Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра всесвітньої історії shura19@ya dex.ru Курсова робота На тему: “Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання” Виконала: студентка -го курсу, групи , історико- соціологічного факультету Науковий керівник: РІВНЕ - 2004 ЗМІСТВступ . . стор. 3 1. Запровадження НЕПу і його основні риси. стор. 5 1. Концесії. Спільні підприємства .стор. 7 2. Трести .стор.8 3. .стор.9 2. Соціальні і політичні аспекти НЕПу. . стор. 10 2.1. Принципи побудови СРСР .стор. 15 3. Діяльність НЕПу. НЕПу народному господарстві. стор.16 4. Труднощі і протиріччя, кризи і згортання НЕПу.стор. 21 4.1. Кризи . стор. 25 Висновок. . стор. 30 Список літератури. . стор. 32 ВСТУП Період НЕПу – навряд чи не самий складний із усіх періодів радянської історії. У той же час саме він найбільш значимий для нас сьогодні. Який його загальний соціально-історичний зміст і значення? Існує три основних відповіді на це питання. Відповідно до першого, що безроздільно господарювали в радянській історичній літературі, НЕП становив собою один з етапів будівництва соціалізму в СРСР. Змушений особливими обставинами, що склалися по закінченні громадянської війни, і який відрізнявся значною своєрідністю, він при усіх обставинах, з ним пов'язаних, зіграв у цілому корисну роль, давши країні можливість залікувати рани, нанесені війною, і підготуватися до нового, вирішального етапу соціалістичного будівництва. До кінця 20-х років значення НеПу виявилося вичерпаним, унаслідок чого він і зійшов зі сцени, уступивши місце періоду індустріалізації і колективізації. Другу відповідь можна визначити як "зміновіхівський": НЕП — свого роду епоха Реставрації; наткнувшись на нездоланні перешкоди, більшовицька революція покотилася назад. Правда, не докотилася: історично позитивний процес повернення був обірваний Сталіним. Третя відповідь, що пропонувалася рядом західних дослідників, зводилася до того, що НЕП треба розглядати як особливу, ринкову модель соціалізму, що володіла рядом достоїнств, але не зуміла справитися з властивими їй протиріччями, чому їй і довелося поступитися місцем державному соціалізму сталінського зразка. У кожній з цих відповідей є, мені здається, своя доля істини, але, на жаль, не більш ніж доля. Перша відповідь негарна уже тим, що загладжує і випрямляє хід історичного процесу, применшує корінну протилежність сталінської і непівської економіки, ігнорує "вибуховий" характер, як народження НЕПу, так і його припинення. Друга відповідь мала право на існування лише в пору "відступу", тобто при переході від "воєнного комунізму" до НеПу; протягом наступної, більшої частини періоду про нього вже можна було не згадувати. Нарешті, третя відповідь, найбільш переконлива, має той корінний недолік, що залишає нез'ясованим, модель якого соціалізму в цьому випадку мається на увазі. Період НЕПу - єдиний час у радянській історії, коли пліч-о-пліч існували капіталізм і соціалізм. Соціалізм і капіталізм протистоять один одному як два соціально-економічних уклади: перший - у тотально усуспільненій промисловості, другий - у кількісно переважному приватному секторі.

Можливо, роки НЕПу для багатьох радянських людей були кращими роками епохи правління більшовиків. Підйом економіки після руйнівної громадянської війни, безсумнівно, став можливим завдяки відновленню, хоча і не повного, ринкових відносин у радянській економіці, відмовлення від багатьох ідеологічних догм в економіці. Тільки завдяки непу більшовикам удалося утриматися у влади, остаточно усунути своїх політичних суперників в особі інших політичних партій і внутрішньої опозиції. Разом з тим, відносна лібералізація економіки не призвела до демократизації в суспільному і політичному житті в Радянському Союзі. Для будь-якої, успішно функціонуючої ринкової системи, абсолютно необхідні політична стабільність, гарантії власності, інвестицій і т.д., однак нічого подібного більшовики пропонувати не збиралися. У цій ситуації розвиток приватного сектора обмежувалося лише дрібним підприємництвом і спекуляцією, що явно не сприяло успішному розвитку економіки. Але в цілому, після декількох років терору перехід до нової економічної політики дозволив підняти економіку країни з розрухи. Початий у країні, де люди вмирали з голоду, НЕП являв собою радикальний поворот у політику, акт колосальної сміливості. Але перехід на нові рейки змусив радянський лад протягом року з зайвим балансувати на краю прірви. Після перемоги в масах, що під час війни йшли за більшовиками, поволі наростало розчарування. Для партії Леніна НЕП був відступом, кінцем ілюзій, а в очах супротивників - символом визнання більшовиками власного банкрутства і відмови від своїх проектів. Саме життя підказувало, що потрібно переходити до нових способів господарського будівництва. З ініціативи В.І.Леніна незабаром після закінчення громадянської війни Комуністична партія і Радянський уряд ввели нову економічну політику (НЕП). « Сутність нової економічної політики, - говорив В.И.Ленін, - є союз пролетаріату і селянства, сутність – у смичку авангарду, пролетаріату із широким селянським полем». Бухарін бачив у НЕПі соціалістичну диктатуру, що спирається на соціалістичні виробничі відносини у великій промисловості і регулюючу широку дрібнобуржуазну організацію господарства. Значна частина більшовиків сприймала НЕП як поразку, поступку капіталізму, капітуляцію перед буржуазією. Сучасні дослідники вважають, що сутність НЕПу полягає у відновленні в обмежених рамках ринкової економіки при збереженні командних висот народного господарства в руках партійно-державного апарату. Тактичною метою НЕПу став вихід із кризи шляхом зміцнення економічного союзу робітників і селян, стратегічною метою – побудова соціалізму. У своїй курсовій роботі я спробую розглянути причини, які призвели до виникнення НЕПу, хід розвитку нової економічної політики як суспільної моделі і результати її проведення для країни. 1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НЕПУ І ЙОГО ОСНОВНІ РИСИ. Перехід до НЕПу - новій економічній політиці (така назва закріпилася за системою економічних заходів, що перемінила політику “воєнного комунізму” і що була, до відомого ступеня, її протилежністю) - був проголошений В.І.Леніним у березні 1921 р. на Х з'їзді Російської Комуністичної партії (більшовиків) (далі РКП(б)).

Слідом за Х з'їздом партії ВЦВК видав декрет від 21 березня 1921 року "ПРО заміну продовольчої і сировинної розверстки натуральним податком". Розміри податку були майже в два рази менше продрозверстки - 240 млн. пудів зернових замість 423 млн. по розверстці 1920 р., з яких реально було зібрано близько 300 млн.; ще передбачалося одержати близько 160 млн. пудів через торгівлю. Тепер державі потрібно було здавати вже не всі надлишки, а лише строго визначену частину. Усі запаси продовольства, сировини і фуражу, що залишилися після виплати податку, надходили в повне розпорядження хліборобів і могли бути використані для зміцнення їхнього господарства, підвищення особистого споживання й обміну на промислові товари. Зі звертання ВЦВК (Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет) і РНК (Рада Народних Комісарів) «ДО селянства РСФСР» 23 березня 1921 р. Постановою Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів розверстка скасовується, і замість неї вводиться податок на продукти сільського господарства. Цей податок повинен бути менше, ніж хлібна розверстка. Він повинний призначатися ще до весняного посіву, щоб кожен селянин міг заздалегідь врахувати, яку частину врожаю він повинний віддати державі і скільки залишиться в його повне розпорядження. Податок повинен стягуватися без кругової поруки, тобто повинний припадати на окремого домохазяїна, щоб старанному і працьовитому хазяїну не довелося платити за неакуратного односільчанина. По виконанню податку надлишки, що залишилися в селянина, надходять у його повне розпорядження. Він має право обміняти їх на продукти й інвентар, що буде доставляти в село держава через границю і зі своїх фабрик і заводів; він може використовувати їх для обміну на потрібні йому продукти через кооперативи і на місцевих ринках і базарах Продовольчий податок стягувався у вигляді відсотків або часткового відрахування від виробничих у господарстві продуктів з урахуванням врожаю, числа їдців у господарстві, наявності худоби. Розмір податку встановлювався до сівби. Податок являв собою прогресивне обкладання: для малопотужних господарств, а також для господарств міських робітників ставка податку знижувалася; у виняткових випадках ці господарства і зовсім звільнялися від податку. Була уведена воля обміну, покупки і продажі сільськогосподарських об'єктів. Заміна продрозверстки продподатком мала надзвичайно важливе значення. Підвищилася зацікавленість селянства в розвитку господарства. Селянину була надана можливість вільного вибору форми використання своєї землі - товариської, общинної, отрубної чи хутірної. Стало можливим налагодити правильний продуктообмін, без чого не можна було відновити господарство і побудувати соціалізм. Корінні зміни відбулися й в області промислового виробництва. Насамперед, був скасований декрет про поголовну націоналізацію промисловості. Було дозволено тимчасово відновити капіталістичне виробництво на дрібних промислових підприємствах, що випускає товари широкого вжитку. У зв'язку з цим у промисловості і торгівлі з'явився приватний сектор: деякі держпідприємства були денаціоналізовані, інші – здані в оренду; було дозволено створення власних промислових підприємств приватними особами з числом зайнятих не більш 20 чоловік (пізніше це число було збільшене).

Комуно-соцалстичний теоретичний план створення однотипного, унтарного (олнокласового) пролетарського суспльства то, мовляв, дине може усу]нути визиск  нервнсть заперечував органчний суспль]ний розподл  тому завв у практиц. Це пдтверджу й дй]снсть СССР. В совцькй реторт вдбуваться нова суспльна диференцаця, а з нею кристалзуться й стара соцальна нервнсть, дарма, що означуться вона тепер ншими назвами (ранше були х благородя  патомствени дворян тепер партсекретар  знатни люд комунзму). На тл цього процесу ста все бльш виразним  матеральний, визиск дйсно-працюючих псевдо-працюючими; цей визиск переходить в особливо жорстоких  характерних для нувори-шей-конвстадорв, що несподвано для самих себе вийшли на кн стор формах З нших заложень виходить при розгляд порушуваних проблемнацократична концепця. В розвитков внутршнх вд]носин нац вона добача органчний процес сполучення духа й матер, що витворю в кожну тяглу сторичну добупитоменн й суспльно-виробнич й устров форми

1. Філософська культура особи та її суспільна значущість

2. Суспільна думка та політична філософія

3. Суспільна організація життя слов

4. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

5. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

6. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай
7. Суспільна свідомість
8. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

9. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

10. Види та причини порушень розвитку дітей

11. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

12. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

13. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

14. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

15. Суспільне виробництво та заробітна плата

16. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

18. Банківська система України та проблеми її реформування

19. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

20. Громадянське суспільство та держава

21. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

22. Винахід та корисна модель: поняття, патентування
23. Моделі та моделювання
24. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

25. Київська Русь - теорії походження та розвиток

26. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

27. Суспільно-політичне та культурне життя України

28. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

29. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

30. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

31. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

32. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

33. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

34. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

35. Трансформація суспільства та політична модернізація

36. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

37. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

38. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки
39. Суспільні відносини та конфлікти
40. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

41. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

42. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

43. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

44. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

45. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

46. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

47. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

48. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

50. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

51. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе

52. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

53. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

54. Методы и модели демографических процессов
55. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
56. Цивільний та арбітражний процес

57. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

58. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

59. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

60. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

61. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

62. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

63. Модели будущего в русской литературе

64. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

65. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

66. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

67. Азиатская модель – сильные стороны

68. Основные положения консервативной модели общественного развития России

69. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

70. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели
71. Модель файловой системы FAT
72. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

73. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

74. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

75. Балансовая модель

76. Математическая модель всплытия подводной лодки

77. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

78. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

79. Современные модели управление образовательно-воспитательными учреждениями. Модели управления учреждениями (шпаргалка)

80. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

81. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация

82. Модель теплового состояния аппарата сепарации

83. Проектирование восьмиосной цистерны модели 15-1500

84. Компьютерные модели автомобилей

85. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

86. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ
87. Разработка и исследование имитационной модели разветвленной СМО (системы массового обслуживания) в среде VB5
88. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

89. Методы и модели демографических процессов

90. Мир дискретных объектов - физика частиц. Модель частицы /корпускула/. От физики Аристотеля до физики Ньютона

91. Синтез лёгких ядер (дефект массы) и Парадокс моделей вселенной

92. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

93. Сравнительный анализ моделей обратимого электрорастворения серебра с поверхности твердого электрода (Доклад)

94. Базовая модель Модильяни – Миллера

95. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

96. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

98. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

99. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.