Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Розробка маркетингової стратегії підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

План. Вступ 1. Теоретичні основи маркетингового стратегічного планування . 1.1. Сутність та види маркетингових стратегій 1.2. Підходи до розробки маркетингових стратегій (на прикладі базових моделей). Етапи процесу формування стратегії 2. Особливості процесу розробки маркетингової стратегії в ДАХК &quo ;Артем&quo ; 2.1. Аналіз поточного стану компанії, її зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінка факторів що впливають на діяльність Компанії. 2.2. Дослідження діяльності відділу стратегічного маркетингу. 3. Рекомендації щодо розробки маркетингової стратегії для ДАХК &quo ;Артем&quo ;. 3.1. Фактори, що впливають на розробку маркетингової стратегії в ДАХК “Артем” 3.2. Розробка стратегічної маркетингової програми для ДАХК “Артем” 3.2.1. Розробка стратегічної маркетингової програми за методом “БКГ” 3.2.2. Розробка стратегічної маркетингової програми за методом “Мак Кінсі” Висновки Литература Додатки Вступ В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, суть стратегічного маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів. Грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі. Вибір стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться підприємство, тому маркетингові програми як короткострокові, так і довгострокові потребують розробки і застосування такої стратегії, яка при заданих умовах максимально відповідала б державній економічній політиці і в той же час забезпечувала б комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість в результатах праці. Для кожного рівня керівництва підприємства місію розгортають у детальний перелік допоміжних цілей і завдань. Перед кожним управлінцем мають стояти задачі, за вирішення яких він несе відповідальність. Для вирішення маркетингових задач які стануть базисними для майбутнього підприємства розроблюють конкретні стратегії маркетингу. Найбільш розповсюдженні, перевірені практикою стратегії розвитку бізнесу зазвичай називають базовими чи еталонними. В цілому вони відображають чотири різні підходи до розвитку підприємства і пов’язані зі зміною стану одного чи декількох наступних елементів: продукт, ринок, галузь, стан підприємства всередині галузі, технологія. Теорія стратегічного планування нараховує достатню кількість стратегій, які стали основою для виводу з кризи чи її запобігання на окремих підприємствах , в галузях виробництва, в окремих країнах. Автори цих стратегій є всесвітньо відомими теоретиками і практиками в області стратегічного планування і управління (Ансофф І., Портер М., ін.). Матриці, що ілюструють ці стратегії, стали класичними в теорії стратегічного планування і управління (матриця БКГ – Бостонської консультативної групи, матриця корпорації “Дженерал електрик”, матриця конкуренції Портера, ін.)

. На практиці підприємство може реалізовувати одночасно декілька стратегій. Це характерно для багатогалузевих підприємств. В дипломній роботі на прикладі Державної акціонерної холдингової компанії “Артем” розглянуто процес формування маркетингової стратегії. Метою дипломної роботи є розробка рекомендацій Предметом дослідження є Об”єктом дослідження є Теоретичні основи маркетингового стратегічного планування. Види маркетингових стратегій. За своєю суттю, стратегія є набором правил для прийняття рішень, якими організація керується в своїй діяльності. . Стратегія - це визначення основних довгострокових цілей та завдань підприємства, затвердження курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. Отже, стратегія - це координуючий, об’єднуючий фактор між цілями і ресурсами фірми. Стратегії мають кілька відмінних рис: 1.Процес виробітку стратегії не завершується якоюсь миттєвою дією. Зазвичай він закінчується встановленням загальних напрямків, просування по яким забезпечить ріст і покращення позицій фірми. 2.Сформулювана стратегія повинна бути використана для розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль стратегії в пошуку полягає в тому, щоб по-перше, допомогти зосередити увагу на певних ділянках і можливостях; по-друге, відкинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією. 3.Необхідність в стратегії відпадає, як тільки реальний хід розвитку виведе організацію на бажані події. 4.В ході формулювання стратегії не можна передбачити всі можливості, які відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Тому доводиться користуватися дуже узагальненою, неповною і неточною інформацією про різні альтернативи. 5. Як тільки в процесі пошуку відкриваються конкретні альтернативи, з&quo ;являється і більш точна інформація. Але вона може поставити під сумніви доцільність первісного стратегічного вибору. Тому успішне використання стратегії неможливо без зворотного зв`язку. 6. Оскільки для відбору проектів застосовуються як стратегії так і орієнтири, може здатися що це одне й те саме. Але це різні речі. Орієнтир являє собою мету, якої намагається досягти фірма, а стратегія - засіб для досягнення цілі. Орієнтири це більш високий рівень прийняття рішень. Стратегія, виправдана при одному наборі, не буде такою, якщо орієнтири організації зміняться. 7. Стратегія і орієнтири взаємозамінні як в окремі моменти, так і на різних рівнях організації. Деякі параметри ефективності (наприклад, доля ринку) в один рік будуть слугувати фірмі орієнтирами, в інший стануть його стратегією. Стратегія маркетингу – це втілення комплексу домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних рішень по вибору та агрегуванню засобів (інструментів) організації та здійснення на ринку орієнтованої на ці цілі ділової активності. Під поняттям стратегія маркетингу ми розуміємо детальний всебічний план досягнення маркетингових цілей. Маркетингова стратегія підприємства повинна відповідати на питання: Який товар виводиться на ринок, в якому асортименті та за якими цінами? На якого споживача (тобто на який сегмент ринку) він розрахований та увагу яких споживачів може привернути? Які умови необхідно створити для продажу товару на запланованому рівні? Через які канали і в яких обсягах буде організовано постачання? Яким має бути після продажне обслуговування і хто його буде здійснювати? Яких економічних результатів очікують учасники ринку і які витрати для цього потрібні? Методи вирішення названих питань і складають тактику маркетингу.

Для того, щоб відповісти на ці питання, маркетингова стратегія підприємства повинна виробити певні правила та прийоми: 1.дослідження умов формування конкурентної переваги та виявлення головних цілей діяльності підприємства; 2.дослідження ринків потенційних товарів та послуг, що відповідають інтересам підприємства, вибору таких стратегічних зон діяльності, які здатні в довгостроковій перспективі забезпечити зовнішню гнучкість підприємства, тобто можливість переорієнтації його функціонування в найліпших з економічної, політичній, правової, соціальної, науково-технічної та екологічної точки зору зонах; 3.формування товарного асортименту, який в найбільшій мірі задовольняє актуальні потреби потенційних споживачів і який забезпечує на цій основі систематичне одержання підприємством прибутку, що дозволяв би реалізовувати програму розширеного відтворення капіталу. 4.розподіл власних та залучених ресурсів між різними напрямками діяльності підприємства так, щоб забезпечити максимальну продуктивність (рентабельність) використання цих ресурсів; 5.взаємодія з ринками факторів виробництва, цінних паперів, валютними ринками, яка забезпечує ефективну підтримку стратегічного потенціалу підприємтсва на рівні, достатньому для забезпечення конкурентної переваги на різних етапах життєвого циклу підприємтсва; 6.формування ефективної цінової політики, яка забезпечувала б у довгостроковій перспективі стійке положення підприємства на традиційних та нових сегментах ринку; 7.раннього визначення кризових тенденцій та запобігання банкрутства. Розроблюючи правила та засоби ефективної реалізації цих напрямків діяльності, маркетингова стратегія підприємства, з моменту визначення його міссії, формування його торгівельно-виробничого профілю протягом усього періоду функціонування, повинна орієнтуватись на створення та підтримку стійкої конкурентної переваги, забезпечення довгострокового процвітання в динамічно мінливому економічному просторі. Необхідно знати коли саме звернення до стратегії стає життєво необхідним. Однією з умов є виникнення несподіваних змін у зовнішньому середовищі фірми. Їх причиною може стати насичення попиту, крупні зміни в технології всередині чи ззовні фірми, несподіване виникнення численних нових конкурентів. В таких випадках традиційні принципи і досвід організації не відповідають завданням з використання нових можливостей і не забезпечують подолання загроз. Якщо організація немає єдиної стратегії, то не виключено, що різні підрозділи розроблять різні, протирічні та неефективні рішення. Маючи подібні складнощі, фірма повинна вирішити дві надзвичайно важливі проблеми. 1.Обрати потрібний напрямок росту з багатьох альтернатив, які важко піддаються оцінці. 2.Спрямувати зусилля чисельного колективу у потрібному напрямі. Відповідь на ці питання і складає сутність розробки і реалізації стратегії. Саме в такий момент стратегія стає управлінським інструментом, життєво необхідним і вкрай важливим. Маркетингова стратегія підприємства, як відомо включає чотири головні складові підсистеми: товарну або асортиментну стратегію, цінову стратегію, стратегію розподілу та товаропросування і комунікаційну стратегію.

Если уж строить маркетинг, то по "полной программе", чтобы обеспечивал и исследование рынка, и рекламу, и ценообразование, и управление сбытом, и все контрольные функции сразу. Реально на маркетинговый комплекс влияют следующие факторы: Схема25.jpg Влияние разных факторов не всегда согласованно, чаще наоборот. Если цели и стратегии предприятия соответствуют реалиям рынка (или, по крайней мере, должны соответствовать), то практика предыдущей деятельности, во время которой функции маркетинга выполнялись другими подразделениями вполне определенным образом, накладывает ряд ограничений. Равно как и руководитель предприятия представляет, каким "должен" быть маркетинг, и готов строить его именно в "должном" виде. В практике консультирования по ревизии маркетинга и разработки маркетинговых стратегий можно выделить следующий ряд задач, решаемых с помощью консультирования: + Построение организационной структуры маркетинга, определение необходимых функций, налаживание взаимодействия с подразделениями предприятия. + Ревизия применяемых методов и подходов, анализ практики применения маркетинговых инструментов, определение результативности маркетинга. + Разработка маркетинговых стратегий, определение комплекса маркетинг-микс для достижения целей предприятия. Оргструктура. Функции. Взаимодействие

1. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

2. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

3. Негативні фактори, що впливають на населення України

4. Разработка комплекса маркетинга и маркетинговые исследования

5. Комплекс маркетинга

6. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
7. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
8. История развития маркетинга, его сущность и значение. Понятие комплекса "маркетинг-микс"

9. Организация комплекса маркетинга на примере сети быстрого питания "Крошка-картошка"

10. Разработка комплекса маркетинга для продвижения платной медицинской услуги УЗИ в условиях "Центра планирования семьи"

11. Разработка комплекса маркетинга по товару

12. Разработка комплекса маркетинга фирмы

13. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

14. Товар как важнейший элемент комплекса маркетинга

15. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

16. Ценовая политика в комплексе маркетинга

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

18. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

19. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

20. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

21. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

22. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)
23. Выбор маркетинговой стратегии и постановка целей в маркетинге
24. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

25. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

26. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

27. Реструктуризация предприятий санаторно-курортного комплекса на основе концепции маркетинга

28. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

29. Классификация лечебных физических факторов. Алгоритм функционирования и структурная компоновка аппаратного комплекса

30. Особенности комплекса продвижения в маркетинге услуг

31. Стратегический маркетинг в агропромышленном комплексе

32. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Пилотируемые орбитальные комплексы серии "Салют"

34. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

35. Военно промышленный комплекс России

36. Топливно-энергетический комплекс

37. Машиностроительный комплекс России

38. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России
39. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района
40. Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного района

41. Топливно-энергетический комплекс Украины

42. Топливно-энергетический комплекс России

43. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

44. Агропромышленный комплекс Новосибирской области

45. Миграция элементов и ее факторы

46. Крымская война 1853-1856гг.

47. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

48. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Культура как фактор общения

50. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

51. Итоги Крымской войны 1853-56 годов

52. Крымское ханство

53. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

54. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику
55. История крымского ханства
56. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

57. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

58. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

59. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

60. Комплекс программ построения справочников по формальным языкам

61. Комплекс программ для создания Web сайта

62. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)

63. Комплекс упражнений при миопии

64. Факторы роста

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

66. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

67. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

68. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

69. Влияние факторов окружающей среды на человека

70. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях
71. Комплекс профессиональных способностей вузовского преподавателя
72. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам

73. Социально-педагогический комплекс как условие минимизации личностной тревожности ребенка

74. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

75. Геополитические факторы формирования российской цивилизации

76. Факторы, способствующие завоеванию политической власти

77. Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь"

78. Металлургический комплекс

79. Терминологический словарь по специальности «Электротехнические комплексы»

80. Домостроительный комбинат N1

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

81. Изучение построения робототехнических комплексов для нанесения лакокрасочных материалов в мебельной промышленности

82. Проект производственного комплекса базы МСУ

83. Разработка предложений по созданию единого логистического (информационного) центра транспортного комплекса Калининградского региона

84. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

85. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

86. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков
87. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов
88. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

89. Социальный маркетинг

90. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

91. Разработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов

92. Комплекс наземного слежения 1К119. Модернизация блока обработки сейсмосигнала

93. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

94. Агропромышленный комплекс Украины

95. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)

96. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Культура как фактор общения

98. Составление комплексов упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

99. Формирование здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни

100. Влияние на человека опасных вредных факторов производственной среды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.