Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Товарное производство

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

смотреть на рефераты похожие на "Товарное производство" Міжнародний Соломонів Університет Економічний факультет Сутність товарного виробництва та закономірності його розвитку Курсова робота студента першого курсу м.Київ 2002 р. ПланВступ 3 Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва 4 Товарне виробництво: основні ознаки. Роль товарного виробництва у економічному прогресі 7 Сутність економічного розвитку. Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки 10 Основа розвитку суспільства – товарне виробництво. Марксистська теорія 12 Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві 14 Товарні відносини в умовах капіталізму. Об’єктивна основа товарних відносин 17 Модель товарного господарства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25 Вступ Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, формі та місцезнаходженні не можуть задовольнити його вимоги. Людина долає небезпеку і негаразди свого природного середовища, змінює форму, стан і місцезнаходження об’єктів природи, займаючись виробництвом матеріальних благ. Виробництво є процес дії людини на речі природи з метою створювання матеріальних благ, необхідних для розвитку суспільства. Історично воно пройшло довгий шлях розвитку від виготовлення найпростіших продуктів до найскладніших технічних систем, гнучких переналагоджувальних комплексів, комп’ютерів. У процесі виробництва не тільки змінювався шлях і вид виготовлення благ, але й виникають й нові форми економічних відносин, йде удосконалювання самої людини. Система організаційно-економічних відносин, при котрій корисні продукти створюються для їх продажу на ринку, називаються товарним виробництвом, котре є базисом економічного розвитку суспільства. Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва Суспільству відомі два типи організації економіки: натуральне та товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання – натуральне і товарне. Змоги введення нетоварних форм господарювання поза межами натурального господарства закінчувались безуспішно. Історично першим типом економічної організації суспільного господарства, панувавши на протязі тривалого часу, було натуральне господарство, при якому всі продукти праці як результат виробництва використовувались для вдоволення особистих потреб виробників і членів їх сімей, для використовування в межах господарчої одиниці: роду, племені та ін. Натуральне господарство характеризувалось суспільним розподілом праці у первісному стані, замкненістю організаційно-суспільних стосунків, відокремленістю господарюючих суб’єктів один від одного, примітивною технікою та ручною працею. На зміну натуральному способу господарювання прийшло товарне виробництво і основана на ньому товарна форма виробництва. Але упродовж тривалого часу вони функціонували разом. Товарне виробництво – це такий тип організації економіки, при якому продукти праці виробляються для продажу на ринку.

Товари виробляються з метою вдоволення потреб споживачів та йдуть до них через використовування ринкових відносин. Звичайно, що при цьому господарюючий суб’єкт націлений на отримання зиску. Така орієнтація виробництва зумовлює необхідність постійних економічних зв’язків між виробниками та споживачами, їх економічний взаємозв’язок, котрий починається з покупкою засобів виробництва і закінчується реалізацією товарів чи послуг. Загальною умовою виникнення, розвитку та функціонування товарного виробництва є суспільний розподіл праці. На його основі виникають економічні виробничі відносини між людьми у формі обміну продуктами праці. Однією з найважніших причин виникнення товарного виробництва є економічна відокремленість товаровиробників. Вона тісно пов’язана з виникненням приватної власності на засоби виробництва, а також з економічною та юридичною свободою виробника. Економічна відокремленість товаровиробників – це такий стан, при якому вони самостійно вирішують питання господарчої діяльності: що виробляти, якими засобами, які ресурси використовувати і т.ін. Вона передбачає самостійне розпорядження виробленою продукцією, користування нею, її відчуження у зв’язку з особистими інтересами. Тому економічна відокремленість невідривна від власності на засоби виробництва та вироблену продукцію. На певній ступені розвитку суспільного розподілу праці економічний зв’язок власників виражається в товарній формі. З економічною відокремленістю невідривно пов’язане еквівалентність їх відносин. Це є одним з корінних особистостей товарного виробництва та обміну. Товарне виробництво виникає також внаслідок протиріччя між виробництвом та споживанням, невідповідністю споживчої вартості вироблених товарів потребам суспільства та його членів. Це потребує обов’язкового визнання споживачами виробленої продукції апостеріорі, виходячи з певного досвіду. Відсутність саме такого визнання фактично є відсутністю товарного господарства і товарної форми господарювання. У натуральному господарстві споживачі також користуються продуктами не тільки особистої праці, але й праці своїх родичів. Але вони отримують свою частину без права відкинути її чи вільно вибирати іншого виробника. Товарне виробництво: основні ознаки. Роль товарного виробництва у економічному прогресі Товарне виробництво – це така система організаційно-економічних відносин, при котрій корисні продукти створюються для їх продажу на ринку. Така система має наступні специфічні ознаки, котрі передбачають: що виробляти, як використовувати для цього фактори виробництва і для кого передбачений товар. По-перше, виробництво товарів засновано на суспільному розподілі праці, котре виникає між окремими господарюючими одиницями. Його розвиток передбачає прогрес виробництва: рост кваліфікації та вмінь робітників, а також розробка нових машин, котрі скорочують працю, дозволяють одній людині виконувати роботу багатьох. Збільшення випуску товару на спеціалізованому підприємстві створює можливість і необхідність обмінювати зайву їх кількість на більшу масу інших корисних речей. Адам Сміт на простому прикладі так роз’яснив значення розподілу праці для підвищення заможності усіх відокремлених власників.

“Кожен працівник може мати значну кількість продуктів своєї праці більш тієї кількості, котра необхідна йому для вдоволення своїх потреб; і тому що всі працівники знаходяться в однаковому становищі, він має можливість обмінювати більшу кількість своїх продуктів на більшу кількість виготовлених ними продуктів.” Все це дозволяє зробити висновок про те, що товарне господарство доає широкий простір загальному економічному закону розподілу праці. У згоді з цим законом, економіка прогресує внаслідок все більшої якісної диференціації трудової діяльності. Наприкінці виникає декілька форм розподілу праці: а. Міжнародне (між странами); б. Загальне (між значними галузями народного господарства); в. Особе (розподіл між галузей на підгалузі, види виробництва на окремих підприємствах); г. Одиничне (у межах підприємства – на підрозділи). Звичайно, одинична диференціація праці на підприємстві, пов’язана з незавершеним виготовленням якоїсь частини продукту не може створювати товарного обміну. Такий обмін – наслідок інших видів розподілу праці: міжнародного (зовнішня торгівля), а також загального та відокремленого (внутрішня торгівля). По-друге, товарне господарство є відкритою системою організаційно- економічних відносин. Тут робітники створюють корисні продукти не для особистого використання, а для продажу іншим людям. Увесь потік нових речей виходе, як правило, за межі кожної виробничої одиниці і йде на ринок для вдоволення попиту покупців. По-третє, товарному господарству належні непрямі зв’язки між виробництвом та використанням. Вони розвиваються за формулою: виробництво – обмін – використання. Виготовлена продукція йде спочатку на ринок для обміну на інші вироби (або на гроші) і лише після цього попадає у сферу використання. Ринок підтверджує, або не підтверджує необхідність виготовляти дану продукцію для продажу. Саме через ринковий обмін встановлюються економічні відносини між виробником та покупцем товарів. Як наслідок, розвиток розподілу праці, відкритість та ринковий характер господарчих зв’язків зняли ті обмеження для прогресу економіки, котрі встановило натуральне господарство. Сутність економічного розвитку. Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки Економічний розвиток являє собою багатофакторний процес, який відображає як еволюцію господарчого механізму, так і зміну на цій основі економічних систем. Разом з тим цей процес ваговимірювальний та сповнений протиріч, котрий не може проходити рівномірно. Сам розвиток не може проходити нерівномірно, включає в себе періоди росту й спаду, кількісні та якісні зміни в економіці, позитивні та негативні тенденції. Рівень економічного розвитку країни характеризує й показники виробництва деяких основних видів продукції, які є базисними для розвитку національної економіки; вони дозволяють оцінювати можливості вдоволення потреб країни в цих основних видах продукції. У першу чергу до таких показників відносять виробництво електроенергії на душу населення. Електроенергетика лежить в основі розвитку усіх видів виробництва, і, як наслідок, за цим показником знаходяться й можливості технічного прогресу, і рівень виробництва і якості товарів на даному етапі, і рівень послуги.

В ней лидеры франкфуртской школы пишут о том что человечество пыталось избавиться от власти "античного фатума" и в результате этих усилий фатум превратился в порабощающее человека индустриальное общество. Здесь мы видим, как тема прогресса и золотого века оказывается связана с социальной проблематикой, и в этой связи большой интерес представляет мнение Андрея Белого, что имеющиеся в человеческом обществе социальные конфликты загораживают главный конфликт человеческого существования: "Истинный лик рока явится в тот момент, когда человек преодолеет классовую борьбу, этот тормоз всякого истинного утверждения или отрицания жизни. Фетишизм товарного производства еще, конечно, не рок, а личина рока. И не в отрицании или в принятии форм экономического равенства борьба за освобождение. Она начинается в новых формах социального равенства. Когда спадут маски с рока, все человечество пойдет бороться за жизнь и счастье свое" 126). В данном пункте Андрей Белый предугадывает учение Герберта Маркузе, который в книге "Эрос и цивилизация" утверждает, что истинное противостояние смерти начнется тогда, когда будет устранена репрессивность капиталистического общества, которая использует самоубийственные импульсы человеческой природы и не позволяет человеку осознать до конца свое нежелание умереть

1. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

2. Гроші і їх роль у товарному виробництві

3. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

4. 17 век в России, основные факты

5. Россия в 16-17 веках

6. Английская Революция середины 17 века
7. Россия 17 века
8. Фламандская живопись 17 века

9. Мольер 17 век

10. Шпора по философии 17 век

11. Музыка - 17 век

12. Судебная система России в 9-17 веках

13. Достижения испанского искусства в 17 веке

14. История русского театра и драматургии 17 века

15. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

16. Товарное производство: сущность, формы, противоречия

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Организация производства молока на молочно-товарной ферме на 600 голов скота

18. Финансы – экономическая категория товарного производства

19. Сущность и генезис товарного производства. Товар и его свойства

20. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

21. Правовая охрана товарных знаков

22. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи
23. Товарная характеристика макаронных изделий
24. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

25. Фондовая и товарная биржи

26. Товарные биржи

27. Товарная биржа (Доклад)

28. Товарная биржа

29. Товарная биржа

30. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

31. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

32. Изучение товарного рынка г.Кургана на примере пива

Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

33. Товары потребительского спроса и товарная стратегия фирм их производящих /на примере телевизионной техники/

34. Товар и товарная политика в системе маркетинга

35. Разработка товарной политики предприятия

36. Товарная политика

37. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

38. Абсолютизм в России 17-18 век
39. Присоединение российских земель в 17,18,19 веках
40. Анализ товарного ассортимента на предприятии

41. Товарна (торгівельна, фабрична) марка

42. Век 17: от Кеплера до Ньютона

43. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

44. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения

45. Регистрация товарного знака защищает предпринимателя от контрафакта

46. Мадридское соглашение как форма международной регистрации товарных знаков

47. Правовое регулирование товарных бирж

48. Развитием товарно-денежных отношений в России

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами

49. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

50. Товарный знак - полиграфия или маркетинг?

51. Особенности товарных знаков на рынке СМИ

52. Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

53. Английский эмпиризм 17-18 веков

54. Атомная энергетика в структуре мирового энергетического производства в XXI веке
55. Школа КастасА. Товарный Аккредитив
56. Фьючерсные операции товарных бирж в России

57. Товарная структура международной торговли

58. Конкурентность российских товарных рынков

59. Анализ товарного рынка основных продуктов питания

60. Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации

61. Управление товарными запасами

62. Товарный знак.

63. Товарный и коммерческий кредит

64. Логистика в системе управления товарно-материальными потоками промышленного предприятия

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Определение норматива товарных запасов

66. Статистика товарной биржи

67. Товарные биржи: функции, принципы, структура

68. Организация, техника и бухгалтерский учет товарных операции

69. Учет товарных операций в оптовой торговле

70. Учет и анализ товарных запасов МТП «Находка»
71. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений
72. Хранение на товарном складе

73. Коммерческое название, рекламный текст, бренд, товарный знак, номен: разграничение понятий

74. Бухгалтерский учет товарных операций

75. Анализ работы товарных бирж

76. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

77. Организаторы товарного рынка

78. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

79. Товарная биржа в системе оптового рынка

80. Товарные биржи: сущность и тенденции развития

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Развитие биологии в 17-19 веках

82. Приемы товарной обработки плодов

83. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

84. Товарное выращивание осетра

85. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника

86. Использование имущественных прав на товарные знаки иностранных юридических лиц: бухгалтерский учет и налогообложение
87. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей
88. Организация учета товарных потерь в организациях торговли на примере ОАО "Веста"

89. Ревизия товарно-материальных ценностей

90. Учет и аудит товарно-материальных запасов на примере Управления дошкольных и внешкольных учреждений "Ясли–сад № 53"

91. Учет и аудит товарных операций в розничной торговле (на примере ИП Антипов Е.А)

92. Учет товарно-материальных запасов

93. Учет товарных операций в розничной торговле и тенденции его совершенствования на ОАО "Оризон"

94. Анализ товарно-материальных запасов

95. Выявление и документирование правонарушений и преступлений, связанных с незаконным использованием товарного знака

96. Международно-правовые нормы в области охраны товарного знака и их имплементация в законодательство АР

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

97. Обязательства по договору товарного кредита

98. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

99. Правовая охрана товарных знаков

100. Правовое регулирование товарного знака


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.