Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького Кафедра політичних наук та культурології Брагінець Аліна Володимирівна Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм Тематичне повідомлення студентки IV – З курсу, денної форми навчання факультету романо-германської філології спеціальності: німецька і англійська мови та зарубіжна література 03. 04. 2008 Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Іщенко О. М. Черкас 2008 План Вступ . 3 1. Передумови виникнення нових політичних поглядів в Італії . .4 2. Новий політичний метод Нікколо Макіавеллі . 7 Висновки . 10 Список використаної літератури . 11 Вступ Культура Відродження складалася в умовах гострої і складної політичної боротьби: виникнення вільних міських комун в Італії, зміна республіканських форм правління тираніями, інтервенція Франції, Іспанії і Німеччини, численні селянські повстання, релігійні війни, перша буржуазна революція в Нідерландах. Все це давало практичний матеріал для теоретичних узагальнень, для розвитку політичної думки. Перу дипломата, історика, філософа і поета Нікколо Макіавеллі належить трактат “Государ”. Макіавеллі справедливо вважається засновником політичної науки Нового часу. Він закликав розглядати явища політики поза їх зв'язком з релігією та етикою. Саме він ввів у науковий обіг поняття “держава” як таке (до нього мова велася тільки про конкретні держави). Макіавеллі був переконаним республіканцем, за що зазнав арешту, тортур, але зберіг свою відданість флорентійській комуні. Він був гарячим патріотом Італії, прихильником національної єдності. У той же час, спираючись на практику сучасної йому політики, Макіавеллі вважав, що заради досягнення могутності і благополуччя держави придатні будь-які засоби - підкуп, лицемірство (формула “мета виправдовує засоби”). Звідси виникло поняття “макіавеллізм” як позначення вседозволеності в політиці. 1. Передумови виникнення нових політичних поглядів в Італії Епоха Відродження - період в історії культури Західної Європи, який почався в Італії в кінці XIII ст., зайняв в більшості європейських країн XIV-XVI ст., а в Іспанії та Англії тривав до початку XVII ст. Термін “Відродження” першим почав вживати Джорджо Вазарі - італійський художник XVI ст., учень Мікеланджело і перший дослідник сучасного йому мистецтва, автор книги “Життєписи найбільш знаменитих живописців, ваятелів і зодчих”. Він хотів підкреслити цією назвою особливий інтерес свого часу до античності, відновлення її традицій. Серед вчених тривають дискусії про основні риси, сфери поширення, періодизацію культури Відродження. Серед інших обговорюється, зокрема, і питання про те, чи є Відродження суто європейським явищем (можна зустріти міркування про китайське, японське Відродження тощо). За своїм характером епоха Відродження (або Ренесанс) є перехідною. З нею пов'язаний важливий перелом в культурному розвитку: кінець панування середньовічної культури і початок формування культури Нового часу. Відомий вчений Б.Р.Віппер так визначив суть Відродження як однієї з найбільш цікавих і повноцінних епох в історії людства, синонімом особистої свободи, досконалості в мистецтві, краси в житті, гармонії фізичних і духовних якостей людини.

Ренесанс був не стійкою і спокійною, а бурхливою і суперечливою епохою. Ренесанс - це період становлення буржуазного суспільства, період, коли спадають окови середньовічного укладу, але обмежуючі умови капіталістичного суспільства ще не встигли оформитися. Чому саме Італія стала батьківщиною цієї культури? Які ж передумови її виникнення? В Італії раніше, ніж в інших європейських країнах, почався процес розкладання феодальних і зародження нових, буржуазних відносин. Для Італії характерний ранній і дуже швидкий розвиток міст. Тут зіграло свою роль вигідне географічне положення, що зробило її головною торговою посередницею між Сходом і Європою (виникає безліч італійських торгових факторій, в тому числі і в Криму: Кафа - Феодосія, Солдайя - Судак (Балаклава). Концентрація капіталу дозволила перейти від торговельних операцій до кредитних. Італія - батьківщина банківської справи (слово “банк” походить від італійського “банко” - лава, - малася на увазі лава міняйл). Разом з тим починається корінний поворот у промисловості - з'являються мануфактурні виробництва. Наприклад, у Флоренції на початку XIV ст. сукнодільчі мануфактури виробляли продукцію, вартість якої в 3 рази перевищувала весь міський бюджет, на деяких підприємствах працювало до 100 чоловік. Складалася нова соціальна структура суспільства, ламався середньовічний соціальний розподіл. Важливу роль відіграло звільнення селян від кріпосної залежності в XIII ст. Селяни, отримуючи особисту свободу, втрачали земельний наділ. Швидко йшло розкладання цехового ладу. Ремісники, які розорилися, і селяни поповнювали нову верству - найманих робітників, що зазнавали жорстокої експлуатації (робочий день тривав 12-14 годин, за невідпрацьований аванс господар мав право покарати на ув'язнення). Уже протягом 500 років громадянин Флоренції Нікколо Макіавеллі (1469-1527) має дуже погану репутацію – йому закидають цинізм, аморальність, неповагу до людей, особливо до політиків. Жахатися цього письменника стало гарним тоном, ознакою доброчесності. Поганою славою Макіавеллі завдячує написаним у вигнанні книгам «Державець» і «Міркування», де автор викладає свої погляди на потаємні пружини управління державою, на те, якими мають бути правителі, щоб досягати успіхів. Макіавеллі відверто пише, що успіх для політика – то не що інше, як досягнення поставленої перед собою мети, не важливо, гарна вона чи погана. Автора згаданих книг традиційно звинувачують у безпідставних обурливих наклепах не тільки на державців, а й на політику як таку. Мабуть, тому що Макіавеллі наважився описати дійсну поведінку людей при владі, а не те, як вони повинні поводитися. І вже зовсім не те, як самі політики інтерпретують свої наміри та дії. Дуже можливо, що Макіавеллі був не циніком чи сатириком, а тільки об'єктивним проникливим науковцем—спостерігачем сучасного йому суспільного життя. З мікроскопом (тоді лінзами) та скальпелем у руках. Нечисленні захисники Макіавеллі вважають, що більшість патетичних звинувачень на його адресу – то обурення лицемірів, які чинять зло, прикриваючи його шляхетними словами.

Людей, які найбільшим гріхом вважають щирість, відвертість. Бертран Рассел, видатний учений сучасності, слушно вважав, що методи, про які пише Макіавеллі, наче взяті з політичного життя ХХ століття. Дуже ймовірно, що з політичного життя України. Вочевидь деякі наші сучасні політики були об'єктами дослідження флорентійського політолога й таким чином стали «співавторами» його цинічних постулатів. 2. Новий політичний метод Ніколо Макіавеллі Макіавеллі претендував на створення нового методу, що його він визначав як видобування максим, або правил успішної політичної діяльності з історії і практичного досвіду в намаганнях написати щось «корисне для дослідника». Цей метод проілюстровано в «Державці.», де «загальне правило» (regola ge erale), згідно з яким «той, хто робить іншого могутнім, нищить себе», взяте з практичного досвіду Макіавеллі, набутого ним упродовж кампанії Людовика ХІІ в Італії, після якої папи Александр VI та Юлій ІІ зміцнили свою владу за його ж кошти. Метод Макіавеллі було названо індуктивним, або науковим тому, що він виводив свої висновки з практичного, або ж історичного досвіду існування людської природи, що залишається незмінною за всіх політичних устроїв, які переживають природний цикл розквіту і занепаду. Хоча даний метод у викладі Макіавеллі містить необґрунтовані положення, його самобутність полягає в зверненні уваги на стиль поведінки людини (що характерно для Відродження) на противагу наголосу на керівній ролі моральних настанов християнства як основи політики. Його метод заснований на прагматичному й утилітарному підході до політики, на намаганні бути корисним (u ile) у виявленні істинної сутності проблеми (veri `a effe uale) на противагу розгляду чисто уявних ситуацій. Це передбачало реалістичне оцінювання політики з точки зору сили і контролю, а оцінювання людської природи – з огляду на її пристрасті і тваринну натуру, тож щоб контролювати її, державець мусить уподібнюватися до кентавра – напівлюдини, напівзвіра, поєднуючи хитрість лисиці з лев’ячою силою, невблаганною чи виваженою залежно від того, чого вимагає «необхідність». На відміну від свого сучасника Гвіччіардіні (1483-1540) Макіавеллі не вживав вислову ragio e de s a o (сутність держави) і не стверджував, що мета виправдовує засоби; скоріше він твердив, що успіх правителя підтверджується вердиктом народу, і йому пробачать вжиття певних заходів, якщо це спричиниться до успіху, оскільки в політиці, де не існує морального суду, судять за результатами. Макіавеллі не ставив моральні стандарти в залежність від політичних, визнаючи, що державцю годиться дотримувати свого слова, жити чесно, а не обманом, і що не лише за християнськими канонами, а й за будь-якими людськими канонами неправильно поводитися з людьми так негуманно, як це робив Філіп Македонський, переселяючи людей з провінції в провінцію. Макіавеллі також не заперечував важливої ролі релігії в державі як чинника, що робить людей добрими й покірними. Однак, ставлячи політиків перед вибором між публічним успіхом та особистим благополуччям, Макіавеллі створює загрозу традиційній моралі.

Заповти великих деологв нацоналзму вд Шевченка до Донцова знайшли сво втлення у безмежному герозм тисяч  тисяч борцв за волю. Спираючись на постанови III Конференц (1723 лютого 1943 р.), де було визначено головн напрямки збройно боротьби, ОУH-Б форму спецальне вйськове командування УПА з свом Штабом. Hа той час постала потреба вдокремлення УПА вд ОУH з причин посилення рол УПА в укранському житт  в зв'язку з приходом в ряди УПА тисяч нових людей з рзними полтичними поглядами, особливо вихдцв з Hадднпрянщини. Крм того створюються Крайов вйськов штаби УПА. З поширенням дй УПА подлилася на три головн стратегчн регони: УПА-Пвнч, яка охоплювала Волинь  Полсся; УПА-Захд Галичина, Буковина  Закерзоння (Лемквщина, Hадсяння  Холмщина); УПА-Пвдень дяла у Кам'янець-Подльськй, Винницькй та на пвдн Житомирсько  Кивсько областей. Першим Головним Командиром УПА був Дмитро Клячквськй, Hачальником Штабу полк. Арм УHР Л. Ступницький. Псля смерт Д. Клячквського кервництво УПА перебрав Р

1. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

2. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

3. Сутність та зміст сучасного менеджменту

4. Зміст та завдання професійної етики юриста

5. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

6. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
7. Поняття, предмет та зміст господарського договору
8. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

9. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

10. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

11. Зміст та структура документознавства як науки

12. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

13. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

14. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

15. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

16. Зміст поточних планів та організація їх розробки

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

18. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

19. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

20. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

21. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

22. Зміст трудового договору
23. Поняття, сутність і зміст права
24. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

25. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

26. Суть і зміст ризик-менеджменту

27. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

28. Поняття, зміст і функції науки

29. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

30. Сутність і зміст педагогічної етики

31. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

32. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

34. Виникнення та еволюція соціальної роботи

35. Метацінності та ідеали соціальної роботи

36. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

37. Раціональний зміст гегелівської діалектики

38. Поняття і зміст підприємницької діяльності
39. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
40. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

41. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

42. Соціальні проблеми у ЗМІ

43. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

44. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

45. Соціальне та особисте страхування

46. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

47. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

48. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

50. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

51. Суть та принципи соціальної держави

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
56. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

57. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

58. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

59. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

60. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

61. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

62. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

63. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

64. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

65. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

66. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

67. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

68. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

69. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

70. Політика та соціальний конфлікт
71. Соціальна парадигма та її застосування в освіті
72. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

73. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

74. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

75. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

76. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

77. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

78. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи

79. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

80. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

82. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

83. Практична сфера соціальної роботи

84. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

85. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

86. Соціальна робота з військовослужбовцями
87. Соціальна робота з молоддю
88. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

89. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція

90. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

91. Стратегії втручання у соціальній роботі

92. Сутність технологій в соціальній роботі

93. Філософія соціальної роботи

94. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

95. Молодь як об’єкт соціальної роботи

96. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

98. Нормативна база соціальної роботи в Україні

99. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

100. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.