Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інфляція та зайнятість населення

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра економічної теорїїКУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Політична економія на тему: „Інфляція та зайнятість населення”Керівник роботи, к. е. н., доцент І.В. Шкодіна Студент факультету банківської справи, обліку і фінансів, І курсу, групи 16 - ОА, „Облік і аудит&quo ; А.О. АндрієнкоХарків - 2005 ЗмістВступ Розділ І. Теоретичні основи інфляційних процесів на сучасному етапі 1.1 Інфляція: суть, причини та фактори 1.2 Види інфляції та її наслідки Розділ ІІ. Державна політика зайнятості населення 2.1 Форми і види зайнятості 2.2 Безробіття та його види 2.3 Особливості формування ринку праці в Україні Розділ ІІІ. Вплив інфляції на зайнятість населення та основні етапи розвитку антиінфляційної політики 3.1 Вплив інфляції на макроекономічні показники (зайнятість і безробіття) 3.2 Оцінка факторів інфляції в Україні за 2000-2004 рр. 3.3 Основні етапи розвитку антиінфляційної політики в економічній системі України Висновки Список використаних джерел ВступЗа останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням України політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки. Теоретичне осмисленні проблем інфляції, хоча і не було стрижнем економічної теорії, але йому приділялась належна увага. Періодично індекс до проблем інфляції то зростав, то вибухав у міру того, як суспільство переживало періоди її підвищення та зростання. Різні напрями та школи політичної економії розглядали цю проблему з різних боків і вносили свій внесок у її розробку. В цьому зв’язку питання щодо інфляції, її сутності, форм прояву, наслідків та особливостей в Україні набуває особливого значення, що зумовлено необхідністю подолання інфляційних явищ в Україні на етапі переходу до ринкових відносин. Об’єктом дослідження даної роботи є особливості впливу інфляції на зайнятість населення в Україні. Метою даної роботи є теоретичні обгрунтування чинників, що спричиняють інфляційні процеси, їх вплив на макроекономічні показники безробіття та зайнятості в Україні, а також пошук напрямків подолання інфляційних явищ на основі систематизації існуючих пропозицій, щодо цього питання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання: досліджено суть та причини інфляції, фактори впливу на інфляційні процеси, а також види інфляції; наведено сучасний стан інфляційних процесів в Україні; розглянуто основні етапи розвитку антиінфляційної політики; досліджується ринок праці в Україні; аналізуються показники безробіття та зайнятості; запропоновано основні методи боротьби з інфляцією на сучасному перехідному етапі. На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Кемпбелла Р., Стенлі Л., В. Пріснякова, І. Савлука, А. Гальчинського, Т. Ковальчука. Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі дозволить усунути інфляційні явища в Україні на етапі переходу до ринкових відносин, що зумовлені багатьма процесами, які відбуваються в сфері грошового обігу та безпосередньо в суспільному виробництві.

Розділ І. Теоретичні основи інфляційних процесів на сучасному етапіНайефективнішим індикатором &quo ;здоров’я&quo ; економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами. Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків - за умов інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання. 1.1 Інфляція: суть, причини та факториІнфляція - це зростання загального рівня цін у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці. Іншими словами зростання ціни на продукти харчування, одяг підвищення квартирної плати тощо. Процес виконання та становлення будь-якого явища проходить два етапи: прихований і явний. Проблема інфляції є складовою частиною теорії грошей. Існують різні погляди на природу і причини інфляції, але переважають два напрями: Перший напрям розглядає інфляцію як суто грошове явище, спричинення порушення законів, грошового обліку. Другий - як макроекономічне явище, спричинене порушенням пропорції відтворення і насамперед між виробництвом і споживанням, попитом і пропозицією товарів. Термін &quo ;Інфляція&quo ; (від латині i fla io ) буквально перекладається як &quo ;розбухання&quo ; . І справді фінансування державних видатків (наприклад у період екстремального розвитку війн, революцій, тощо) за допомогою паперово-грошової емісії призводило до &quo ;розбухання&quo ; грошового обігу, зростання цін та знецінення паперових грошей. Проте процеси &quo ;розбухання&quo ; грошового обігу зростання цін знецінення грошової одиниці спостерігалися не лише при функціонуванні паперових грошей. Згідно з поглядами економістів, які стоять на позиціях кількісної теорії грошей, зростання цін відбувається в наслідок зростання кількості грошей в обігу, незалежно від того, повноцінні ці гроші чи державні. Поява класичної політекономії, а потім і марксизму призвела до того, що в працях XIX початку XX століття виділились два напрями про які вже згадувалося на початку. При цьому явищі у першому випадку за напрямом збереглась назва &quo ;інфляція&quo ;, то другий процес дістав назву у літературі &quo ;революції цін&quo ;. Згідно з цими поглядами інфляція не ідентична будь-якому підвищенню цін і викликається господарськими процесами, пов'язані з переповненням сфер обігу паперово-грошевою, яка відривається від своєї золотої основи, недовірою населення до уряду, надмірним попитом на золото. Насправді ж інфляція зумовлена комплексом внутрішніх і зовнішніх причин. Зовнішні фактори інфляції пов'язані з посиленням інтернаціоналізації господарських зв'язків між державами, що супроводжуються загостренням конкуренції на світових ринках капіталів товарів та послуг, робочої сили, загострення міжнародного валютно-кредитних відносин, зі структурними світовими кризами, енергетичною, продовольчою, фінансовою.

Найважливішими з внутрішніх причин інфляції є: порушення пропорцій відтворення між виробництвом і споживанням, нагромадження і споживання попитом і пропозицією, грошовою масою в обігу і сумою товарних цін; значне зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу, замолених нетрадиційними державними витратами; надмірна емісія паперових грошей, яка порушує закон грошового обігу; мілітаризація економіки, що відволікає значну частину ресурсів в оборонну промисловість, призводить до не виробництва товарів народного споживання, створює їх дефіцит; збільшення податкового тягаря на товаровиробництво; випередження темпів зростання заробітної плати порівняно з темпами зростання продуктивності праці; Інфляція як наслідок негативних процесів в економіці відома вже кілька століть. Однак в економічній теорії досі не існує одного погляду на суть цього надзвичайно складного економічного явища. В економічній науці сформулювалися дві основні концепції інфляції: . 1) інфляція - знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок переповнення каналів обігу грошовою масою. 2) інфляція - загальне зростання цін на товари та послуги. Отже, інфляція є результатом реалізації всіх господарських суб'єктів, які намагаються в таких умовах не тільки відновити реальну величину своїх доходів, а й посилити перерозподільні процеси на свою користь за рахунок підвищення власних грошових цін. Тобто інфляція є ознакою не тільки функціонального порушення лише у сфері грошового обігу. Вона передусім є ознакою порушення суспільного відтворення в цілому та того балансу суспільних інтересів, який існував у попередній період. 1.2 Види інфляції та її наслідкиУ літературі зустрічаються десятки різних формулювань видів інфляції. Найбільш коректною є класифікація видів інфляції за трьома критеріями: формами прояву, темпами знецінення грошей, чинниками інфляції (Додаток А). За формами прояву інфляції можна виділити: цінову інфляцію, що проявляється у формі зростання цін; інфляцію заощаджень, коли знецінення грошей проявляється у зростанні вимушених заощаджень при зафіксованих державою цінах і доходах; девальвацію, за якої знецінення грошей проявляється у падінні їх курсу до іноземних валют. Основним видом інфляції в розвинутій ринковій економіці є цінова інфляція, оскільки в умовах лібералізованого ринку вимушені заощадження взагалі неможливі, а девальвація звичайно розглядається як відносно самостійне явище. За темпами знецінення грошей звичайно виділяють три види інфляції: повзучу, що характеризується прискореним зростанням маси грошей в обороті без помітного підвищення чи з незначним зростанням цін - до 5% на рік; помірну, відкриту, яка проявляється у прискоренні знецінення грошей у формі зростання цін, що коливається в межах 5-20% на рік. Така інфляція стає відчутною для економічних суб’єктів, і вони починають вживати адаптаційних заходів. Найбільше це вдається підприємствам монополізованих секторів економіки, особливо „природним монополістам”. галопуюча інфляція, коли зростання цін досягає 20-50%, а інколи 100% на рік. Для цього виду інфляції характерне стрибкоподібне, вкрай нерівномірне зростання цін, яке важко передбачити і яке не піддається регулюванню.

Послухаймо Макарія: «Але росіяни самі в той час, здається, не мали жодного потягу до вищих духовних потреб. Дотримуючись прикладу своїх предків, вони обмежувалися вмінням вільно читати й розуміти священне писання»… І тільки! З XIII століття в своїй лісовій глухомані земля Моксель не лише була не в змозі що-небудь використати й розвивати, але навіть ті окремі наукові матеріали, які нагромаджувалися в церквах і монастирях, не використовувалися. Головною причиною цього була цілковита безграмотність і відсталість населення. Людина жила в абсолютному неуцтві, і влада не була зацікавлена в її освіті. До того ж церква в Московії із самого початку свого існування була закритим і непроникним світом. До XVIII століття православ'я забороняло будь-яке спілкування з іновірцями. А «російські государі», за велінням церкви, повинні були мити руки після аудієнцій, які давали іноземним послам, щоб змити гріхи від контакту з «невірними». Цей образливий звичай дуже докладно виклав Папський легат Посевін, який побував при дворі Івана IV

1. Зайнятість і рівень життя населення України

2. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

3. Свідомість та творчість

4. Освоєння космосу: історія та сучасність

5. Видовий склад та чисельність птахів лісу

6. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
7. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
8. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

9. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

10. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

11. Життя та творчість Г. Сковороди

12. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

13. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

14. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

15. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

16. Поняття та сутність ефективності управління

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

17. Життя та творчість Миколи Лисенка

18. Кохання та закоханість в юнацькому віці

19. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

20. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

21. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

22. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
23. Інфляція та інвестиційна діяльність
24. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

25. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

26. Сутність та зміст сучасного менеджменту

27. Суспільна свідомість та її структура

28. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

29. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

30. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

31. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

32. Культура та побут населення України

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

33. Життя та діяльність І.П.Котляревського

34. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

35. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

36. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

37. Портфель цінних паперів - сутність та функції

38. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу
39. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3
40. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

41. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

42. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

43. Харчова цінність та оцінка якості зерна

44. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

45. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

46. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

47. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

48. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

49. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

50. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

51. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

52. Населення та трудові ресурси України

53. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

54. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
55. Злочинність неповнолітніх та її особливості
56. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

57. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

58. Сутність та соціальне призначення держави

59. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

60. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

61. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

62. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

63. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

64. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

65. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

66. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

67. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

68. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

69. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

70. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень
71. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму
72. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

73. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

74. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

75. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

76. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

77. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

78. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

79. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

80. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

81. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

82. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

83. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

84. Сутність, види та канали комунікацій

85. Сутність та зміст контролю

86. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
87. Предмет політології, сутність та зміст
88. Метрологія та взаємозамінність

89. Якість та контроль якості продукції

90. Самооцінка та самостійність

91. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

92. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

93. Освіта та соціальна мобільність

94. Вади деревини та їх вплив на її якість

95. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

96. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения

97. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

98. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

99. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.