Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ &Io a;. Розділ. Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічного розвитку дітей з обмеженими функціональними можливостями. 1.1. Сучасний стан та діагностика дитячої інвалідності 1.2. Законодавче забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні &Io a;&Io a;. Розділ. Специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями. 2.1. Особливості роботи соціального педагога навчально-виховного закладу з дітьми-інвалідами 2.2. Труднощі соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів та їх розв‘язання. 2.3. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями за кордоном Висновок. Список використаної літератури Додатки. ВСТУП Актуальність дослідження. Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку. Діти-інваліди, перебуваючи в умовах інтернатного закладу або на вихованні в сім‘ї, позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя, виявляються непідготовленими до нього у відкритому середовищі. Воно не відповідає їхнім потребам, має бар‘єри у спілкуванні. Інвалідність дитини обмежує її участь в активній діяльності. Така дитина відірвана від багатьох подій життя, важливих для її формування як особистості. Це позначається на її баченні самої себе, на адекватності самооцінки. Неадекватна, занижена самооцінка суттєво впливає на поведінку дитини. Її невпевненість у власних силах знижує можливість досягти успіху. Хвора дитина внаслідок викликаних нездоров‘ям обмежень вважає себе неповноцінною людиною. Зокрема, це стосується спілкування з іншими людьми, особливо – однолітками. Кількість дітей з обмеженими функціональними можливостями постійно зростає, хоча її причини і наслідки можуть бути різними. За даними ООН, кожна четверта сім‘я у світі стикається з проблемами інвалідності, загальна кількість людей з обмеженими функціональними можливостями на планеті становить 600 млн. осіб, і понад чверть з них – діти (зокрема в Україні налічується понад 160 тис. дітей-інвалідів до 16 років). Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблемами дітей-інвалідів займалося багато науковців, зокрема Л.С. Вавіна, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, Л.І. Плаксіна, К.С. Лебединська, Л.І. Солнцева, Т.Г. Єгорова, Т.Д. Ілляшенко та багато інших. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати поняття «дитина з обмеженими функціональними можливостями» та охарактеризувати соціально-педагогічну роботу з дітьми з обмеженими функціональними можливостями. Об‘єкт дослідження – діти з обмеженими функціональними можливостями. Предмет дослідження – соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими функціональними можливостями. Гіпотеза дослідження – добре спланована і узгоджена соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими функціональними можливостями буде сприяти гармонійно розвинутій особистості дитини-інваліда. Завдання дослідження: Проаналізувати психолого-педагогічну літературу щодо проблеми дитячої інвалідності.

Розглянути особливості соціально-психологічного розвитку дітей з обмеженими функціональними можливостями. Визначити специфіку соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями в умовах дошкільних навчально-виховних закладів та загальноосвітніх шкіл. Розділ I Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічного розвитку дітей з обмеженими функціональними можливостями 1.1 Сучасний стан та діагностика дитячої інвалідності Проблема дитячої інвалідності досліджується в Україні вже досить давно. Адже людей з обмеженими функціональними можливостями у всьому світі дуже багато, і кількість їх постійно зростає. У світовій програмі дій стосовно інвалідів, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 1982 року, наводяться такі дані: у середньому щонайменше кожен десятий мешканець світу має фізичні, розумові або сенсорні дефекти, а близько 25% будь-якої групи населення відчувають на собі негативний вплив цього явища. Отже, кожна країна має вирішувати цілий комплекс проблем, щоб сприяти повноцінній інтеграції людей з функціональними обмеженнями у фізичне і соціальне середовище. Нині соціальні працівники і соціальні педагоги знайшли себе у соціальній політиці стосовно дітей з обмеженими функціональними можливостями. Вони повернули професійну діяльність не до політичних реформ, а до людини, зосередившись на створенні місцевих організацій, різних громад, які добре знають потреби жителів, а тому роблять усе, щоб фінансувати задоволення їхніх потреб. До сьогодні в Україні немає єдиного терміну стосовно осіб, котрі мають фізичні та психічні відхилення у здоров‘ї. у засобах масової інформації та у спеціальній літературі вживаються паралельно різні поняття: інвалід; особа з обмеженими функціональними можливостями; людина з обмеженою дієздатністю; людина з особливими потребами; особа з вадами розвитку; людина з обмеженими можливостями; дитина-інвалід; людина з обмеженими функціональними можливостями від народження; набута інвалідність. Інвалідність – це обмеження в можливостях, спричинене фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та суспільними факторами і не можливість брати участь в житті сім‘ї та держави на тих умовах, що й інші члени суспільства. Інвалід – особа, яка має порушення здоров‘я зі стійкими розладами функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи дефектами, що призводять до обмеження життєдіяльності та зумовлюють необхідність соціального захисту. З метою оптимального вирішення проблем соціального захисту і підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями. Державним центром соціальних служб для молоді, Державним комітетом у справах сім‘ї та молоді, а також Державним інститутом проблем сім‘ї та молоді було проведено соціологічне дослідження «Соціальна адаптація дітей та молоді з функціональними обмеженнями», яке дозволило виявити соціальні проблеми дітей з обмеженими функціональними можливостями та їхніх батьків, окреслити можливі шляхи удосконалення процесу вирішення проблем даної групи. За допомогою даного дослідження вдалося виявити низку питань, що постійно переслідують дітей-інвалідів та їхніх батьків.

Це – фінансові та матеріальні проблеми, постійне психічне та нервове перевантаження батьків, нерозуміння соціального оточення, відчуття покину тості, самотності, ускладнення у сфері моралі й етики через ставлення суспільства до таких дітей. А також проблеми пов‘язані з лікуванням, здійсненням медичної і педагогічної корекції та комплектації вад, а також отриманням технічних засобів і спеціального приладдя, задоволенням потреб у періодичному контролі стану здоров‘я, кваліфікованих консультаціях, оздоровленні. Це основні проблеми, з якими щоденно стикаються інваліди і які невід‘ємно пов‘язані з проблемами сімей, у яких вони проживають. Існуючі проблеми були умовно розділені на кілька основних різновидів. Було виявлено слідуючі проблеми: Проблеми недостатності нормативно-правового забезпечення та його реалізації. Проблеми спеціалізованої допомоги, обумовлені специфікою захворювання осіб з фізичними обмеженнями. Проблеми постійної допомоги психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників у період психологічної кризи дитини і сім‘ї, яка її виховує. Проблеми освіти. Проблеми, пов‘язані з охороною здоров‘я. Проблеми, спричинені недоліками фінансового і матеріально-технічного забезпечення. Проблеми недостатності інформаційного забезпечення. Анкети, розроблені Державним інститутом проблем сім‘ї та молоді, при відповідній трансформації можуть бути використані (разом чи кожна окремо) у практичній роботі соціальних педагогів і соціальних працівників з урахуванням специфіки регіонів та індивідуальних особливостей дітей з обмеженими функціональними можливостями. Висновки, яких дійшли автори дослідження після анкетування показали, що проблеми дітей і молоді з обмеженими функціональними можливостями зосереджені у таких сферах; Психологічна допомога дітям і батькам (нестача матеріально-технічного та інформаційно-методичного забезпечення інноваційних методів роботи); Медичне обслуговування (недостатня кількість і якість послуг безкоштовного лікування, а також профілактики, реабілітації і ранньої діагностики, брак спеціалізованих закладів і фахівців, особливо в сільській місцевості, брак путівок на оздоровлення в санаторіях для дітей-інвалідів); Матеріальне забезпечення (недостача пільг, безкоштовного забезпечення технічними та медичними засобами лікування, реабілітації, компенсації вад і захворювань); Підготовка дітей і молоді до самостійного життя (нестача центрів соціальної адаптації, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями, створення спеціальних служб знайомств та ін.); Освіта і професійне навчання (нестача спеціальних груп у дитячих садках і спеціальних класів у школах, особливо в сільській місцевості, недостатня якість надомного навчання і спеціальної підготовки педагогів); Вільне пересування (нестача транспортних пільг, невиконання вимог законодавства щодо пристосування будівельних споруд і транспорту до потреб людей дітей з обмеженими функціональними можливостями) Однак, вирішити всі ці проблеми одночасно неможливо, проте зменшити їх тиск можна.

Унаслдок цього запозичена на Заход модель нацоналзму в кранах «третього свту» здебльшого позбавляться лберального змсту. Наприклад, у Камерун, де спвснують 200 племен, 124 мови й далекти та чотири релг, «нацональну днсть» удаться забезпечити лише завдяки однопартйному режимов. Отже, нацоналзм принс кранам «третього свту» не лише визволення вд колонального гнту, а й неймоврну кльксть проблем, як не вдаться виршувати за допомогою принципв «класичного нацоналзму». Це провоку нов його метаморфози, радикалзацю  створю передумови для масштабних конфлктв. Нацоналзм перемг як деологя визволення вд ноземного панування, проте його успхи як деолог полтично  соцально нтеграц в межах «нацонально держави» поки що залишаються проблематичними. У пслявоннй ґвроп, незважаючи на нтеграцйн процеси, нацоналзм не зника з полтично арени. Регоналзм у Франц, Англ та ¶спан, поширення радикальнонацоналстичних настров у звязку з напливом дешево робочо сили та емгрантв з Схдно ґвропи, Аз та Пвнчно Африки, вибух крайнього нацоналзму в Югослав та на Кавказ, проблеми нацональних меншин у кранах Балт все це свдчить про те, що прогнози щодо кнця епохи нацоналзму  передчасними

1. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

2. Функціональні проби та фізична працездатність

3. Актуальная экономическая проблема современности

4. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

5. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

6. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові
7. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення
8. Конкурентноздатність. Виняткове дилерство. Контролююча функція маркетингу

9. Функціональний підхід у промисловому маркетингу

10. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

11. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

12. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

13. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

14. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

15. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

16. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

18. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

19. Актуальність охорони природи

20. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

21. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

22. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії
23. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
24. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

25. Соціально-педагогічна діяльність як професія

26. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

27. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

28. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

29. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

30. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

31. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

32. Актуальные проблемы российско-американских отношений

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

33. Актуальные проблемы трансплантации

34. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

35. Актуальные проблемы административной ответственности

36. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

37. Актуальные проблемы социологии и их развитие

38. Глобальная социология:актуальные проблемы всемирного развития
39. Актуальные проблемы научных исследований в спортивном плавании 1980-1990 гг.
40. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

41. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

42. Актуальные проблемы развития современной рыночной инфраструктуры

43. Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира

44. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики

45. Актуальные проблемы реформирования федеративных отношений в России

46. Латентная преступность: актуальность, проблемы и понятие

47. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

48. Актуальные проблемы современного старообрядчества (на примере Красногорского района УР)

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Національний банк України та особливості його функціонування

50. Портфель цінних паперів - сутність та функції

51. Функції Національного банку України

52. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

53. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

54. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом
55. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання
56. Актуальные проблемы землепользования при строительстве объектов недвижимости в РФ

57. Актуальные проблемы потребительской кооперации

58. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

59. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

60. Форма государства и социальная функция государства.Проблемы их взаимосвязи

61. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

62. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

63. Культура и актуальные проблемы современности

64. Актуальные проблемы потребительской кооперации

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

65. Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів

66. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

67. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

68. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

69. Конкурентоспроможність національної економіки

70. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
71. Проблемы и функции закупочной логистики
72. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

73. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного (фонетический аспект)

74. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

75. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

76. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

77. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

78. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

79. Актуальные проблемы раннего психолого-педагогического сопровождения

80. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

81. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

82. Актуальные проблемы массовой коммуникации

83. Актуальные проблемы современной правовой социологии

84. Актуальные проблемы социологических исследований

85. Бідність як соціальна проблема

86. Семья и брак. Сущность, структура, функции, проблемы современной семьи
87. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку
88. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

89. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

90. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

91. Финансовая система государства: её структура, функции и современные проблемы

92. Актуальные проблемы, возникающие в результате деятельности экологически опасных производств

93. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

94. Актуальные проблемы приватизации и разгосударствления

95. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

96. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

98. Проблема внеземных цивилизаций

99. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.