Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат: Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права ПЛАНВступ 1. Підзаконні нормативно-правові акти Висновок ДЖЕРЕЛА ВступДо підзаконних нормативно-правових актів як джерел екологічного права України належать укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств і відомств, рішення місцевих державних адміністрацій та рішення органів місцевого самоврядування. До числа підзаконних правових актів як джерел екологічного права належать також закони Автономної Республіки Крим. 1. Підзаконні нормативно-правові актиУкази і розпорядження Президента України відіграють значну роль у галузі правотворчості. У межах своєї компетенції і на основі Конституції та законів України президент видає нормативні укази і розпорядження (у тому числі й з питань регулювання екологічних відносин). Він фактично виступає організатором і гарантом стабільності відносин природокористування і має право видавати такі укази в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією України. Ці нормативно-правові акти приймаються відповідно до ст.106 Конституції України і є обов’язковими для виконання на території України. Вони не повинні суперечити Конституції та законам України, тобто мають підзаконний характер. Серед указів Президента України екологічного змісту - укази &quo ;Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду України&quo ; (8 вересня 1993 р), &quo ;Про біосферні заповідники України&quo ; (26 листопада 1993 р), &quo ;Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності&quo ; (12 липня 1995 р), &quo ;Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям&quo ; (8 серпня 195 р), &quo ;Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів&quo ; (6 січня 1996 р), &quo ;Про День довкілля&quo ; (6 серпня 1998 р) та ін. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України на основі й на виконання Конституції та законів, указів і розпоряджень Президента України видає постанови й розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами й громадянами. Ці акти приймаються відповідно до ст.117 Конституції України і також належать до категорії підзаконних. Вони не повинні суперечити не тільки Конституції та законам, а й указам Президента України. Через постанови і розпорядження уряд реалізує свою виконавчо-розпорядчу функцію в екологічній сфері. В одних випадках Кабінет Міністрів України приймає відповідні постанови з власної ініціативи, заповнюючи тим самим прогалини у законодавстві, а в інших - це випливає з відповідних законів чи указів Президента України. Прийняті екологічні закони в багатьох випадках містять прямі розпорядження Кабінету Міністрів урегулювати конкретні взаємини. Це підвищує роль урядових постанов. Наприклад, виконуючи пряме розпорядження ст.24 Земельного кодексу України та ст.18 Закону України &quo ;Про оренду землі&quo ;, Кабінет Міністрів постановою від 25 грудня 1998 року затвердив Порядок державної реєстрації договорів оренди землі.

Значна частина постанов стосується затвердження правил природокористування, порядку здійснення контрольних функцій, затвердження різноманітних екологічних нормативів, такс тощо. Зокрема, постановами Кабінету Міністрів України були затверджені Положення про порядок встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення (1992 p), Положення про порядок розроблення екологічних програм (1993 p), Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів (1992 p), Постанову про порядок визначення і відшкодування збитків власникам землі й землекористувачам (1993) Положення про державну систему моніторингу довкілля (1998 р) тощо. Урядовими актами затверджуються також положення про правовий статус міністерств та відомств екологічного профілю. Широке коло питань у сфері використання й охорони природних ресурсів регламентують постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, який є центральним органом державної виконавчої влади. Кабінет Міністрів України приймає нормативно-правові акти в розвиток і на виконання Конституції і законів України та указів Президента України. Таким чином, цими актами регулюються суспільні екологічні відносини, що недостатньо врегульовані законами України та указами Президента України. Як правило, Кабінет Міністрів України сам визначає необхідність прийняття конкретизуючої чи деталізуючої постанови для усунення прогалин у чинному законодавстві. Прикладом може бути постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року &quo ;Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну безпеку&quo ;. Однак досить часто Кабінет Міністрів України приймає постанови на виконання прямої вказівки, що міститься в законі, постанові Верховної Ради чи указі Президента України. Так, наприклад, згідно зі ст.21 Водного кодексу України державний моніторинг вод здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. На виконання цього припису Водного кодексу Кабінет Міністрів прийняв 20 липня 1996 року постанову, якою затвердив Порядок здійснення державного моніторингу вод. Однак слід пам’ятати, що постанови і розпорядження Уряду України повинні відповідати кодексам і іншим законам, а також указам Президента України, інакше вони не є чинними і не можуть вважатися джерелом екологічного права. Накази, інструкції, інші нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Джерелами екологічного права є також нормативні акти міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, господарського управління і контролю (постанови, накази, інструкції й т.п.). Головне призначення цих актів - сприяти однаковому й правильному тлумаченню й застосуванню чинних нормативно-правових актів, прийнятих Верховною Радою та Президентом, Кабінетом Міністрів України. Сформульоване завдання виконується шляхом деталізації загальних положень, що містяться в даних нормах. Нормативні акти приймаються міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади в межах їх компетенції з власної ініціативи чи за дорученням уповноважених органів.

Як правило, названі відомчі розпорядження обов’язкові лише для підприємств, установ, організацій, що входять до системи конкретного відомства, а також для їх посадових осіб. Однак, якщо в силу спеціального нормативного розпорядження міністерству чи іншому центральному органу виконавчої влади надано право видавати акти обов’язкової сили, то вони можуть мати міжвідомчий характер. Наприклад, постановою Верховної Ради України від 13 березня 1992 року &quo ;Про прискорення земельної реформи й приватизацію землі&quo ; встановлено, що нормативні документи та вказівки Державного комітету України по земельних ресурсах з питань реформування земельних відносин, що не суперечать законодавству України, є обов’язковими для виконання місцевими органами влади й управління, власниками землі й землекористувачами незалежно від форм власності та відомчої належності. Особливе місце серед міністерств і відомств, що мають право приймати нормативні акти міжвідомчого значення, належить Міністерству екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів України). Відповідно до Положення про це Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 29 травня 1995 року, на дане міністерство покладено обов’язок реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу господарської діяльності шляхом регулювання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на об’єктах усіх форм власності. Накази Мінекоресурсів з зазначених питань, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами державної виконавчої влади, місцевими органами влади і самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами. Такі накази Мінекоресурсів України, якщо вони мають нормативний характер, є джерелом екологічного права. Прикладом правотворчої діяльності Міністерства може бути Інструкція щодо порядку погодження матеріалів з Мінекоресурсів України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затверджена наказом цього Міністерства від 30 вересня 1996 року. Джерелами екологічного права виступають акти відповідних міністерств, державних комітетів, відомств, органів господарського управління й контролю, на які законодавством покладено функції організації раціонального природокористування, а також охорони навколишнього природного середовища. До таких органів належать Міністерство екології та природних ресурсів України, Державний комітет України по земельних ресурсах, Державний комітет лісового господарства України та інші відомства. Відомчі підзаконні акти нормативного характеру видаються, як правило, з питань, віднесених до компетенції відомства, але нерідко мають міжвідомчий характер. Найчастіше вони іменуються постановами, наказами, інструкціями тощо. Наприклад, Міністерством охорони навколишнього природного середовища 12 березня 1993 року затверджено Інструкцію про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Должностные лица, органы государственной власти и местного самоуправления, перечисленные в ч. 2Pст. 251 ГПК РФ, вправе обратиться в суд с заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части, если они считают, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом или его частью нарушена их компетенция. Нарушением компетенции, в частности, следует считать регулирование оспариваемым нормативным правовым актом или его частью тех отношений, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат регулированию нормативными правовыми актами, издаваемыми заинтересованными лицами, обратившимися в суд. При этом в заявлении должно быть указано, в чем конкретно состоит нарушение оспариваемым нормативным правовым актом или его частью компетенции соответствующего должностного лица или органа. В силу ст. 133 Конституции РФ одной из гарантий местного самоуправления является право на судебную защиту. В связи с этим органы местного самоуправления, главы муниципальных образований вправе обращаться в суды с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части не только по основаниям нарушения их компетенции (ч. 2Pст. 251 ГПК РФ), но и по основаниям нарушения оспариваемым нормативным правовым актом или его частью других прав местного самоуправления

1. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

2. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

3. Конституция как основной нормативно-правовой акт

4. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

5. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ
7. Нормативный правовой акт
8. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

9. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

10. Нормативно правовые акты

11. Нормативно-правовой акт

12. Законнормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

13. Нормативно-правовой акт

14. Нормативный правовой акт как источник права

15. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

16. Понятия, виды и признаки правовых актов управления

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

17. Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами

18. Правовые акты управления

19. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

20. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

21. Оценка кандидатов по основным заявительным документам

22. Конституционно правовые акты России 1905-1906гг.
23. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде
24. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

25. Нормативноправовое регулирование договоров

26. Нормативно-правовое обеспечение общественных объединений

27. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов управления

28. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

29. Основные требования к подготовке служебных документов и ведению деловой переписки в деятельности пограничных органов

30. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

31. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

32. Нормативно-правовая база кадрового менеджмента

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Нормативно-правовая база социальной защиты современной российской семьи

34. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

35. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

36. Нормативно-правові акти України

37. Нормативно-правовое регулирование высших должностей в Российской Федерации

38. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров
39. Нормативно-правовые основы арендных отношений
40. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

41. Правовые акты управления

42. Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****

43. Нормативно-правовая база найма работников

44. Нормативно-правовое обеспечение образования

45. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

46. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

47. Финансово-правовые акты

48. Нормативно-правовые основы кооперации

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

50. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

51. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

52. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

53. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

54. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
55. Правовое понятие и виды документов на машинном носителе
56. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

57. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

58. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

59. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

60. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

61. Правовые и нормативные основы труда

62. Правовое государство - сущность и основные черты

63. Основные правовые системы современности

64. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

65. Основные правовые системы современного мира

66. Нормативные акты и их действие

67. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

68. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

69. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

70. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними
71. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов
72. Основные виды суждений

73. Важнейшие виды НТП, формы их правовой защиты и реализация их на рынке инноваций

74. Договор аренды: правовое регулирование и виды

75. Договор как основной вид сделок

76. Понятие, признаки и основные виды правоохранительной деятельности

77. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

78. Понятие, основные характеристики и правовая природа неустойки

79. Правовые споры и виды социальной защиты

80. Таможенно-правовые нормы, понятие и виды

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

81. Основные правовые системы современности

82. Принципы, механизмы и основные направления регулирования земельных отношений. Виды и формы земельной собственности. Субъекты и объекты земельных отношений

83. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

84. Виды обработки документов

85. Правовой статус и виды предпринимателей

86. Основные виды и функции социальных норм
87. Характеристика основных видов речи
88. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

89. Основные правовые системы современности

90. Правовые споры и виды социальной защиты

91. Два основных вида социоисторических организмов

92. Административно –правовые отношения: понятие, содержание, особенности и виды

93. Основные виды внешнеэкономических сделок

94. Мировые цены и их основные виды

95. Основные типы и виды мануфактур в России

96. Особенности основных правовых систем современности

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

98. Основные правовые системы современности

99. Основные источники и виды риска, подлежащие оценке. Количественные меры техногенных воздействий и нагрузок

100. Референдум: понятие, виды, конституционно-правовое регулирование, политическая роль.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.