Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний технологічний університет Кафедра менеджментуКУРСОВА РОБОТА з дисципліни: ”Економіка – II” на тему: „Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів”Виконав: студент групи ЗДСВ-082 Перевірив: Бутко М.П. Чернігів ЧДТУ 2009 ЗМІСТВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЙОГО РОЛЬ У РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ТА ЗМІЦНЕННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 1.1. Роль та місце малого підприємництва в економіці держави 1.2. Мале підприємництво: суть, система організації та принципи діяльності 1.3. Створення і формування нового підприємства 2. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2.1. Становлення та розвиток малого підприємництва в Україні 2.2. Актуальні проблеми розвитку малого підприємництва на сучасному етапі трансформації економіки України 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 3.1. Механізм стратегічного розвитку малих підприємств в Україні 3.2. Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва на сучасному етапі розвитку економіки України 3.3. Досвід розвитку малого підприємництва в економіці зарубіжних країнах ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПВажливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання таких першочергових соціально-економічних проблем, як: прискорення структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості ринку товарами та послугами, створення конкурентного середовища, поповнення доходів місцевих бюджетів, створення додаткових робочих місць, вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками високого рівня структурного безробіття, поліпшення загальних параметрів інвестиційного клімату, забезпечення ефективного використання місцевих сировинних ресурсів. У сучасних умовах кризових явищ в економіці та обмеженості фінансових ресурсів найшвидше і найефективніше вирішуватимуть ці проблеми саме суб’єкти господарювання малого бізнесу - малі підприємства, які не потребують великого стартового капіталу і мають високу оборотність ресурсів. Перехід від централізовано керованої системи господарства до ринкової зробив проблему підприємництва, у тому числі малого, предметом інтенсивних наукових досліджень і дискусій. З розвитком цього сектора економіки пов’язують перспективи виходу вітчизняної економіки з кризи, забезпечення стійких темпів економічного росту, формування цивілізованих ринкових відносин. Мале підприємництво – це особливий сектор економіки, утворений сукупністю малих підприємств і виступає у якості специфічної соціально-економічної форми дрібного виробництва в умовах ринку. Мале підприємство існує об’єктивно і розвивається як деяка цілісність, як сектор економіки національного, місцевого масштабів. Мале підприємництво являє собою особливий тип діяльності, заснований на ініціативній, інноваційній, ризиковій основі з метою одержання підприємницького доходу. Метою даної курсової роботи – є виявлення актуальних проблем розвитку малого підприємництва, механізмів стратегічного розвитку підприємств в Україні, основних напрямків державної підтримки малого бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України.

В курсовій роботі використано – 9 таблиць, 25 джерел літератури. Головні терміни: мале підприємництво, стратегічний розвиток, економічний розвиток, податковий тиск, бізнес, оподаткування, якість управління, кредитування, фінансова інфраструктура, фінансові ресурси. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЙОГО РОЛЬ У РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ТА ЗМІЦНЕННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 1.1. Роль та місце малого підприємництва в економіці державиМале підприємництво (МП) є органічним структурним елементом ринкової економіки, її ведучим фактором, одним з найважливіших діючих факторів економічного розвитку суспільства, що спирається на ринкові методи господарювання. Малі підприємства – досить поширена й ефективна форма господарювання. Вони мають багато таких рис, які не можуть бути притаманні великим підприємствам. Саме мале підприємство здатне найоперативніше реагувати на кон'юнктуру ринку і таким чином надавати ринковій економіці необхідної гнучкості. Ця властивість малого бізнесу набуває особливого значення в сучасних умовах, коли відбувається швидка індивідуалізація і диференціація споживацького попиту, прискорення науково-технічного прогресу, розширення номенклатури товарів та послуг. Крім того, мале підприємництво мобілізує значні фінансові й виробничі ресурси населення, які за його відсутності не були б використані. На малий бізнес припадає до 90-95% усіх підприємств і до 20-60% валового національного продукту. Особливу роль відіграє мале підприємництво в сфері послуг і торгівлі. Розвиток малого бізнесу також виступає дійовим чинником, що пом'якшує соціальну напругу і сприяє демократизації ринкових відносин, тому що саме він є фундаментальною основою формування &quo ;середнього класу&quo ;, а отже, й послаблення властивої ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації. Істотний внесок вносить мале підприємництво у формування конкурентного середовища, що для нашої високо монополізованої економіки має першорядне значення. Малі підприємства також менше впливають і на екологічне становище. Отже, значення малого підприємництва в ринковій економіці дуже велике. Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні розвиватися не в змозі. Становлення та розвиток його є однією з основних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної економіки до нормальної ринкової економіки. Мале підприємництво у ринковій економіці – головний сектор, що визначає темпи економічного росту, структуру і якість валового національного продукту. Найважливішим компонентом ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств, їхнє оптимальне співвідношення. Ефективність виробництва товарів і послуг, їхнє доведення до споживачів багато в чому залежать від взаємозв'язків малого і великого бізнесу. Така кооперація в країнах з ринковою економікою визначається децентралізовано на основі пошуку підприємствами партнерів, здатних брати участь у спільній роботі з найменшими витратами і чітко виконувати договірні зобов'язання. При цьому успіх залежить від кількості потенційних партнерів, а отже, від ефективності антимонопольної політики і рівня розвитку малого бізнесу.

Малі підприємства найчастіше створюються при великих фірмах чи співпрайюють з ними. Таким чином, формується принципово нова структура економіки. Для великого бізнесу необхідні ринок зі стабільним і тривалим попитом, продукція масового виробництва, акумулювання значних фінансових засобів, дешева робоча сила. Малі підприємства мають ряд переваг в управлінні: відсутність твердої ієрархії, простота комунікації, можливість швидкого коректування цілей. Тому собівартість виробництва продукції в малому бізнесі нижча, ніж у великому при високій якості виробленої продукції і послуг. Розвиток інтеграції і партнерських відносин пов'язаний конкретною вигодою, що вимагає стійкої й ефективної системи кооперативних зв'язків. Великі підприємства створюють основу для стабільності і керованості ринкової економіки країни, відкривають шлях до широкомасштабної реалізації науково-технічних новацій, а малий бізнес забезпечує виробництву гнучкість й індивідуалізацію. В умовах дестабілізації економіки саме малі господарські структури не вимагають великих стартових інвестицій, володіють швидкою окупністю витрат, більш активні в інноваційній діяльності, здатні при певній підтримці стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток економічної конкуренції, сприяти ослабленню монополізму, створювати додаткові робочі місця, насичувати ринок товарами і послугами. Мале підприємство оперативно реагує на зміни кон'юнктури. Ця гнучкість має особливе значення внаслідок швидкої індивідуалізації і диференціації споживчого попиту, розширення номенклатури промислових товарів і послуг. Сприяючи прискореній реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукомісткої продукції, мале підприємництво виступає провідником НТП. Важливу роль у ринковій економіці мале підприємництво відіграє в сфері інновацій. Завдяки своїм потенційним можливостям малі підприємства швидко міняють асортимент продукції, що випускається, і перелік послуг, що надаються, прагнуть отримати швидко прибуток, розширити експортні постачання, орієнтуються на нововведення. Це підтверджується історією створення багатьох високотехнологічних виробництв, великих фірм (наприклад Місrosof ), що починали як малі підприємства. У вирішенні проблем зайнятості населення малий бізнес відіграє особливо важливу роль. Рівень зайнятості населення – синтетичний показник стану економіки будь-якої країни. З одного боку, він характеризує ефективність використання трудового потенціалу, а з іншого боку – ступінь соціальної напруженості. Навіть у високорозвинених країнах, здатних забезпечити нормальний прожитковий мінімум для незайнятих громадян виникають серйозні проблеми. Це втрата кваліфікаційного потенціалу, ослаблення в незайнятого населення мотивації до праці і навчання. На малих підприємствах наявні великі можливості для організації роботи за індивідуальним графіком, для неповного робочого дня. Отже, створюються робочі місця для жінок, учнів, пенсіонерів, інвалідів. Оплата їхньої праці сприяє скороченню частки населення, що має доходи нижчі прожиткового рівня. Таким чином, з погляду впливу малого підприємництва на ресурсні і збутові ринки можна говорити про його роль як: великого роботодавця, що використовує робочу силу вразливих шарів (жінок, депортованих народів, іммігрантів, інвалідів й ін) і виконує важливу соціальну функцію; впливового споживача, що здійснює значні закупівлі для власних виробничих потреб; гнучкого виробника, що оперативно реагує на зміни кон'юнктури ринку і надає ринковій економіці необхідну еластичність.

Під час його ув'язнення, від 23 березня до початку червня 1932, обов'язки Крайового Провідника знову виконував о. Ярослав Чемеринський. Правда, виконуючи в заступстві відповідальні обов'язки Крайового Провідника, о. Я. Чемеринський ніякої бойової діяльности не ініціював, ані не керував жодними бойовими діями, започаткованими раніше. Його роля обмежувалася на втриманні організаційних зв'язків, пов'язання тих, що були порвані в наслідок масових ув'язнень, кольпортажу підпільної літератури й на опіці над політичними в'язнями, що її організовувала мережа ОУН. Але й ця праця о. Я. Чемеринського, як виконуючого обов'язки Крайового Провідника ОУН, мала для Організації величезне значення. Завдяки їй мережа ОУН в цілому Краю могла справно діяти, не зважаючи на ув'язнення провідних членів, а це підтримувало на дусі всіх членів ОУН і дезорієнтувало польську поліцію. Організація могла переможно усувати перебої, спричинені арештуванням провідних членів. До справи участи українського священика в революційно-підпільній боротьбі додамо таке

1. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

2. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

3. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

4. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

5. Мале підприємництво

6. Роль держави в регулюванні ринкової економіки
7. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
8. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

9. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

10. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

11. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

12. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

13. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

14. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

15. Правовий захист підприємництва

16. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Державне регулювання ринкової економіки

18. Малые предприятия и их роль в экономике

19. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

20. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

21. Державне регулювання економіки

22. Малый бизнес место и роль в экономике
23. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
24. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

25. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

26. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

27. Фіктивне підприємництво

28. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

29. Форми і методи комунікацій у підприємництві

30. Економічна та торгово-політична роль митного збору

31. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

32. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

34. Конкурентоспроможність національної економіки

35. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

36. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

37. Петро Могила і його роль в історії православної церкви

38. Філософія економіки
39. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
40. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

41. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

42. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

43. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

44. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

45. Державне регулювання економіки

46. Державне регулювання економіки

47. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

48. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

49. Інноваційний розвиток економіки регіонів

50. Інституційні чинники розвитку національної економіки

51. Концептуальні основи аналізу національної економіки

52. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

53. Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества

54. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)
55. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
56. Об’єктивні засади підприємництва

57. Основи ринкової економіки

58. Підприємництво в ринкових умовах

59. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми

60. Ринок і державне регулювання економіки

61. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

62. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

63. Фірма як організаційна форма підприємництва

64. Форми і методи регулювання економіки державою

Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики

65. Виробництво та його роль в житті суспільства

66. Моделювання економіки

67. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

68. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

69. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

70. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки
71. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу
72. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

73. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

74. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

75. Екологічна економіка та управління природокористуванням

76. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

77. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

78. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

79. Моделювання економічних та виробничих процесів

80. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

81. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

82. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

83. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

84. Роль и место малых предприятий в экономическом развитии общества

85. Малый бизнес в экономике России: его роль и перспективы

86. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
87. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
88. Роль держави в економіці

89. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

90. Роль власності у соціально-економічних процесах

91. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

92. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

93. Роль коммерческого банка в кредитовании малого и среднего бизнеса

94. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

95. Виробництво зерна, його економічна ефективність

96. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

98. Роль обліку в управлінні підприємством

99. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.