Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

смотреть на рефераты похожие на "Розвиток та розміщення хімічної промисловості України" Міністерство освіти України Донецький державний університет Кафедра розвитку та розміщення продуктивних сил Опорний конспект по дисципліні: «Розміщення продуктивних сил України» на тему: «Розвиток та розміщення хімічної промисловості України»студента І курсу обліково-фінансового факультету спеціальність облік та аудит групи 0106 Укр Донецького державного університету Єфремова Святослава Олексійовича. Донецьк 1999 1. Роль хімічної промисловості в економіці України Хіміко-лісовий комплекс охоплює галузі промисловості, що продукують сировину і конструкційні матеріали. Найважливішою галуззю у цьому комплексі є хімічна промисловість, яка забезпечують народне господарство мінеральними добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами, синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів. Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної якості і в необхідній кількості. У державі випускається багато видів хімічної продукції. Тут зосереджено 15 % випуску мінеральних добрив колишнього Союзу, у тому числі 23 % азотних і 20 % фосфатних (для порівняння відзначимо, що в Україні концентрується 15,5 % усіх посівних площ колишнього СРСР), 26,9 % виробництва кальцинованої і14,9 % каустичної соди, близько 5 % сірчаної кислоти в моногідраті, 12,4 % хімічних волокон і ниток тощо. За виробництвом мінеральних добрив Україна займає третє місце в Європі після Німеччини – 8,7 млн т і Росії та п’яте місце в світі (після названих країн, США – 20 млн т і Китаю – 18 млн т). Багатогалузева хімічна промисловість України випускає продукцію більш як 120 тис. найменувань. До її складу входить більше 200 підприємств, таких галузей: гірничо-хімічної, коксохімії, основної хімії, хімічних волокон, синтетичних волокон і пластмас, лакофарбових і синтетичних фарбників. Найбільш важливі галузі: гірничо-хімічна та основна хімія. 2. Умови і фактори розвитку та розміщення галузей промисловості Сучасне розміщення галузі сформувалося під впливом географічних, економічних і технічних факторів. Географія сировинних ресурсів, їх потужність, умови залягання істотно впливають на розміщення підприємств гірничо-хімічної промисловості. Зростання потреб у нафті і газі, що стали основною сировиною в галузі органічного синтезу і нафтохімічної промисловості, посилює вплив фактора сировинних ресурсів у розміщенні виробництва. Щоправда, наявність розгалуженої мережі трубопроводів зумовлює наближення виробництва до районів споживання. Обгрунтування розміщення конкретних хімічних виробництв пов’язане з урахуванням факторів, що випливають із структури витрат на одержання і споживання хімічної продукції. Це передусім: - сировинний фактор (частка сировини і матеріалів в 1 т готового продукту); - енергетичний фактор (витрати палива в умовних тоннах на одну тонну готового продукту); - водний фактор (розміри водоспоживання і кількості стічних вод, які потребують очищення); - трудовий фактор (виділення виробництв з високими затратами живої праці на одиницю готової продукції); - споживчий фактор (наявність споживача готової продукції).

У хімічній промисловості більше, ніж в інших галузях, використовується вода. Для виробництва 1 т хімічних волокон потрібно у 25 разів більше води, ніж для виплавляння 1 т чавуну, і вдесятеро більше, ніж для виплавляння 1 т міді, свинцю або цинку. Загалом норми витрати води у хімічній промисловості коливаються від 50 м3 у виробництві хлору й соди – до 6000 м3 у виробництві синтетичних волокон. Фактор водомісткості дуже обмежує можливості вибору при розміщенні підприємств хімічної промисловості. Це тим більш важливо, що чимало видів сировини зустрічається у маловодних місцевостях. У багатьох галузях хімічної промисловості спостерігається висока потреба у паливі та енергії. Наприклад, для виробництва синтетичного каучуку на базі ацетилену необхідно 15 тис. кВт-год, а фосфору – до 20 тис. кВт-год на 1 т продукції. При виробництві багатьох видів синтетичної продукції поглинається теплова енергія – пара. Тому дуже часто хімічні виробництва орієнтують лише на паливно-енергетичний фактор. Споживчий фактор поширюється переважно на галузі основної хімії – на виробництво мінеральних добрив (крім калійних) та сірчаної кислоти. У галузях хімії органічного синтезу споживач має важливе значення лише при розташуванні підприємств кінцевої продукції. У цих випадках важливий також вибір робочої сили. На форми розташування хімічної промисловості також впливає технологічний фактор. Якщо виробництво не схильне до внутрішньогалузевого комбінування і являє собою технологічно самостійні спеціалізовані підприємства, воно не зосереджується на певній території. Таким є виробництво мінеральних добрив, фарб, лаків, переробка пластмас. Навпаки, якщо комбінування є необхідною умовою функціонування підприємств, їх розміщення має форму взаємопов’язаних виробництв-комплексів. Такими є нафтохімічні комплекси, що виробляють полімерні матеріали та напівфабрикати для їхнього одержання, барвники та неорганічні хімікати. Дуже важливим фактором, що впливає на розміщення хімічних виробництв, є утворення різноманітних твердих, рідких і газоподібних відходів. Особливо багато відходів у гірничій хімії. Значення кожного фактора випливає з структури витрат на виробництво продукції в хімічній і нафтохімічній промисловостях. Вирішальний вплив на основні фактори, що визначають вибір району розміщення хімічних виробництв, має науково-технічний прогрес. Істотно змінюється значення сировинного та енергетичного факторів. Поступово зменшується їх граничний вплив. Впроваджуються безвідходні технології, автоматизація виробництва. Ефективність розміщення окремих підприємств у хімічній промисловості прямо залежить від форм організації виробництва: концентрації, спеціалізації, кооперування й комбінування. Особливо ефективною є концентрація виробництва, зумовлена значною фондомісткістю виробництва, великою потребою народного господарства в хімічній продукції, високими темпами науково-технічного прогресу. Виробництво слід концентрувати як на основі збільшення підприємств, так і завдяки підвищенню потужності діючих агрегатів і технологічних ліній, від чого зростатиме заводська концентрація.

Концентрація виробництва має свої раціональні межі, порушення яких призводить до зниження ефективності її. Зростання обсягів виробництва зумовлює підвищення транспортних витрат на доставку сировини, палива й води, збільшує радіус перевезення готової продукції, строків будівництва, небезпеку виникнення аварійних ситуацій. Так. підвищення за один рік потужності агрегатів для виробництва, етилену від 50 до 300 тис. т знижує виробничі витрати вдвоє, а від 300 до 500 тис. т – тільки на 7 %. Оптимальний розмір виробництва залежить від багатьох факторів – розвитку транспорту (особливо трубопровідного), забезпечення сировиною, наявності трудових ресурсів, надійності технологічних апаратів тощо. Спеціалізацію виробництва в хімічній промисловості слід здійснювати одночасно з кооперуванням, що створює сприятливі умови для організації неперервних технологічних процесів, створення спеціалізованої техніки, нових форм організації праці, впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва; підвищує рівень використання устаткування і виробничих потужностей; спрощує виробничу структуру хімічних підприємств; удосконалює матеріально-технічне постачання і збут; активно сприяє зростанню продуктивності праці. Рівень спеціалізації в основних підгалузях хімічної промисловості різний. У багатьох з них профільна продукція не є головною, що пояснюється високою ефективністю комбінування, яке зумовлюється наявністю великої кількості процесів, що грунтуються на послідовній і комплексній переробці мінеральної та органічної сировини, значними масштабами виробництва напівпродуктів, які характеризуються низькою транспортабельністю, високим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів, наявністю потужних обслуговуючих і допоміжних цехів. Комбінування виробництва поєднується з його концентрацією і зменшує в нафтохімічній промисловості використання нафти й газу на 25-31 %, а в промисловості хімічних волокон – зниження собівартості 1 т волокна на 4 %. Комбінування на базі комплексної розробки родовищ або комплексного використання сировини, утилізації відходів дає змогу успішно розв’язувати проблеми охорони навколишнього середовища. 3. Характеристика галузевої структури промисловості Хімічна промисловість належить до складних галузей. У структурі хімічної та нафтохімічної промисловості виділяють такі підгалузі: гірничо- хімічну; основну хімію; хімію органічного синтезу; галузі з виробництва полімерних матеріалів, хімію тонкого органічного синтезу (лаків, фарб, фотохімічних товарів); побутову хімію. Останнім часом як окремі галузі виділилися мікробіологічна і фармацевтична промисловість, які не належать до хімічної. Основу хімічної промисловості становлять видобуток сировини, виробництво мінеральних добрив і полімерних матеріалів. В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість пластмасових виробів, скловолокнистого лиття (5 %), шинна (10 %), гумоазбестова (7 %) та багато ін. На власне хімічну промисловість припадає близько 80 % випуску продукції всієї галузі, на нафтохімічну – 20 %.

Втім, про керівника організації я тоді нічогісінько не знав. Згодом до нас долучився Василь Семенів, з яким уже я провів підготовчу роботу. Поза своєю трійкою ми з Василем нікого не знали. Займалися здебільшого розповсюдженням літератури серед людей. Через наші руки пройшло немало брошур про ОУН. Я багато читав про УВО, ОУН, знав провідників цих організацій. Закарбувалася в пам’яті невеличка книжечка, де йшлося про чистку в лавах ОУН. Зміст її вразив надзвичайно. Ніяк не міг зрозуміти, кому потрібні міжусобиці й чвари. Перше відповідальне практичне завдання, як член ОУН, я отримав під час навчання в архітектурному технікумі в Коломиї. Треба було розжитися набірною касою — свинцевими літерами для підпільної друкарні. На той час я вже був провідником юнацької сітки ОУН промислової школи, розміщеної неподалік технікуму. В ній готували ковалів, столярів, теслів, електриків, годинникарів, токарів… Юнацьку організацію в школі я створив за наказом Славка Іванишина. «Трійками» були охоплені всі відділи, в деяких було навіть по кілька «звен»

1. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

2. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

3. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

4. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

5. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
8. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

9. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

10. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

11. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

12. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

13. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

14. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

15. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

16. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

17. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

18. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

19. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

20. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

21. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

22. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы
23. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.
24. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

25. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

26. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России

27. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

28. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

29. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

30. Музеи сегодня: проблемы и перспективы. Информатизация музеев

31. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

32. Проблемы и перспективы участия Мексики в НАФТА

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

33. Религиозное образование в России: проблемы и перспективы

34. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

35. Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

36. Проблемы и перспективы технологического образования

37. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

38. Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития
39. Проблемы и перспективы теории деятельности
40. Проблемы и перспективы человека в XXI веке

41. Проблемы и перспективы сбалансированного развития Северо-Западного региона РФ

42. Проблемы и перспективы развития банковской системы в России

43. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

44. Евро: проблемы и перспективы

45. Проблемы и перспективы европейской экономической интеграции

46. ТЭК, его состав и значение, проблемы и перспективы развития

47. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

48. Информационно-вычислительная система федеральной службы государственной статистики: проблемы и перспективы развития

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

49. Административно-территориальное деление России, его изменение с течением времени. Проблемы и перспективы изменения деления страны

50. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

51. Пластиковые карты: проблемы и перспективы их внедрения в коммерческом банке (по материалам Поволжского банка ОАО Сбербанка России)

52. Российский рынок акций: проблемы и перспективы развития

53. Страховой рынок, проблемы и перспективы его развития

54. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития
55. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання
56. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса (АПК) региона

57. Сельское хозяйство России: проблемы и перспективы

58. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

59. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

60. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

61. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

62. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

63. Российский федерализм, проблемы и перспективы.

64. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

66. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

67. Современное направление развития турагентской деятельности в РФ: проблемы и перспективы

68. Механизм получения стволовых клеток, проблемы и перспективы использования их в медицине

69. АТЭС и Казахстан - проблемы и перспективы развития

70. Вступление России в ВТО:проблемы и перспективы
71. Казахстан. Модернизация проблемы и перспективы
72. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

73. Проблемы и перспективы сотрудничества Украины и Российской Федерации

74. Современная экономика Германии: проблемы и перспективы

75. Методы, проблемы и перспективы совершенствования управления человеческими ресурсами

76. Управление продажами: проблемы и перспективы

77. Освіта – основа розвитку особистості

78. Проблемы и перспективы автоматизации предприятий легкой промышленности в России

79. Проблемы и перспективы социального прогнозирования информационных компаний

80. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

82. Проблемы и перспективы развития горнолыжного центра "Солнечная Долина"

83. Проблемы и перспективы развития культурного туризма

84. Проблемы и перспективы развития туризма в малых исторических городах России

85. Индустрия социально-культурного сервиса и туризма: сущность, проблемы и перспективы

86. Акцизы: проблемы и перспективы
87. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
88. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

89. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

90. Лизинг как форма аренды основного капитала: проблемы и перспективы развития в РФ

91. Пенсионный рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития на примере АО НПФ "Республика"

92. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

93. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в Казахстане

94. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

95. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

96. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Основные проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине

98. Проблемы и перспективы малого бизнеса в России

99. Проблемы и перспективы производства и экспорта российского природного газа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.