Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство аграрної політики України Уманський державний аграрний університет Кафедра фінансів і кредиту Курсова робота з курсу &quo ;Податкова система&quo ; Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК «Хліб України» Крижопільський елеватор Гончаренко Віталій Васильович 42-ПО ГРУПИ Науковий керівник: професор Дем'яненко М.Я. Умань – 2009 Вступ 1. Вплив світової фінансової кризи на зростання бартерних розрахунків підприємств АПК 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» Крижопільський елеватор 2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 3. Стан та перспективи організації розрахунків на підприємствах агропромислового комплексу 3.1 Товарообмінні операції як система розрахунків підприємств 3.2 Теоретичні аспекти організації оподаткування бартерних операцій 3.3 Організація розрахунків на підприємстві як основна передумова мінімізації бартерних операцій 3.4 Шляхи мінімізації бартерних операцій Висновки та пропозиції Список використаної літератури Вступ Світова фінансова криза має негативний вплив на економіку України в цілому і на агропромисловий комплекс зокрема. Особливість кругообігу коштів разом з їх авансуванням в оборот відмічається підприємств агропромислового комплексу, оскільки в першому півріччі, як правило здійснюється авансування затрат у виробництво , а в другому - навпаки вихід продукції. Таке становище створює для підприємств АПК додаткові фінансові труднощі, що вимагає застосування таких неординарних видів розрахунків як товарообмінні. За такої ситуації порушуються принципи платіжного обігу. Як свідчить практика, за останні роки значно змінилася структура платіжного обігу. У ринковій економіці існує ряд підходів до вирішення питань мінімізації товарообмінних операцій. Наприклад, крива Лаффера, діаграма Лоренца, коефіцієнт Джіні. Але використовувати їх теоретичні концепції в умовах затяжної фінансової кризи неможливо. Однією із складових реформувань і розвитку економіки України, забезпечення її фінансової стабільності є подальша розробка теоретичних основ організації платіжного обороту та мінімізації товарообмінних операцій. За останні роки , підприємства АПК кардинально змінюють всі форми розрахунків Таке становище сприяло скороченню не тільки на рівні підприємств агропромислового комплексу , але і інших галузей економіки України бартерних операцій, що в свою чергу призвело до скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості .Але починаючи з четвертого кварталу 2008 року підприємства економіки України відчули всі негаразди світової фінансової кризи, що негативно вплинула на платіжний та постачальницький оборот. Це не сприяло нормалізації платіжного обігу, зменшення взаємної заборгованості підприємств і підвищення відповідальності суб'єктів господарювання за стан платіжної дисципліни. Важливу роль у вирішенні цього питання відіграють методи регулювання грошового руху. Ці методи є специфічними для сфер готівкового обігу. Організація безготівкового грошового обігу органічно пов'язана з організацією бухгалтерського обліку.

В сьогоднішніх умовах суттєво зростає значення й потреба в ефективних й надійних інструментах безготівкових розрахунків. Розбіжності в рівнях суспільно-економічного розвитку між окремими підприємствами, інколи - невпевненість в діловій репутації партнерів, відсутність багаторічних ділових відносин та багато інших моментів призводять до того, що розрахунки вимагають організації потоку товарів від продавця до покупця й побудови ланцюжків платежів, що їх пов'язуватимуть. Все це в певній мірі стосується і підприємств аграрного сектору економіки як складової економіки України. Актуальність обраної теми курсової роботи безспірна. Остання чверть сторіччя виявилась періодом глибоких змін в банківській справі, багато численних нововведень в організації, методах управління банків й формах обслуговування ділового сектору й різноманітних груп населення. Разом з тим теоретичні, методичні, методологічні та практичні питання організації платіжного обігу, призводять до численного застосування бартерних операцій. Таким чином виникає об'єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок з метою вдосконалення процесів розрахунків підприємств АПК та мінімізації бартерних операцій. Теоретичною основою написання роботи є діалектичний метод пізнання. При написанні роботи використані Закони України, Постанови, інструктивні матеріали міністерства фінансів, міністерства аграрної політики України, НБУ, праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питання грошового обігу планові та фактичні дані досліджуваного підприємства. При дослідженні використано балансовий, аналітико-конструктивний, графічний метод, метод середніх величин та інші методи 1. Вплив світової фінансової кризи на зростання бартерних розрахунків підприємств АПК Механізм впливу організації бартерних розрахунків і платіжного обороту на ефективність виробництва є тривалим. Позитивні результати Україна, як засвідчує економіст В.Д. Семенов ( ЗО, с.7) отримає в перспективі. Розглядаючи третю стадію кругообігу авансованої частини засобів праці економіст В.Н. Кравець ( 27, с.19) відмічає факт досить таки інтенсивної переходу виробленої продукції в грошову форму. Гроші , на його думку ( 27, с.20) обслуговують товарний обмін між суб'єктами господарювання, вони є мірилом вартості продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Продукція вважається реалізованою, а послуги -наданими, якщо вони оплачені покупцем чи замовником, а грошові кошти надійшли на рахунок постачальника. Розрахунки здійснюються або як безготівкові, або з використанням готівкових коштів. Сукупність усіх грошових розрахунків, незалежно від способу та форми їх здійснення, є платіжним оборотом. Реалізація сучасної політики , особливо в сфері аграрного сектору економіки , як відмічає економіст А.М. Кузьмінський ( 26, с.29) повинна Пострадянські реформи в Україні здійснювались у руслі лібералізму монетаризму, про що неодноразово заявляли їхні ініціатори. При цьому варто нагадати, що монетаризму, як напрямку економічної думки представленому, насамперед, Чикагзькою школою на чолі з Фрідменом, який набув поширення з 70 рр.,

протистоїть кейнісіанство, основи якого ще в 30-х рр. заклав англійський економіст Дж.Кейнс. Тоді він і обґрунтував про неможливість подальшого розвитку капіталістичної економіки без посилення втручання в неї держави. Потім кейнсіанці теоретично підтвердили правомірність застосування тих методів державного регулювання економіки, що практикувалися багато десятиліть урядами розвинутих країн із часів нового курсу Ф.Рузвельта, який вивів США з великої депресії 30-х рр. Готівковий обіг та розрахунки підприємств АПК за період становлення самостійності держави, як справедливо відмічає економіст С.Р.Івченко (24,7 с.27) зазнали великих змін. Це стосується і переробних підприємств , які зазнали величезних втрат від розбалансування платіжного обігу. Стан економіки підприємств АПК, особливо переробної галузі , як справедливо відзначає економіст П.Д. Біленчук (20, с.74) в значній мірі залежить від використання діючих форм безготівкових розрахунків. Адже, чим більша їх частка в загальному товарообігу, тим міцніший стан грошового обігу в цілому в країні, і, зокрема, на окремо взятому підприємстві. Але, слід відмітити , що з переходом економіки на ринкові умови значно змінилися і система розрахунків. При створенні підприємств корпоративного типу на основі приватної власності, шляхом внесення до статутних фондів належної працівникам частки приватизованого майна, землі та власних коштів на думку економіста О.Г. Левандівського( 28, с.40 ) слід дотримуватися вимог розрахунків, притаманних для корпорацій, виходячи з Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ; Отже, на думку автора , реформуючи власність підприємств, необхідно змінити і методологічні підходи в системі розрахунків, надати їм більше прав в організації платіжного обороту, вибору форм і методів розрахунків. Такої думки притримуються ряд економістів як теоретиків так і практиків. Зокрема, економіст Р.С.Тимохін (31,с.8 ) відмічає, що за останні часи у зв'язку з наданням підприємствам широких прав у використанні власних фінансових ресурсів вибір форми розрахунків знаходиться в прямій залежності від вибору форми безготівкових розрахунків. Аналогічної думки притримується економіст Н.М.Ткаченко (32,с.52), яка зазначає, що в даний час, час перевагу необхідно надавати розрахункам шляхом платіжних доручень. На її думку, ця форма розрахунків максимально забезпечить надходження коштів до продавця товару, робіт чи послуг. На нашу думку, не має потреби акцентувати свою увагу на одній чи, принаймні, двох формах розрахунків. Чомусь в даний час поза увагою залишаються акредитивна форма розрахунків, яка себе виправдала в умовах директивної економіки. Аналізуючи порядок розрахунків підприємств економіки України слід відмітити, що в цілому, з кінця 80-х років, організація платіжного обігу на Україні зазнала великих змін. Становлення банківської системи на Україні, впровадження нових форм грошової одиниці в певній мірі вплинуло на стан платіжного обігу на Україні. За цей період розрахунки в системі народногосподарського комплексу України зазнали змін. Підприємства всіх форм власності мають право відкривати в любій установі банку на свій розсуд по декілька рахунків, що лишній раз підкреслює про великі права підприємства в здійсненні операцій з постачальниками та покупцями.

Серце завмира, душа не може з цим погодитися, не хоче йняти ври. Н, не можна поврити, хба буде така певнсть, яка знвечить кожну крихтку над, що Вн дал живе, бореться. Хочеться упевнитись, переврити, а душа жадбно шука за всм, що могло б заперечити правдивсть страшно встки, чи бодай поставити  пд сумнв. П'ятого березня мало це статись, а останнй лист вд Тура, з його власноручним письмом, був з останнх днв лютого. Клька днв ржниц, але перед зловсним п'ятим березня. ¶нш свжш встки, хоч дуже коротк, але ж у них нема нчого про такий страшний удар. Вони говорять одно, що боротьба в Укран йде дал,  Край числить тльки на себе. Чи можливо, щоб у тих вдомостях не подали тако встки? Або, може, не дйшли до нас нш, попередн вдомост? ґ розбжност, але нема виразного заперечення, лишаються тльки сумнви. А сам лист, в якому подана ця встка, чи вн правдивий? ¶ на це питання не молена дати соб цлком певно вдповд на пдстав цих даних, якими розпоряджамо. Багатосторнковий машинопис, пдписаний ручно органзацйним менем знаного нам члена Проводу в Укран

1. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

2. Організація касових операцій у банківських установах

3. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

4. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

5. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

6. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
7. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
8. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

9. Організація документування господарських операцій

10. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

11. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

12. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

13. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

14. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

15. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

16. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

18. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

19. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

20. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

21. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

22. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")
23. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
24. Організація приймання товару в аптеці

25. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

26. Організація праці менеджера

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Організація оплати праці на підприємстві

30. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

31. Організація обліку грошових коштів

32. Організація евакуаційних заходів

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

34. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

35. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

36. Організація біржової торгівлі

37. Організація діяльності "ПриватБанку"

38. Організація ресурсної бази банків в Україні
39. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
40. Організація будівельного майданчика

41. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

42. Організація охорони праці на виробництві

43. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

44. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

45. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

46. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

47. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

48. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

49. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

50. Етапи організації бухгалтерського обліку

51. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

52. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

53. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

54. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

58. Організація документаційного забезпечення установи

59. Організація і методика аудиту грошових коштів

60. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

61. Організація облікової політики підприємства

62. Організація обліку в магазині "Світанок"

63. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

64. Організація обліку доходів

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

65. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

66. Організація обліку на підприємстві

67. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

68. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

69. Організація праці бухгалтера

70. Організація складського обліку запасів в установах
71. Організація управлінського обліку
72. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

73. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

74. Ревізійні комісії підприємств і організацій

75. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

76. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

77. Аудит в організації

78. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

79. Громадські організації як вид об’єднань громадян

80. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

81. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

82. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

83. Організація роботи Верховної Ради України

84. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

85. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

86. Правова організація працевлаштування громадян
87. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
88. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

89. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

90. Організація баз даних

91. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

92. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

93. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

94. Поява робітничих організацій в Україні

95. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

96. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

97. Організація роботи шкільної їдальні

98. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

99. Лексико-граматична організація українських військових команд


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.