Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Контрольная работа На тему Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні Київ - 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Проведення експерименту в Харківській області як аспект підвищення співпраці з роботодавцем РОЗДІЛ П. Найбільш результативні форми співпраці з роботодавцями з метою підвищення ефективності працевлаштування безробітних громадян в регіоні РОЗДІЛ Ш. Пріоритетність співпраці з роботодавцями – основний напрямок роботи служби зайнятості ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Харківщина - столиця Слобожанського краю, відомий осередок могутнього виробництва, сучасної науки, класичної освіти. Велике місто зі стародавніми традиціями, душа якого завжди остається молодою. Вже не одне десятиріччя наш край є гармонійним поєднанням безмежних, багатих хлібом ланів, і величезного індустріального та промислового комплексу. Але, головним його надбанням назавжди залишаються ті, хто дає роботу, та висококваліфікований кадровий потенціал. Змінюються часи, законодавство в державі, а за ними збагачують свій досвід підприємства, установи організації. .Вони формують свої трудові династії, підвищують їх професійний рівень. За досить непрості часи становлення нової суверенної держави, переходу економіки України до ринкових механізмів господарювання, перспективним напрямком розвитку служби зайнятості в Україні взагалі, і на Слобожанщині зокрема, сьогодні стала її нова ідеологія стосовно роботодавців як домінуючої сили на ринку праці. Вони для служби зайнятості відіграють дві основні ролі . По перше - це соціальні партнери в реалізації державної політики зайнятості населення і забезпечення служби зайнятості інформацією про вакантні робочі місця. Крім того, вони є основною ланкою у формуванні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. По друге – роботодавці - клієнти служби зайнятості, які мають свої специфічні потреби у формуванні персоналу фірм, підприємств, організацій. РОЗДІЛ 1. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ СПІВПРАЦІ З РОБОТОДАВЦЕМ Як свідчив попередній досвід роботи з роботодавцями, співробітництво з роботодавцями малоефективне, якщо воно ґрунтується тільки на використанні адміністративних методів – перевірок, штрафних санкцій, звітності. На виконання наказу Державного центру зайнятості від 21.11. 2003 року № 112, наряду з іншими регіональними центрами зайнятості, в Харківському обласному центрі зайнятості з 21 листопада 2003 року по 20 квітня 2004 року проведено експеримент, спрямований на розробку та впровадження нових форм та методів співпраці з роботодавцями, відпрацьована структура управління наданням послуг та визначені актуальні напрямки та форми роботи. Метою експерименту стало вироблення принципово нових засад діяльності Державної служби зайнятості щодо роботодавців, створення чіткої структурованої Системи їх співпраці в реалізації державної політики зайнятості населення. У ході проведення експерименту розроблено нову методологію взаємодії державної служби зайнятості з роботодавцями, методичні рекомендації щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг роботодавцям, відпрацьовано структуру управління наданням послуг, розроблені нові форми облікової інформації щодо наявності вакансій та їх укомплектування, а також чисельності громадян, які працевлаштовані службою зайнятості.

Особливу увагу було приділено великим ринкоутворюючим підприємствам регіону: Харківському державному авіаційному виробничому підприємству, Харківському ЗАТ Южкабель “, Державному підприємству “ Завод ім. Малишева “, Державному підприємству “ФЕД”, ВАТ “Автрамат “, ВАТ “ Електромашина”, ВАТ “ Мерефянський механічний завод ”, ВАТ “ Зміївський машинобудівний завод ” та багатьом іншим підприємствам Харківщини, які зберігають вже існуючі та створюють додаткові робочі місця, постійно та стабільно виплачують заробітну плату. У кожному конкретному випадку розроблявся комплексний план співробітництва, у якому враховувалися їхні вимоги і наші можливості щодо надання дотацій, профнавчання, перепідготовки кадрів, тощо. Завдяки впровадженню в Харківському обласному центрі зайнятості експерименту, нових форм роботи, збільшилася кількість роботодавців, які звертаються до служби зайнятості з потребою укомплектування кадрами, у тому числі з попереднім професійним навчанням претендентів на роботу. Посиленню взаємодії з роботодавцями сприяло залучення органів місцевої влади та інших соціальних партнерів до масових заходів, що проводилися обласною службою зайнятості. РОЗДІЛ П. НАЙБІЛЬШ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ З РОБОТОДАВЦЯМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БЕЗРОБІТНИХ ГРОМАДЯН В РЕГІОНІВідмічається щомісячний приріст поданих вакансій до центрів зайнятості. Тільки за час проведення експерименту по Харківській області кількість поданих роботодавцями вакансій зросла на 20 %. Активізація роботи з роботодавцями в період проведення експерименту призвела не тільки до збільшення кількості вакансій, але і до якісної зміни бази даних вакансій. Протягом експерименту відзначилася тенденція до зростання кількості працевлаштованих громадян. По Харківському регіону таке зростання становило близько 20%, в той час як в цілому по Україні всього 16%. Але, темпи зростання кількості працевлаштованих значно нижчі, ніж темпи зростання кількості вакансій . Це свідчить про необхідність посилення адресної роботи з безробітними, особливо тими, які тривалий час залишаються без роботи і перебувають на обліку в службі зайнятості. Адресна співпраця з роботодавцями показала збільшення кількості працевлаштованих за рахунок надання дотації. Так, у 2004 році за рахунок надання роботодавцям дотацій працевлаштоване 3666 осіб, що на 26,3 % більше, ніж у 2003 році. Річне завдання виконано на 107,7 %. Цей показник збільшено майже по всіх районах області, причому у деяких районах області та містах обласного підпорядкування він зріс майже в 4 рази., ще у 3-х районах області даний показник зріс на 50 – 60 %. Витрати роботодавців на заробітну плату працевлаштованих на дотаційні робочі місця безробітних профінансовані в розмірі 14,1 млн. грн. (у 2003 році - 6,5 млн. грн.). Відношення звільнених до загальної чисельності тих, хто протягом року працював на дотаційних робочих місцях, складає 25,3 %. Цей показник, на наш погляд, більш об’єктивно відображає стан закріплення на виробництві працевлаштованих шляхом надання дотацій.

Надання дотацій роботодавцям згідно з чинним законодавством повинно було стати додатковим засобом підвищення гарантій працевлаштування особам, що потребують соціального захисту. На жаль, цього не сталося. Як і раніше, питома вага осіб, які мають відношення до 5-% квоти, в загальній чисельності працевлаштованих на дотаційні робочі місця в середньому по області не перевищує 12 % ( працевлаштоване 444 особи). Слід також відмітити незадовільне використання дотаційних робочих місць для працевлаштування соціально незахищеної молоді. Лише 1,6 % з числа молодих людей, які мали відношення до 5-% квоти і перебували на обліку, були працевлаштовані таким чином. А в загальній чисельності осіб, працевлаштованих на дотаційні робочі місця, ця молодь складає 13,7 %, причому жодної особи цієї категорії не було працевлаштоване шляхом надання роботодавцю дотацій в 17 базових центрів зайнятості з 37. Одним із факторів, які впливають на процес звільнення працівників є низький рівень заробітної плати . На кінець 2004 року отримували заробітну плату з Фонду 3514 осіб, працюючих на дотаційних робочих місцях. При цьому, на рівні мінімальної і менше отримували зарплату 24,4 % осіб, від 237 до 300 грн. – 20,8 %, від 300 до 382 грн. – 26,5 %, від 382 до 500 грн. – 23,4 %, понад 500 грн. – біля 5,0 %. Тобто, майже три чверті працюючих на дотаційних робочих місцях отримували заробітну плату у розмірі менше прожиткового мінімуму. Відділом організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ в червні та вересні – жовтні 2004 року були здійснені 2 суцільні перевірки міських районних центрів зайнятості з питань організації роботи щодо надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Керуючись результатами первинної перевірки, був підготовлений і виданий наказ директора Харківського обласного центру зайнятості від 12.07.2004 року № 150 “Про посилення контролю за організацією надання дотацій підприємствам, організаціям, установам на створення додаткових робочих місць ”. Відповідно до цього наказу в міських районних центрах зайнятості: були розроблені графіки перевірок підприємств, установ, організацій, яким надана дотація на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян, щодо дотримання умов укладених угод, зокрема в частині своєчасної виплати заробітної плати та відшкодування коштів з Фонду; внесені доповнення до укладених раніше угод з метою коректування термінів щодо відшкодування витрат по заробітній платі; до складу всіх міських районних комісій включені представники силових структур: районних управлінь внутрішніх справ, державної податкової інспекції, відділів по боротьбі з економічною злочинністю, тощо. Після вступу в дію Методичних рекомендацій до порядку організації роботи по формуванню документів у базових центрах зайнятості щодо працевлаштування безробітних шляхом надання роботодавцям дотацій, затверджених та доведених Державним центром зайнятості, усі без винятку міські районні центри зайнятості укладають угоди на надання дотацій за новою формою, яка передбачає неможливість розірвання трудового договору між роботодавцем та особою, працевлаштованою на дотаційне робоче місце згідно ст.п

На щастя, ворог не виставив стеж,  це вможливило повстанцям дуже близький пдхд до мсга. Приклякнувши на одне колно, вони чекали наказу. Полковник Коник уважно стежив за стрлками свого годинника. -PЧерез одну хвилину наступамо, - сказав вн  наказав: -PБгом до мста, але без пострлв! Безпосередньо псля цього слдував другий наказ: -PНаступ! -PНаступ наступ наступ - понеслося по лн. Вн мав бути скоординований, а для цього все мусило працювати так точно, як частини складного, прецизного механзму. Коли б, наприклад, котрась сотня почала бй скорше, то заалярмований ворог зустрв би ншу сотню на чистому пол сильним вогнем. Час минав хутко, але все швидше  швидше бгли повстанц до мста, бо лишалося всього тридцять секунд. «Поки що все йде згдно з пляном, - подумав Чумак, - але бдна буде та сотня, яка спзниться» Може тому, що разом з чотою Залзняка наступали курнн й сотенн, вона добгла до мста першою, перескочивши яксь насипи й маленьку рчку. Дивно зробилося, що ворог дос ще не стрляв

1. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

2. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

3. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

4. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

5. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

6. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
7. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні
8. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

9. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

10. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

11. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

12. База даних по приватних підприємствах регіону

13. Індійський культурний регіон

14. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

15. Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону

16. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

17. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

18. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

19. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

20. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

21. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

22. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади
23. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
24. Фінансове забезпечення регіонів

25. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

26. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

27. Інноваційний розвиток економіки регіонів

28. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

29. Складові ринкового механізму

30. Комплекс моделей енергоспоживання регіонами України

31. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

32. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Особливості українського конституціоналізму

34. Критерії професіоналізму ведучих теленовин (на прикладі телеканалу 1+1)

35. Характеристика головних рис літературного імпресіонізму на прикладі творчості Поля Верлена

36. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

37. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

38. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання
39. Регіональні особливості відтворення населення України
40. Становлення "нового раціоналізму" Е. Мейерсона

41. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

42. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

43. Подготовка населения в области защиты населения от ЧС

44. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

45. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

46. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

47. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

48. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

49. Население мира

50. Динамика численности населения РФ

51. Депопуляция российского населения в конце 20 века

52. Рост населения, проблема продовольствия

53. Государственное регулирование доходов населения на Украине

54. Состав земель населенных пунктов
55. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора
56. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

57. Единый социальный налог и социальная защита населения России

58. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

59. Коренное население Кемеровской области. Шорцы

60. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

61. Кто он Чингиз-хан?

62. Заселение Северного Кавказа славянским населением

63. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

64. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Подземные топливные баки: насколько они опасны ?

66. Депортация населения Северного Кавказа

67. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

68. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

69. Научные революции. Почему они происходят

70. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"
71. Власть и народ: представления низов общества о государственном и общественном устройстве в России XVIII в. (на примере русского крестьянского населения Сибири)
72. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

73. Физическая культура в системе социальной работы с населением

74. Перепись населения России 2002 года

75. Социальная зашита населения в РФ

76. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

77. Потребности и предпочтения населения г. Москвы на рынке банковских услуг

78. Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

79. Физическая культура в системе социальной работы с населением

80. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

82. Влияние экономических реформ на население Казахстана

83. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

84. Міський бюджет: пріоритети та механізми

85. Доходы населения: источники и структура (Украина)

86. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
87. Мировой рынок рабочей силы. Международные миграции населения
88. Миграция населения

89. Возрастная проблема в воспроизводстве населения мира

90. К вопросу о хозяйственном типе населения средней Катуни в скифское время

91. Население Верхотурского уезда

92. Столкновение цивилизаций и что оно может означать для России

93. Господарство України періоду утвердження капіталізму

94. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

95. Особенности этнокультурного формирования уссурийских казаков и их взаимоотношений с населением сопредельных государств

96. "Она писала в духе горных инженеров..." (газета "Екатеринбургская неделя")

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Нострадамус. Кем он был?

98. Жаргоноиды и жаргонизмы в речи русскоязычного населения

99. Бхагавадгита, как она есть


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.