Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

“Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї” Система навчання Південної Кореї             З 1981 року для всіх випускників шкіл, які вступають в коледжі й університети проводиться державний екзамен. Результати цього письмового тесту єдиного зразка та оцінки з атестату складаються, щоб визначити підготовку абітурієнта до вступу в той чи інший навчальний заклад. Система забороняє коледжам й університетам проводити власні вступні іспити.             Управління освітою в Кореї здійснюється на трьох рівнях адміністративної влади: Міністерством освіти, відділами освіти в провінціях і повітах.             Міністерство розробляє й виконує заходи, що стосуються освіти й науки, затверджує та дає дозвіл на видання навчальних посібників, направляє й координує діяльність органів планування й здійснення політики державної освіти, а також контролює й підтримує діяльність місцевих відділів освіти й університетів.             У відповідності з законом про освіту всі 626 вищих навчальних закладів - державних і приватних - контролюються Міністерством освіти. 80% вузів Кореї - приватні.             Усі вузи мають велику ступінь самостійності у складанні курсу навчання, але їхні програми обов′язково мають включати загаль й гуманітарні предмети: корейську мову та неменше двох іноземних, основи філософії, історію культури, загальну теорію науки і фізичне виховання.             Вищі навчальні заклади підрозділяються на чотири типи: коледжі й університети з чотирирічним навчанням(6-для медичних та стоматоло-гічних), дворічні професійні коледжі з неповним курсом, чотирьохрічний педагогічний коледж, школи змішаного типу, що прирівнюються до коледжу, з терміном навчання від двох до чотирьох років( наприклад, для вихователів дитячих садків, духовні семінарії тощо).           Дворічні професійні коледжи з неповним курсом були створені на основі технічних коледжів з п' ятирічним курсом навчання для випускників середньої школи. Існують сільськогосподарські, технічні, риболовецькі, морські коледжі, а також коледжи мистецтв, медсестер( три роки навчання), медико-санітарні.            Великої уваги в навчальному процесі приділяється лабораторним заняттям і практиці на робочих місцях.            В коледжах і університетах існує понад 25 кафедр, де вивчають літературу, теологію, образотворчі мистецтва, музику, право, політологію, економіку, управління, торгівлю, природничі науки, економіку Кореї, фізичне виховання, техніку, медицину, фармакологію, охорону здоров'я й догляд за хворими, сільське господарство, ветеринарію, рибне господарство.            Обов'язковий курс у таких закладах складається із загальних і спеціальних предметів. Загальні включають національну етику, корейську мову, філософію, культуру, історію, вступ до природничих наук та фізичне виховання. Крім того, студенти мають обрати не менше двох предметів(без спеціалізації) з такого списку: гуманітарні науки: філософія, етика, література, історія, психологія, логіка, соціологія, релігія, педагогіка, етнографія і антропологія; суспільні науки: конституційне право, право, політологія, економіка, психологія, антропологія, педагогіка, історія, соціологія, статистика і економіка Кореї; природничі науки: математика, фізика, хімія, біологія, геологія, астрономія, антропологія і економіка Кореї.

               Структура вищої освіти в Україні Стаття 42. Вища освіта. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. Ступенева структура освіти та ситема ВНЗ Стаття 43. Вищі заклади освіти. Вищіми закладами освіти є: Технікум (Училище), Коледж, Інститут, Консерваторія, Академія, Університет та інші. Відповідно до статусу вищіх закладів освіти встановлено чотири рівні акридитації: Перший рівень - технікум, училище, та інші прирівняльні до них вищі заклади освіти. Другий рівень - коледж, інші прирівняльні до нього вищі заклади освіти. Третій та четвертий (залежно від наслідків акридитації) – інститут, консерваторія, академія, університет. Вищі заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: Молодший спеціаліст — забезпечують технікум, училища, інші вищі заклади освіти першого рівня акридитації; Бакалавр — забезпечують коледжі, інші вищі заклади освіти другого рівня акридитації; Спеціаліст, Магістр — забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акридитації. Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст Молодший спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний  рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої  освіти  здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні  уміння  та  знання,  має певний досвід їх застосування для  вирішення  типових  професійних завдань, які передбачені для відповідних посад,  у  певній  галузі народного господарства. Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр Бакалавр - це  освітньо-кваліфікаційний  рівень  фахівця, який  на  основі  повної   загальної   середньої   освіти   здобув поглиблену   загальнокультурну   підготовку,   фундаментальні   та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень  фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння  та знання, має певний досвід їх застосування для  вирішення  складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у  певній галузі народного господарства. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр Магістр -  це  освітньо-кваліфікаційний  рівень  фахівця, який на  основі  кваліфікації  бакалавра  або  спеціаліста  здобув поглиблені спеціальні уміння та  знання  інноваційного  характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань  для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Между тем полное совпадение в полученной матрице 60 рангов волн детности на плюс и волны ценностей на плюс, волн детности на минус и волны ценностей на минус, волн достатка на плюс и волны планов на плюс, волны достатка на минус и волны планов на минус говорит о том, что данная четырехмерная проекция высвечивает в первом и несовершенном приближении сущностные характеристики системы «деятельность» «сознание» «деятельность», в контуре «общество» «личность» «общество». Оказалось, что, замыкая человеческую деятельность на первых порах на уровне 297 предметных форм, можно «выдавить» объективные мыслительные формы, пронизывающие ее поток. На первом уровне структурирования объекта «система в целом» основной моноценностью выступает жизнь, связанная с продолжением рода. Дальнейшее ее структурирование и деление на те или иные формы должно изучаться с учетом полученных результатов. Оставляя открытым вопрос о казуальных цепях в движении «достижение определенного типа благосостояния изменение жизненных планов» (вообще-то это тема отдельной работы, в процессе которой можно кардинально решить социальные вопросы функционирования товарных потоков), укажем: эти корреляции в +1,00 свидетельствуют, что важнейшим элементом анализа должны стать наряду с ценностями и мировоззренческими стереотипами людей их социальные жизненные потребности

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

2. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

3. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

4. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

5. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

6. Банківська система України та проблеми її реформування
7. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
8. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

9. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

10. Судова система України. Конституційний Суд України

11. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

12. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

13. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

14. Система освіти Китаю

15. Сучасні системи освіти

16. Система освіти в Англії

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

18. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

19. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

20. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

21. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

22. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень
23. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
24. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

25. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

26. Напрями співробітництва України та Угорщини

27. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

28. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

29. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

30. Експортний потенціал України та її регіонів

31. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

32. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

34. Фінансова система України

35. Організаційна система управління природокористуванням України

36. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

37. Грошова система України

38. Формування та розвиток банківської системи України
39. Банківська система України
40. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

41. Характеристика рекреаційних ресурсів України

42. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

43. Національна депозитарна система України

44. Поняття, функції та система трудового права України

45. Правова система України

46. Судова система України

47. Виборчі системи України

48. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

50. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

51. Вища освіта України і Болонський процес

52. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

53. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

54. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
55. Партійна система України. Політичний маркетинг
56. Історія становлення митної системи на теренах України

57. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

58. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

59. Бюджетна система України

60. Валютна система: України, світу, та Європи

61. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

62. Фінансова система України

63. Формування податкової системи України

64. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Податкова система України: теорія і практика становлення

66. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

67. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

68. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

69. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

70. Політичні права і свободи громадян України
71. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
72. Общая характеристика системы Windows

73. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

74. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

75. Історія України

76. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

77. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

78. Період гетьманщини України

79. Центральна Рада і пролетаріат України

80. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

81. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

82. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

83. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

84. Економічне районування України

85. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

86. Судебники 1497, 1550. Общая характеристика, система и источники
87. Господарське право України
88. Конституційний суд України

89. Цивільне право України

90. Суверенітет України

91. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

92. Проект кримінального кодекса України

93. Бюджет України: актуальні проблеми

94. Державній бюджет України

95. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

96. Управління фінансами України

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

97. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

98. Машинобудування України

99. Інтеграція України у світове господарство

100. Використання трудових ресурсів Західної України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.