Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА &quo ;ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ&quo ; САЗОНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 616.62-008.223-053.5:615.851.2 Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом 14.01.16 - Психіатрія АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис: Робота виконана в Державній установі “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України” Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Підкоритов Валерій Семенович, Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України», завідувач відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії, доктор медичних наук, професор Чабан Олег Созонтович Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, сектор пограничних станів та соматоформних розладів, завідувач Захист дисертації відбудеться « 11 » червня 2008 р. о 10.00 годині на Засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д. 64.566.01 при Державній установі “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України” (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державної установи “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України” (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46). Автореферат розісланий «10» травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої Вченої Ради, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Л.І. Дяченко Загальна характеристика роботи Актуальність теми: Енурез, що визначається як порушення контролю за сечовипусканням у дітей старше п’яти років за відсутності патології нервової та сечовивідної системи (F98.0), або внаслідок захворювань сечостатевої системи ( 39.2, 39.3), зберігає свою гостроту як наукова, медична та соціальна проблема. Нічне нетримання сечі, що більш точно визначається як нетримання сечі протягом сну (зокрема нічного), зустрічається у 15-20% дітей у віці до п’яти років, приблизно у 10% дітей до шестирічного віку, у 1-3% 14-річних дітей та у 1-2% дорослих. Спонтанне одужання спостерігається щорічно в середньому у 14-16% випадків. У хлопчиків енурез зустрічається в 2-4 рази частіше, ніж у дівчаток (А.В. Папаян, 1998; О.Ф. Возіанов, В.Г. Майданник та співавт., 2002; І.П. Брязгунов, 2006; Ozde e al., 2007). Таким чином, енурез є одним із найбільш розповсюджених розладів дитячого та підліткового віку, залишаючись потужним фактором невротизації та соціальної дезадаптації дитячого та підліткового контингенту. Дотепер у медицині значною мірою вивчена роль центральної та периферичної інервації, дозрівання структур головного мозку та сечового міхура, сегментарного та надсегментарного відділів вегетативної регуляції сечовиведення, ендокринологічні аспекти нічного енурезу. Виявлена певна генетична обумовленість цього розладу (Vo Go ard e al.,

2001), з чим пов’язують дефіцит нічної секреції антидіуретичного гормону при первинному нічному енурезі (Djurhuus e al., 1992; Bu ler e al., 2000; Л. Ковач, 2001). Варто відзначити дослідження А.Ц. Гольбіна, 1977 р., де визначено зв’язок нічного енурезу із фазами сну, роботи H. Wa a abe (починаючи з 1984 р.), який дослідив взаємозв’язок стану головного мозку та скорочувальної функції сечового міхура при цьому розладі. Існує велика кількість методів лікування цього розладу, серед яких слід відзначити сигнальні пристрої (А.Я. Ласков, 1975), ноотропні препарати (Л.Н. Танцура, 2007), холінотропні препарати (В.І. Зайцев, 2000; В.С. Підкоритов, 2003). Питання ґенезу та психотерапії нічного енурезу також вивчали Н.О. Марута, О.С. Чабан, В.П. Самохвалов, 2002, А.Т. Філатов. Проблема, не дивлячись на тривалий період існування та вивчення, вимагає подальшого дослідження. Серед науковців та лікарів-практиків немає єдності у відношенні стратегій терапії. Методи терапії, що пропонуються на цей час, як правило, носять недиференційований характер і впливають здебільшого на окремі ланки патогенезу. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» за темами: «Вивчити клінічну структуру і характер перебігу депресивних станів в умовах сучасного патоморфозу психічних захворювань та розробити класифікацію предикторів їх терапевтичної резистентності» (шифр АМН.ДС.5.03, № держреєстрації 0103 U 001305) та «Розробити диференційно-діагностичні критерії перебігу біполярного афективного розладу та уніфіковані схеми лікування хворих» (шифр АМН.БА.6.06, № держреєстрації 0106 U 002005). Мета та завдання дослідження. клініко-патогенетичні особливості неорганічного нічного енурезу (ННЕ) у дітей та розробка диференційованої психотерапевтичної (гіпнотерапевтичної) методики лікування дітей, які страждають на ННЕ. Для досягнення зазначеної мети вирішувались такі завдання дослідження: Дослідити анамнестичні та катамнестичні особливості дітей, які страждають на ННЕ. Виявити клініко-психопатологічні особливості дітей, які страждають на ННЕ. Дослідити психологічні особливості дітей, які страждають на ННЕ. Вивчити сомато-неврологічні особливості дітей з ННЕ. Встановити електронейрофізіологічні особливості дітей, які страждають на ННЕ. Розробити методику диференційованої гіпнотерапії дітей, які страждають на ННЕ для застосування в схемі комплексного лікування. Дослідити ефективність запропоноваваної методики, предиктори ефективності її застосування при різних клінічних варіантах ННЕ. Об'єкт дослідження: неорганічний нічний енурез, F98.00 згідно з МКХ-10. Предмет дослідження: клінічні, клініко-психопатологічні, психологічні, сомато-неврологічні, електронейрофізіологічні особливості дітей з ННЕ, методи психотерапевтичного (гіпнотерапевтичного) лікування цього розладу. Методи дослідження: клініко-анамнестичний, загальноклінічний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний, психотерапевтичний діагностичний, клініко-лабораторний, електронейрофізіологічний, математико-статистичний (використані -критерій Стьюдента, ц -критерій Фішера, критерій ч2 Пірсона, критерій Фішера-Снедекора для порівняння дисперсій, Вилкоксона, Шефе, кореляційний аналіз).

Психодіагностичний метод було реалізовано за допомогою опитувальників ДОН та Р.Кеттела, тестів «Малюнок сім'ї» та «Малюнок людини». Електроенцефалограми аналізували згідно рекомендацій Д.А. Фарбер, та рекомендацій Т.М. Воробйової. Наукова новизна отриманих результатів. На основі нових даних запропоновано нову типологію ННЕ, що ґрунтується на особливостях епізоду мимовільного сечовипускання уві сні, та застосуванні до нього критерію пароксизмальності/непароксизмальності на основі клінічних та параклінічних (у першу чергу електронейрофізіологічних) даних. В роботі визначені клінічні, анамнестичні та параклінічні особливості ННЕ, які дозволяють диференційовано застосовувати комплексне режимне, медикаментозне та психотерапевтичне лікування. Запропонована програма обстежень дозволяє більш чітко розділити в ґенезі енурезу етіологічні та патогенетичні механізми та визначити профіль, обсяг та тактику лікування. Вперше виявлено найбільш ефективні, залежно від клініко-патогенетичних особливостей енурезу, прийоми та тактику гіпнотерапії, запропоновано новий спосіб лікування ННЕ для диференційованого використання в комплексній терапії (деклараційний патент на корисну модель №16761 «Процес лікування нічного енурезу» та патент на корисну модель №24590 «Процес лікування нічного енурезу»), встановлена його ефективність. Практичне значення отриманих результатів Запропонована схема обстеження, в якій переважна більшість діагностичних даних може бути отримана за допомогою клінічного, анамнестично-катамнестичного, електронейрофізіологічного та психотерапевтичного методів обстеження та спостереження батьками в домашніх умовах, що дозволяє використовувати її в умовах закладів практичної охорони здоров’я. Визначені в роботі достовірні відмінності між підгрупами ННЕ можуть слугувати практичними диференціально-діагностичними критеріями для диференційованого призначення медикаментозного лікування та гіпнотерапії. Розроблена та апробована дисертантом методика диференційованої гіпнотерапії ННЕ також може застосовуватись в умовах практичної охорони здоров’я, вона безпечна, фізіологічна, практично не викликає супротиву пацієнта та підвищує ефективність лікування ННЕ. Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведений аналітичний огляд науково-медичної інформації відповідно до теми роботи, сформульована робоча гіпотеза, мета та завдання дослідження, підібрані методи та методики, написані всі розділи дисертації. Ним особисто проведені клініко-анамнестичне, загальноклінічне, клініко-психопатологічне, психодіагностичне та психотерапевтичне діагностичне обстеження пацієнтів усіх клінічних груп, що брали участь у дослідженні. Автором самостійно розроблено та запатентовано методику диференційованої гіпнотерапії ННЕ, що застосована в роботі. Самостійно проведене лікування, як медикаментозне, так і психотерапевтичне, всіх пацієнтів основної групи, а також медикаментозне лікування пацієнтів групи порівняння. Дисертантом самостійно проаналізовано дані, отримані у ході дослідження, проведено їх математико-статистичну обробку, системний аналіз та наукову інтерпретацію результатів дослідження, сформульовано висновки.

Пд зиму грунт переорюють на глибину 2527Pсм. Насння висвають на глибину 5Pсм. При веснянй свб його стратифкують, а при лтнй  пзньоосннй висвають сухе насння. Листя збирають двч за лто: перший раз на початку цвтння, другий за 1,52 мс. до осен. Приворотень звичайний (Alchemilla glabra L.) Родина розов (Rosaceae) Багаторчна трав'яниста рослина, 1030Pсм заввишки. Стебла стеляться, але пд час цвтння дугоподбно пднмаються вгору. Листки нижн на довгих черешках, верхн майже сидяч, молод дещо зморщен. Верхн листки п'ятилопатев, нижн семи , дев'яти лопатев, лопат округл, зарубчасто-пилчаст, з обох бокв вкрит волосками. Квток багато, вони дуже дрбн, непоказн, зелено-жовт, збран у клубочки. На смак рослина нод гркувата, здебльшого терпка, виявля в'яжучу дю, з слабо бальзамчним запахом. Цвте у травн жовтн. Росте по луках, гаях, на межах, узлссях, пасовиськах. Ма багато рзновидностей. Збирають рослину, пд час цвтння. Застосовують як в'яжучий, кровоспинний, вдхаркувальний засб, для полпшення обмну речовин  лкування ран, висипв на тл

1. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

2. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

3. Організіція видавництва

4. 10 теми по психології і педагогіці

5. Разработка проблем онтопсихологии физического воспитания и спорта в научной школе А.Ц. Пуни

6. Затрати виробництва, ціна і прибуток
7. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
8. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

9. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

10. Туризм у світовій економіці

11. Г.Ц.Цыбиков

12. Ринок цінних паперів

13. Ринок цінних паперів

14. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

15. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко

16. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Портфель цінних паперів - сутність та функції

18. Ринок цінних паперів

19. Ринок цінних паперів України

20. Банки як учасники ринку ціних паперів

21. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

22. Харчова цінність та оцінка якості зерна
23. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей
24. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

25. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

26. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

27. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

28. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

29. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

30. Правовий режим цінних паперів в Україні

31. Правові дефініції у законодавстві

32. Процесуальний порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

34. Соціальна цінність права

35. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

36. Цінні папери як об’єкти цивільного права

37. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції

38. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
39. Велика Вітчизняна війна: ціна перемоги
40. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

41. Нясвіж – скарбонка таямніц

42. Пошук і аналіз гістарычных крыніц. Праблемы вывучэння непісьмовых крыніц

43. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

44. Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність

45. Ціннісна природа культуротворення

46. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

47. Маркетинг ціноутворення

48. Маркетингове ціноутворення

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Цінова політика фірми та її оцінка

52. Ціноутворення та цінова політика підприємства

53. Основні чинники процесу ціноутворення

54. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності
55. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни
56. Місце Великобританії у світовій економіці

57. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

58. Світова організація торгівлі: цілі та функції

59. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

60. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

61. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

62. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

63. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

64. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

65. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

66. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

67. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

68. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

69. Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці

70. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці
71. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці
72. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

73. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

74. Формування життєвої перспективи у юному віці

75. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

76. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

77. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

78. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

79. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

80. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

81. Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів

82. Визначення коефіціенту поверхневого натягу рідини

83. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

84. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

85. Суть, цілі, завдання фундаментальних наук

86. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості
87. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок
88. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

89. Реформування и в перехідній економіці України

90. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

91. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

92. Формування та використання фондів цільового призначення

93. Ціноутворення

94. Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні

95. Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів

96. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Державне регулювання ринку цінних паперів

98. Економічна роль держави в ринковій економіці

99. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.