Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Господарський механізм

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

смотреть на рефераты похожие на "Господарський механізм" П Л А Н:Вступ. 1. Пойняття господарського механізму, основні функції і сутність. 2. Інноваційний господарський механізм, шляхи і методи формування. 3. Проблеми становлення господарського механізму в Україні. Висновки. Використана література. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ - сукупність організаційних структур, конкретних форм і методів керування, а також правових норм, за допомогою яких реалізуються діючі, у конкретних умовах, економічні закони, процес відтворення. Фінансово-Економічний словник Вступ. Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повної взаємодії всіх галузей виробництва, усіх підприємств і організацій. Кожна ланка малого організму працює спільно з іншими частинами. Все це і складає суспільне виробництво, а кожний робітник виконує специфічну функцію, у рамках суспільного характеру праці. Оскільки виробництво здійснюється спільно і має суспільний характер, то воно здійснюється на основі цілеспрямованої організації і керування. Сама організація і керування суспільним виробництвом, формується під впливом економічних законів ринкової економіки, у якому, як ми бачимо, ринку належить особлива роль. Саме виробництво, розподіл і обмін значною мірою визначаються суспільним попитом на товари виробничого і невиробничого призначення. Керування економікою по своєму утриманню характеризуються цілеспрямованим, упорядкованим впливом на процесі суспільної праці за допомогою господарського механізму.Пойняття господарського механізму, основні функції і сутність. Поняття господарського механізму в економічній літературі є дискусійним. Одні автори ототожнюють його із системою керування економікою, інші - розглядають як комплекс господарських і організаційних принципів, треті - як сукупність форм і методів господарювання і т.д. У юридичних дослідженнях, навпроти, намітився широкий і в принципі однаковий підхід до розуміння цього явища. Господарський механізм розглядається як узята в єдності вся сукупність економічних, організаційно-правових, морально- політичних і інших засобів впливу держави на суспільно-виробничі відношення, на виробництво. Таким чином, господарський механізм - це механізм функціонування державно-організованої економіки, утворений: 1) системою органів керування господарством і безпосередніх виробників - підприємств і об'єднань; 2) системою форми і методів організації і функціонування виробництва; 3) системою господарських зв'язків, що забезпечують обмін результатами діяльності господарських ланок і досягнення кінцевої цілі виробництва. Кожний із названих елементів господарського механізму одержує також і визначене правове закріплення. Удосконалювання господарського механізму потребує подальшого підвищення ролі правових засобів у регулюванні економіки, пред'являє нові, більш високі вимоги до правового регулювання господарської діяльності. Звідси випливає необхідність постійного удосконалювання чинного господарського законодавства, що "покликано сприяти подальшому росту суспільного виробництва і підвищенню його ефективності відповідно до об'єктивних вимог економічних законів".

Об'єктивні потреби сучасного розвитку економіки, удосконалювання організаційно-правових форм і методів керування народним господарством - і здійснення господарської діяльності потребують посилення розробки загальнотеоретичних проблем правового регулювання господарської діяльності, зокрема, проблем, пов'язаних із розвитком господарського законодавства в сучасних умовах. Правове регулювання господарської діяльності охоплює широке коло питань організації і планування народного господарства, правового положення різноманітних господарських ланок, правового режиму їхнього майна, господарських зв'язків між ними, відповідальності за результати господарської діяльності, а також особливості її здійснення в різноманітних галузях народного господарства - промисловості, сільському господарстві, капітальному будівництві, транспорті, торгівлі й інших, що функціонують у тісному взаємозв'язку один з одним. Центральне місце серед них належить питанням правового закріплення (правових форм) госпрозрахунку як об'єктивно необхідного методу господарювання, важливого важеля підвищення ефективності виробництва. Господарський розрахунок як метод організації, керування і безпосереднього здійснення виробничо-господарської діяльності визивається до життя з'єднанням товарно-грошових початків у діяльності державних підприємств із централізованою системою державного керування і планування економіки. Госпрозрахунковий характер виробничо-господарської діяльності державних підприємств означає функціонування їх у якості господарських ланок, що володіють відомою економічною самостійністю по відношенню як до вищестоящим, так і організацій, що рівноправні, а також до держави в цілому. Зазначене відокремлення в майновому й організаційному плані носить відносний характер (відокремлення в рамках єдності державної власності і державної організації народного господарства) і необхідно для участі державних підприємств в економічному обороті як між собою, так і за участю інших організацій (кооперативних, суспільних) і громадян, що як власники не приймають інших форм господарських зв'язків, заснованих на прямуванні їхнього майна, крім еквівалентно-відплатних (товарно-грошових). Актуальність основних форм правового закріплення господарського розрахунку випливає з об'єктивних потреб сучасного розвитку системи госпрозрахункових відношень за участю державних підприємств і об'єднань. Госпрозрахунковий характер діяльності підприємств і об'єднань викликає до життя й особливі правові форми її організації. Правове закріплення госпрозрахункових відношень здійснюється в нормах різних галузей права. Тому необхідний комплексний (міжгалузевий) підхід до вивчення відповідних явищ господарського життя. Водночас комплексний підхід до дослідження зазначених проблем аж ніяк не виключає необхідності виділення місця і ролі чинних у цій області норм кожній із галузей права. Правові проблеми господарського розрахунку можуть бути предметом дослідження фахівців із загальної теорії держави і права (у плані дослідження питання про співвідношення економіки і права, про економічні функції держави і т.п

.); по адміністративному і фінансовому праву (при дослідженні організаційної структури народного господарства, правових питань керування і т.п.); по трудовому праву (при дослідженні питань оплати праці й організації матеріального заохочення в умовах госпрозрахункової організації виробництва і др.), по земельному праву (при дослідженні проблем раціонального господарського використання природних ресурсів і правових проблем охорони природи). Сам господарський механізм являє собою сукупність організаційних структур і конкретних форм господарювання, методів керування і правових норм, за допомогою яких товариство використовує економічні закони з урахуванням обстановки, що укладається. У арсеналі економічних засобів, що забезпечують успішний вплив на розвиток народного господарства в цілому або окремих її галузях знаходяться важелі впливу, як ціноутворення, на чинники виробництва, їхній вплив на зміну обсягу виробництва, вплив на розмір національного доходу, державні фінанси, зовнішня торгівля, питання зайнятості, інвестицій у виробництво і т.д. т.п. Все це говорить про те, що в розвитому ринковому господарстві, де стихійні тенденції розвитку виробництва можуть бути поставлені у визначені рамки, а товариство спираючись на силу держави може здійснювати цілеспрямоване керування виробництвом. Як відомо, у межах однієї суспільно-економічної формації діють закони, властиві як суспільному засобові виробництва в цілому, так і чотирьом його окремим підсистемам - продуктивним силам, виробничим, організаційно- економічним і техніко-економічним відношенням. Оскільки економічний закон виражає внутрішні, необхідні, стійкі й істотні зв'язки між різноманітними сторонами явищ і процесів господарського життя, то він має і свої конкретні форми прояву. Система економічних законів знаходить своє вираження в системі економічних категорій. До останній, зокрема, ставляться товар, споживча вартість, вартість, ціна, собівартість, прибуток і ін. Господарський механізм включає всі конкретні форми економічних законів визначеної економічної системи. З такого розуміння співвідношення господарського механізму й економічних законів економічної системи, або суспільного засобу виробництва, випливає, що господарський механізм є механізмом використання економічних законів. Тому перша умова успішного функціонування господарського механізму - пізнання економічних законів, обставин, при яких діє той або інший закон. Так, утримання закону вартості складає обмін еквівалентів. Проте існуючий обмін товарами між промисловістю і сільським господарством не є еквівалентним. Оскільки існують також закони, що ставляться конкретно до розвитку продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних або виробничих відношень, то господарський механізм може функціонувати більш локально як механізм використання законів кожній із даних підсистем. Таким чином, використання економічних законів, як загальносистемних, так і підсистемних - найбільше важлива функція господарського механізму. Друга за значенням функція господарського механізму, якщо виділяти її в контексті цілісного розгляду суспільного засобу виробництва, - дозвіл соціально-економічних протиріч.

На другий день знову бганина  я, десятник Бехтер, Зайдлер та стр. Фркерт  Старик залишамось при цм вддл, решту ж розсилають до протипанцирних сотень в пхотн полки 29ий, 30ий  31ий. Пд той час Протипанцирний дивзон складався з важко, штабно та вишкльно сотень. Пзнше прибула ще сотня протилетунсько оборони з своми 3,7 см зентними гарматами. Важка сотня начислювала три бойов чоти, з них дв перш з протипанцирними гарматами калбру 7,5 см, по три в кожнй чот, та третя чота без гармат; х вона мала одержати згодом, та до кнця мого перебування в цй сотн х таки не отримала. Гармати мали механчну тягу гусеницев тягач т. зв. «РСО». Була й четверта чота, що складалася з самих шоферв, кухарв та допомжного персоналу. Сотенним в час мого прибуття до сотн був нмець з Берлна пор. Келлнер, чотовим першо чоти хор. ВнтершлеAер, друго чоти булавний Шрайбер, третьо чоти десятник ГеберлнA, четверто ж чоти «шрмайстер», ст. десятник Нльзен; ус вони нмц. Господарським пдстаршиною був теж нмець десятник Пфайфер, що його пзнше враз з сотенним, пор

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

4. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

5. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

6. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
7. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
8. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

9. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

10. Механізм правового регулювання

11. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

12. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

13. Механізм та біологічне значення запалення

14. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

15. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

16. Механізм прийняття рішень в менеджменті

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

17. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

18. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

19. Політичня система як механізм влади

20. Механізм важіля

21. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

22. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків
23. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
24. Фінансовий механізм підприємства

25. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

26. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

27. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

28. Концесія як механізм розвитку економіки держави

29. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

30. Механізм фіскальної політики держави

31. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

32. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

34. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

35. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

36. Міський бюджет: пріоритети та механізми

37. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

38. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.
39. Сутність та зміст сучасного менеджменту
40. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

41. Господарський договір

42. Іудаїзм - релігія євреїв

43. Варіаційні принципи механіки

44. Закони збереження в механіці

45. Господарський договір

46. Американський неолібералізм. Монетаризм

47. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

48. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

50. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

51. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

52. Соціальні проблеми у ЗМІ

53. Зміни в українському правопису в наш час

54. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
55. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст
56. Поняття , ознаки та види господарських товариств

57. Зміст та завдання професійної етики юриста

58. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

59. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

60. Економічний зміст лізингу

61. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

62. Вплив мобільного телефону на організм людини

63. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

64. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Роль та вміст води в організмі

66. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

67. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

68. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

69. Екологічний зміст процесу антропогенезу

70. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
71. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
72. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

73. Механізація сільського господарства

74. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

75. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

76. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

77. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

78. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

79. Організація документування господарських операцій

80. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

81. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

82. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

83. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

84. Господарське законодавство

85. Господарське право

86. Господарські злочини
87. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування
88. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

89. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

90. Організації (органи) господарського керівництва

91. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

92. Поняття та система господарського законодавства

93. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

94. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

95. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

96. Про господарські товариства

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

98. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

99. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.