Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Опис та презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури вищої категорії, вчителя-методиста Балабинської гімназії &quo ;Престиж&quo ; Запорізького району Запорізької області Пересунько Тетяни Миколаївни 2010 рік Адреса досвіду: 70435 Запорізька обл., Запорізький р-н, вул. Кірова, 2-а, Балабинська гімназія &quo ;Престиж&quo ; Автор досвіду: Пересунько Тетяна Миколаївна, філолог, викладач української мови та літератури Балабинської гімназії &quo ;Престиж&quo ; Тема досвіду: &quo ; Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури &quo ;. Апробовано спосіб інтеграції деяких сучасних технологій навчання у розвитку творчої особистості учня на уроках словесності. Базова модель досвіду Актуальність і перспективність досвіду: Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти; Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; Дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти; Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання; Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури. Мета досвіду: Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності; Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня; Розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини. Теоретичну базу досвіду становлять положення, що ґрунтуються на психологічній теорії творчої особистості та її розвитку( Р.Грановська, Я.Пономарьов), роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г.Сазоненко, В.Бондар, А.Горальський, А.Маслоу). Особливої уваги, на мою думку, заслуговує праця &quo ;Основи педагогічної творчості&quo ; ( автор С. О.Сисоєва ), в якій обґрунтовано модель творчої особистості учня, розглянуто специфіку формування креативної особистості дитини. Ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко), проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков , О.Пєхота), особистісно орієнтованого навчання (О.Савченко ,С. Подмазін ), спрямовані на реалізацію теми досвіду, стали частковими теоретичними положеннями. Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів. Результативність досвіду. Підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення проценту якості знань. За інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології.

Матеріали досвіду були розглянуті на засіданні творчої групи, ШМК, РМК вчителів української мови та літератури, дані методичні рекомендації з окремих питань ( матеріали опубліковано у фахових журналах, Інтернет-виданнях для педагогів): &quo ;Організаційний момент на уроці української мови та літератури:теорія, практика, інновації&quo ;, &quo ;Сенкан на уроці української мови та літератури&quo ;, &quo ;Лінгвістичні казки на уроках української мови&quo ;. Висвітлення змісту досвіду як системи в дії Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність. Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, „яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники”. У наш час спостерігається зростання інтересу до процесу творчості. Якщо в деяких психічних процесах людині допомагають складні механізми (комп’ютери, сканери, обчислювані машини), то творчість не може бути формалізована і обмежена певною програмою дій, не може бути механічною. Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток школярів, зокрема творчих здібностей особистості. У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці.” Вважаю, що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою. Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання. Для себе прийнятною вважаю таку модель творчої особистості учня: І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем. Саме тому я зупинилась на вирішенні науково – методичної проблеми &quo ; Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури &quo ;. Часто у роботі вчителі – словесники надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її &quo ;мінусів&quo ;, не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною технологією. Експеримент не приносить бажаних результатів, і вчитель розчаровується у всіх нововведеннях, продовжує працювати за &quo ;старою системою&quo ;. Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те &quo ;зерно&quo ;, що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості. У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання : • Проектне навчання; • Інтерактивна технологія; • Особистісно зорієнтоване навчання. Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Яким же повинен він бути? Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є : • підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей; • навчання не словом, а справою; • проведення його не для учнів, а разом з ними; • спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня; • забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці. Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є протиставлення довільних дій чіткому алгоритму, системі логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого. Складові ефективності й успішності уроку можна зобразити так: Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників. Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології. Так, новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід і т.п. Починаючи вивчення теми, ми з учнями індивідуально, в групах чи фронтально обговорюємо, аналізуємо навчальний матеріал. Основні поняття з теми фіксуємо в опорних конспектах, а потім засвоюємо шляхом неодноразового повторення, добираємо приклади.

Комендантом тих нових „Лугів” став д-р Р. Дашкeвич. ОУН виступала проти „Лугів” з новими статутами, а підтримувала старі. 190 [7] „Розбудова Нації”, чч. 5-6, травень-червень 1933, стор. 149-150. 191 [8] Про стан українського шкільництва під польською окупацією говорив, наприклад, проф. В. Кузьмович на українському Педагогічному з'їзді у Львові (див. „Свобода”, Джерзі Ситі, ч. 289, 12.12.1935): „Полісся і Підляшшя є навіть без науки релігії рідною мовою, Волинь без українських державних шкіл, не цілих п'ятсот з українською мовою навчання, замість колишніх 2.500 на терені Східньої Галичини”. Далі він звернув увагу на „нову програму державного виховання”, що мало завдання „зблизити українську меншість з польською національною більшістю”: коли в старому підручнику історії для народніх шкіл, – казав проф. Кузьмович, – була ще хоч маленька згадка про Січ і „Русь”, то за новим проєктом у підручнику залишено тільки те, що пишеться про „боротьбу польського короля Хроброго з Руссю”, про „відзискання Польщею Червоної Руси” і про козацькі „бунти”. Історія „Руси” починається в польських державних підручниках для українських народніх шкіл від „бунту Хмельницького”; що було з українською історією перед тим – невідомо, що було потім, теж; невідомо

1. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

2. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

3. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

4. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

5. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

6. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах
7. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів
8. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

9. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

10. Бесіда на уроках у початкових класах

11. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

12. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

13. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

14. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

15. Нестандартні уроки в початкових класах

16. Організація позакласного читання в початкових класах

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD

17. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

18. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

19. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

20. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

21. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

22. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів
23. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах
24. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

25. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

26. Навигационное вычислительное устройство НВУ-БЗ Ту-154Б

27. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

28. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

29. Методы обучения математике в 10 -11 класах

30. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

31. Деловое общение: формы, культура, имидж, презентации

32. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Презентация издательства "Дорлинг Киндерсли"

34. Презентация: смысл, назначение, содержание

35. Самолеты "ТУ"

36. Презентация

37. Сім чудес світу

38. Творчий шлях П. Сосюри
39. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара
40. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

41. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

42. Презентация этноконфессиональных и региональных интересов в политических программах и предвыборных платформах партий

43. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

44. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

45. Ситуационные методы влияния на презентации

46. Техника подготовки и проведения презентаций

47. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

48. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

50. Ту-95

51. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

52. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

53. Активність і творчість учнів на уроках історії

54. Грошові потоки, звітність, планування
55. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
56. Творчістю Тютчева і Фета укр

57. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

58. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

59. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

60. Ту-160 (стратегический бомбардировщик)

61. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

62. Как организовать презентацию: ключевые элементы

63. Создание презентаций

64. Еволюція Всесвіту

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Складання та подання фінансових звітів банку

66. Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік

67. Наукова картина світу

68. Вищі водні рослини в системі рослинного світу

69. Загальна характеристика класу Птахи

70. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
71. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
72. Звітність бюджетних установ

73. Методика і техніка складання фінансової звітності

74. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

75. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

76. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

77. Примітки до фінансової звітності

78. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

79. Фінансова звітність в Україні

80. Форми бухгалтерської звітності

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

81. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

82. Аудит фінансової звітності

83. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

84. Презентация стран юго-западной Азии

85. Енергетика та паливно-енергетичний баланс світу

86. Найвеличніші водоспади світу
87. Образна типологія країн світу
88. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

89. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

90. Звільнення від кримінальної відповідальності

91. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

92. Ліквідація юридичної особи в зв’язку з банкрутством

93. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

94. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

95. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

96. Мовознавство стародавнього світу.

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Типологічна класифікація мов світу

98. Настройка и публикация презентации PowerPoint 2007 в Интернет

99. Понятие, назначение и создание презентации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.