Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Молодь як об’єкт соціальної роботи

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Кафедра «Соціальна педагогіка та соціальна робота» КУРСОВА РОБОТА по курсу: «Історія, теорія та практика соціальної роботи» по темі: «Молодь як об’єкт соціальної роботи» Виконала: студентка III курсу, гр. А заочної форми навчання, спеціальність: «Соціальна робота» Пороскун О.В. Науковий керівник: Ларіонова Н.Б. Луганськ 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Соціальна робота з молоддю. Теоретичні основи соціальної роботи з молоддю 1.1 Молодь як соціально-демографічна категорія 1.2 Соціальні проблеми молоді України Розділ 2. Соціально-правовий захист як підґрунтя соціальної роботи з молоддю 2.1 Правові основи соціальної роботи з молоддю 2.2 Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ Початок ХХІ століття ознаменований різким загостренням соціальних проблем молоді у різних країнах світу. У більшості з них молодь приблизно вдвічі частіше, ніж представники старших вікових категорій, опиняється в маргінальному становищі при виборі місця праці, непропорційно великою є її частка в когорті безробітних, найнижчими показниками характеризується рівень її доходів й стартові можливості отримання освіти та самоствердження. В умовах формування ринкового середовища вітчизняна молодь вимагає особливої соціальної підтримки та соціального захисту як така, що перебуває в стані формування і утвердження життєвих позицій, складає більше половини працездатного населення держави, має свої орієнтації, інтереси і потреби, болісно відчуває на собі тягар економічної кризи та недостатність державних асигнувань на соціальні потреби. Водночас молодь є майбутнє держави, а тому від забезпечення стартових умов її діяльності залежить подальший розвиток нинішнього суспільства, а також майбутніх поколінь. Молодь, її проблеми, як великої і специфічної соціально-демографічної групи, напрями соціалізації та процеси самореалізації у суспільстві вивчають різні науки та наукові дисципліни, тому найбільш об'ємний, узагальнювальний «портрет» молодої людини, молодої генерації (покоління), понад усе в конкретно-історичний час і в конкретному суспільстві, можна уявити лише на міждисциплінарному рівні, тобто з урахуванням даних багатьох наук. Отже, в комплексі феномен «молодь» дає змогу розглянути лише соціологія молоді . Людина, і особливо молода, яка поступово вступає у продуктивне життя, завжди була і є першопричиною, носієм, джерелом і результатом усіх суспільних відносин і перетворень. Як зауважують російські вчені: «Сучасне суспільство має відкрити молодь як об'єкт історії, як винятково важливий чинник змін та носій нових ідей і програм, як соціальну цінність особливого ґатунку. Без фундаментального переосмислення ролі молоді в соціальних процесах, без перевороту у свідомості щодо її феномена людство неспроможне прорватися до нових висот цивілізації» . Слід наголосити, що наведене вище зауваження має безпосереднє відношення до будь-якого суспільства, але значною мірою - до суспільств нестабільних, що трансформуються, перебудовуються в плані своїх політико-економічних систем, принципів та механізмів функціонування.

У цьому разі безпосередньо йдеться про пострадянські, постсоціалістичні країни, а також про новітню Україну. Це важливо тому, що проблеми молоді, молодого покоління у будь-якому суспільстві, за будь-яких умов і обставин мають розглядатися з погляду трьох основних взаємозв'язаних аспектів: що може дати молоді, молодому поколінню суспільство, держава для їхнього розвитку, соціального, громадянського становлення і самореалізації; що спроможна і може дати сама молодь, молоде покоління суспільству, державі для їхнього поступального, прогресивного розвитку та функціонування; як найповніше можна використати, зреалізувати потенціал молоді не лише у власних, а й суспільних інтересах. Поняття «молодь» пояснюється різними науками - соціологією, філософією, психологією та ін. Розглянемо визначення цього поняття. Велика Радянська Енциклопедія визначає молодь як «соціально - демографічну групу, що вирізняється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану і зумовлених тими чи іншими соціально-психологічними якостями» . Короткий енциклопедичний словник із соціальної філософії визначає молодь як «соціально-демографічну верству, групу суспільств, що виділяється в основній сукупності віковими характеристиками, особливостями соціального становища і зумовленими цим соціально-психологічними властивостями». За Словником соціологічних і політологічних термінів молодь - це «велика соціальна група, що має специфічні соціальні й психологічні риси, наявність яких визначається як віковими особливостями молодих людей, так і тим, що їхнє соціально-економічне і суспільно - політичне становище, духовний світ перебувають у становленні, формуванні». Отже, визначення поняття «молодь» є майже ідентичними, проте мають місце і певні, вельми істотні розбіжності. Найперше, йдеться про особливості вікової періодизації молоді. Такі особливості відмічали і пояснювали багато видатних діячів минулого. Наприклад, свою вікову періодизацію молоді пропонував видатний французький філософ, соціальний мислитель Ж.-Ж. Руссо. На його думку, на шляху досягнення дорослості людина проходить п'ять етапів становлення: від народження до кінця першого року; від 2 до 12 років; від 12 до 15 років; від 15 до 20 років; від 20 до 25 років. При цьому періодом юності Ж.-Ж. Руссо вважав вік з 15 років і характеризував його як момент певної кризи, коли молода людина не визнає над собою керівництва і не хоче бути керованою . У багатьох розвинених країнах, насамперед європейських, молодою вважають людину віком до 25 років, тоді як у колишньому СРСР - до 28 років, а нині практично до 30 років. Слід зауважити, що зменшення молодіжного віку суспільству, державі досить вигідні, оскільки правовий статус, соціальна відповідальність молоді наступає в такому випадку раніше, а це означає, що держава раніше позбавляє себе від піклування про молодь та її соціальну підтримку. Соціологи деяких країн, зокрема США, період молодості визначають з 12 до 24 років, розділяючи при цьому молодь на «юнацтво» (12-18 років) і «молодих дорослих» (18-24 роки). У термінології та практиці ООН послуговуються такими основними визначеннями стосовно дітей і молоді: діти - особи, які не досягли 18-річного віку; підлітки - особи віком від 10 до 19 років (включаючи молодший, середній і старший підлітковий вік); молодь - особи віком від 15 до 24 років; молоді люди - всі особи віком від 10 до 24 років.

Хоча в окремих країнах відповідно до практики та статусу соціальних служб використовуються власні класифікації молоді, вікові межі окремих її категорій, груп практично мало різняться. Останнім часом з метою більш виразної характеристики відокремлених груп молоді, як і молоді загалом, використовуються і недостатньо науково обґрунтовані терміни і поняття, наприклад: «тінейджери» («підлітки»), «молоді дорослі», «дорослі молоді люди» та ін. У 70-80-х роках унаслідок акселерації, продовження та ускладнення процесу соціалізації молоді її вікові межі були істотно розширені. Наприклад, нижня межа - від 14 до 16 років; верхня - 25 до 30 років, а в окремих країнах навіть 25-35 років. У колишньому СРСР (у тому числі й в Україні) вікові межі молоді були визначені у межах 14-28 років. Такими вони залишаються фактично й нині, будучи закріпленими, зокрема, Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Отже, межі молодіжного віку зумовлені насамперед особливостями підготовки і вступу молоді у продуктивне життя. На цій основі вони фіксуються у відповідних нормативно - правових документах, в яких визначаються право і можливість молодих людей займатися самостійною професійною діяльністю най різноманітнішого характеру, нести відповідальність за свої вчинки тощо. За радянським законодавством основних соціальних, політичних прав молода людина набувала у віці 16-18 років, що й зумовлювало нижню межу молодіжного віку. Стосовно верхньої межі, то вона в різних країнах різна, залежно від рівня їхнього соціально-економічного розвитку. Саме з урахуванням цього ООН і визначає молодь на лише як вікову групу населення, а й як «період між закінченням дитинства і початком трудової діяльності». Поняття «молодь» можна також охарактеризувати, беручи до уваги кілька взаємопов'язаних характеристик - соціальну, юридичну, економічну, демографічну, психологічну, фізіологічну. Так, учені визначають три основні молодіжні підгрупи, що мають конкретні устремління, ідеали, життєві пріоритети і позиції: - перша (молодіжна) - 14-18 років; - друга (середня) - 19-23 роки; - третя (старша) - 24-28 (до 30) років. Як велика соціально-демографічна група, молодь характеризується деякими загальними рисами, а саме: більш високим рівнем освіти порівняно з іншими соціальними групами; великим соціальним динамізмом, мобільністю, романтизмом і соціальною нестриманістю; високим значним потягом до нового, прогресивнішого способу життя. Усе це насамперед варто брати до уваги, коли постає питання про сутність і особливості феномена «молодь». При цьому принципового значення набуває питання щодо методології, основних принципів і підходів у вивченні молоді. Аналізуючи сутність і зміст поняття «молодь», її соціальне і суспільно-політичне призначення в суспільстві, його функціонуванні, слід пам'ятати, що молодь - це специфічна соціально-демографічна група суспільства, яка характеризується не лише віковими межами, а й особливостями соціального становлення та розвитку. Потрібно також виокремити роль і значення молоді, беручи до уваги, що молодь є біологічним і соціальним відтворенням суспільства, єдиним джерелом трудових ресурсів, головним носієм великого інтелектуального і фізичного потенціалу свого народу та зумовлює соціальну і професійну перспективу суспільства .

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

2. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

3. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

4. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

5. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

6. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології
7. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих
8. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

9. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

10. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

11. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

12. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

13. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

14. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

15. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

16. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

18. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

19. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

20. Профілактика та корекція поведінки підлітків

21. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

22. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития
23. "Молодая гвардия" А. Фадеева
24. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

25. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

26. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

27. Функции рынка, позитивные и негативные стороны рыночного механизма

28. Торжок - город древний и вечно молодой

29. Новая (молодая) историческая школа

30. Лермонтов: Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

31. “Негативная эвристика” в культурологическом анализе

32. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

34. "Молодая Россия" в романах И.С.Тургенева

35. Политические идеалы молодого Пушкина

36. "Молодая Россия" в романах И.С.Тургенева

37. Специфика лирических отступлений в романе А. Фадеева «Молодая гвардия»

38. Как выжить молодому специалисту
39. Интернет в учебной деятельности молодого педагога
40. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

41. Отражение и отыгрывание негативных чувств на символическом уровне в раннем детстве

42. Мать. Негативный аспект архетипа.

43. Как справляться с негативной информацией

44. Техника преобразования негативных чувств в позитивные действия

45. Молодой человек может иметь тысячи половых актов с самыми различными женщинами…

46. Юноши находятся в периоде гиперсексуальности, а их молодым подружкам...

47. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

48. Влияние занятий гидроаэробикой на освоение плавательных движений молодыми женщинами, не умеющими плавать

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

49. Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека

50. Чем отличались взгляды представителя новой (молодой) исторической школы от старой

51. Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека

52. Типи небезпечних природних явищ та катастроф

53. Таллий - "Молодая зеленая ветвь"

54. Экономическая эффективность производства кормов в ОАО Молодая гвардия
55. Право як спеціальне соціальне явище
56. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

57. Проблемы молодости /english/

58. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

59. О временах, о нравах. Религиозны ли молодые россияне?

60. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания, их локализация, ликвидация и оказание медицинской помощи

61. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"

62. Количественный и видовой состав паразитов молоди тихоокеанских лососей в р. Большой

63. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

64. Демократія як соціальне явище

Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее

65. Наркотики - негативные последствия употребления

66. Плата за негативное воздействие на окружающую среду по законодательству России

67. Явище синонімії у літературознавчій термінології

68. Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля

69. Негативные последствия советско-афганской войны

70. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
71. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
72. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

73. Українське бароко як явище світової культури

74. Цветы - символ молодости

75. Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку

76. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

77. Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

78. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

79. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

80. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

82. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

83. Полынь – современный эликсир молодости

84. Позитивное и негативное влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны

85. Кризове явище функціонування та розвитку організації

86. Управление организациями в условиях формирования у работников негативных ментальных установок. Влияние отношения к людям
87. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині
88. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

89. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

90. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

91. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

92. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

93. Лобізм як явище сучасної політики

94. Політика як суспільне явище

95. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

96. Влияние личностных особенностей молодого специалиста на образ профессионального будущего

Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Влияние психотерапии на негативные эмоциональные состояния личности

98. Конфликтность молодой семьи в период первичной адаптации

99. Молодая семья: особенности молодой семьи, исследование отношения к материнству у лиц от 16 до 26 лет

100. Невротичні розлади у хворих соматичного профілю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.