Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Трансформація суспільства та політична модернізація

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Курсова робота ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ Суспільний прогрес та трансформаційні процеси У людській історії виділяють два головних періоди: - період до соціального існування людини (коли люди жили розрізнено у природному стані); - період соціального існування людей (коли вони об’єднались в суспільство). Суспільство можна визначити як найбільш велику сукупність людей, стало зв’язаних між собою різноманітними взаємодіями, спільною територією, історією і культурою. кровно-родинні зв’язки родоплемінна організація суспільства немає майнового розшарування в суспільстві немає класів і державиширокі й різноманітні зв’язки між людьми соціальне розшарування (класи, верстви, стани, багаті – бідні; управлінці – піддані ) Відносно часу появи людини сучасного вигляду (homo sapie s1) існує багато версій. По одній з них, анатомічно сучасна людина виникла приблизно 200 тис. років тому, а сучасна людина з відповідною поведінкою – близько 50 тис. років тому. Відштовхуючись від цих та інших даних, візьмемо за точку відліку існування людських суспільств 50-40 тис. років тому назад. Спочатку (приблизно у перші три-чотири десятки тисячоліть) це були прості суспільства первісних людей, засновані на їх кровно-родинних зв’язках і родоплемінній організації суспільства, без майнового розшарування, без класів і держави. Пізніше, з переходом людей від полювання та збиральництва (привласнююча економіка) до тваринництва і хліборобства (виробнича економіка), із зміною кочового способу життя на осідлий, з ростом виробництва і виникненням доданого продукту2, приватної власності, із розшаруванням суспільства, появою протилежних класів (наприклад, рабовласників і рабів) і держави (6-10 тис. років назад) складаються складні суспільства, і в світі формуються окремі країни. Суспільство, держава і країна – поняття близькі, але не тотожні. Якщо суспільство – це самі люди, що живуть разом і взаємодіють один з одним, то держава – керуючі ними органи влади, а країна – визначена територія, на якій вони облаштувалися і живуть. Різниця між поняттями „суспільство”, „країна” і „держава”. Найбільш велике об’єднання людей, що стало зв’язане між собою різноманітною взаємодією, спільною територією, історією і культурою, обособлена територія незалежного існування даного суспільства із своїм облаштуванням - ДЕРЖАВА Політична організація даного суспільства (країни) з визначеним режимом влади та органами управління. Крім простого і складного суспільства виділяють цілий ряд інших типів суспільства. Так, наприклад, за наявністю писемності розрізняють дописемні та писемні суспільства. За демократичністю соціально-політичних відносин та відкритістю зовнішньому світу – відкриті та закриті. За типом пануючої релігії – суспільства ісламські, православні, буддійські, католицькі і т.д. Однак, найбільший інтерес викликає поділ суспільств за соціально-економічними ознаками. Тут популярні два підходи, або дві системи: марксистська (так званий формаційний підхід) і теорія трьох стадій сучасної західної політичної думки (цивілізаційний підхід).

Система суспільно-економічних формацій. Капіталізм і соціалізм. Ключові критерії формаційної системи марксистів – форми власності на засоби виробництва і класова структура суспільства. За ними виділяються п’ять історичних ступенів розвитку суспільства – п’ять суспільно-економічних формацій3 або типів суспільства. При цьому рабовласницьке, феодальне і капіталістичне суспільства розглядаються як класово-антагоністичні4, експлуататорські5 та кризові6, ворожі людині праці. А комуністичне (на першій фазі – соціалістичне) – як найбільш справедливе і гармонійне, в якому немає розділяючої людей приватної власності, усі рівні, у міру сил з охотою працюють, і в якому трудящі мають реальну свободу, демократію і високий рівень добробуту. Однак, реальний досвід розвитку суспільств XX ст., коли робилась спроба практично реалізувати концепцію марксизму, подібні висновки не підтвердив. Марксистська концепція суспільно-економічних формацій В реальному житті соціалізм в СРСР багато у чому й став „чудовим взірцем казарменого комунізму”, “блазнівський характер” якого був висміяний засновниками марксизму К.Марксом і Ф.Енгельсом ще у 1873 р. Однак „казарменим” виявився не лише радянський соціалізм, але й його експортний варіант, нав’язаний багатьом іншим народам. Багатолітня практика „соціалістичного будівництва” у півтора десятках країн світу (третина людства), давши й позитивні моменти (більше рівності в суспільстві, більше соціальної захищеності і впевненості в майбутньому), виявила, що соціалізм: 1) це проголошення „великих” цілей і програм, які реально не здійснювались; 2) це тотальний (повний, всепроникаючий) контроль над людьми, засилля бюрократизму (свавілля чиновників, без яких нічого не вирішується) і безправ’я „простої людини”; 3) це неефективність і „нелюдяність” економіки, низький рівень життя людей; 4) це соціально-економічна „зрівнялівка” для „мас” і привілеї для партійно-адміністративної верхівки; 5) це „безгосподарність власності” і утискання стимулів людей до праці, їхньої ініціативи, творчості і змагальності; 6) це, нарешті, „опущення” окремої людини до ролі „гвинтика” великої державної машини і перетворення її у засіб створення „світлого майбутнього” – комунізму (тобто життя теперішніх людей – „будівельників комунізму” приносилась у жертву майбутнім поколінням; між тим життя кожної людини є цінність і повинне приносити радість і щастя конкретній людині, а не якимось абстракціям). Крах соціалізму у XX ст. впевнено підтвердив думку австрійського економіста Фрідріха Хайєка (1899-1992) про те, що ми, люди „не можемо побудувати бажаний соціальний порядок, як мозаїку, з будь-яких шматочків, що нам подобаються”7. З іншого боку, у XX ст. суспільства країн Заходу (розвинені капіталістичні) поступово і спонтанно, розвивались, успішно рухаючись у напрямку все більшої економічної ефективності, демократичності і гуманності8, більшої стабільності і високому рівню добробуту для всіх.

Починаючи з 70-80-х рр. XX ст. стало важкувато точно визначити тип формації деяких країн. Скажімо, Швеція, Канада, Швейцарія – куди віднести дані країни? Піклування їх держав про ефективність економіки, громадянські свободи, демократію, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист свого населення настільки значимі і загальновідомі, що ці суспільства сьогодні є ближчими до соціалізму, ніж колишній СРСР. У той же час навряд чи вірно говорити про реальний соціалізм в країнах із приватновласницькою основою економіки, оскільки ключовою ознакою соціалістичного ладу є суспільна власність на засоби виробництва. „Разгадка” скоріше в іншому – в тому, що самі „капіталізми” бувають різними. Основні типи капіталізму Історичний досвід приблизно 30 країн світу свідчить, що капіталістичний спосіб виробництва в цілому економічно більш ефективний, оскільки приватна власність, вільне підприємництво і ринок (із його „вільними” цінами, грою попиту і пропозицій, конкуренцією) жорстко примушують самостійних виробників діяти раціонально, результативно і з врахуванням потреб споживачів. Але в світі немає нічого досконалого, і у капіталістичних суспільств є свої плюси, свої проблеми й прорахунки. У зв’язку з чим можна розрізнити чотири основні типи капіталізму. Характеристика основних типів капіталізму Початковий капіталізм- становлення капіталізму (первісне накопичення капіталу і розвиток ринкової економіки) - перерозподіл власності на користь найбільш енергійних підприємців - різке розшарування суспільства (купка надбагатіїв на тлі моря бідності) - дуже високий рівень злочинності у суспільстві Бюрократичний капіталізм- головні важелі влади в руках бюрократії - надмірна зарегульованість соціального життя і свавілля чиновників - розгул корупції у державному апараті, високий рівень злочинності в суспільстві - низький рівень життя більшості населення на тлі розквіту бюрократії та верхівки бізнесу Олігархічний капіталізм- економічна і політична влада в суспільстві належить олігархії – вузькому колу найбільш багатих людей - державний апарат, політичні партії, ЗМІ куплені олігархами і працюють на них - високий рівень злочинності у суспільстві - низький рівень життя більшості населення на тлі розквіту олігархів та їх прислужників Демократичний капіталізм- розгорнута демократія в країні, гарантія прав і свобод особи - закон і порядок керують у суспільстві, державний захист власників від бандитів і хабарників-бюрократів - різноукладна, соціально-ринкова економіка - потужний середній клас, мало бідних і надбагатих Найбільш непривабливим є початковий капіталізм – період стихійного становлення ринкової системи і накопичення стартового капіталу в руках відносно невеликої групи найбільш активних людей, здібних до підприємництва. Тут неминучі перерозподіл власності, збагачення одних людей за рахунок інших, різке розшарування суспільства і купа різних зловживань (захоплення чужої чи суспільної власності, обдурення, не- людяність, насилля, дії за принципом „схопити і втекти”, надексплуатація найманої праці, хижацьке ставлення до природи, злочини і т.

Якщо окинути поглядом розвиток людського життя на території України початку 1 ст. н. е., то належало б виділити три окремих типи суспільства, що сформувалися у трьох різних географічних зонах. Лісисті рівнини півночі та північного заходу населяли землероби. Захищене від нападників лісами та болотами, це найдавніше населення краю не знало політичної організації, було слабким у воєнному відношенні та культурно відсталим. Але як і інші селяни, ці землероби вирізнялися надзвичайною витривалістю: завойовники не раз приходили і зникали, а вони й далі чіпко трималися землі, що їх годувала. Кочовики неподільно панували на широких просторах степу. Намагаючись захопити якнайбільше території, ці прибульці зі сходу створили на території України перші великі політичні об'єднання. Сприйнятливі до культурних впливів іззовні, вони встановили контакти з великими центрами цивілізації. Проте кочові племена люто ворогували між собою, не раз руйнуючи у постійних пошуках пасовиськ і здобичі політичні структури, створені іншими. Нарешті, на півдні, на вузькій смузі Чорноморського узбережжя розвинули міську цивілізацію греки. І хоч торгівлею, ремеслами, школами, широкими контактами ці міста прискорювали культурний розвиток неосяжної української периферії, вони були тільки ще одною гілкою Стародавньої Греції і аж ніяк не органічною частиною українського середовища

1. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

2. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

3. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

4. Біографія та політичні погляди Арістотеля

5. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

6. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
7. Держава — головний інститут політичної системи суспільства
8. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

9. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

10. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

11. Формування етосфери в політичному житті суспільства

12. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

13. Суспільно-політична діяльність Костомарова

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

16. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

18. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

19. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

20. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

21. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

22. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
23. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.
24. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

25. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

29. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

30. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

31. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

32. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

33. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

34. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

35. Економічна та торгово-політична роль митного збору

36. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

37. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

38. Демократія як форма організації суспільства
39. Політичні партії, організації и рухи
40. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

41. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

42. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

43. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

44. Політична влада у світі та в Україні

45. Політична еліта, лідерство і демократія

46. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

47. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

48. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

49. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

50. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

51. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

52. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

53. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

54. Зародження та розвиток політичної економії
55. Виробництво та його роль в житті суспільства
56. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

57. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

58. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

59. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

60. Cучасні політичні партії в Україні

61. Філософія інформаційного суспільства

62. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

63. Поняття громадянського суспільства і правової держави

64. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Політичний іслам

66. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

67. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

68. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

69. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

70. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу
71. Громадянське суспільство та держава
72. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

73. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

74. Політична система Великовританії

75. Політично-правова теорія Жана Бодена

76. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

77. Управління духовними процесами суспільства

78. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

79. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

80. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Історія первісного суспільства на українських землях

82. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

83. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

84. Політична діяльність Лазара Кагановича

85. Політична історія Галицько-Волинського князівства

86. Політична криза лейбористської партії 1931 р.
87. Політична система Української козацької держави
88. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

89. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

90. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

91. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

92. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

93. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

94. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

95. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

96. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

97. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

98. Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

99. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.