Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Лизинг

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Лизинг" КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, СТРАХОВОЇ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Кафедра фінансів ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА на тему “ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ” Виконала:студентка ІV курсуспеціальності фінанси Резник Вікторія Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Пікус Руслана Володимирівна Київ 2000 ПЛАН Вступ . .3 І. Теоретичні основи фінансового лізингу . 6 1. Становлення лізингу як самостійного інституту 6 2. Ознаки та види лізингу . 15 а) лізинг як економічна категорія . 15 б) об’єкти та суб’єкти лізингових відносин . 16 в) класифікаційна характеристика видів лізингу . 19 3. Привабливість та переваги лізингу 26ІІ. Стан та розвиток лізингових відносин в Україні . 31 1. Етапи та загальна система лізингового процесу . 31 2. Підготовка та обгрунтування лізингової угоди . . 41 3. Правові норми договору лізингу . . 46 4. Участь банків в лізингових операціях . 50ІІІ. Застосування зарубіжного досвіду фінансового лізингу в практиці України 56 1. Стимулювання розвитку лізингових відносин . 56 2. Розвиток законодавчої бази лізингу в Україні . 61 3. Лізингова діяльність українських банків . .66 Висновок . . 69 Література: . 74 ВСТУП Актуальність обраної теми викликана розвитком лізингових операцій на Україні й інтеграції вітчизняного лізингу у світову фінансову систему. Ряд головних українських лізингових компаній вдало адаптували в наші умови досвід країн із розвинутими лізинговими відносинами. В західних країнах протягом останніх сорока років склалася висока культура проведення лізингових операцій, що вважаються найбільш складним різновидом банківської діяльності. Рівень розвиненості лізингових відносин, як правило, є своєрідним показником розвиненості всієї економіки країни. У нас питома вага лізингу в загальному обсязі інвестицій у виробництво складає менше 1,5%, у той час як у країнах, що успішно розвиваються, цей показник досягає 25 - 30% і більше. Для структурної перебудови народного господарства Україна гостро потребує інвестицій. По розрахунках Міністерства економіки, обсяг інвестицій необхідно потроїти, але інвестиційна активність стримується високими відсотками комерційних банків і несприятливим інвестиційним кліматом на Україні. Сьогодні в промисловості приблизно 57% машин і устаткування експлуатується понад десять років, що вкрай багато для підтримки конкурентноздатності економіки. З іншого боку, в промисловому виробництві зберігається величезне число незагруженого основного капіталу, що постійно потребує великих витрат - як на поточне обслуговування й утримання на балансі підприємств, так і не менше значних витрат на консервацію. Ефективним виходом з такого становища, добре апробованим на Заході, - є лізинг - форма промислового інвестування, що дозволяє надавати додаткові гарантії інвесторам у порівнянні з традиційним кредитуванням. Переваги лізингу в порівнянні з іншими засобами інвестування складаються в тому, що підприємствам даються не кошти, контроль за обгрунтованою витратою яких не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для відновлення і розширення виробничого апарату.

Зацікавленість у лізингу виявляють представники малого бізнесу, що, не маючи достатніх засобів і не прибігаючи до притягнення кредитів, можуть в цьому випадку використовувати у виробництві нове прогресивне устаткування і технології. У розвитку лізингу зацікавлені не тільки лізингоотримувачі, як споживачі устаткування, але і виробники, оскільки за рахунок лізингу розширюється ринок збуту виробленого ними устаткування. Для інвесторів лізинг забезпечує, необхідний прибуток на вкладений капітал при більш низькому ризику (у порівнянні зі звичайним кредитуванням) за рахунок діючого захисту від неплатоспроможності клієнта. Лізинг має високий потенціал активізації економічного співробітництва з закордонними країнами, в зв'язку з чим міжнародний лізинг одержує все більше поширення. Метою дипломної роботи є розгляд лізингового процесу, видів лізингових угод, форм лізингу, аналіз розвитку лізингу в банках, формулювання шляхів розвитку лізингових відносин. Задачами дипломної роботи є: 1) Дослідити український ринок лізингових послуг, шляхи і форми його розвитку в багатоукладній економіці. 2) Проаналізувати нормативну базу по лізингу на Україні, виявити її плюси та мінуси. 3) Дослідити проблеми економічного регулювання, оподатковування, і фінансування лізингу. 4) Розглянути можливості і шляхи вдосконалення міжнародного лізингу на Україні. У першому розділі даної роботи докладно освітлюється історія виникнення лізингових відносин, робиться спроба відбити вплив історичних процесів, що стосуються даної сфери, на розвиток лізингу на початковому етапі в країнах Західної Європи і США. Дається широке визначення поняття «лізинг». Широко розглядаються види і форми лізингової діяльності, що діють в світі, і знайшли своє застосування на Україні. Приводиться класифікація лізингових угод по різноманітних ознаках, і даються конкретні приклади їхнього практичного використання. Приводяться схеми, що дають чітке уявлення про лізингові взаємовідносини. В другому розділі докладно освітлюються етапи лізингового процесу, розглядаються підходи виробника, лізингодавця та лізингоотримувача до укладання угоди. Згадується робота українських банків на ринку лізингових послуг. Третій розділ пропонує можливі шляхи розвитку лізингу на Україні, детальний огляд законодавства щодо лізингу, розглянуто становлення лізингових взаємовідносин у нашій країні та реальна робота українських підприємств і організацій на ринку лізингових послуг. Дослідження даних питань дозволяє виявити умови і намітити перспективи подальшого розвитку українського ринку лізингових послуг.

Теперь самолет сдавался в лизинг через одну из компаний Перельмана, «замок», ставший его парижским офисом, Перельман решил не продавать и приказал заново отделать офис в Нью-Йорке. А Джеймс, дворецкий Бержерака, стал прислуживать Перельману. Тридцатипятимиллионный «парашют» Бержерака тоже вызывал справедливое возмущение Перельмана и Драпкина, подобающее этим знаменосцам корпоративной революции. Но контракт самого Драпкина превосходил самые смелые мечты Бержерака. (Правда, весной 1987 года Перельман приватизировал компанию, так что деньги Драпкин получал не из кармана акционеров; но контракт вступил в действие, когда Revlon Group еще была открытой компанией, а после ее приватизации Перельман стал должен держателям облигаций 3,7 миллиарда Долларов. Соотношение «долг/собственный капитал» в MacAndrews and Forbes, на вершине пирамиды Перельмана, составило 18: 1.) По условиям шестилетнего контракта с MacAndrews and Forbes Holdings (выше нее в империи Перельмана стоял только сам Перельман, а все прочие компании ниже) Драпкин получал два миллиона долларов как разовое вознаграждение за согласие подписать контракт, зарплату, которая с 2500000 долларов в 1987 году поднялась до 4 192650 долларов в 1992 году, и ежегодные премиальные миллион долларов

1. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

2. Лизинг и его правовое регулирование

3. Договр финансовой аренды (лизинга)

4. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

5. Договор лизинга

6. Лизинг и банковская деятельность в России
7. Лизинг - одна из форм кредита
8. Финансовый лизинг: проблемы развития и становления в РФ

9. Лизинг

10. Сущность и экономическое значение лизинга

11. Лизинг

12. Лизинг

13. Лизинг: мировой опыт и его значение для России

14. Лизинг в Казахстане

15. Теория трилистника, или лизинг персонала

16. Зачем нужен лизинг

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

17. Понятие лизинга

18. Роль лизинга в развитии малого бизнеса

19. Лизинг в законе

20. Договор финансовой аренды-лизинга

21. Лизинг и малый бизнес

22. Перспективы развития лизинга в России
23. Финансовый лизинг
24. Специфика оценки инвестиционных проектов с лизингом оборудования

25. Лизинг: экономические и правовые аспекты применения в России

26. Лизинг оборудования для малого предпринимательства

27. Лизинг

28. Лизинг в России и странах Запада

29. Лизинг в условиях экономического кризиса

30. Лизинг и факторинг

31. Лизинг: сущность, виды и перспективы в России

32. Лизинг

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Лизинг как форма инвестиций

34. О лизинге на вторичном рынке авиатехники

35. Математическое моделирование лизинга в условиях инфляции

36. О недостатках правового регулирования отношений по финансовой аренде (лизингу)

37. Правовое регулирование лизинга

38. Лизинг
39. Лизинг
40. Международный финансовый лизинг и таможенные платежи

41. Проблемы лизинга в Украине

42. Лизинг

43. Лизинг как вид инвестиционной деятельности

44. Лизинг и факторинг

45. Лизинг как форма привлечения капитала: три основных этапа

46. Лизинг как форма инвестиционной деятельности банка

47. Банковский лизинг: структура участников и виды лизинга

48. Учет аренды и лизинга основных средств

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Гражданско-правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга)

50. Договор лизинга в Республике Беларусь

51. Договор финансовой аренды (лизинга)

52. Договор финансовой аренды (лизинга)

53. Международный лизинг

54. Обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга)
55. Правовая природа финансовой аренды (лизинга)
56. Правовое регулирование лизинга по гражданскому законодательству

57. Лизинг, факторинг, форфетирование

58. Договор финансовой аренды (лизинг)

59. Лизинг

60. Лизинг

61. Лизинг и стабилизация денежного оборота

62. Лизинг как перспективный способ финансирования предприятий

63. Лизинг как способ улучшения финансирования предприятия

64. Лизинг на предприятии

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Нетрадиционные источники финансирования: лизинг, франчайзинг, факторинг

66. Становление и развитие лизинга в России

67. Финансовый лизинг как тип предпринимательской деятельности

68. Инвестирование и лизинг

69. Международный лизинг

70. Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга
71. Сущность и виды лизинга


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.