Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Организация текущего и капитального ремонтов скважин

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МО України Івано – Франківський Державний технічний університет нафти і газу Кафедра економіки підприємства КУРСОВИЙ ПРОЕКТТема: Організація поточного та капітального ремонту свердловин в НГВУ (Богородчанське управління підземного зберігання газу) виконав студент групи ЕКН-97-1 Косенко В. М. Перевірив О. І. Лесюк Івано-Франківськ 2000 р. Зміст 1. Загальна характеристика Богородчанського управління 5 підземного зберігання газу 1.1. Особливості діяльності підприємства 5 1.2. Склад і структура фонду свердловин 6 1.3. Організаційно-виробнича структура та матеріально 7 технічна база ремонтного підрозділу 2. Методичні основи виконання проекту 11 2.1. Загально характеристика та класифікація ремонтів 11 свердловин 2.2. Форми та методи проведення ремонтів 16 2.3. Показники ефективності ремонту свердловин, методика їх 19 розрахунку 3. Аналіз ефективності організації ремонту свердловин 22 3.1. Динаміка основних ТЕП БУПЗГ 22 3.2. Аналіз обсягів робіт та витрат по капітальних і 26 підземних ремонтах свердловин 3.3. Аналіз використання календарного часу та структури 29 ремонтного циклу 3.4. Аналіз рівня організації виробництва та праці при 30 ремонті свердловин 4. Заходи по удосконаленню організації ремонтів 36 свердловин. 4.1. Впровадження модернізованого станка А-50м для 36 прискорення виконання ремонтних робіт. 4.2. Обробка привибійної зони савенолом з метою покрашення 38 роботи свердловини. Висновки та пропозиції 40 Список використаної літератури 41 Вступ. Значення ремонту свердловин для підтримання та відновлення основних фондів Богородчанського управління підземного зберігання газу. Мета проекту. У всіх галузях народного господарства особлива увага приділяється покращенню використання виробничих потужностей і основних фондів, росту фонду віддачі. Основні фонди фізично зношуються, поступово втрачаючи свою споживчу вартість. Фізичне зношення основних фондів виражається у зміні їх природних властивостей, розмірів і форм в результаті довготривалих механічних, хімічних та температурних впливів на них. Воно настає не тільки в процесі виробничого використання, але й під впливом сил природи. На розміри фізичного зношення впливають такі фактори, як ступінь навантаження (тривалість, інтенсивність роботи і т.д.), якість основних фондів, особливості виробничого і технічних процесів, якість нагляду за основними фондами, в тому числі своєчасність ремонту. Необхідність ремонту виникає при значному зношенні обладнання, коли нормальна роботоздатність обладнання не може бути від’ємна в процесі експлуатації. Ремонт основних фондів (капітальний і поточний) в якійсь мірі ліквідовує фізичне зношення і відновлює роботоздатність основних фондів. Оскільки для створення основних фондів потрібні високі капіталовкладення то кожне підприємство зацікавлено у збільшенні терміну їх використання у виробничому процесі. Термін служіння основних фондів залежить від ряду факторів: від матеріалу, з якого вони виготовлені, від умов, в яких вони використовуються, від режимів роботи, від технічної грамотності робітників, які їх використовують, від змінності роботи, від якості і своєчасності виробничих ремонтів, і т.д

.) Краще використання виробничих фондів збільшує об’єм видобутку газу. Так ліквідація простоїв свердловин в очікуванні ремонту – скорочення числа і прискорення ремонтів, збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин, підвищення надійності роботи обладнання забезпечують приріст видобутку газу з експлуатаційного фонду свердловин. З покращенням використання свердловин повніше використовуються трудові ресурси, підвищується продуктивність праці. Покращене використання основних фондів забезпечує прискорене обертання оборотних засобів, тобто збільшення отримання продукції з основних фондів опереджає ріст оборотних фондів. В результаті покращення використання свердловин знижується собівартість продукції. Це забезпечується тим, що амортизаційні відрахування залишаються незмінними або збільшуються повільніше ніж об’єм виробництва, тому амортизація свердловин в розрахунку на оди метр кубічний газу зменшується. Головною задачею залишається перш за все ефективне використання експлуатаційного фонду свердловин, збереження в довгостроковій експлуатації всього роботоздатного фонду свердловин шляхом технічного контролю за експлуатацією свердловин, надійного обслуговування, своєчасного і якісного проведення ремонтів. Підвищення рівня використання свердловин має на меті також збільшення міжремонтного періоду, прискорення процесу ремонту свердловин. Метою курсового проекту є знаходження шляхів ефективного використання створеного експлуатаційного фонду свердловин, збереження в тривалій експлуатації всього робочого фонду свердловин шляхом контролю за експлуатацією свердловин, надійного обслуговування свердловин, своєчасного і якісного проведення ремонтів. Розділ 1. Загальна характеристика Богородчанського управління підземного зберігання газу. 1. Особливості діяльності підприємства Богородчанське управління підземного зберігання газу створене на базі богородчанського газового родовища, розміщеного на території Богородчанського району Івано-Франківської області. Призначення підземного зберігання газу – створення страхового запасу для газопроводів “Союз”, “Уренгой – Памари – Ужгород”, “Прогрес”, які розміщені на відстані 5,5 км. Приблизно на такій самій відстані від управління зберігання газу розміщені газокомпресорні станції, Богородчанське управління магістральних газопроводів. Основні показники Богородчанського ПЗГ: Загальний об’єм ПЗГ 3420 млн. м3 Об’єм активного газу 2300 млн. м3 Об’єм буферного газу 1120 млн. м3 Максимальний пластовий тиск 107 кгс/см2 Мінімальний пластовий тиск 36 кгс/см2 Мінімально можливий відбір 30 млн. м3 на добу Продуктивність ПЗГ за період 100-добового 23 млн. м3 на добу відбору Тривалість роботи ПЗГ за період 100-добового відбору Тривалість роботи ПЗГ в максимальному (30 млн. 25 діб м3 за добу) режимі Максимальний робочий тиск на вибої свердловини 99 кгс/см2 при закачці Максимальний робочий тиск на виході ДКС при 100 кгс/см2 закачці газу Мінімальний робочий тиск на вибої свердловини 27 кгс/см2 при відборі газу Максимальна продуктивність однієї свердловини 500 тис. м3/добу Богородчанське управління підземного зберігання газу створене їз ціллю нормування сторонніх нерівномірностей споживання газу, безперервного стабільного постачання газу на експорт, а також ліквідації можливих аварійних ситуацій на лініях газопроводу.

Ритмічність роботи виробничих та допоміжних об’єктів забезпечується відповідними структурними підрозділами станції підземного зберігання газу. Крім Богородчанського сховища газу до складу Богородчанського управління підземного зберігання газу входять: Кадобнянське підземне сховище газу, Надвірнянський автотракторний цех, виробничі підрозділи по видобутку газу та газоконденсату, служба по капітальному ремонту свердловин, а також Битнівська ДКС. 2. Склад і структура фонду свердловин. Діючий експлуатаційний фонд підземного сховища газу складає 168 свердловин, в тому числі 156 капітально-експлуатаційних, 10 спостережливих і 2 ліквідовані в зв’язку з розвитком зсуву. Всі експлуатаційні свердловини пробурені в 1982-1988 рр., мають двоколонну конструкцію, кондуктор діаметром 224, мм спущений до глибини 80- 100 м, зацементована до гирла. Проміжна колона діаметром 245 мм спущена до глибини 877-1025 м, зацементована до гирла. Експлуатаційна колона діаметром 168 мм спущена на глибину від 1186 до 1250 м, зацементована до гирла. Експлуатаційні свердловини обладнані насосно-компресорними трубами діаметром 144 мм. Спостережливі свердловини мають таку ж конструкцію як і експлуатаційні. Вони використовуються для контролю за газонасосними пластами, що знаходяться вище і за межами продуктивного горизонту підземного сховища газу. Контроль за поверхневими гальковими горизонтами, що залягають на глибині 10-30 м, забезпечується сіткою спеціально розбурених свердловин глибиною 50 м. Таких свердловин розбурено 28. 3. Організаційно-виробнича структура та матеріально технічна база ремонтного підрозділу. Головним завданням цеху підземного і капітального ремонту свердловин є своєчасний та якісний ремонт експлуатаційних свердловин, виконання робіт по інтенсифікації продуктивного пласта в експлуатаційних та спеціальних свердловинах, а також випробування та впровадження у виробництво нової техніки і технології. Відповідно з основними задачами цех виконує такі функції: - Участь у розробці річних, квартальних та оперативних місячних планів діяльності цеху та організаційно-технічних заходів; - Проведення підготовки до ремонту і здійснення підземного і капітального ремонту експлуатаційних та інших свердловин, які значаться у фонді БУПЗГ, відповідно із затвердженими планами робіт, виконання робіт по інтенсифікації видобутку газу, освоєння свердловин після проведення ремонтів; - Розробка і здійснення заходів, спрямованих на скорочення часу простою свердловин в ремонті (без втрати його якості), скорочення витрат газу, здешевлення ремонтів, економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, раціональне використання обладнання і резервів виробництва, підвищення коефіцієнта експлуатації свердловин; - Розробка спільно з виробничо-технічним відділом підприємства річних графіків планово-попереджувальних ремонтів, профілактичних оглядів, випробувань, огляд закріпленого за цехом обладнання, забезпечення своєчасного та якісного їх виконання; - Складання річних заявок на обладнання, інструмент та матеріально- технічні засоби, необхідні для роботи, а також визначення їх резервного запасу для ремонтних потреб цеху; - Визначення потреби в транспортних і допоміжних засобах та забезпечення їх правильного та раціонального використання; - Організація роботи по впровадженню та випробуванню нової техніки, видача попередніх ухвал на випробування нових видів обладнання та інструменту для підземного і капітального ремонту свердловин; - Проведення відбраковки та підготовки актів на списання обладнання, яке виявлене непридатним, інструменту і пристосувань, які знаходяться на балансі цеху; - Організація робіт по збиранню, збереженню та здачі металобрухту в установленому порядку; - Планування діяльності цеху і нормування праці робітників, розробка заходів по зниженню трудомісткості виконуваних робіт; - Організація робіт по раціоналізації та винахідництву механізації та автоматизації трудомістких процесів; - ведення оперативно-технічної документації паспортизації обладнання та споруд, обліку їх наявності, руху та технічного стану; - складання та надання звітності з усіх видів діяльності цеху; - участь у розслідуванні причин аварій і виходу з ладу обладнання при підземних і капітальних ремонтах свердловин, вживання заходів по їх усуненню, облік аварій, складання актів, рекламацій на обладнання і інструмент з заводськими дефектами; - забезпечення безпечних умов праці, дотримання працівниками правил, норм і вимог охорони праці та техніки безпеки, промсанітарії, пожежної безпеки, охорони надр і навколишнього середовища.

Если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке. 5.PЧлены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее иной специализированный потребительский кооператив), вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива. 6.PНе являющиеся членами товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива

1. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

2. Организация поста технического обслуживания и ремонта карбюраторов двигателей легковых автомобилей

3. Механизация и автоматизация разборочных и сборочных работ при капитальном ремонте автомобилей

4. Мобильные установки для ремонта скважин большой глубины

5. Совершенствование технологических операций при ремонте скважин с применением депрессионных устройств

6. Расчет показателей капитального ремонта
7. Подготовка к капитальному ремонту резервуаров
8. Проект капитального ремонта общежития №4

9. Определение затрат на капитальный ремонт оборудования

10. Организация участка по ремонту колесных пар пассажирских вагонов

11. Организация работы отделения по ремонту КИП

12. Организация ремонта переднего моста ГАЗ-53А

13. Организация и технология ремонта при внутренней отделке зданий

14. Проект совершенствования организации ремонта машин в колхозе "Мир" Дебёсского района Удмуртской Республики

15. Организация обслуживания производства ремонтом технологического оборудования (на примере УП "Полимерпром")

16. Текущий ремонт трубчатой вращающейся печи кальцинации

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Оперативное управление участком текущего ремонта автомобилей в автосервисе

18. Проект совершенствования технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей в строительной фирме "Агровод" г. Ижевска

19. Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей

20. Техническое обслуживание и ремонт фундаментов

21. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

22. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium
23. Виды, ремонт, обслуживание, устройство и эксплуатация колёс
24. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"

25. Классификация задвижек и ремонт трубопроводов

26. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин

27. Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

28. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

29. Ремонт металлорежущего оборудования хозяйств Луганской области

30. Рессорно-кузнечный участок ремонта автомобилей

31. ТО и ремонт передней подвески

32. Ремонт автомобилей и двигателей (рабочая программа для преподавателей специальности 1705)

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

33. Технология ремонта автомобилей

34. Ремонт фильтров тонкой и грубой очистки топлива различных автомобилей

35. Ремонт гребных валов

36. Ремонт и регулировка СМРК-2

37. Ремонт и регулировка мониторов для компьютеров

38. Анализ ресурсов и оценка качества ремонта сельскохозяйственной техники
39. Финансирование и кредитование капитальных вложений
40. Зависимость национального дохода от капитальных затрат. Модель Леонтьева

41. Экономическая оценка эффективности капитальных вложений

42. Разработка нового метода использования нефтяных скважин

43. Новый подход к методам химической очистки призабойной зоны ствола скважины при заканчивании открытым стволом

44. Проектирование технологии ремонта гидроцилиндров с использованием полимерных материалов

45. Ремонт магнитной системы асинхронных двигателей

46. Техническое обслуживание и ремонт главной передачи

47. ТО и ремонт автотранспорта

48. Ремонт и наладка силового электрооборудования токарно-винторезного станка 163 модели

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

50. Ремонт и регулировка TV

51. Анализ ресурсов и оценка качества ремонта сельскохозяйственной техники

52. Ремонт сельскохозяйственной техники

53. Ремонт и ТО автомобилей Ауди

54. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.
55. Техническое обслуживание и ремонт главной передачи
56. Эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта

57. Обеспечение экологической безопасности строительства скважин на море

58. Определение и расчет капитальных вложений на производственном участке

59. Финансирование и кредитование капитальных вложений

60. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений

61. Методы определения величины прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений

62. Составление годового и месячного планов использования и отхода ВС в ремонт

63. Ремонт оросительной системы

64. Расчет взаимодействия скважин по принципу "сложения решений"

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

65. Заводнение нефтяного пласта горизонтальной нагнетательной скважиной

66. Анализ эффективности гидроразрыва пласта на разведочных скважинах

67. Прикладные схемы определения метрологических характеристик ядерно-геофизических методов исследования скважин

68. Сверхглубокие скважины

69. Особенности геолого-технологического контроля проводки скважин на депрессии с применением колтюбинговой технологии

70. Коронка буровая в бурение скважин
71. Буровая каретка в бурение скважин
72. Расчёт конструкции скважины

73. Особенности безгидратной эксплуатации газоконденсатных скважин

74. Восстановление герметичности крепи скважин в условиях поглощений на Усинском месторождении

75. Функция фильтрационного сопротивления в условиях неустановившегося притока жидкости (газа) к несовершенной скважине

76. Классификация скважин

77. Способы бурения инженерно-геологических скважин

78. Селективное заканчивание скважин

79. Особенности интерпретации данных газового каротажа при исследовании глубоких скважин

80. Современные интеллектуальные инструменты для обеспечения качественного бурения наклонно-направленных скважин

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

81. Методы оперативного изучения геологического разреза нефтегазовых скважин

82. Комплекс оборудования для воздействия на призабойную зону скважин в осложненных условиях

83. Ремонт блоков питания

84. Принципы разработки бюджета капитальных вложений

85. Автотранспортное предприятие по ремонту грузовых автомобилей

86. Анализ ресурсов и оценка качества ремонта сельскохозяйственной техники
87. Збирання кукурудзи на зерно СК-5 "Нива". Ремонт редуктора приставки ППК-4
88. Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6

89. Переоценка, ремонт и модернизация основных средств в бухгалтерском учете

90. Ремонт и модернизация основных средств

91. Учет затрат на ремонт и восстановление основных средств

92. Учет и анализ доходов и расходов ООО "Ремонт-Юг"

93. Учет ремонта основных средств

94. Учет, анализ и аудит капитальных инвестиций

95. Аудит капитальных вложений

96. Бурение и оборудование скважин при подземном выщелачивании полезных ископаемых

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Бурение нефтяных и газовых скважин

98. Бурение скважин

99. Выбор и расчет оборудования для депарафинизации нефтяных скважин в условиях НГДУ "ЛН"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.