Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1.1 Поняття та класифікація цінних паперів 1.2 Сутність ринку цінних паперів та його учасники 1.3 Державне регулювання ринку цінних паперів РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ АКЦІЙ В УКРАЇНІ 2.1 Основні напрямки аналізу акцій в Україні 2.2 Особливості діяльності та динаміка курсу акцій ВАТ «Укрнафта» 2.3 Оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій по групі українських компаній. РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 3.1 Особливості становлення ринку цінних паперів на Україні 3.2 Перспективи розвитку ринку цінних паперів на Україні та заходи для досягнення цієї мети ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ВСТУП Проблеми ринку цінних паперів і його розвитку в умовах ринкової економіки – дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Це пояснюється як історією, так і нинішнім положенням країни в цілому. Основною трудністю ринку цінних паперів є його бездіяльність в перебігу довгого періоду, а зараз у зв'язку із становленням економіки нашої країни можна знайти багато проблем, негативних сторін ринку. Я обрав дану тему курсової, тому що ринок цінних паперів - це фінансовий ринок, що все ще формується, який тісно пов'язаний як з банками, так і з державою і приватними компаніями. І мені цікаво з'ясувати якраз механізм дії ринку і напряму його розвитку. Таким чином задачею своєї курсової роботи я ставлю з'ясування поняття цінного паперу, виділення на основі класифікацій видів і різновидів цінних паперів, розгляд самого ринку цінних паперів, його структури, учасників, його регулювання. Далі, другою задачею є виявлення особливостей діяльності українських акціонерних товариств та визначення перспектив розвитку ринку цінних паперів в Україні. Методологічною основою роботи є підручник Галанова В. А. і Басова А. І. “Ринок цінних паперів”, Фінанси і статистика, 2002, а також Павлов В. І., Пилипенко І. І., Крив'язюк І. В. Цінні папери в Україні: Нав-чальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор. 2004. Відмінною рисою цих видань є те, що автори розглядають український ринок цінних паперів, його становлення, розвиток і його проблеми. Правовою ж основою зявився: Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України», Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Таким чином метою цієї курсової є з'ясування проблем українського ринку цінних паперів на сучасному етапі, виявлення причин, тобто чому виникли такі проблеми; а так само визначити можливі шляхи їх усунення і подальшого розвитку ринку цінних паперів. І одною з цілей роботи можна вважати визначення позитивних і негативних сторін нинішнього положення на ринку. РОЗДІЛ 1 Економічна сутність та класифікація цінних паперів як інструменту ринку цінних паперів. Поняття та класифікація цінних паперів Цінний папір - це особлива форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого, звертатися на ринку як товар і приносити дохід, разом з його існуванням в грошовій, продуктивній і товарній формах.

Цінний папір є документом, що засвідчує з дотриманням форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснювані, або передача яких можлива, тільки при його пред'явленні. Цінний папір характеризується як документ, що засвідчує майнові права, види яких визначаються законом і у встановленому їм порядку, і тут же прямо вказується, що з передачею цінного паперу переходять всі засвідчені його права у власності. Цінний папір виконує наступні функції: 1) перерозподіляє грошові кошти між: галузями і сферами економіки; територіями і країнами; групами і верствами населення; населенням і сферами економіки; 2) надає певні додаткові права її власнику крім права на капітал (на участь в управлінні, відповідну інформацію); 3) забезпечує отримання доходу на капітал або повернення самого капіталу Всі цінні папери поділяються на основні і похідні. До основних відносяться: первинні цінні папери - ті, які засновані на активах, до числа яких не входять самі цінні папери - це акції, облігації, векселі, заставні; вторинні цінні папери - ті, які випускаються на основі первинних цінних паперів - варіанти, депозитарні розписки. До похідних відносяться - ф'ючерсні контракти і вільно ходячі опціони. Цінний папір має ряд характеристик - тимчасові, просторові, ринкові. До тимчасових характеристик відноситься: 1) термін існування - тобто коли був випущений цінний папір, на який період - термінові і безстрокові цінні папери; 2) походження - від первинної основи або від інших цінних паперів - первинні і вторинні цінні папери. До просторових характеристик відноситься: 1) форма існування - наявні і безготівкові цінні папери, які у відповідній формі фіксують права, пов'язані з володінням цінними паперами. Безготівкові підрозділяються на: бездокументні (акції і державні боргові зобов'язання, так само векселі) і централізовані документарні, що зберігаються. Наявні цінні папери - документарні папери без їх обов'язкового централізованого зберігання; 2) національна приналежність - вітчизняні або іноземні цінні папери; 3) територіальна приналежності - залежить від того в якому регіоні були випущені цінні папери. До ринкових характеристик відноситься: 1) тип активу, лежачий в основі цінного паперу - це може бути товар, гроші, сукупні активи фірми, у зв'язку з цим виділяють фондові (акції і облігації, які випускаються в умовах їх тісної прив'язки до основних капіталів емітента) і комерційні (векселі і чеки - через недолік оборотних коштів) цінні папери; 2) порядок володіння - на пред'явника, іменні і ордерні; 3) форма випуску - емісійні і неемісійні цінні папери; 4) форма власності і вид емітента - прямі і гарантовані, які діляться на муніципальні, урядових установ, державних підприємств і держави; 5) характер обертається - ринкові (що вільно звертаються на вторинному ринку) і неринкові (не можуть вільно звертатися). Серед ринкових виділяють допущені до біржового котирування і не допущені до біржового котирування; 6) по термінах обігу - термінові (облігації, векселі і чеки), які підрозділяються на: короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років) і довгострокові (5-30 років) і без вказівки терміну дії (акції і сертифікати); 7) рівень ризику – без ризикові і ризикові; 8) форма доходів - процентні (купонні) з фіксованою ставкою або з плаваючою ставкою, процентні (без купонні), дисконтні (без купонні), індексуються, виграшні, преміальні; 9) прибутковість - високодохідні, середньодохідні, низкодохідні і безприбуткові; 10) форма вкладення засобів власника - боргові, які передбачають повернення суми боргу до певної дати і пайові, які свідчать про вкладення певної частки їх власника в капітал емітента; Окрім цього цінні папери відрізняються по надійності.

Так, перше місце займають облігації, префакциї, звичайні акції. Знайдена залежність між ризиком, пов'язаним з даним цінним папером і доходом по ній. Прибуток, який приносять цінні папери пропорційно зростає з ризиком, якому піддаються капітали вкладника в ці цінні папери. Найстабільніші доходи забезпечують державні облігації, білети державної скарбниці, приватні облігації і “сині корінці”. Існують так само конвертовані цінні папери, які за певних умов можуть обмінюватися на інші види паперів. Акція - одиничний внесок в статутній капітал акціонерного суспільства з витікаючими правами. Це титул власності і цінний папір, який дає право на частину прибутку у вигляді дивідендів. Акції випускаються корпораціями, вони роблять свого утримувача власником частини майна корпорації. Власник акції одержує дивіденди, які виплачуються з виручки, поточної або минулої. На відміну від відсотків по облігаціях, дивіденди виплачують не завжди, а якщо виплачують, то тільки після оголошення ради директорів. Особливості акцій: 1) акціонер не має права зажадати у суспільства повернути внесену суму; 2) акція - це безстроковий папір, життя якої обривається, коли акціонерне суспільство перестає існувати; 3) дає право голосу брати участь в управлінні акціонерного суспільства; 4) акціонерне суспільство не бере на себе зобов'язання виробляти регулярні виплати по акціях, і оскільки акціонери є співвласниками компанії, то вони беруть на себе всі ризики, які можливі з діяльністю цієї компанії; 5) акції бувають наступних видів: пред'явницькі і іменні. Але існують акції, які не дають права голосу - преференційні або привілейовані. Утримувачам виплачуються фіксовані дивіденди, а при ліквідації компанії вони одержують свою частину в першу чергу. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на: а) кумулятивні - по яких неоплачений дивіденд накопичується і виплачується згодом; б) конвертовані - коли повинна існувати можливість і умови обміну таких акцій в звичайні або такі ж акції іншого типу; в) гарантовані - їх можуть випускати дочірні підприємства, а дивіденд гарантується репутацією вищестоящої організації; г) з часткою участі - дають право не тільки на фіксований дивіденд, але і на додатковий дивіденд; д) з плаваючою ставкою дивіденду, що орієнтується на прибутковість яких-небудь загальновизнаних цінних паперів. Акції можуть бути обмеженими, тобто вони забезпечують утримувачу повну участь у виручці компанії і частку активів при її ліквідації, але обмежують його в праві голосу: - не голосуючі - ті, які взагалі не дають право голосу; - підлеглі - ті, які дають право голосу у меншій мірі; - з обмеженим правом голосу - з межами на число або частку утримувачів. Банки так само виступають як емітенти акцій. Комерційний банк може випускати: 1) привілейовані акції і їх номінальна вартість повинна бути не більш 25 % від статутного капіталу, а надмірний випуск їх банками, у яких відсутні резервний фонд або його величина не достатніх розмірів, є ризикованою справою; 2) звичайні акції, які можуть бути іменними і на пред'явника. Засновники ж акціонерного банку вибирають тип підписки на акції - закритий або відкритий.

В русл «модернзацйно» теор сучасн дослдники сформулювали пдхд, який ми умовно назвемо гпотезою «опосередкованого впливу» (Р. Шпорлюк, ¶. Хмка та н.). У загальних рисах вона вигляда так: перехд мперй до ндустрально модернзац  виникнення у пануючих нацй вдповдних типв нацоналзму (як доктрини модернзац) викликали кризу архачноаграрного укранського суспльства. Фактично розгортався процес змни типу суспльства в мперях, до складу яких входили укранськ земл. Для укранцв ц зрушення були зумовлен не внутршнми чинниками органчного розвитку (зокрема, соцальноекономчними), а зовншнми потребою центраметропол в модернзац. ¶ндустральна модернзаця (перехд вд традицйноаграрного суспльства до ндустральномодерного) призводила до розбалансування традицйно соцально структури, властиво укранцям, породжувала серйозн соцальн, соцальнопсихологчн й культурн проблеми  змушувала полтично активну частину укранського суспльства, передусм нтелгенцю, шукати адекватну вдповдь

1. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

2. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

3. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

4. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

5. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

6. Ринок цінних паперів
7. Ринок цінних паперів
8. Ринок цінних паперів

9. Ринок цінних паперів

10. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

11. Основні етапи українського національного відродження

12. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

13. СНІД: проблеми і досягнення на сучасному етапі

14. Митна політика України на сучасному етапі

15. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

16. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

17. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

18. Львівський музей українського мистецтва

19. Виникнення та формування українського етносу

20. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

21. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

22. Портрет доби українського бароко
23. Суржик - проблема української мови
24. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

25. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

26. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

27. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

28. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

29. Природні ресурси як надбання українського народу

30. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

31. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

32. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

34. Ідеологи українського націоналізму

35. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

36. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

37. Походження українського народу

38. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність
39. Аналіз розвитку українського авангарду
40. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

41. Особливості стилю українського бароко

42. Етнічна культура українського народу

43. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

44. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

45. Відносини Росії і США на сучасному етапі

46. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

47. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

48. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

50. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

51. Релігія в житті українського народу

52. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

53. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

54. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі
55. Весілля в духовній культурі українського народу
56. Традиції українського народного харчування

57. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

58. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

59. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

60. Сучасний стан фондового ринку України

61. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

62. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

63. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

64. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Україна в сучасному геополітичному просторі

66. Бюджет України: актуальні проблеми

67. Міжнародний ринок туристичних послуг України

68. Ринок зерна в Україні

69. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

70. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
71. Проблеми золотоносності надр України
72. Проблеми використання роботів /Укр./

73. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

74. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

75. Проблеми функціонування фінансових бірж України

76. Страховий ринок України

77. Сучасні види страхування в Україні

78. Фондовий ринок України

79. Банки як учасники ринку ціних паперів

80. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

81. Проблеми агропромислового комплексу в ринковій системі

82. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

83. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

84. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

85. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

86. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
87. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи
88. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

89. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

90. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

91. Правові аспекти ринку земель в Україні

92. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

93. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

94. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

95. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

96. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

97. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

98. Сучасна українська літературна мова

99. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.