Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Методики вивчення цінностей людини. Показники, які використовуються 2. Значимість різних життєвих цінностей 3. Трудові цінності та їх залежність від різних факторів 4. Трудові типи і трудові портрети Висновки Література Вступ Тема курсової роботи &quo ;Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів&quo ;. Якби переконливо не виглядали міркування про важливість тих чи інших цінностей людини, про їхнє групування для різних трудових типів людей, вони можуть бути узяті на озброєння для вирішення практичних задач тільки після їхньої перевірки шляхом експерименту або статистичного дослідження. Менеджер повинен володіти методикою виконання цих робіт і головне — розуміти їхні можливості; мова цифр і фактів допоможе йому краще усвідомити стан корпоративної культури організації. У роботі в основному використовуються дані, отримані у період з 2008 по 2010 рік з метою вироблення рекомендацій з розвитку корпоративної культури, методів мотивації праці і поліпшення управління персоналом у певних організаціях. Було опитано 1200 респондентів 5 професійних груп. Це були школярі старших класів, студенти вузів, провідні інженерно-технічні працівники підприємств, професорсько-викладацький склад вузів та промислові робітники (переважно верстатники). Важливо, що було проаналізовано цінності людей різного віку, які займаються різнохарактерною діяльністю (табл. 1): навчанням, α-працею (регламентованою, виконавчою) і &be a;-працею (новаційною, творчою). Утім, варто враховувати, що жоден спеціаліст не займається виключно регламентованою чи виключно новаційною працею: може йти мова лише про долю тієї чи іншої праці у його роботі. Для порівняння наводяться дані з літератури минулих років і матеріали дослідження цінностей населення 34-х країн світу . Далі значну увагу буде приділено цінностям студентів для того, щоб зробити матеріал більш близьким і зрозумілим цій категорії користувачів посібника. Більш детальний розгляд цінностей професорсько-викладацького складу вузу також не випадковий. Це категорія людей &be a;-праці, важливість якої безперервно зростає. Новаційна праця значною мірою визначає продуктивність і рентабельність праці в цілому . Таблиця 1. Вікові та професійні групи респондентів Характер діяльності Вік Юні Молоді Середнього віку Похилого віку Навчання Школярі старших класів Студенти вузів Робота α-праця Промислові працівники низької та середньої кваліфікації &be a;-праця Провідні ітр (інженерно-технічні робітники) Професорсько-викладацький склад вузів Методики вивчення цінностей людини. Показники, які використовуються Виявити цінності людини і з'ясувати їх значимість (важливість) непросто. Тому існує багато методик, які істотно відрізняються одна від одної. Розглянемо деякі з них, класифікуючи їх за різними підставами: Пряме опитування або тест. У першому випадку респондента прямо запитують про важливість тих чи інших цінностей. В другому він відповідає на непрямі питання, які дозволяють судити про його цінності, або виконує деяке спеціальне завдання (наприклад, закінчує речення). Опитування про себе чи про інших.

У першому випадку респондента запитують про його цінності. В другому — інших людей, наприклад його співробітників, запитують про його цінності або про його поведінку, яка відображає ці цінності. Закриті або відкриті питання. У першому випадку питання чітко визначене. Наприклад запитують — &quo ;Які цінності мають для Вас серйозне значення: родина, робота як така, матеріальний стан і т.д.?&quo ; У другому просять, щоб респондент сам визначив і назвав важливі для нього цінності. Опитування про цінності, важливі для самого респондента, інших людей (узагалі) та ідеальної людини. У двох останніх випадках це можуть бути люди будь-якої професії, статі й т.д. Наприклад, задають питання: &quo ;Які цінності повинен мати ідеальний учитель, ідеальний верстатник і т.д.?&quo ; 5. Респондент відбирає важливі для нього цінності, указує їх ранг або оцінює у балах. 6. У анкеті присутній один або декілька модулів. У першому випадку респондента запитують тільки про значимість цінностей. В другому можуть бути питання про задоволення від реалізації цінностей, оцінювання роботи організації, об'єктивні дані (наприклад, студента запитують про середній бал його оцінок за семестр, верстатника — про виконання норм у відсотках, а також такі характеристики, як розряд верстатника, вчений ступінь викладача і т.д.) Така велика кількість методик пояснюється не тільки складністю проблеми, різними задачами і умовами кожного опитування і тестування, але й тією обставиною, що виявленню істинних цінностей перешкоджає ряд факторів. Соціальне схвалення. У даній організації, даному суспільстві існує певна культура, певна ідеологія. Наприклад, вважається, що багато думати про свій заробіток, а тим більше прагнути до нього за будь-яку ціну (&quo ;бути рвачем&quo ;) соромно. При цьому респондент свідомо або несвідомо буде применшувати роль цієї цінності. Можливість реалізації цінностей, психологічний захист. Наприклад, робітник вважає, що на виробництві на його мислення не будуть зважати. Тому він часто несвідомо під час опитування відповідає, що участь у керуванні його не цікавить. Розуміння запитання. Для свого інтелекту, рівня освіти і особливо соціального досвіду не всі запитання добре зрозумілі респонденту. Наприклад, важливість духовності, самореалізації іноді недооцінюється навіть у такій професійній групі, як професорсько-викладацький склад вузу. Ймовірно, це вже не та стара українська чи російська інтелігенція, яку хвилював пошук свого місця у світі, релігійні проблеми і т.д. Розуміння самого себе. Щоб респондент міг оцінити названі цінності, він повинен їх усвідомити. Разом з тим вони частково знаходяться у підсвідомості. Щоб послабити вплив зазначених обставин кожна методика зазвичай містить деякі контрзаходи. Для цієї ж мети служить і організація опитування, наприклад, забезпечення анонімності респондентів. Корисно застосувати декілька методик. Так, якщо під час відкритих опитувань були виявлені ті ж цінності, що і під час закритих, можна вважати, що останні були поставлені вірно. Найбільш докладно у роботі описана методика прямого опитування із закритими питанням респондентів про себе, оцінкою цінностей у балах , з використанням багатомодульної анкети (Додаток А).

Якщо респондентів просили оцінити значимість (важливість) для них різних життєвих або трудових цінностей у балах, показником, що природно витікає з такої методики, є значимість кожної і-ої цінності Зі, визначена даним респондентом, та її середня величина для групи Зі. Однак, якщо припустити, що напрямок трудової поведінки визначається цінностями, які отримали найбільші оцінки, досить вагомим є показник поширеності мотиваційних типів і відповідних їм цінностей — відносне число респондентів Рі для яких цінність і є високозначимою — ВЗ. Він позначається Рівз і вимірюється в частках одиниці або відсотках. Наприклад, при п'ятибальній шкалі було прийнято, що ВЗ &g ; 4 або ВЗ = 5, а при десятибальній ВЗ &g ; 8 або ВЗ = 10. Тоді розглянута частка респондентів позначалася Рі4, Рі5, Pi6 або Рі10. Наприклад, означає, що для 70% респондентів значимість цінності і дорівнює 8-10 балів. Дослідження виявили, що показник Рвз більш чутливий, ніж З. Крім того, він близький до показника поширеності цінностей, отриманого при застосуванні інших методик на підставі відповідей респондентів на запитання: &quo ;Які з цінностей є для Вас найбільш важливими?&quo ;. Це дає можливість порівнювати дані різних авторів, якщо зміст заданих ними питань до респондентів буде визнаний близьким один до одного. Важливі закономірності можуть бути виявлені під час аналізу розподілів значимостей. При цьому визначалася частота р. Маючи розподіл, можна легко отримати Рвз з будь-яким значенням ВЗ, а також оцінити розсіювання величин Зі. Можна визначити також ступінь розсіювання, використовуючи такі показники, як середньо-квадратичне σ3 (&quo ;стандартне&quo ; відхилення) чи коефіцієнт варіації значимостей W3=σ3/ З. Поведінка людини визначається не стільки значимістю різних цінностей, абсолютною величиною 3і, а діяльність групи — кількістю респондентів з високою значимістю цінностей Рвз, скільки рангом цінностей R, тим місцем, яке вони займають в упорядкованому списку цінностей (приймається, що найважливіша цінність займає перше місце, і далі цінності розташовуються у порядку зменшення важливості). Якщо декілька цінностей мають однакове значення З чи Рвз, то їх ранг визначається як середня величина відповідних рангів. Наприклад, якщо значимість цінностей, які зайняли 6-е і 7-е місця, однакова, обидві отримують ранг R = 6,5 (втім, у соціології використовують й інші підходи). Важливо встановити відносну роль високих цінностей людини, порівняти цінності об'єднання трудових типів А (&quo ;виробників&quo ;) з цінностями об'єднання Б. Застосовані при цьому показники будемо називати показниками ролі П. Це ніби потенційна корисність мотиваційної сфери людини: те, що вона збирається віддати у процесі праці, порівнюється з тим, що збирається взяти для задоволення фізіологічних потреб. Наприклад, можна визначити показники ролі цінностей &quo ;майстра&quo ; і &quo ;альтруїста&quo ; у порівнянні з цінностями &quo ;заробітчанина&quo ;.Пм=; Па=;Для цінностей, які визначають активність мотиваційної сфери людини — &quo ;самореалізації&quo ; й &quo ;досягнення цілей&quo ; — доцільно окремо визначити перелічені раніше показники (З, Р, R, П), а також інтегральний показник-індекс особистісного розвитку, який є згорткою показників важливості самореалізації та досягнення цілей.

David Greiner, founder, Campaign Monitor Расширяйтесь позже У вас пока нет проблемы расширения «Каким будет мое приложение, когда им будут пользоваться миллионы людей?» Что? Ждите, пока это фактически не случится. Если вы достигли того, что огромное число людей, перегружают вашу систему тогда ура! Это очень красивая проблема. Правда подавляющее большинство сетевых приложений никогда не достигают этой стадии. И даже, когда вы достигнете этого обычно ничего страшного не происходит. У вас будет достаточно времени, чтобы приспособиться к проблеме. Плюс, вы будете иметь более реальные данные и эталонные тесты, чтобы выяснить к каким конкретно областям приложения требуются улучшения. Например, у нас был запущен Basecamp на одном сервере в первый год. Поскольку мы шли с такой простой установкой, это потребовало всего неделю на осуществление планов. Мы не начинали с кластера в 15 боксов и не тратили месяцы на волнения о вычислениях и на подсчеты. У нас были проблемы? Нисколько. Но мы также осознали, что большинство проблем, которых мы боялись, действительно не существовало, с чем были согласны и наши клиенты

1. Разработка программы генерации тестов из базы данных на языке РНР

2. Тесты по биологии для школы

3. Тест для охранника

4. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

5. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

6. План статистического наблюдения и данные переписи населения
7. Движение Сопротивления в Дании и Норвегии
8. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

9. Тесты по английскому языку

10. Даниил Иванович Хармс

11. Данило Нечай - сподвижник Богдана Хмельницкого

12. Исторические тесты по эпохе Петра 1

13. Тесты по истории России с древнейших времен до конца XIX века

14. Методы компьютерной обработки статистических данных

15. Базы данных в Internet

16. Построение сети передачи данных

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

17. Управление потоками данных в параллельных алгоритмах вычислительной линейной алгебры

18. Системы и сети передачи данных

19. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

20. Данные и информация

21. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

22. Тест по истории
23. Динамическое представление данных
24. Проектирование и разработка баз и банков данных

25. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

26. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

27. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

28. База данных "Домашняя библиотека"

29. Работа с Базами данных в Delphi

30. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

31. Применение самоорганизующихся карт Кохонена для классификации и анализа пространственно распределенных неполных данных по окружающей среде

32. Базы данных Microsoft Access

Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Разработка базы данных "Культурный досуг"

34. Разработка базы данных

35. Fox Pro - реляционная модель данных

36. Алгоритм создания базы данных складского учета

37. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

38. Разработка приложений на языке VBA в среде MS EXCEL по обработке данных для заданных объектов
39. Обработка данных о студентах
40. Тест на языке программирования Visual Basic

41. Классификация баз данных

42. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

43. Ввод и редактирование данных в Word

44. Структура базы данных

45. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

46. База данных периодического издания

47. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных

48. Донозологический период эпилепсии у детей, основанная по данным докторской диссертации Миридонова В.Т.

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Общие данные о нервной системе

50. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

51. Тесты по уголовному праву (общая часть)

52. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

53. Научная педагогическая деятельность Даниила Борисовича Эльконина

54. Сладкие холодные блюда, печенье из песочного теста
55. Овощные блюда: жареные и тушеные. Блинчатое тесто
56. Статистическая обработка экспериментальных данных

57. Из истории психологических тестов

58. Диаграммы Венна-Эйлера: соотношения между объемами данных понятий. Проверка правильности непосредственного умозаключения

59. Научная педагогическая деятельность Даниила Борисовича Эльконина

60. Расчет системы сбора и передачи данных

61. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

62. Тест для 5-х классов по гандболу

63. Комплект обучающих и контролирующих тестов по античной философии

64. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Итоговый тест по бухгалтерскому учёту

66. Организационный механизм разработки и осуществления государственной инновационной политики. Рекомендации по данному вопросу

67. Тесты по предмету "Финансы предприятий" ч.1

68. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

69. Обзоры стран: Дания, Япония, Норвегия, Великобритания, Кипр

70. Воевода Даниил Дмитриевич Холмский
71. Герой Ведроши и Смоленска (Воевода Данила Васильевич Щеня)
72. Ремесленники позднеримского Египта, по данным папирусов

73. История Дании

74. Роль кочевников в истории Древней Месопотамии по данным первоисточников

75. Герой Ведроши и Смоленска (Воевода Данила Васильевич Щеня

76. Внутреннее состояние Дании в IX - XI веках

77. Святой благоверный князь Даниил Московский

78. Некоторые проблемы преступности на Государственной границе РФ (по данным 1994-95 гг.)

79. Бисквитное тесто

80. Проблемы источниковедческой критики данных жаргонной лексикографии

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Психологический тест для российского кино

82. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

83. Мне видеть не дано, быть может...

84. "Моление" Даниила Заточника

85. «Раз голос тебе, поэт, дан... »

86. Дань Шекспиру
87. Тест на узнаваемость образа корпорации
88. Структуры данных

89. Структуры данных и алгоритмы

90. Гистология (Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа )

91. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

92. Изменение церебральной гемодинамики по данным транскраниальной допплерографии

93. Тесты по генетике 4 курс

94. Тесты по общей хирургии 3 курс

95. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

96. Экзаменационные тесты по хирургии 4 курс

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

97. Инструменты и методы получения данных в конкурентной разведке

98. Даниил Александрович

99. Демонстрационный вариант теста по химии Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.