Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фондова біржа

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Кабінет міністрів України Національний університет біотехнологій і природокористування Кафедра економічної теорії Курсова робота з політичної економії на тему: «Фондова біржа» Виконала: студентка 1 курсу 1 групи економічного факультету за спеціальністю економіка підприємства Четверня Д.І. Перевірила: Гойчук О.І . Київ - 2009 План Вступ Суть біржі, її значення та функції Механізм біржової торгівлі цінними паперами Структура біржі, її принципи Порядок торгівлі на біржі Фондовий ринок в Україні Висновок Вступ Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними законами попиту, пропозиції та конкуренції. Сучасний світ характеризується високим поділом праці, в результаті чого обмін продуктами праці, торгівля стали суспільною необхідністю. Також важливу роль відіграє у процесі господарювання накопичення грошового капіталу. Самому процесу накопичення грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як горошовий капітал створений або вироблений, його необхідно розділити на частину, котра знову направляється у виробництво, і ту частину, котра тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і представляє собою вільні грошові засоби виробництва підприємств і корпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів. Структура ринку позичкових капіталів складається в основному із двох елементів: кредитно-фінансових інститутів та ринку цінних паперів. Виникнення та обіг капіталу, представленого у цінних паперах, тісно пов'язаний із функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів (фондових активів) відбувається ніби-то роздвоєння капіталу. З однієї сторони, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншої - його відображення у цінних паперах. Поява цього різновиду капіталу пов'язана з розвитком потреби у залученні все більшого об'єму кредитних ресурсів внаслідок ускладнення та розширення комерційної та виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, так як купівля цінних паперів означає не що інше, как передачу частини грошового капіталу у позику. Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів являється, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу. Саме слово &quo ;фонд&quo ; широко використовується для визначення різних за змістом економічних понять, але найчастіше - для визначення суми грошових або матеріальних цінностей, що мають цільове призначення (основні та оботорні фонди, фонд заробітної плати, фонд розвитку виробництва, фонд накопичення, амортизаційний фонд, пенсійний фонд і т.д.). Так само називають і сукупність цінних паперів. Відтак ринок, на якому обертаються (продаються й купуються) цінні папери, називається фондовим. Саме цінні папери різних типів, видів і різновидів, економічні суб'єкти, ринкова технологія, інфраструктура та ін.

є атрибутами фондового ринку. Кожний з цих атрибутів можна покласти в основу класифікації. Цих класифікацій існує велика кількість. Зокрема, класифікація за технологією обороту цінних паперів має &quo ;первинний ринок&quo ; і &quo ;вторинний ринок&quo ;. Первинний ринок - це ринок, на якому відбувається їх оборот. Класифікатором ринку цінних паперів є так звана система &quo ;чотирьох ринків&quo ;. &quo ;Перший ринок&quo ; - фондова біржа. &quo ;Другий ринок&quo ; - позабіржовий ринок, на якому відбувається оборот цінних паперів, не зареєстрованих на біржі. &quo ;Третій ринок&quo ; - позабіржовий ринок з реєстрацією цінних паперів через посередників. &quo ;Четвертий ринок&quo ; - позабіржовий ринок, на котрому операції здійснюються через комп'ютерну систему. У курсовій роботі ми детально розглянемо ринок цінних паперів, його структуру, основи регулювання, місце у національному господарстві та роль у суспільному відтворенні взагалі. 1. Суть біржі, її значення та функції Перша біржа була заснована в Антверпені (Бельгія) в 1531 р., потім Ліанська (Франція) в 1549р., Лондонська (Великобританія) в 1566 та ін. У 1608 році головною біржою світу стає Амстердамська (Нідерланди), на якій вперше з'явилася торгівля за зразками і пробами фактично при відсутності товарів на біржі. На Амстердамській біржі вперше також у біржовий оборот були введені акції та облікації і розпочалися спекулятивні біржові торги цінними паперами. Петро І побував на Амстердамській біржі, і створив у Петарбурзі першу Російську біржу в 1703 році. Але тільки через100 років, у 1820 р. на ній починають котируватися акції та облігації.В Україні біржі виникають у 1834р. в Кременчуці, в 1848р.- в Одесі, в 1870р.- в Харкові. Основна частина операцій з фондовими цінностями була зосереджена на Петербурзькій біржі, де котирувалися 312 різних видів акцій, а також облігації державних займів. Характерною рисою російських бірж була відсутність спекуляції. В 1917р. угоди з цінними паперами були заборонені. У період НЕПу біржова торгівля була відновлена , в 1923 р. стали утворюватися фондові відділи при товарних біржах, де проводилися операції з державними цінними паперами, зарубіжною валютою, акціями акціонерних товариств тощо. Центром світової торгівлі, є Нью-Йоркська фондова біржа, клієнтами якої є біля 1760 компаній, з них більше 100-зарубіжних. Членами біржі є 530 фірм, понад 10 тис. організацій, що тримають 3,5 мільйона доларів у цінних паперах. Друга за розмірами Токійська фондова біржа. Електронна фондова біржа розташована в Женеві, де система купівлі-продажу цінних паперів повністю автоматизована. Комп'ютерна система забезпечує здійснення до трьох мільйонів угод в день. Фондова біржа (від латинського bursa-гаманець) постійно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, тобто фондова біржа – це місце де продаються і купуються цінні папери. «Вартість товару оцінюється відповідно до відстані, на яку його перевезено, часу, який на це затрачено та ступеня ризику, з цієї точки зору ні купівля, ні продаж товару не можуть бути несправедливими» 1. Процес куплі-продажу цінних паперів регулюється правилами та нормами, розробленими робочими органами біржі, які в однаковій мірі обов'язкові і для продавців, і для покупців цінних паперів.Ф

ондові біржі виникли у ХV ст. у зв'язку з обігом торговельних векселів у Західній Європі. У другій половині ХІХ ст. коли великі підприємства стали набувати форми акціонерних компаній. На грошовому ринку з'явилися акції і облігації. Фондова біржа є ринком, з допомогою якого здійснюються довгострокові вкладення капіталу в різні галузі, що дає перетворювати довгострокові інвестиції в гроші шляхом куплі-продажу цінних паперів.На фондовій біржі обертаються раніше випущені цінні папери, купівля і продаж яких відбувається на основі їх біржового курсу, залежного від співвідношення попиту та пропозиції. Біржові котирування (зареєстровані біржові курси) публікуються в біржових бюлетенях. Курс цінних паперів залежить від таких чинників, як доходність, позичковий процент (банківська процентна ставка), ціна на золото, деякі товари та нерухомість, дії спекулянтів. Кожна біржа має свій список цінних паперів, якими їй дозволено торгувати. Цінні папери, будучи фіктивним капіталом, не мають ніякої реальної вартості, їх ціна або курс визначаються доходами у вигляді дивідендів по акціях або відсотків по облігаціях і рівнях позичкового відсотку. Товаром на фондовій біржі виступають цінні папери, ціною цих товарів-курси цінних паперів, що є чутливим барометром економічного життя суспільства. Значення фондової біржі для ринкової економіки виходить за рамки організованого ринку цінних паперів.Фондова біржа зробила переворот у проблемі ліквідності капіталу, оскільки в міру розвитку організацій на біржі для кожного окремого акціонера інвестиції (інвестований в акції капітал) мають такий же ліквідний характер, як і готівка, тому що акції в будь-який момент можуть бути продані на біржі. Функціями фондової біржі є: створення постійно діючого ринку; визначення цін; поліпшення інформації про товари і фінансові інструменти, їх ціну, умови обігу; підтримка професіоналізму торгових і фінансових попередників; віроблення правил; індикація стану економіки, її товарних сегментів і фондового ринку. Біржа забезпечує концентрацію попиту і пропозиції, але вона фізично не в змозі вмістити усіх, хто хотів би продати або купити цінні папери. На допомогу їм приходять попередники – ті, хто бере на себе функцію проведення біржових операцій. Діяти вони можуть як на біржі, так і поза нею, тобто на позабіржовому ринку. Біржі організовуються, як правило, у формі акціонерних товариств, які не ставлять за мету отримання прибутку. Якщо засновниками є державнні та інші заклади, вони мають пріоритетне право брати участь у діяльності біржі. Засновник біржі визначає статутний капітал, кількість місць, умови членства біржі. Членами біржі можуть бути як юридичні особи, так і фізичні, громадяни, інвестиційні компанії, фірми. Для того щоб, стати членом біржі, треба купити місце,тобто отримати право на торгівлю в біржовій залі, мати там свого представника, здійснювати операції з цінними паперами, які занесені в котирувальний листок біржі. Котирування – визначення ринкової ціни (вартості) цінних паперів шляхом співставлення пропозиції ціни на продаж і пропозиції ціни на купівлю. Ринкова ціна майже завжди відрізняється від номінальної вартості цінного паперу, тобто ціни, за якою цей цінний папір випущенний.

На британском рынке существует только один "Уполномоченный орган по листингу" по терминологии Директивы ЕС, а именно - Лондонская фондовая биржа, которая в свою очередь устанавливает строгие исходные и постоянно действующие правила по раскрытию информации для таких компаний. Как и в США, биржи не имеют монополии на заключение сделок, но объем торговли на внебиржевом рынке не особенно велик. Как и во многих других странах, в Великобритании существует рынок второго уровня для акций, которые не отвечают строгим требованиям по листингу на Фондовой бирже: такой рынок носит название Альтернативного инвестиционного рынка (AIM). Большинство сделок заключается по телефону между членами биржи, но следует отметить, что британская система в большой степени опирается на участие маркет-мейкеров и, следовательно, по сути является системой, основанной на котировках. Новая биржа Трейдпойнт с электронной системой торговли, поддерживаемая институциональными инвесторами, была создана в начале 1990-х годов, но на ее долю приходится менее 1 % объема торговли

1. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

2. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

3. Фондовая и товарная биржи

4. Роль биржи в инфрастуктуре фондового рынка

5. Применение технического анализа на фондовом рынке

6. Фондовые биржи в России (правовые основы и практический опыт)
7. Основы рынка ценных бумаг. Роль клиринговой палаты на фондовой бирже
8. Рижская фондовая биржа

9. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

10. Фондовый рынок в России: теоретический и современный аспект

11. Механизмы функционирования фондового рынка

12. Фондовые биржи

13. Флотація на фондовому ринку

14. Статистика фондового рынка

15. Фондовый рынок РФ: становление, проблемы развития

16. Фондовый рынок

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

17. Оптимизация фондового портфеля: новый век - новые идеи

18. Характеристика мировых фондовых рынков. Значение индекса Доу-Джонса

19. Экономическая роль товарной и фондовой бирж в рыночной системе

20. Фондовая биржа

21. Фондовый рынок

22. Сущность фондового рынка
23. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа и ее функции
24. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

25. Перспективы развития фондового рынка, его место и роль в экономике страны

26. Организация торговли на фондовой бирже

27. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа

28. Фондовая Биржа

29. Фондовая биржа и ее операции

30. Фондовые биржи

31. Экономическая роль товарной и фондовой бирж в рыночной системе

32. Фондовая биржа v. 2

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

33. Фондовые биржи

34. Организационная структура фондовой биржи

35. Особенности работы корпоративного секретаря в компании, имеющей листинг на нью-йоркской фондовой бирже

36. Фондовый рынок Якутии

37. Механизм функционирования фондовой биржи

38. Фондовый рынок
39. Психология торговли на фондовом рынке
40. Мировой опыт и российская практика функционирования фондовых бирж

41. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

42. Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины

43. Теоретические основы характеристики рынка ценных бумаг и фондовой биржи

44. Товарна біржа: структура та функції

45. Фондовая биржа

46. Фондовая биржа и механизм ее деятельности

47. Фондовий ринок

48. Фондовые биржи, виды биржевых сделок

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

49. Фондовые индексы

50. Фондовые индексы Украины

51. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры. Роль фондовой биржи в современной российской экономике

52. Фондовый рынок ЮАР

53. Характеристика ценных бумаг и их использование на фондовом рынке

54. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины
55. Анализ фондовых бирж Республики Казахстан
56. Виды облигаций, индексы фондового рынка

57. Деятельность брокеров на Европейских фондовых рынках

58. Державне регулювання фондового ринку в Україні

59. Международные фондовые индексы

60. Нью-Йоркская Фондовая Биржа

61. Особенности и перспективы развития фондового рынка Украины

62. Правовая и нормативная база функционирования фондового рынка в России

63. Регулирование инвестиционной деятельности на фондовом рынке

64. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

66. Формирование фондового портфеля ОАО "Энергия"

67. Міжнародний фондовий ринок

68. Фондовий ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.