Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Проблема методу, і в першу чергу лабораторного експерименту, навряд чи знайшла б настільки голосне звучання, якби мова йшла тільки про внутрішні справи соціально-психологічної науки. У дискусіях про лабораторний експеримент чітко &quo ;чутний&quo ; підтекст, суть якого в питанні про практичну значимість академічних (тобто знову ж виконуваних переважно в лабораторіях) досліджень, про правдивість отриманих даних, про межі їх можливої генералізації, екстраполяції на соціальну дійсність, про соціальну доцільність академічної науки. Ці питання були поставлені самим реальним життям, в іншому випадку університетська наука могла б рухатися по колишньому шляху нескінченно довго. Своєрідність сформованої в цей час ситуації в тім, що критиці за схоластичність, схематичність, відірваність від практики піддається експериментальний метод, що був затверджений в американській соціальній психології Куртом Левиним, що вважав, що саме цей строго науковий метод дозволить глибше проникнути в таємниці людського поводження й тому забезпечить більше ефективне рішення соціальних проблем. Для Левина, однак, експериментальний метод був аж ніяк не самоціллю, а всього лише засобом, способом, інструментом пізнання, тобто займав належному методу місце. Він уписувався в більше широку концепцію &quo ;дослідження в дії&quo ;, або практичного дослідження. Переважна більшість робіт Левина по вивченню расових забобонів, поводження підлітків, типів лідерства, відносини домогосподарок до нових продуктів і т.д. ставиться саме до цього виду. Принципи такого роду досліджень лягли в основу діяльності створеного їм в 1945 р. Дослідницького центра по вивченню групової динаміки при Масачусетському технологічному інституті, з якого згодом вийшло більшість робіт з динаміки групових процесів. Левин був глибоко переконаний, що соціальний психолог як громадянин не тільки повинен сприяти рішенню проблем того суспільства, у якому він живе, не тільки як учений, що володіє спеціальними знаннями, може це робити, але, що більше важливо, він не може пізнати свій об'єкт - соціальне поводження інакше, як намагаючись змінити його. Саме ця орієнтація на реальний мир і позиція активного втручання забезпечили роботам К. Левина неминуще значення. Важливо також відзначити, що він, чітко усвідомлюючи обмеженість повноважень соціального психолога в процесі соціального перетворення, був далекий від ілюзій про те, що соціальний психолог може по своїй волі розв'язувати соціальних проблеми, будучи сам повністю залежним від вартих над ним інститутів влади. Однак навіть при цих обмеженнях практичне дослідження представлялося йому більше перспективним, хоча б тому, що воно вирішувало неподоланну й понині проблему контингенту випробуваних, котрими зараз, як ми вже говорили, є в переважній більшості студентів. Соціально відповідальна позиція Левина глибоко імпонувала американським дослідникам. Однак вони досить своєрідно неї трансформували. Вихолостивши з її ціннісний, глибоко гуманістичний пафос, що зложився в кращих традиціях європейської соціально-філософської думки, вони, з одного боку, розвили прагматичну, утилітарну спрямованість підходу Левина, з інший же - канонізували експериментальний метод.

У підсумку теорія й практика виявилися розірваними на дві відособлені області: мало практичну, тобто погану теорію (точніше, набір теорій) і поверхневу, еклектичну практику. У цей час розрив між цими двома аспектами науки усе більше підсилюється, незважаючи на спроби звертання до соціально релевантних проблем. Нерівномірно йшло і їхній розвиток. На думку Мак Девіда й Херери, нерівномірний розвиток відбивається на нагромадженні екстенсивного, описового знання про організовані малі групи, про установки й процеси міжособистісної перцепції й атракції при недостатньо розвитий теорії. У той же час, незважаючи на більшу соціальну значимість, відчувається серйозна недостача знань про такі феномени, як масові соціальні рухи, неорганізовані юрби й складні політичні системи. По суті після смерті Левина до кінця 60-х років, тобто протягом 20 років, &quo ;дослідження в дії&quo ; практично не проводилися, хоча зовнішні показники, у тому числі такі важливі, як розміри асигнувань, на перший погляд, говорять про зворотний. Так, наприклад, за даними А. Каплана й Нельсона, федеральні витрати на соціальну психологію в 1968-1971 р. зросли з 116 млн. дол. усього до 141 млн. дол. в області так званих фундаментальних досліджень, але з 134 до 257 млн. дол. - в області прикладних досліджень. Однак при ближчому розгляді виявляється, що ці прикладні дослідження лише вважаються в більшості випадків такими, тобто вони аж ніяк не можуть претендувати на статус &quo ;дослідження в дії&quo ;. Це, зрозуміло, не означає, що соціальні психологи не знаходили свого застосування в практичній сфері. Мова йде про іншому: про зовнішню правдивість академічних досліджень, про їхній внесок у практику. Образно говорячи, якщо провести аналогію з теоретичною фізикою, чи були зроблені в області соціальної психології за 20 років які-небудь відкриття, які настільки ж революціонізували практику, як відкриття властивостей напівпровідників, лазера й т.д.? Відповідь на це питання може бути тільки негативним. Якщо врахувати, що саме з такими претензіями протягом тривалого часу виступала соціальна психологія, обіцяючи зрівнятися із природничими науками, і що в ряді випадків дійсно давалися рекомендації, що приносили відчутні результати, то стане зрозумілим тиск суспільної думки й претензії суспільства до соціальної психології наприкінці 60-х років, коли американське суспільство вступило в смугу більших випробувань. Не випадково тому, що в ці роки на перший план висунулася проблема соціальної доцільності. Вона обговорювалася в різних аспектах: як проблема зв'язку фундаментальних і прикладних досліджень, як проблема зв'язку теорії й практики, як проблема підготовки спеціальних кадрів, що можуть забезпечити трансляцію теоретичних знань у практичні рекомендації, і т.п. Велика кількість статей, книг, семінарів і конференцій, присвячених цим темам. У ході цього колективного самоаналізу було висловлено багато цікавих і глибоких думок. Більшість із них можна згрупувати навколо наступних питань: чому зложилося таке положення, що потрібно зробити для його виправлення, що може й чого не може зробити соціальний психолог у цьому плані.

Завдання, що ми спробуємо вирішити надалі викладі, формулюється так: з'ясувати, у якому ступені аналіз проблеми соціальної релевантності соціальної психології в США, зроблений самими американськими критиками, розкриває об'єктивні причини її виникнення й відповідно які перспективи її дозволу. Треба визнати, що значна кількість цих об'єктивних причин не представляє в цей час секрету для американських учених. Цілком виразно й чітко вони виявили й перелічили багато методологічних вад розвитку соціальної психології в США, у ряді випадків торкнулися досить гострі проблеми, фактично створили яскраві колективні автопортрети американських соціальних психологів-теоретиків і практиків як продукту конкретного соціокультурного контексту. Якщо підсумувати в певному порядку всі ці об'єктивні фактори, то зложиться наступна картина. Методологічні вади. Більшість із них (відсутність єдиної теорії, перекручена розуміння соціального, абсолютизація лабораторного експерименту й т.п.) уже відомо з попереднього аналізу, тому обмежимося коротким перерахуванням їхніх наслідків для рішення проблеми соціальної психології. Практику важко орієнтуватися в теоретичному матеріалі, оскільки в цьому плані соціальна психологія являє собою, по вираженню Синджера й Гласса, &quo ;теоретичний базар&quo ;. Тому практик у своїй роботі змушений комбінувати найрізноманітніші теоретичні концепції. Коли ж сам теоретик береться показувати, на що здатна психологічна наука, доводити практичну значимість своїх теорій і досліджень, він виявляє, що &quo ;усього цього не так вуж і багато&quo ;. Основне джерело даних для соціального психолога, &quo ;його робоче місце-лабораторія&quo ;; знання, які він одержує, - це знання про поводження &quo ;абстрактних людей в абстрактних ситуаціях&quo ;. Цілком зрозуміло, що &quo ;психологія гомогенних індивідів&quo ; мало що може повідомити про складності реального життя. Інакше кажучи, зовнішня вірність експериментальних даних не витримує критики. Однак у силу ряду відомих обставин метод лабораторного експерименту перетворився в самоціль. На думку Каплана, тут набув свою дію закон, названа їм &quo ;Законом інструмента&quo ;. &quo ;Якщо, - говорив він, - хлопчикові дати молоток, він негайно почне бити їм по всьому, що попасеться. Так і соціальний психолог, опанувавши тим або іншому методу, наївно думає, що, застосовуючи його до будь-якої проблеми, він може її цілком ефективно вирішити способом, що полюбилися йому,&quo ;. Випробувані в лабораторії й звичайних людях - це різні контингенти. Вони відрізняються тим, що перші, як правило, студенти, вихідці з &quo ;середнього&quo ; класу, в експерименті вони пасивні, готові виконати будь-які вказівки експериментатора, вони - жертви підходу, &quo ;вони вільні діяти, але не вільні не діяти&quo ;, у той час як другі в польовому, &quo ;проблемному&quo ; дослідженні - це представники пригноблених груп (расових, економічних і т.п.), вони активні, ставляться до психологів з підозрою й ворожнечею, вільні діяти або не діяти. Далі, ідеал фізичного експерименту, до якого прагнуть академічно орієнтовані соціальні психологи, настільки бажаний і настільки для них недосяжний, що виявляється не тільки безпомічним, але й непотрібним у реальному житті.

С другой стороны, задачи эзотерической психологии, кратко сформулированные в призыве "познай себя", состоят не в обретении объективных знаний о человеческой психике, а в обретении понимания человеком самого себя и поиске путей к обретению такого понимания. Задачи эти большей частью практические, нежели теоретические. Будучи, в отличие от академической психологии, "прикладной наукой индивидуального пользования", данная психология может быть названа гуманистической: ее интересуют прежде всего человеческие, а не научные проблемы. Область интроспективных явлений, охватываемая эзотерической психологией, имеет самое непосредственное отношение к жизни каждого из нас (сознаем мы это или нет, но это то, чем мы все живем), и тексты ее адресуются не ученным, а всем людям. Поэтому основным требованием, которым определяется "срок службы" этих текстов, служит конкретность: неотвлеченность, наглядность и доступность изложения. Однако в случае эгрегоров введение понятия "групповое психоэнергетическое поле" (вместо прежнего "групповая душа") представляет собой как раз заявку на теорию, попытку навести мост через пропасть, лежащую между субъективными восприятиями и отражаемыми в них объективными процессами

1. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

2. Соціальна психологія як наука

3. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

4. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

5. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

6. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
7. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
8. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

9. Предмет соціальної психології

10. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

11. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

12. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

13. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

14. Теоретична база соціальної психології

15. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

16. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

17. Історія соціально-економічної географії світу

18. Правовідносини у сфері соціального захисту

19. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

20. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

21. Зайнятість: соціально-трудові відносини

22. Соціально-трудові відносини як система
23. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
24. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

25. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

26. Соціальне становище Запорізького краю

27. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

28. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

29. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

30. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

31. Роль власності у соціально-економічних процесах

32. Соціальні проблеми у ЗМІ

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Соціальна екологія

34. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

35. Мораль і соціальне управління

36. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

37. Сутність і значення соціального страхування

38. Державна політика соціального страхування
39. Соціальна інфраструктура України
40. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

41. Розвиток соціальної географії в СРСР

42. Демократія як соціальне явище

43. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

44. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

45. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

46. Система соціального захисту в Україні

47. Соціальна захищеність дітей в Україні

48. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Соціальне партнерство в Україні

50. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

51. Сутність та соціальне призначення держави

52. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

53. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

54. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
55. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
56. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

58. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

60. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

61. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

62. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

63. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

64. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

66. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

67. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

68. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

69. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

70. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
71. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
72. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

73. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

74. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

75. Соціально-етичний маркетинг

76. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

77. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

78. Ожиріння як медико-соціальна проблема

79. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

80. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

81. Організація як соціальне утворення

82. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

83. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

84. Управління персоналом в соціальній сфері

85. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

86. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
87. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
88. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

89. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

90. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

91. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

92. Тривожність як соціально-педагогічне явище

93. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

94. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

95. Соціальна структура суспільства

96. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Політика та соціальний конфлікт

98. Лабораторне експериментування в соціальній психології

99. Основи формування соціальних стереотипів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.