Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Теоретична частина Тема: Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі ВСТУП В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором. Власники, насамперед, колективні власники-акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів. Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийнять рішень в області економіки й оподатковування. Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності. Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами: 1) Можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами); 2) Залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значними) від якості інформації; 3) Необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; 4) Часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості. Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги — це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень. 1.Основи контролю праці і заробітної плати 1.1.Задачі і джерела контролю по праці Аудиторська діяльність (аудит) — це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахунковій документації, податкових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг (Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII, ст. №3). Аудит — незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку (Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII ст. 4). Ціль аудита — рішення конкретної задачі, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.

Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні. Основна задача аудита оплати праці — перевірка дотримання нормативно- правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з неї і правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці. Задачі аудитора: 1.Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинний перевірити: - наявність і відповідність законодавству первинних документів по обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції; - відповідність показників аналітичного обліку по рахунку 661 із записами в Головній Книзі і бухгалтерському балансі на ту саму дату. 2.При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинний перевірити: - дотримання встановлених штатним розкладом посадових окладів працівників підприємства; - своєчасність їхньої індексації з урахуванням росту цін в умовах інфляції; - чи затверджене штатний розклад керівниками підприємства; - правильність оплати праці по підрядах робітників, чи були випадки приписки невиконаних робіт; - правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі затвердженого Положення чи довільно вольовою дією керівника) Основними джерелами інформації для контролю оплати праці є: - заяви про прийом, звільнення; - трудова угода; - акт виконаних робіт; - накази: . про прийняття на роботу . про відпустки . про переклади . на відрядження . про роботу у вихідні і святкові дні . про премії . про доплати . про звільнення . на утримання з заробітної плати . підвищення заробітної плати - особиста картка у відділі кадрів - трудова книжка - табель обліку виконання робочого часу - убрання - особовий рахунок робітника - лікарняний лист - записка про надання відпустки - штатний розклад - Положення про премії - розрахунково-платіжна відомість - розрахунковий листок - платіжні відомості на видачу авансу, заробітної плати - дані й оборотно-сальдові відомості по рахункам - Головна Книга. 1.2. Види оплати праці. Заробітна плата поділяється на два види: основна і додаткова. Основна — нараховується за фактично відпрацьований час і усі виконані на підприємстві роботи. До неї відносяться відрядна і погодинна форми оплати праці. Додаткова — виплати за невідпрацьований на підприємстві час, що установлені законом. Це оплата відпусток, вихідних допомога при звільненні, пільгові години при вкороченому робочому дні для підлітків і т.д. Відрядна заробітна плата розраховується на основі кількості зробленої продукції і розцінки за одиницю продукції (тому вона і називається відрядною). Види відрядної оплати праці: - пряма відрядна: перемножується число одиниць зробленої продукції на вартість (розцінку) однієї одиниці продукції; - відрядно-прогресивна: на перевиконану продукцію розцінка береться вище; -відрядно-преміальна: крім прямої відрядної нараховуються премії за якість, економію матеріалів, перевиконання норм; -акордна: оплата відразу за всю зроблену роботу з урахуванням термінів закінчення; -непрямо-відрядна: при обслуговуванні машин, устаткування і робочих місць; вона розраховується шляхом множення тарифу (заздалегідь визначеної суми) на вироблення.

Погодинна заробітна плата розраховується, виходячи з тарифної ставки за годину роботи чи окладу за пророблений час, врахована табелем. Вона застосовується при розрахунку зарплати службовців, фахівців і керівників, тому що вони не роблять конкретну продукцію, що враховується штуками, метрами, кілограмами і т.д. Їхня праця виміряється витраченим на свою роботу часом. Розрізняють просту погодинну і почасово-преміальну форму оплати. При простій погодинній оплаті праці зарплата визначається шляхом множення чистої тарифної ставки на відпрацьований час. Форм заробітної плати багато, та й підприємства можуть вводити свої форми оплати праці. Але при будь-яких формах оплати праці бухгалтеру повинні бути надані документи, затверджені керівництвом фірми, що є підставою для грамотного і юридично правильного розрахунку. 1.3.Перевірка дисципліни праці і відпрацьованого часу. У сучасних умовах зі збільшенням масштабів виробництва, ускладненням господарських зв'язків, прискоренням НТП підвищується значення кожної хвилини робочого часу, строгого дотримання правил внутрішнього розпорядку, створення стабільних кадрів на кожній ділянці виробництва. Перевіряючи виконання зазначених завдань про подальше зміцнення трудової дисципліни і скорочення плинності кадрів, варто з'ясувати: які заходи, спрямовані на зміцнення трудової дисципліни і закріплення кадрів, у ревізованому періоді передбачалося здійснити, і чи цілком вони здійснені; чи не допускалися випадки необґрунтованого залучення місцевими органами працівників підприємства на різного роду роботи, не зв'язані з виробничою діяльністю ревізованого підприємства, чи не дозволяла адміністрація проводити суспільні заходи (збори, семінари, спортивні змагання, репетиції виступу художньої самодіяльності, концерти і т.п.) у робочий час, і які були втрати робочого часу в результаті цього; як організоване виявлення порушень трудової дисципліни, гласність заходів щодо зміцнення трудової дисципліни; чи впроваджуються прогресивні форми організації й оплати праці і його матеріального і морального заохочення. Далі з'ясовується, чи не допускалися випадки прощення прогульників і робітників, що з'являлися на роботі в нетверезому стані, чи застосовувалися до них дисциплінарні санкції і стягнення матеріального порядку, як позбавлення цілком чи частково премій, позбавлення цілком чи частково відпустки за безупинний стаж роботи, перенос черговості на одержання житлоплощі й інші; чи дотримується порядок надання відпустки без збереження заробітної плати; як організована робота з надання допомоги знову прийнятим працівникам, що не виконують норм виробітку, і т.п. До погіршення результатів роботи, зниженню продуктивності праці і якості продукції, що випускається, приводить плинність кадрів. Плинність кадрів характеризується коефіцієнтом рівним відношенню чисельності звільнених за власним бажанням, за прогули й інші порушення в ревізованому періоді, до середньо облікової чисельності звільнених працівником за цей період. Джерелами перевірки плинності кадрів служать первинні документи, накази по русі особового складу і звітність про виконання планів по праці.

Про початок простою, крм простою структурного пдроздлу чи всього пдпримства, працвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, нших посадових осб. За час простою, коли виникла виробнича ситуаця, небезпечна для життя чи здоров'я працвника або для людей, як його оточують,  навколишнього природного середовища не з його вини, за ним збергаться середнй заробток. Час простою з вини працвника не оплачуться. На перод освоння нового виробництва (продукц) власник або уповноважений ним орган може провадити робтникам доплату до попереднього середнього заробтку на строк не бльш як шсть мсяцв. Стаття 114 Збереження заробтно плати при переведенн на ншу постйну нижчеоплачувану роботу  перемщенн При переведенн працвника на ншу постйну нижчеоплачувану роботу за працвником збергаться його попереднй середнй заробток протягом двох тижнв з дня переведення. У тих випадках, коли в результат перемщення працвника (частина друга статт 32) зменшуться заробток з не залежних вд нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробтку протягом двох мсяцв з дня перемщення

1. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

2. Методика проведения аудита

3. Организация и методика проведения аудита

4. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

5. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

6. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"
7. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"
8. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

9. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

10. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

11. Методика проведения лізингових операцій

12. Методика проведения маркетинговых исследований

13. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

14. Физические обоснования и методика проведения процедур ультразвуковой терапии. Аппаратная реализация аппаратов ультразвуковой терапии

15. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"

16. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Баночный массаж: особенности и методика проведения

18. Методика проведения регионарной анестезии

19. Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

20. Методика проведения конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и учащихся училищ

21. Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение"

22. Методика проведения мониторинга функционирования психологических служб системы образования
23. Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях
24. Методика проведения ручных швейных работ

25. Методика проведения психологической экспертизы в разных отраслях психологии

26. Наблюдение, его виды, методика проведения

27. Методика проведения занятий степ-аэробикой с женщинами среднего возраста

28. Методика проведения анализа финансовых результатов деятельности организации

29. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

30. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

31. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

32. Мотивація робітників в сучасних умовах

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

33. Основные этапы проведения аудита

34. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

35. Проведение выборочных исследований в аудите, аудит расходов предприятий

36. Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»

37. Основные этапы проведения аудита

38. Влияние на проведение налогового аудита особенностей бухгалтерского учета на предприятиях промышленности
39. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами
40. Методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

41. Методика аудиту грошових коштів

42. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

43. Методология проведения аудита с помощью применения специализированных аудиторских программных продуктов

44. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

45. Организация, методика, техника проведения инвентаризации и отражение её в учете

46. Організація і методика аудиту грошових коштів

47. Основные этапы и особенности проведения аудита денежных средств

48. Права и обязанности сторон при проведении аудита

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Принципы проведения аудита

50. Проведение аудита предприятия и исправление ошибок в учете

51. Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках, финансовых вложений и состояния забалансового учета при проведении аудита

52. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Краткая характеристика предприятия ООО "Сахалинцемент". Объекты аудита и порядок его проведения. Аудиторское заключение по результатам аудита. Порядок проведения внутреннего и внешнего аудита на предпр

53. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

54. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
55. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта
56. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

57. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

58. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

59. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

60. Мотивація робітників промислового підприємства

61. Виды диктантов, методика их проведения

62. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

63. Методика планирования и проведения инновационных уроков профессионального обучения

64. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

66. Проведення облицювальних робіт

67. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

68. Основы проведения аудита краткосрочных активов

69. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

70. Основні методи боротьби з інфляцією
71. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)
72. Особенности проведения банком операций с векселями

73. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

74. Право на забастовку организация и процедура её проведения в РФ

75. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

76. Билеты по методике обучения иностранным языкам

77. Теория и методика преподавания классического танца

78. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

79. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

80. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

81. Методика предупреждения орфографических ошибок

82. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

83. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

84. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

85. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

86. Общие положения методики расследования преступлений
87. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия
88. Методика расследования компьютерных преступлений

89. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

90. Особенности подготовки и проведения праздников в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха

91. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

92. Методика организации тематических выставок в школе

93. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

94. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

95. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

96. Билеты по методике обучения иностранным языкам

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

97. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

98. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

99. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.