Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти та науки України КУРСОВА РОБОТА з курсу «Економічна діагностика» на тему “Економічна діагностика діяльності ДЕЗ УкрНДІВЕ” Студентки гр (підпис) Науковий керівник (підпис) 2006 Реферат Курсова робота налічує 90 сторінок, , 15таблиць та 12 джерел, 4 додатки, 1 рисунок. Об’єкт дослідження – ДЕЗ УкрНДІВЕ. Мета курсової роботи – економічна діагностика діяльності підприємства за напрямками: діагностика конкурентного середовища, конкурентноздатності, потенціалу підприємства, структури управління, фінансового стану, економічної безпеки, економічної культури. Засоби дослідження – кількісні та якісні. В даний час уже стає очевидним, що для більшості вітчизняних підприємств вихід із кризи пов'язаний з розробкою нової стратегії керування, що дозволяє підприємству в максимальному ступені використовувати свої порівняльні переваги, конкурентні можливостей та керувати конкурентоспроможністю підприємства. Саме всебічна економічна діагностика діяльності підприємства дозволить розробити ефективні стратегічні цілі його діяльності. У курсовій роботі проведена економічна діагностика діяльності ДЕЗ УкрНДІВЕ й на основі результатів діагностики розроблені основні шляхи подальшої діяльності заводу. Також у курсовій роботі розглянуті проблеми діагностики ризиків банківської установи, а саме кредитних ризиків. ДІАГНОСТИКА, КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ, SWO -АНАЛІЗ, КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ, ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА. ПланВступ 1. Діагностика ризиків банківської установи: 1.1 Сутність і класифікація банківських ризиків 1.2 Основні методи аналізу ризиків 1.3 Аналіз системи ризик-менеджменту в банках України Висновки до розділу 1 2. Діагностика діяльності ДЕЗ УкрДНІВЕ: 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2. Діагностика конкурентного середовища підприємства: 2.2.1 Діагностика конкурентного середовища за підходом М. Портера 2.2.2 Оцінка конкурентних позицій головних конкурентів 2.3 SWO – аналіз діяльності підприємства 2.4 Діагностика конкурентоспроможності підприємства: 2.4.1 Загальна характеристика конкурентоспроможності 2.4.2 Оцінка конкурентного статусу (підхід Ансоффа) 2.4.3 Оцінка конкурентоспроможності одного з виробів ДЕЗ УкрНДІВЕ 2.5 Діагностика потенціалу підприємства: 2.5.1 Необхідність, завдання й принципи експертної оцінки вартості підприємства 2.5.2 Основні методологічні підходи оцінки потенціалу підприємства 2.5.3 Оцінка вартості ДЕЗ УкрНДІВЕ як цілісного майнового комплексу 2.6 Управлінська діагностика: 2.6.1 Діагностика структури управління 2.6.2 Оцінка загальних результатів діяльності підприємства 2.6.3 Оцінка зв’язку підприємства з зовнішнім середовищем 2.7 Фінансова діагностика 2.8 Діагностика економічної безпеки підприємства 2.9 Діагностика економічної культури: 2.9.1 Загальна характеристика економічної культури 2.9.2 Аналіз професіоналізму вищого керівництва й системи планування на підприємстві Висновки до розділу 2 Перелік використаної літератури Вступ Проблема ризику й доходу є однією з ключових концепцій у фінансовій i виробничій діяльності суб’єктів ринкових відносин.

Під «ризиком» прийнято розуміти ймовірність (загрозу) втрати підприємцем частини своїх ресурсів, ймовірність недоодержання доходів, появи додаткових витрат у результаті проведення визначеної фінансової i виробничої стратегії. Сутність ризику складається в можливості відхилення отриманого результату від запланованого. Більш того, правомірно говорити про ризик упущеної можливої вигоди, тобто ризику непрямого (побічного) фінансового збитку (недотриманий прибуток) у результаті того, що який-небудь захід не було проведено чи була зупинена господарська діяльність. Якщо дивитися на проблему більш формально, то мова йде не тільки про ризик втрат, а й про ризик вигоди (одержання додаткового прибутку). Як відхилення від планованого результату він може мати й позитивну сторону. Отже, ризик як елемент господарського рішення може бути визначений у такий спосіб - це ситуативна характеристика діяльності будь-якого суб’єкта ринкових відносин, у тому числі банку, що відображає невизначеність її результату i можливі несприятливі (або сприятливі) наслідки у випадку неуспіху (або успіху). Прийняття ризиків - основа банківської справи. Банки мають успіх тоді, коли прийняті ними ризики розумні, контрольовані i знаходяться в межах їх фінансових можливостей i компетенцій. 1. Діагностика ризиків банківської установи 1.1 Сутність й класифікація основних банківських ризиків Провідним принципом у роботі банків є прагнення до одержання якомога більшого прибутку. Воно обмежується можливістю понести збитки. Іншими словами, ризик – це вартісне вираження ймовірності події, що веде до втрат. Чим більше ризик, тим більше шансів отримати прибуток. Ризик утворюється у результаті відхилень дійсних даних від оцінки сьогоднішнього стану і майбутнього розвитку. Ці відхилення можуть бути як позитивними, так і негативними. У першому випадку мова йде про шанси одержати прибутки, у другому – про ризик мати збитки. Зв’язок між прибутковістю операцій банку і його ризиком (у спрощеному варіанті) може бути виражений прямолінійною залежністю. Рівень ризику збільшується якщо: - проблеми виникають раптово; - визначено нові завдання, які не відповідають минулому досвіду банку; - керівництво не в змозі прийняти необхідні і термінові міри, що може призвести до фінансового збитку (погіршення можливостей одержання необхідного і/чи додаткового прибутку); - існуючий порядок діяльності банку або недосконалість законодавства заважає прийняттю певних оптимальних для конкретної ситуації заходів. Наслідки невірних оцінок ризиків або відсутність можливості протиставити дійові заходи можуть біти дуже неприємними. Існують загальні причини виникнення банківських ризиків і тенденції зміни їх рівня. Разом з тим, аналізуючи ризики українських банків на сучасному етапі, важливо враховувати: 1. Кризовий стан економіки перехідного періоду, що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістю багатьох організацій, а й знищенням ряду господарських зв’язків. 2. Нестійкість політичного становища. 3. Відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією.

4. Інфляцією та ін. В усіх випадках ризик має бути визначений і обчислений. Аналіз і оцінка ризику повною мірою засновані на систематичному статистичному методі визначення ймовірності того, що якась подія в майбутньому відбудеться. Звичайно, ця ймовірність виражається у відсотках. Відповідна робота може вестися, якщо вироблено критерії ризику, які дозволяють ранжирувати альтернативні події залежно від ступеня ризику. Однак вихідним пунктом роботи є попередній статистичний аналіз конкретної ситуації. Взагалі можна виділити наступні види ризиків, що властиві банківським операціям: 1. Відсотковий ризик. 2. Валютний ризик. 3. Ризик щодо формування депозитів. 4. Ризик структури капіталу. 5. Ризик ліквідності. 6. Ризик неплатоспроможності банку. 7. Ризик банківських зловживань. 8. Кредитний ризик. Відсотковий ризик - можливість понести збитки внаслідок непередбачених, несприятливих для банку змін відсоткових ставок і значного зменшення маржі, зведення її до нуля або до негативного показника. Відсотковий ризик виникає у таких випадках. 1. Не збігаються терміни повернення наданих притягнутих коштів. 2. Ставки з активних i пасивних операцій встановлюються різними способами (фіксовані ставки проти перемінних i навпаки). У цьому випадку прикладом може бути ситуація, коли кошти позичаються на короткий термін за перемінами ставками, а кредити видаються на тривалий термін за фіксованими ставками у розрахунку на те, що перемінні ставки не перевищать очікуваний рівень. 3. Банк невірно спрогнозував криву дохідності. Відсотковому ризику найбільш піддані банки, що регулярно практикують гру на відсоткових ставках з метою добування спекулятивного прибутку, а також банки, котрі не приділяють достатньої уваги прогнозуванню змін ставок відсотка. Валютний ризик - небезпека валютних (курсових) збитків, пов’язаних зі зміною курсів іноземних валют стосовно національної валюти. Валютний ризик особливо високий у тих банків, що прагнуть одержати спекулятивний прибуток, що утвориться через розбіжність курсів тих самих валют на різних валютних ринках або ризниці курсу валюти в piзнi моменти часу. Валютний ризик можна розділити на курсовий та інфляційний ризики. Ринковий ризик тісно пов'язаний із відсотковим, валютним ризиками. Ринковий ризик означає можливі збитки, непередбачені витрати від зміни ринкової вартості активів чи пасивів, зміни ступеня їх ліквідності. Особливо піддані такому ризику вклади в цінні папери. Ринкова вартість формується співвідношенням попиту та пропозиції, тобто котирується. На котирування цінних паперів можуть вплинути коливання норми позикового відсотка (зріст відсоткових ставок веде до знецінення цінних паперів), зміна прибутковості i фінансового благополуччя компанiй-емiтентiв, інфляційне знецінення грошей. Особливо важливо враховувати ринковий ризик при прийнятті забезпечення з кредитних операцій, тому що зміни котирувань цінних паперів чи погіршення положення на ринку нерухомості може привести до втрат при стягненні. Ризик щодо формування депозитів (ресурсної! бази) тісно пов'язаний з ринковим, відсотковим i валютним ризиками.

Навіть після відкриття кордонів Східної Європи під впливом радянської перебудови, а може, й унаслідок того відкриття, ці дві політичні течії зостаються в центрі дебатів щодо «Європи». Для прихильників концепції Європейської співдружності як митного союзу асоційованих національних держав національна ідентичність зостається природною формою сучасної політично-культурної спільноти, національна держава - найдоцільнішим і найраціональнішим різновидом політичного об’єднання, а поміркований, «здо-/158/ровий» націоналізм - єдиним засобом досягнення солідарності й колективного процвітання. Економічна асоціація європейських батьківщин дозволить кожній з них досягти таких цілей, в іншому разі цей союз нічого не вартий. Для тих, хто обстоює політичний союз європейських держав, національний тип колективної ідентичності перестав уже бути життєздатним і бажаним. Національна держава швидко застаріває, а націоналізм, що привів людство на грань остаточної катастрофи, слід стерти з людської свідомості або принаймні назавжди знешкодити

1. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

2. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

3. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

4. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

5. Економічна теорія предмет і методи вивчення

6. Економічна інтеграці в АТР
7. Міжнародна економічна система та її головні елементи
8. Економічна безпека Росії

9. Економічна оцінка кредитного процесу

10. Економічна ефективність виробництва

11. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

12. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

13. Економічна ефективність птахівництва

14. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

15. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

16. Економічна оцінка активу балансу підприємства

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

17. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

18. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

19. Інформаційні ресурси економічної діяльності

20. Економічна думка Древнього Сходу

21. Економічна діяльність ООН

22. Економічна та торгово-політична роль митного збору
23. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
24. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

25. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

26. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

27. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

28. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

29. Економічна ефективність туризму

30. Економічна природа дефіциту бюджету

31. Економічна суть грошей

32. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

33. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

34. Економічна безпека підприємства

35. Економічна безпека України

36. Економічна думка Давньої Греції

37. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

38. Економічна ефективність капіталовкладень
39. Економічна ефективність ринкових структур
40. Економічна історія

41. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

42. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

43. Економічна оцінка екологічних збитків

44. Економічна рівновага і циклічність

45. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

46. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

47. Економічна теорія

48. Економічна теорія фізіократів

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

50. Міжнародна економічна інтеграція

51. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

52. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

53. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

54. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області
55. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
56. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

57. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

58. Особливості перехідної економіки України

59. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

60. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

61. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

62. Економіко-географічна характеристика Чілі

63. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

64. Маркетингові дослідження діяльності фірми

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

65. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

66. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

67. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

68. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

69. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

70. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі
71. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
72. Методи наукових і експериментальних досліджень

73. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

74. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

75. Екологічна економіка та управління природокористуванням

76. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

77. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

78. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

79. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

80. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

82. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

83. Методи економіко-статистичних досліджень

84. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

85. Оценка инженерной, пожарной и химической обстановок на ОНХ "Маш завод"

86. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
87. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.
88. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

89. История завода Свободный Сокол

90. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

91. Московский крекинг-завод

92. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

93. Производство гальванических фосфатных покрытий стальных деталей на базе гальванического цеха завода "Точмаш"

94. Совершенствование системы качества автомобильного завода

95. Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

96. Учет и анализ основных средств и инвестиций (на примере закрытого акционерного общества «Перелешинский сахарный завод», Воронежская область)

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

98. Расчет полной себестоимости и цены изделия /завод "1 Мая" г.Киров/

99. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.