікою

9. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

10. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

11. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

12. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

13. Поняття і наукові засади державного управління

14. Сучасні принципи державного управління

15. Функції та принципи державного управління

16. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

18. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

19. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

20. Збори за забруднення навколишнього природного середовища

21. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

22. Державні органи управління туристичною роботою
23. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
24. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Державна політика в галузі охорони праці

27. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

28. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

29. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

30. Організаційна структура управління персоналу підприємства

31. Організаційна структура управління підприємством

32. Організація управління персоналом підприємства

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

33. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

34. Персонал як об’єкт управління організації

35. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

36. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

37. Управління продуктивністю організації

38. Формування організаційних структур управління підприємством
39. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації
40. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

41. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

42. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

43. Аналіз та удосконалення оперативного управління

44. Методи управління підприємством

45. Рішення в системі управління

46. Управління запасами

47. Управління проектами

48. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

50. Екологія та охорона навколишнього середовища

51. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

52. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

53. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

54. Кредитний ризик та методи управління ними
55. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
56. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

57. Валютні ризики: економічна природа та управління

58. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

59. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

60. Управління ризиками

61. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

62. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

63. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

64. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

65. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

66. Теорія і методологія дослідження управління

67. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

68. Функції управління в аграрному праві

69. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

70. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
71. Системи управління базами даних
72. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

73. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

74. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

75. Інформаційні технології управління маркетингом

76. Управління запасами матеріалів на підприємстві

77. Управління поведінкою споживачів

78. Управління процесом створення нового товару

79. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

80. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

81. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

82. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

83. Аналіз стартегічного управління підприємством

84. Антикризове управління бізнесом

85. Ефективне управління виробництвом

86. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії
87. Заохочення працівників як метод управління персоналом
88. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

89. Конфлікти та методи управління ними

90. Корпоративне управління акціонерним товариством

91. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

92. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

93. Методологія системи управління персоналом

94. Моделі корпоративного управління

95. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

96. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

98. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

99. Поняття та сутність ефективності управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.