Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Поняття фінансового інжинірингу

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Управління фінансовими ризиками» Зміст 1. Поняття фінансового інжинірингу 2. Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні Список літератури 1. Поняття фінансового інжинірингу Послуги типу «інжиніринг» з'явились в розвинених країнах в 60-ті роки і до теперішнього часу одержали достатньо широкий розвиток. Міжнародний інжиніринг – діяльність по наданню комплексу послуг виробничого, комерційного і науково-технічного характеру, здійснених як спеціалізованими фірмами, так і промисловими, будівельними та іншими компаніями. Всю сукупність інжинірингових послуг можна поділити на дві групи послуг: 1) пов'язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні, проектні, післяпроектні та спеціальні); 2) по забезпеченню нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції. В цю групу входять роботи, пов'язані з оптимізацією процесів експлуатації, управління підприємством і реалізації його продукції. Таким чином, інжиніринг виступає як важливий засіб підвищення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Його завданням являється одержання замовниками найкращих (оптимальних) результатів від вкладень капіталу та інших витрат за рахунок: 1) системного підходу до здійснення проектів; 2) багатоваріантності технічних й економічних розробок, їх фінансової оцінки і вибору оптимального варіанту; 3) розробки проекту з урахуванням можливості застосування прогресивних будівельних і виробничих технологій, обладнання і матеріалів; 4) застосування сучасних методів організації й управління всіма стадіями виконання проектів. Як самостійний вид міжнародних комерційних операцій, інжиніринг передбачає надання на основі договору на інжиніринг одною стороною (названої консультантом) другій стороні (названій замовником) комплексу чи. окремих видів інженерно-технічних послуг, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і введенням об'єкта в експлуатацію, з розробкою нових технологічних процесів на підприємстві замовника, із вдосконаленням наявних виробничих процесів аж до введення виробу. у виробництво.Надання на основі договору на інжиніринг повного обсягу послуг і поставок, необхідних для будівництва нового об'єкта, називається комплексним інжинірингом. Він нараховує три окремих види інженерно-технічних послуг: 1) консультативний інжиніринг, який пов'язаний, головним чином, з інтелектуальними послугами, що здійснюються при проектуванні об'єктів, розробці планів будівництва і контролю за проведенням робіт; 2) технологічний інжиніринг нараховує надання замовнику технологій, необхідних, необхідних для будівництва промислових об'єктів і їх експлуатації (договори про передачу виробничого досвіду і знань, розробку проектів по енергопостачанню, водопостачанню, транспорту та ін.); 3) будівельний або загальний інжиніринг, що полягає, головним чином, в постачанні обладнання, техніки або монтажу устаткування, враховуючи при необхідності інженерні роботи. Кожен із цих видів інженерно-технічних послуг може бути предметом самостійного договору. Інжиніринг як вид зовнішньоторгових операцій має свої специфічні особливості: являється одною із форм послуг виробничого призначення, яка безпосередньо не втілюється в речовій формі, а в його кориснім ефекті.

Цей корисний ефект може мати матеріальний носій, як, наприклад, проектна і технічна документація, графіки, креслення і т. п., або може не мати, як навчання, управління та ін.; інжиніринг пов'язаний, в кінцевому результаті, з підготовкою і забезпеченням процесу виробництва і реалізації розрахованих на проміжне і кінцеве споживання матеріальних благ. Самі послуги виробничого характеру не входять до складу інжинірингу; як уособлена сфера виробничої діяльності, інжиніринг носить комерційний характер, тобто стає об'єктом купівлі-продажу;інжиніринг відрізняється від ліцензії, «ноу-хау» та інших форм в області технологій. Інжинірингові послуги являються відтвореними послугами, вартість яких визначається суспільно необхідними затратами часу на їх виробництво і таких, що мають багато продавців для їх реалізації. Ліцензії ж і «ноу-хау» пов'язані з реалізацією нових в даний момент не відтворених знань виробничого призначення, які мають обмежену кількість продавців. На практиці надання інжинірингових послуг часто поєднується з продажем «ноу-хау». В даному випадку «ноу-хау» носить прихований характер і не виділяється в самостійну угоду. Це веде до змішування понять «інжинірингові послуги» і «обмін технологією». В дійсності ж інжинірингові послуги – це спосіб передачі нових технологічних та інших знань, але самі послуги являють собою товар, що відрізняється від технології. Інжинірингові фірми, наприклад, в галузі управління займаються не плануванням, а розробкою нових методів планування виробництва продукції на основі маркетингових досліджень зовнішнього ринку, не обліком і звітністю, а пошуком нових підходів до обліку та звітності, модернізації структур управління, контролю за якістю продукції і т.п. В останній час на світовому ринку інжинірингових послуг з'явився новий вид послуг – послуги реінжинірингу, які надають іноземні інжинірингові фірми. Реінжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по перебудові систем організації та управління виробничо-торговими й інвестиційними процесами господарського об'єкта з метою підвищення його конкурентоздатності і фінансової стійкості. Реінжиніринг поділяється на два види: кризовий і реінжиніринг розвитку. Перший спрямований на вирішення кризисних проблем підприємства. Він використовується тоді, коли результат фінансово-комерційної діяльності підприємства постійно знижується, конкурентоздатність його різко падає, з'являються тенденції до банкрутства й потрібен комплекс заходів по подоланню кризової ситуації. Сьогодні в кризовому реінжинірингу відчувають потребу багато підприємств Донецької області та України. Другий вид реінжинірингу використовується у тих випадках, коли динаміка розвитку знижується і діюча структура організації й управління підприємством вже досягла межі в одержанні прибутку. В процесі реорганізації системи управління господарського суб'єкта на основі реінжинірингу здійснюється перехід від бізнес-процесу до бізнес – процес-реінжинірингу. Бізнес-процес являє собою дію персоналу управління в господарському процесі. Бізнес-процес-реінжиніринг – це оптимізація системи управління господарськими процесами, враховуючи зовнішньоекономічну діяльність.

Фінансова інновація – це нові фінансові інструменти та фінансові технології. Фінансові інструменти поділяються на: • концептуальні засоби – поняття і концепції, що лежать в основі фінансів як неформальної дисципліни (теорія вартості, теорія хеджування й ін.); • фізичні засоби – інструменти і процеси, які можна використати для досягнення якої-небудь конкретної мети (інструменти – звичайні акції, цінні папери з фіксованим доходом і т.п.; процеси – електронна система торгівлі цінними паперами й ін.). До нових (відносно) фінансових інструментів належать брокерські рахунки управління готівкою, облігації, забезпечені пулом іпотек, процентні свопи, конвертовані облігації з правом дострокового погашення, звільнені від податку облігації з плаваючою ставкою і ще багато інших. Фінансова технологія – це економічна і фінансова теорія, математичні й статистичні методи, обізнаність про готові фінансові розробки, комп'ютерна та телекомунікаційна техніка і т.п. Прикладом нових фінансових технологій виступає поява на Нью-Йоркській фондовій біржі комп'ютерної системи для поточного звіряння обсягу купівлі і продажу, відомої під назвою ДОТ-системи (Desig a ed Order ur arou d (DO ) Sys em). Технологічні інновації прискорили і посилили процес глобалізації. Так, нові засоби зв'язку підвищили швидкість здійснення міжнародних операцій та сприяли збільшенню їх обсягу, зокрема через створення розрахунково-платіжних систем СВІФТ, ТАРГЕТ тощо. Як вважають експерти, інновації, що з'явилися останнім часом, створюють на фінансових ринках атмосферу невизначеності, невпевненості, нервозності, що підвищує нестабільність і можливість різких коливань, особливо на ринках держав, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. Взагалі фінансова інновація як поняття означає: 1) якісний стрибок у наших уявленнях. Це вид творчості, який веде до появи зовсім нової, революційної технології, наприклад своп, перший інструмент на основі пулу іпотек, перша облігація з нульовим купоном чи введення «смітникових» облігацій для фінансування викупу; 2) новий поворот у використанні вже відомої ідеї. Прикладом такої творчості служить розширення сфери строкових контрактів на торгівлю товарами і фінансовими інструментами, які раніше не використовувалися на ф'ючерсних майданчиках, введення нових варіантів свопів чи створення нових типів взаємних фондів; 3) об'єднання вже існуючих технологій чи процесів для створення інструменту, що пристосований до якої-небудь конкретної ситуації. Цей останній тип часто ігнорують у дискусіях з питань фінансового інжинірингу, хоча за ступенем важливості він не поступається першим двом. Прикладом є випадки застосування вже існуючих інструментів для зменшення фінансового ризику фірми, зниження вартості її фінансування, отримання користі з деяких існуючих особливостей бухгалтерського обліку і податкового законодавства чи з метою використання неефективного ринку. Дуже важко зрозуміти різницю між інноваціями, що являють собою справді якісний стрибок у мисленні, і тими, що визначають новий поворот у використанні відомих технологій. Розглянемо як приклад програмну торгівлю, прибуток у якій отримується як різниця між готівковим ринком акцій і ф'ючерсами на фондові індекси.

Понятное дело, иногда завистники меня допекали, мол, ты не умеешь играть. Они не могли сообразить, что в этом и заключается мой стиль. Уже тогда я не аккомпанировал, как остальные музыканты. Потому что я так и не научился играть, как д р у г и е. Уже в 1971 году, в первый год после развала "Битлз", Ринго Старр "гостил" как барабанщик на девяти альбомах разных авторов. Это - штрих к вопросу о незаметном музыканте из легендарного ливерпульского квартета. Его приглашали принять участие в выдающихся проектах современности: "Концерт для Бангладеш", 1971; запись рок-оперы "Томми", где он исполнял роль ненормального дядюшки Эрни, 1972; прощание с популярной канадской группой "Бэнд", известный концерт 24.Х1.1976 в Сан-Франциско поддержали Эрик Клэптон, Нил Даймонд, Боб Дилан, Ван Моррисон, Нил Янг, "Мaдди Уотерс", а также фильм по этому поводу "Прощальный вальс". Однако больше всего удивил Ринго своим решительным стартом в сольную карьеру. Как для аранжировщика, то сделанный с размахом (Элмер Бернстайн, Куинси Джонс, Лу Рид, Морис Гибб) первый (1970) альбом свинговых стандартов 40-х годов "Сентиментальная история" засвидетельствовал безжалостный комизм псевдосинатровского пения автора

1. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

2. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

3. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

4. Політична географія як складова частина СЕГ

5. Дієслово як центральна частина мови

6. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"
7. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством
8. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

9. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

10. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

11. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

12. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

13. Застосування права як особлива форма його реалізації

14. Выведение новых услуг на рынок в консалтинговых компаниях, ориентированных на сферу b-2-b

15. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

16. Застосування інноваційних освітянських технологій

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

18. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

19. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

20. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

21. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

22. Русская армия от Петра 1 до Александра 2
23. Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)
24. Основные задачи сферы государственного регулирования

25. Государственное управление в социально-культурной сфере

26. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

27. Преступность в банковской сфере

28. Преступления в сфере экономической деятельности

29. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

30. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

31. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

32. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

34. Преступления в таможенной сфере

35. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

36. Дискриминация в сфере трудовых отношений

37. Ценообразование в сфере культуры

38. Проектирование как самостоятельная сфера культуры
39. Конспект критических материалов. Русская литература 2-й четверти XIX века
40. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

41. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

42. Александр 2 и его реформы

43. Военные реформы Александра 2

44. Семейство компьютеров PS/2

45. Процессор для ограниченного набора команд /часть 2 (7)

46. Пример базы данных на Delphi 2.0

47. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

48. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

49. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

50. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

51. ПРИМЕНЕНИЕ "ПУЛЬМОСАНА – 2" ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕЛЯТ БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ ( ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА )

52. Сахарный диабет, 2 часть

53. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы

54. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника
55. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти
56. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

57. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

58. Преступления в сфере экономической деятельности

59. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

60. Теоретическая политология (Часть 2)

61. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

62. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ

63. Застосування стандартів ISO серії 9000

64. Автоматизация фильтровального отделения установки 39/2 (Депарафинизации масел)

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала

66. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

67. Разработка технологического процесса ТО-2 автобуса ЛиАЗ-677

68. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

69. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры-2 (Контрольная)

70. Ремонт и регулировка СМРК-2
71. Псалом 2-ой, его Мессианское значение и толкование
72. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

73. Инновационная среда социальной сферы

74. Теоретическая социология (часть 2)

75. Общество как сложная система. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Важнейшие институты общества

76. Лекции по физике за 2 семестр

77. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

78. Контракты в сфере физической культуры и спорта

79. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)

80. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Маркетинг в банковской сфере

82. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

83. Особенности рекламы в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса

84. Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв

85. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы

86. Формирование системы сбытовой логистики на примере ЗАО "Ярославский хлебозавод №2"
87. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)
88. Социально-психологическая характеристика менеджера в сфере экономики, банковского дела

89. Обоснование и оценка инвестиционного проекта в сфере недвижимости

90. Ценообразование в сфере культуры

91. Предпринимательство в сфере электронного бизнеса в России

92. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

93. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

94. Технико–экономический анализ ДРСУ-2 города Сочи

95. Организация работ и расчет технико-экономических показателей по смешанному участку горных работ №2 разреза «Черемховский»

96. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Приватизація як засіб припинення державної власності

98. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

99. Общественно-политическое движение 2-ой половины ХIХ в.

100. Япония после 2-й мировой войны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.