Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Рівні організації організму людини

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Факультет соціальних технологій Кафедра: психологіяКОНТРОЛЬНА РОБОТАз дисципліниБіологіяТема: &quo ;Рівні організації організму людини&quo ;Виконала: студентка І курсу, Київ-2008 ЗМІСТРозділ 1. Рівні організації організму людини як цілісної живої системи 1.1. Молекулярний рівень 1.2. Клітинний рівень 1.3. Клітинно-органний рівень 1.4. Організменний рівень 1.5. Популяційно-видовий рівень. 1.6. Біоценотичний рівень. 1.7. Біосферний рівень Розділ 2. Розвиток організму людини Розділ 3. Методи дослідження генетики ВИСНОВОК Розділ 1. Рівні організації організму людини як цілісної живої системи 1.1. Молекулярний рівеньРівні організації організму людини - це відносно гомогенні біологічні системи, для яких характерний певний тип взаємодії елементів, просторовий і часовий масштаби процесів. З ускладненням організації нижчий рівень входить до складу наступного, вищого рівня, останній - до складу ще вищого і т.д. Так здійснюється принцип ієрархії (ступінчастого підпорядкування), властивий живій матерії. Рівень організації є одним з фундаментальних у вивченні біологічних об'єктів, які існують завдяки зв'язкам, що поєднують їхні елементи в єдине ціле. Ідея рівнів організації живого дає змогу пояснити цілісність і якісну своєрідність біологічних систем. Молекулярний рівень організації живої матерії є предметом вивчення молекулярної біології, яка вивчає будову молекул білків, нуклеїнових кислот, жирів та інших речовин і їхню роль у життєдіяльності клітини. На цьому рівні досягнуто великих практичних успіхів у галузі біотехнології і генної інженерії. - органогенні елементи(ті що будують організм) складають 95-98% складу живого організму. - макроелементи – їх частка складає близько 2% складу клітин (кальций, калій, фосфор ) - мікроелементи, їх частка становить набагато менше 0,001% (мідь, марганець, цинк) - неорганічні речовини, до них належать вода 65-70%, мінеральні речовини; вода складає основу внутрішнього середовища організму і виконує дуже важливі функції: 1) є добрим розчинником 2) забезпечує об’єм, пружність клітин 3) бере участь у регуляції температури тіла 4) у воді проходять усі процеси обміну речовин та енергії. - органічні сполуки 1) білки виконують: будівельну, ферментативну, захистну, транспортну та енергетичну функцію. 2) вуглеводи-основна роль –джерело енергії. 3) жири-(зазвичай нерозчинні у воді), виконують функції: енергетична, будівельна 4) нуклеїнові кислоти; розрізняють 2 види: - дезоксирибонуклеїнова кислота – ДНК беруть участь у збережені передачі та реалізації спадкової інформації клітин. - рибонуклеїнова кислота-РНК, забезпечують синтез усіх білків організму, і передачі спадкової інформації від батьків до нащадків. 1.2. Клітинний рівеньОсобливий рівень організації живої матерії - клітинний; біологія клітини (цитологія) - один з основних розділів сучасної біології, включає проблеми морфологічної організації клітини, спеціалізації клітин у ході розвитку, функцій клітинної мембрани, механізмів і регулювання поділу клітин. Ці проблеми мають особливо важливе значення для медицини, зокрема становлять основу проблеми раку.

Клітина-складна цілісна фізіологічна система, у якій відбуваються всі процеси життєдіяльності: обмін речовин і енергії, подразливість, ріст, самовідтворення. Всі клітини мають: цитоплазму, органели, ядро, а зовні вкрите мембраною. Клітинна мембрана виконує такі функції: - відокремлює внутрішнє середовище клітини від зовнішнього, виконуючи захисну функцію; - регулює обмін речовин між внутрішнім і зовнішнім середовищем клітини; має вибіркову проникливість. - сприймає хімічні, електричні, термічні та інші подразнення. На поверхні мембрани містяться спеціальні білки, здатні реагувати на ці подразнення-рецептори. Цитоплазма-в’язка, напів рідка речовина, що на 90% скадається з води, в якій містяться не органічні та органічні молекули, а також органенели. Органели-це постійно діючі структурні елементи клітини: ендоплазматична сітка-це розгалужена система мембранних канальців, трубочок, видовжених пухерців і сплющених мішечків., виконує функцію основи(скелета) клітини. Рибосоми - утворення, що беруть участь у синтезі білків. Мітохондрії-дрібні об’ємні двошарові паличкоподібні багатоскладові структури. Виконує надзвичайно важливу функцію дихання клітини, тобто засвоєння нею кисню, потрібного для клітинних хімічних реакцій. Комплекс Гольджі - зберігаються і виробляються різні секрети(ферменти або гормони); внутрішньоклітинний транспорт поживних речовин. Лізосоми - невеличкі тільця, що містять ферменти, здатні розщеплювати органічні речовини, бактерії. Клітинний центр, ще називають-центросома, бо він іноді займає геометрічний центр клітини. Ядро-обов’язкова і найбільша за розмірами складова клітини. Функції: 1) центр управління всьома процесами, що проходять у клітині.2) зберігає і передає під час поділу спадкову інформацію дочірнім клітинам. 1.3. Клітинно-органний рівеньНа органно-тканинному рівні основні проблеми полягають у вивченні особливостей будови і функцій окремих органів та тканин, з яких побудовані органи. Тканина-система клітин та міжклітиної речовини,що має єдину або подібну будову, виконує в організмі одну і ту саму функцію та мають спільне походження. Епітеліальна тканина-шар клітин, що лежить на базальній мембрані, під якою розміщена пухка волокниста сполучна тканина. Виділяють епітелій-одношаровий, багатошаровий, залозистий епітелій. Функції - захистна, секреторна. Утворює зовнішні покриви тіла, слизові оболонки внутрішніх органів, залози внутрішніх та зовнішніх секреції. Сполучна тканина-наявність клітин та міжклітинної речовини, яка складається з різних волокон та основної речовини. Виділяють: кісткова, її функції - захистна, опорна, кровотворна; місцерозташуваня - скелет. Хрящьова - захистна, опорна-органи. дихання, скелет. Волокниста: опорно-захистна, місце розташування внутрішні органи. Жирова - запасаюча, захисна. До запасаючої належить підшкірна клітковина. До захисної-внутрішні органи. Кров-дихальна, транспортна, захисна. Місце розташування-порожнина серця, кровоносні судини М’язова тканина має спеціальні скорочувальні волокна. Розрізняють: поперечно-смугасто-скелетну. Основна функція-скорочення.

Місце розташування: опорно-руховий апарат тіла та деякі внутрішні органи. Поперечно-смугаста-серцева, основна функція-скорочення. Вона встіляє серце. Гладка. Функція - скорочення. Розташована в мускулатурі травного тракту, кровоносних та лімфатичних судин та їхніх внутрішніх органів. Нервова-основна тканина центральної та периферичної нервової системи. Забезпечує узгоджену діяльність різних систем органів. Забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем., пристосування обміну речовин до різних умов. Утворює-головний та спинний мозок, нервові вузли та волокна. 1.4. Організменний рівеньНа організменному рівні вивчають особину - організм як єдине ціле, елементарну одиницю життя, оскільки поза особинами в природі життя не існує. При цьому вивчають характерні ознаки будови організму, фізіологічні процеси та нейрогуморальну регуляцію їх, механізми забезпечення гомеостазу та адаптації. Організм-це історично сформовані системи органів, які об’єднані в єдину цілісну систему, що постійно взаємодіє з зовнішнім середовищем. В організмі клітини, тканини, органи і системи органів, а також рідини об’єднані в єдиний механізм, який здатний до самовідтворення, самовідновлення й саморегуляції. Організм може існувати тільки в тому випадку, коли він на зміни середовища відповідає певними пристосовними реакціями,що спрямовані на збереження гомеостазу. Гомеостаз-сталість умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі, що відбувається завдяки обміну речовин та адаптації. Адаптація організму до зовнішнього середовища-взаємозвязок з оточуючим середовищем і пристосування організму до його умов. Регуляція процесів життєдіяльності забезпечується біохімічними перетвореннями впродовж усього онтогенезу за участю ферментів, гормонів, біологічних активних речовин, стимуляторів та інгібіторів росту. 1.5. Популяційно-видовий рівень. На популяційно-видовому рівні є фактори, що впливають на чисельність популяцій, проблеми збереження зникаючих видів, динаміку генетичного складу популяцій, дію факторів мікроеволюції. Популяція-сукупність вільно схрещуваних особин одного виду, яка тривалий час існує на певній частині ареалу відносно відокремлено від інших сукупностей того самого виду. Популяція-це елементарна одиниця еволюції тому, що: у популяції постійно виникають спадкові зміни, які забезпечують генетичну неординарність; діють боротьба за існування та природний добір, завдяки яким виживають і дають потомство тільки особини з корисними в даних умовах змінами; у популяціях діють і елементарні фактори еволюції (хвилі життя, дрейф генів та ізоляція). 1.6. Біоценотичний рівень. На біоценотичному і біогеоценотичному рівнях провідними є проблеми взаємовідносин організмів у біоценозах, умови, які визначають їх чисельність і продуктивність біоценозів, стійкість останніх і роль впливу людини на збереження біоценозів та їхніх комплексів. Біоценоз-угрупування взаємопов’язаних між собою популяцій організмів різних видів, які населяють ділянку місцевості з однорідними умовами існування. Екологічна характеристика біоценозу: основою біоценозів є фітоценози (рослинні угрупування); біоценози існують на певній ділянці середовища, яка називається біотипом.

Це була візія майже автоматичної, хоч криваво окупленої, перемоги і вона давала велику динаміку організаційним кадрам. Віра в грядучу успішну революцію і виразна (як тоді здавалося провідним людям) перспектива розвитку подій переходила у фанатизм, супроти якого ніби ніщо не в силі встояти. Багато членів глибоко вірило, що вони найшли чародійну формулу визволення і що в цій формулі, тобто у згаданій теорії перманентної революції, міститься вся політична мудрість нашого часу. Типовою для цієї постави була аргументація одного з видатніших людей з Академічного Дому, людини дуже шляхетної, великого патріота, відданого організатора визвольної боротьби проти польського, німецького і російського імперіялізму, що перейшов муки польських та німецьких тюрем і згинув у боротьбі з большевизмом на визначному і відповідальному посту. Випадково запитаний, чому не студіює, він відповів, що не має на це часу. Зрештою, казав він далі, наша правда, за яку боремося, велика, але проста. Така проста, як євангеліє. Треба тільки вбрати її у відповідні слова, щоб вона знайшла дорогу до серця мас

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Імідж ділової людини та організації

3. Суспільна організація життя слов

4. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

5. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

6. Організація праці менеджера
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
8. Організаційна система управління природокористуванням України

9. Організація оплати праці на підприємстві

10. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

11. Організація обліку грошових коштів

12. Організація евакуаційних заходів

13. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

14. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

15. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

16. Організація банківської справи

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

17. Організація біржової торгівлі

18. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

19. Організація діяльності "ПриватБанку"

20. Організація кредитної роботи в комерційному банку

21. Організація та планування кредитування

22. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
23. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
24. Організація будівельного майданчика

25. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

26. Організація робочого місця бухгалтера

27. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

28. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

29. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

30. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

31. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

32. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

34. Етапи організації бухгалтерського обліку

35. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

36. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

37. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

38. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
39. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

43. Організація документаційного забезпечення установи

44. Організація і методика аудиту

45. Організація і методика аудиту доходів підприємства

46. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

47. Організація облікового процесу на підприємстві

48. Організація обліку

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

50. Організація обліку власного капіталу підприємства України

51. Організація обліку запасів на підприємствах

52. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

53. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

54. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
55. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
56. Організація праці бухгалтера

57. Організація складського обліку запасів в установах

58. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

59. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

60. Організація управлінського обліку на підприємстві

61. Основи організації бухгалтерського обліку

62. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

63. Ревізійні комісії підприємств і організацій

64. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

66. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

67. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

68. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

69. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

70. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
71. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
72. Організація роботи Верховної Ради України

73. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

74. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

75. Правова організація працевлаштування громадян

76. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

77. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

78. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

79. Організація баз даних

80. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

82. Військова організація Запорізької Січі

83. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

84. Поява робітничих організацій в Україні

85. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

86. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб
87. Організація роботи шкільної їдальні
88. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

89. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

90. Інформаційне забезпечення діяльності організації

91. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

92. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

93. Організація маркетингових досліджень в туризмі

94. Організація обслуговування бенкету у кафе

95. Організація реклами в Інтернеті

96. Організація роботи підприємства

Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

98. Організація торгівлі

99. Особливості організації реклами в Internet


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.