Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Національний університет «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» Факультет соціальних наук і соціальних технологій Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця «Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах» Курсова робота з соціальної роботи Студентки Годзули Олесі Вікторівни Науковий керівник – старший викладач Назарук В.Я Київ-2010р. План Вступ Розділ 1. Юридичні, соціальні та психологічні особливості становища дітей, які є вихованцями інтернатних закладів 1.1 Вихованці інтернатних закладів у українському законодавстві 1.2 Життя дитини у інтернатному закладі 1.3 Психологічні особливості та потреби дітей, які є вихованцями інтернатних закладів Розділ 2. Соціальна робота у інтернатних закладах 2.1 Завдання соціального працівника при роботі в інтернатному закладі 2.2 Спілкування з дитиною в інтернатному закладі 2.3 Процес виховання дитини в інтернатному закладі Висновки Список використаної літератури Анотація Вступ Проблема сирітства та дітей, позбавлених батьківського піклування, завжди була актуальною, її розв’язання – одне з пріоритетних спрямувань державної соціальної політики. Державний комітет статистики України повідомляє, що кількість дітей-сиріт і молоді, позбавленої батьківського піклування, з кожним роком невпинно зростає. За даними Державного комітету статистики України станом на 01.09.2006 в школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 15 669 вихованців. 17 780 дітей налічувалося в інтернатних закладах у 2008 році. Система державної опіки в Україні створювалася за умов старої політичної системи. В її основу були покладені ідеї колективного виховання дітей. Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів, де діти не повною мірою можуть реалізувати свій потенціал. Такі установи не в змозі забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини й часто ізолюють дітей від місцевої громади. Якщо дитина потрапляє до закладу інтернатного типу в ранньому віці, вона, як правило, залишається в інтернаті до повноліття. . Тому дуже важливим є процес виховання дитини у закладі, адже від нього залежатиме її подальше життя. Закінчуючи школу-інтернат, випускники зазвичай виявляються непристосованими до дорослого життя, не мають певного соціального досвіду, комунікативних вмінь та навичок самообслуговування. Окрім того, на інтернатні заклади часто покладена функція «виправлення» прогалин у вихованні та розвитку дітей, бо власне факт потрапляння дитини до закладу часто є наслідком занедбаності дитини. Останніми роками набуває поширення таке явище, як соціальне сирітство, зумовлене ухиленням або відстороненням батьків від виконання свої обов’язків щодо дитини. Причинами такого явища є, перш за все, асоціальна поведінка батьків, алкоголізм, наркоманія тощо. Все зазначене об’єктивно або суб’єктивно створює несприятливі умови для виховання дітей, сприяє появі відхилень у їх психічному, розумовому, моральному розвитку, деформації поглядів, переконань, звичок, негативному життєвому досвіду. Враховуючи наведені вище аргументи, така тема, як психологічні аспекти роботи з дитиною у інтернатному закладі є надзвичайно актуальною.

Метою даної роботи є з’ясування та опис психологічних особливостей роботи з вихованцями інтернатних закладів. Завдання роботи: Визначити становище дітей в інтернатних закладах. Проаналізувати психологічні особливості та потреби дітей, які є вихованцями інтернатних закладів. З’ясувати завдання при роботі в інтернатних закладах і навести рекомендації щодо їх виконання. РОЗДІЛ 1. Юридичні, соціальні та психологічні особливості становища дітей, які є вихованцями інтернатних закладів 1.1 Вихованці інтернатних закладів у українському законодавстві За Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 21 вересня 2004 року 747/460 «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», інтернатними закладами називаються дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати всіх типів і форм власності для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наказ дає таке визначення інтернатного закладу: «навчально-виховні або виховні заклади, що забезпечують дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки, готують дітей до самостійного життя». Наказом передбачені такі типи інтернатних закладів: — дитячий будинок — навчальний заклад інтернатного типу, що забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, а також тих, які перебувають у родинних стосунках; — загальноосвітня школа-інтернат — загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; — спеціалізована школа-інтернат — загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію обдарованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; — спеціальна загальноосвітня школа-інтернат — загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує виховання, навчання, соціальну адаптацію та корекцію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; — загальноосвітня санаторна школа-інтернат — загальноосвітній навчальний заклад з відповідним профілем, що забезпечує виховання, навчання та лікування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують тривалого лікування. Інтернатні заклади створюються для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких вони перебувають від трьох років до здобуття базової чи повної загальної середньої освіти, а в разі необхідності — до повноліття, на повному державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування. Головними завданнями інтернатних закладів є: — забезпечення утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; — забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров'я вихованців; — створення умов, сприятливих для проживання дітей, їх навчання та виховання; — забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців; — реалізація прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки їх до самостійного життя та праці.

Вихованцями інтернатного закладу, відповідно до Наказу, можуть бути такі категорії дітей, як: — діти-сироти; — діти, відібрані у батьків за рішенням суду; — діти, батьки яких позбавлені батьківських прав чи (або) засуджені, перебувають під арештом у період слідства, визнані недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також батьків, місцеперебування яких невідомо, чи з інших причин не беруть участі в утриманні та вихованні своїх дітей; — підкинуті та безпритульні діти, які перебували в притулках для неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Отже, судячи вже із самого визначення інтернатного закладу, його вихованці повинні мати умови для різнобічного розвитку, здобуття нормального рівня освіти та повинні після виходу із закладу бути підготованими до самостійного життя. Але такі умови в інтернатних закладах України не цілком виконуються. Причини та наслідки цього невиконання будуть описані у наступному підрозділі. 1.2 Життя дитини у інтернатному закладі І. Доля у своїй аналітичній записці для регіонального філіалу НІСД у м. Донецьку акцентує увагу на таких негативних явищах, що наразі зберігаються в системі виховання сиріт у державних закладах утримання: Неправильна організація спілкування усередині колективу, збереження авторитарного стилю виховання; Високий ступінь регламентованості життя вихованців, відсутність можливості вільно розподіляти і використовувати часовий простір і дії; ізольованість дітей в межах одного простору, обмеженість контактів із представниками суспільства із зовні, що фактично унеможливлює соціалізацію вихованців; відсутність диференційованого підходу до дітей, обмеженість врахування психологічних, фізичних особливостей; неврахування психологічного стану вихователів шкіл-інтернатів, притулків, дитячих будинків, що виявляється в проявах неадекватних, жорстоких дій по відношенню до дітей. Зокрема с-поміж чинників, що призводять до специфічного психічного розвитку дітей, дослідники вважають найвпливовішими: своєрідну систему спілкування дорослих з дітьми, часту заміну вихователів, недостатню увагу до формування особистісного практичного життєвого досвіду дітей, звуження навколишнього середовища, відсутність особистісно-орієнтованого підходу до дітей. Школи-інтернати – це закриті (напівзакриті) навчально-виховні заклади, вихованці яких постійно перебувають у закритих колективах. Маючи обмежену сферу спілкування, вони одержують недостатню, а часом і деформовану інформацію про навколишній світ, про інших людей. В інтернаті дитина постійно спілкується з однією й тою самою достатньо вузькою групою однолітків, при чому вона сама не може надати перевагу іншій групі, що може зробити будь-який учень звичайної школи. Але одночасно вона й не може бути виключена з неї. Належність до визначеної групи однолітків при цьому виявляється начебто безумовною. Це призводить до того, що стосунки між однолітками складаються не як приятельські, дружні, а по типу родинних, як між братами та сестрами. Таку безумовність у спілкуванні з однолітками у дитячому закладі інтернатного типу можна, з одного боку, розглядати як позитивний фактор, що сприяє емоційній стабільності, захищеності, коли група однолітків виступає певним аналогом сім’ї, а з іншого боку, подібні контакти не сприяють розвитку навичок спілкування з однолітками, вміння налагоджувати рівноправні стосунки з незнайомою людиною, адекватно оцінити свої якості, необхідні для виборного, дружнього спілкування.

Однако для гносеологии социокультурный подход к познанию субъекта изначально задан, является ведущим, в то время как для индивидуально-психологического подхода, доминирующего в психологии, он до сих пор выступает лишь как дополнительный. Рассматривая многие явления познавательной деятельности, изучаемые также другими познавательными дисциплинами, но с особой точки зрения, современная научная философия в то же время не пренебрегает данными других наук, а, наоборот, опирается на них как на специально-научное (психологическое, физиологическое, историко-культурное и иное) основание. В. А. Лекторский отмечает, что специалисту по гносеологии приходится ныне самым серьезным образом считаться с полученными в рамках специальных дисциплин эмпирическими данными и теоретическими обобщениями. Теоретику познания не возбраняется, пишет он, и самому заняться специально-научным исследованием того или иного аспекта познания, например, истории отдельной науки (иногда это бывает просто необходимо ввиду того, что некоторые эпизоды истории познания до сих пор не изучены под тем углом зрения, который важен с точки зрения философских выводов). "Важно, однако, не забывать того, что гносеология не сводится и принципиально не может быть сведена ни к той или иной специально-научной дисциплине, имеющей дело с изучением познания, ни к простой совокупности таких дисциплин

1. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

2. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

3. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

4. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

5. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

6. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
7. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
8. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

9. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

10. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

11. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

12. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

13. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

14. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

15. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

16. Предмет дослідження соціальної психології

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Про практичність соціальної психології

18. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

19. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

20. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

21. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

22. Європейська модель соціальної психології
23. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами
24. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

25. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

26. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

27. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

28. Психологічна підготовка працівника МВС

29. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

30. Психологічна допомога при ВІЛ-інфекції

31. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

32. Педагогічна робота з шестирічними дітьми

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

33. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

34. Психологічна основа різних релігій

35. Психологічна підготовка боксера-новачка до змагання

36. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

37. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

38. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності
39. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
40. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

41. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

42. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

43. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

44. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

45. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

46. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

47. Лабораторне експериментування в соціальній психології

48. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

50. Виникнення соціальної роботи як професії

51. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

52. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи

53. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

54. Історія фахової соціальної роботи в Україні
55. Клієнти в соціальній роботі
56. Правове регулювання соціальної роботи

57. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

58. Системна модель соціальної роботи

59. Соціальна робота з людьми похилого віку

60. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

61. Стратегії втручання у соціальній роботі

62. Технологія соціального захисту

63. Форми і методи соціальної роботи

64. Молодь як об’єкт соціальної роботи

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

65. Організаційні аспекти соціальної роботи

66. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

67. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

68. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

69. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

70. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
71. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
72. Новые информационные технологии в изучении истории психологии

73. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

74. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

75. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

76. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

77. Право як спеціальне соціальне явище

78. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

79. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

80. Мораль і соціальне управління

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

82. Сутність і значення соціального страхування

83. Державна політика соціального страхування

84. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

85. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

86. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
87. Розвиток соціальної географії в СРСР
88. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

89. Державна соціальна допомога

90. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

91. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

92. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

93. Соціальна держава

94. Соціальна обумовленість державної служби

95. Соціальна цінність права

96. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Сутність та соціальне призначення держави

98. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

99. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

100. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.