Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства Висновки Використані матеріали Вступ Формування економіки України в напрямі ринкових відносин та стрімкий розвиток світових процесів глобалізації сприяли виникненню нових функцій держави, у тому числі щодо захисту усіх суб'єктів права власності й господарювання. З'явилися раніше не відомі українському суспільству правові інститути, що регулюють правовідносини в цій сфері. Одним із таких став інститут банкрутства. За своєю суттю банкрутство як цивільно-правова категорія є невід'ємною частиною ринкової економіки, природним процесом конкурентної боротьби. У процесі банкрутства набули поширення порушення законодавства, що його регулює, факти фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства та вчинення незаконних дій у разі банкрутства, що й визначає актуальність цієї проблеми. Мета роботи – зробити аналіз проблем правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства Державна статистика свідчить, що з часу набрання чинності Закону України «Про банкрутство» (1992 р.) через процедуру банкрутства пройшло понад 80 тис. підприємств. Аналіз чинників, що сприяли збільшенню кількості банкрутств суб'єктів господарювання, свідчить, що до головних причин, які призвели до збільшення в Україні кількості фінансово неспроможних підприємств, можна віднести такі: кризові явища в економіці країни; інфляцію; загальне падіння обсягів виробництва; кризу неплатежів і, як наслідок, — існування значної взаємозаборгованості; недоліки в приватизації; зростання масштабів «тіньової» економіки; недосконалість законодавства у галузі господарського права і податкової політики та неефективний фінансовий менеджмент; затримку в здійсненні реальних економічних реформ; прагнення кримінальних елементів використовувати цей інститут для прикриття кримінально караних дій, коли факт заподіяння матеріальної шкоди в результаті господарських операцій заперечувати неможливо та ін. Починаючи з 1999 p., кількість справ про банкрутство почала зменшуватися. Цьому певною мірою сприяла зміна у законодавстві, а саме: прийняття у новій редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який кардинально змінив процедуру банкрутства. Цим Законом були змінені підстави для порушення справи про банкрутство; строки провадження справи; визначено судові процедури, які застосовуються до боржника; передбачена участь у справі арбітражного керуючого та ін. Але в Україні, як і раніше, продовжують мати місце факти банкрутства. Неплатоспроможними стають як малі, так і великі підприємства. Переважну більшість їх умисно доводять до банкрутства і виручені від цієї процедури кошти не надходять до бюджету України. Нині за формальними ознаками банкрутами можна визнати 40 % українських підприємств, оскільки за офіційними даними вони працюють збитково . Однією з причин такого стану є неврегульованість законодавства. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» містить ряд суперечностей, які ускладнюють провадження у справах.

Наприклад, в окремих його статтях наводяться різні визначення ознак неплатоспроможності. Починаючи з того, що такою ознакою є лише неспроможність підприємства розрахуватись із боргами в якийсь конкретний момент, і закінчуючи тим станом, коли вже є підстави для порушення справи про банкрутство, тобто коли неплатоспроможного підприємця вже можна визнати боржником на законних підставах. У Законі зазначено, що відновлена платоспроможність вважається такою, коли відсутні ознаки банкрутства. Поняття банкрутства визначається як неплатоспроможність боржника, що може бути відновлена лише через ліквідаційну процедуру. Таким чином, маємо три різні визначення неплатоспроможності. Про наявність серйозних проблем у сфері правовідносин, зростання кількості порушень законодавства свідчить і практика роботи правоохоронних та контролюючих органів. У 2003 р. із закінчених провадженням справ про банкрутство господарськими судами лише по 35,5 % справ були винесені окремі ухвали або направлені повідомлення органам прокуратури та внутрішніх справ про порушення чинного законодавства і недоліки у господарській діяльності. Такі злочини є досить поширеними, однак кримінальні справи цієї категорії порушуються лише в поодиноких випадках. З часу доповнення Кримінального кодексу України (1994 р.) статтями, які передбачають відповідальність за банкрутство, зафіксовані лише поодинокі прецеденти притягнення осіб до кримінальної відповідальності за фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства, незаконні дії у разі банкрутства . Проведений аналіз свідчить, що справи щодо цих злочинів до суду майже не доходять і закриваються на стадії досудового слідства. За фіктивне банкрутство, починаючи з 2000 p., засуджено (за вироками, які набрали чинності) лише чотири особи, а за доведення до банкрутства (ст. 219 КК України) не засуджено жодної. Основна причина цього полягає не лише в тому, що відповідальність за їх вчинення встановлена нещодавно, а й у так званій «відсутності» потерпілих, та осіб, заінтересованих у розкритті цих злочинів. Більш ніж 75 % злочинів, пов'язаних з банкрутством, мають латентний характер і ретельно приховуються суб'єктами підприємницької діяльності під виглядом цивільних правовідносин. На ефективність боротьби із зазначеними злочинами негативно впливають розбіжності в окремих положеннях, що регулюються нормами кримінального і господарського права . Так, згідно зі статтями 218-221 КК України великою матеріальною шкодою вважається сума, яка в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто сума понад 8,5 тис. грн. Водночас справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно становлять не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати. Різниця у наведених взаємопов'язаних показниках перевищує 10 разів. Така неузгодженість між нормами статей 218-219 КК України та ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» дає підстави не вважати злочином, передбаченим статтями КК України, випадок, коли заява не є підставою для порушення справи про банкрутство.

За таких умов значна частина фіктивних банкрутств і доведень до банкрутства не потрапляють під дію кримінального закону, а особи, винні в їх вчиненні, залишаються безкарними. До того ж критерієм оцінки матеріальної шкоди у кримінальному законодавстві обирається така досить стабільна економічна категорія, як неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а при визначенні величини безспірних вимог кредитора до боржника в Законі застосовується гнучка в бік збільшення категорія — мінімальний розмір заробітної плати, що періодично призводить до збільшення розриву між названими величинами. Порушенню справи про банкрутство чи визнання підприємства банкрутом переважно передують певні некоректні чи умисні дії керівників боржника. До того ж довести вину зловмисників не завжди вдається. Майже неможливо встановити причинно-наслідковий зв'язок між деякими господарськими операціями підприємства, його подальшим тяжким становищем і матеріальним збагаченням окремих осіб за рахунок цього. Тому нерідко для припинення зловживань у процедурах банкрутства правоохоронними органами практикується порушення кримінальних справ по суміжних статтях Кримінального кодексу, за якими вже існує досвід доказів, та застосування норм про зловживання владою або службовим становищем, службову недбалість, службове підроблення, ухиляння від сплати податків, хабарництво, розкрадання тощо. Сама процедура визнання підприємств банкрутами передбачена Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ключову роль у цих процесах відведено арбітражним керуючим, які одноособово уповноважені судами розпоряджатися майном банкрута, проводити розрахунки по зобов'язаннях перед державою та іншими кредиторами. Проте недостатня законодавча урегульованість діяльності арбітражних керуючих та відсутність системного аналізу стану справ у цій сфері створюють умови для порушення закону та зловживань при проведенні процедур банкрутства, упередженості дій арбітражних керуючих на користь окремих кредиторів. Співробітниками МВС України протягом 2005-2007 pp. за вчинення злочинів порушено 38 кримінальних справ відносно арбітражних керуючих та представників регіональних підрозділів Агентства з питань банкрутства. Найбільшого поширення набули факти хабарництва, зловживання службовим становищем при заниженні оцінки та незаконній передачі майна, умисне невиконання рішень суду, порушення процедур продажу майнових комплексів. Аналіз справ про банкрутство свідчить, що зловживають інститутом банкрутства як боржники, так і кредитори. Зловживання з боку боржників полягають у тому, що вони намагаються ухилитися від оплати своїх грошових зобов'язань, при цьому вдаються до умисних, фіктивних банкрутств, зменшують конкурсну масу. Суспільна небезпека цих дій полягає не лише в тому, що вони порушують інтереси конкретних осіб, а й у тому, що підривають основи позики й кредиту. Найбільш типовими способами зловживань з боку боржників є такі: — ухилення від сплати податків через банкрутство. Широкі можливості для цього надає мораторій на задоволення вимог кредиторів, на час дії якого зупиняється виплата боржником податкових зобов'язань, і до нього не застосовуються податкові санкції; — виведення активів підприємства-боржника або незаконне їх заміщення.

Одно время казалось, что выявление идеологического аспекта в мышлении противника является исключительной привилегией борющегося пролетариата. Общество быстро забыло о намеченных нами выше исторических корнях этого слова, и не без основания, ибо только в марксистском учении этот тип мышления получил последовательно методическую разработку. Только здесь сливается понятие частичной и тотальной идеологии, все более последовательно разрабатывается учение о классовых интересах, только в марксизме в силу его гегельянской основы преодолевается чисто психологический подход и проблема перемещается в сферу философии сознания; только в марксизме учение о возможности «ложного сознания»[37] обретает новый смысл, а политическая практика становится наряду с экономикой решающим критерием того, что во всей совокупности идей является идеологией и. что имеет реальную значимость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что понятие идеологии связывали прежде всего с марксистско-пролетарской системой мышления, более того, даже отождествляли с ней

1. О некоторых особенностях и проблемах проектов в сфере технического перевооружения в промышленности

2. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

3. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

4. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

5. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности

6. Тенденции и проблемы профессионального образования в сфере физической культуры
7. Кадровый потенциал научно-производственной сферы ОПК России: проблемы и решения
8. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

9. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

10. Проблема защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

11. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

12. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

13. Проблемы коммуникативной сферы у дошкольников с нарушениями зрения

14. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

15. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

16. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

17. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

18. Проблема внеземных цивилизаций

19. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

20. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

21. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

22. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли
23. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России
24. Демографические проблемы России

25. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

26. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

27. Проблемы добычи алмазов в Якутии

28. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

29. Сырьевая и энергетическая проблема мира

30. Проблема ресурсообеспечения

31. Территориальная проблема Курильских островов

32. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

34. Рост населения, проблема продовольствия

35. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

36. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

37. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

38. Основные задачи сферы государственного регулирования
39. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
40. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

41. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

42. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

43. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

44. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

45. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

46. Государственное управление в социально-культурной сфере

47. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

48. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

49. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

50. Актуальные проблемы гражданского права

51. Проблема рабства в США

52. Проблема отношений всей России с Кавказом

53. Государство и проблемы монополий

54. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.
55. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
56. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

57. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

58. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

59. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

60. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

61. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

62. Проблемы наказания несовершеннолетних

63. Проблема происхождения права

64. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Проблемы страхования автотранспорта в России

66. Преступления в сфере таможенного дела

67. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

68. Проблемы законности в Российской Федерации

69. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

70. Дискриминация в сфере трудовых отношений
71. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал
72. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

73. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

74. Ценообразование в сфере культуры

75. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

76. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

77. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

78. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

79. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

80. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

81. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

82. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

83. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

84. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

85. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

86. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)
87. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы
88. Проблема "героя времени"

89. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

90. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

91. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

92. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

93. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

94. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

95. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

96. Египет как дар Нила. Проблема общины

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

98. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

99. Кибернетика и сознание. Проблемы искусственного интеллекта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.