Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Академія медичних наук України Інститут хірургії та трансплантології Гордійчук Прокіп Іванович УДК 616.34-007.272-006-089 Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація) (клінічне дослідження) 14.01.03 - хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Науковий консультант доктор медичних наук, професор Радзіховський Анатолій Павлович, Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри хірургії та опікової хвороби Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ЗАХАРАШ Михайло Петрович, начальник військово-медичного управління служби безпеки України доктор медичних наук, професор КОВАЛЬЧУК Леонід Якимович, завідувач кафедри госпітальної хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України доктор медичних наук, професор КИКОТЬ Володимир Онуфрійович, головний науковий співробітник науково-дослідного відділення абдомінальної онкології Інституту онкології АМН України Провідна установа: Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра загальної хірургії Захист відбудеться 04.10.2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.561.01 при Інституті хірургії та трансплантології АМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30) З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інститута хірургії та трансплантології АМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30) Автореферат розісланий 02.09.2002 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, профессор М.Ю. Ничитайло Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Товста кишка є однією з найбільш розповсюджених місць локалізації злоякісного процесу, частка якого в структурі онкологічної захворюваності невпинно зростає (В.Д. Федоров и соавт., 1987,1994; В.И. Юхтин, 1988; Г.И. Воробьев, В.З. Тотиков, 1993; В.О. Кікоть і співавт., 1998; Я.В. Шпарык, Б.Т. Билынский, 1999; H.K. azaria e al., 1993; L.S. Mc Gi is, 1994). Незважаючи на можливості сучасних діагностичних методів, кількість ускладнених форм раку товстої кишки залишається високою і перевищує 60% (Э.Н. Ванцян и соавт., 1988; В.П. Зиневич, В.Я. Бабкин, 1991; Н.А. Яицкий и соавт., 1992,1994; Р.А. Михинсон, Г.Н. Филькин, 1993; Н.М. Николаев, И.М. Иноятов, 1993; Б.М. Даценко и соавт., 1994; G. Georgiev e al., 1991). У структурі ускладненого раку товстої кишки провідне місце займає обтураційна товстокишкова непрохідність (ОТКН), яка ускладнює перебіг пухлини товстої кишки в 59-79,3% випадках (В.П. Зиневич, В.Я. Бабкин, 1991; Ив. Виячки, 1993; Б.М. Даценко и соавт., 1994; Н.А. Яицкий и соавт., 1994; Г.М. Шамседдин, 1996; S.A. Gurley e al., 1988; V. Morici e al., 1989). У переважній більшості випадків (57-90%) хворі з явищами ОТКН госпіталізуються в загальнохірургічні стаціонари.

За останні роки майже удвічі збільшилася кількість хворих із даною патологією, госпіталізованих за невідкладними ознаками (Н.А. Яицкий и соавт., 1992; Р.Г. Каланов, 1994, В.І. Мамчіч і співавт., 2000). Тому не випадково, що питання, пов”язані з даною проблемою, є предметом дискусії на різних форумах хірургів. Постійне удосконалення діагностичної тактики, впровадження нових варіантів оперативного втручання, різних методик інтенсивної терапії не привело до значного покращення безпосередніх результатів лікування ОТКН. Післяопераційні ускладнення часто виникають під час проведення лікування (53-86,7%) (А.М. Тетдоев, А.В. Поляков, 1990; В.В. Кулемин и соавт., 1994; С.А. Алиев, А.А. Ашрафов, 1997; C.E.H. Sco -Co er, K.S. Scher, 1987; Kh. S oia ov, A. A a asov, 1993), летальність залишається високою (31,1-43,8%) (М.В. Гринев и соавт., 1992; Д.Г. Ушверидзе и соавт., 1996; Г.А. Султанов и соавт., 1997; П.Д. Фомін і співавт., 2001; L.E.J. Kyllo e , 1988; Ph. Morel e al., 1989; S. Mache zie e al., 1992; H.K. azaria e al., 1993). Відсутність об”єктивних критеріїв у виборі лікувально-діагностичної тактики, варіанта хірургічного втручання, прогнозування безпосередніх результатів лікування доводить необхідність визначитися з ступенями розвитку ОТКН на основі клінічних, рентгенологічних, ультрасонографічних, ендоскопічних та лабораторних чинників. Важливим критерієм у даному процесі є визначення тяжкості загального стану хворих на доопераційному етапі. Впровадження об”єктивної класифікації за тяжкістю стану при ОТКН на сьогоднішній день залишається актуальним завданням (Ф.А. Бурдыга и соавт., 1991; Я.В. Гоер и соавт.,1991; С.Я. Долецкий, 1992; Н.П. Макарова и соавт., 2000; D. Domi io i e al., 1987; G. Ber oli i e al., 1998; R. More o e al., 1998). Перспектива удосконалення хірургічної тактики при лікуванні ОТКН належить диференційному використанню первинно-відновних оперативних втручань, які дозволяють не тільки ефективно усунути кишкову непрохідність, видалити пухлину, але і відновити безперервність кишечника під час екстреного хірургічного втручання (Н.А. Яицкий и соавт., 1992; С.В. Васильев и соавт., 1995; Г.В. Бондарь и соавт., 2000; Е.М. Хавина и соавт., 2000; S.A. Gurley e al., 1988; B. S ephe so e al., 1990; .J. Car y, A.P. Corder, 1992; H. Mochizuki e al., 1993; C. Schulz e al., 1994). Впровадження в практику екстреної хірургії вказаних оперативних втручань неможливе без ретельної розробки техніки їх виконання, способу проведення інтраопераційної декомпресії та лаважу кишечника (Г.Д. Вилявин, 1986; Г.В. Бондарь и соавт., 1990; В.П. Андрющенко і співавт., 1997; В.Ф. Саенко и соавт., 1997,2000; Л.Я. Ковальчук і співавт., 2000; М.П. Захараш і співавт., 2001; S.J. Va Deve fer e al., 1988; G.C. Larghero e al., 1995; P. Fabia i, F. Maghe i, 1996; B. Forlo i e al., 1998). Подані факти вказують на необхідність вивчення різних аспектів проблеми лікування ОТКН, а саме: визначення діагностичних критеріїв, за якими було б можливо обўєктивно визначити форму захворювання, стадії розвитку ОТКН, локалізацію пухлини, вивчення питань патогенезу на різних стадіях розвитку даного захворювання, удосконалення хірургічної тактики з впровадженням в практику нових варіантів оперативного втручання, способів інтраопераційного лаважу кишечника, прогнозування і профілактику післяопераційних ускладнень.

Зв ўязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Подана дисертація є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри хірургії та опікової хвороби Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України “Оптимізація діагностичної і лікувальної тактики і розробка системи реабілітації хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини” (№0100u001514 держреєстрації). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої медичної Ради Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України від 7 травня 1997року, протокол № 5 та розглянуто РПК “Хірургія” 26 червня 1997року, протокол №4, (№0198u003220 держреєстрації). Мета і завдання дослідження: Покращення результатів хірургічного лікування хворих на обтураційну товстокишкову непрохідність шляхом підвищення якості діагностики, удосконалення і підвищення ефективності патогенетично обгрунтованої хірургічної тактики і техніки виконання невідкладних оперативних втручань, ведення післяопераційного періоду. Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: 1. Вивчення діагностичної цінності існуючих методів дослідження, обгрунтування використаних нових клінічних і діагностичних критеріїв, які забезпечують розпізнання форми захворювання та ступінь розвитку обтураційної товстокишкової непрохідності. 2. Визначення обтяжливих чинників та оцінка їх впливу на перебіг захворювання, вибір лікувально-діагностичної тактики, безпосередні результати лікування. 3. Опрацювання системи багатофакторного визначення тяжкості загального стану хворих, яка дозволить покращити діагностику ступеня розвитку захворювання, вибрати оптимальний метод операції, прогнозувати безпосередні результати лікування. 4. Розроблення тактики хірургічного лікування обтураційної товстокишкової непрохідності в залежності розповсюдження злоякісного захворювання, ступеня розвитку кишкової непрохідності та тяжкості загального стану хворого. 5. Обґрунтування, розробка і впровадження в клінічну практику варіанту первинно-відновного оперативного втручання при раку правої половини ободової кишки, ускладненого кишковою непрохідністю. 6. Вивчення доцільності виконання інтраопераційної декомпресії та лаважу супрастенотичного відрізку кишечника при обтураційній товстокишковій непрохідності на основі клініко-лабораторних та морфологічних досліджень. 7. Розроблення та впровадження в клінічну практику способу інтраопераційної декомпресії та лаважу кишечника, основаного на закритому контурі. 8. Визначення клінічної ефективності використання інтраопераційної декомпресії та лаважу кишечника на основі оцінки тяжкості перебігу післяопераційного періоду, за результатами клініко-лабораторних досліджень, важкості загального стану хворого, ступеня розвитку ендогенної інтоксикації. Наукова новизна одержаних результатів: Застосовуючи в комплексі клініко-лабораторне, рентгенологічне, ультрасонографічне, ендоскопічне дослідження, було визначено основні діагностичні критерії поданої класифікації ОТКН за субкомпенсованим та декомпенсованим ступенем розвитку, що дозволило диференційовано підходити до вибору лікувальної тактики.

Недалек будете вд ¶стини. Коли струни напружен готовнстю зазвучати, точно розрахумо удар. Неприпустимо змшати ритми, утверджен провести над пррвою суджених будвникв. Невмле торкання до могутност дано замсть натхненно симфон може принести танець хаосу. Збагнемо вдповдальнсть кожно мит, як невдкладнсть. Двосчний Меч Духу. Уже знате, як невдступно з вами Щит Мй. ¶ не пуста вра, але стверджене досвдом вкв знання Духу склада сходинки. Тому смливо сплтайте нит прядива Нового Свту. ¶ хай нщо не збентежить  не зб' ритму вашого робочого верстата. Адже не новачки,  знате призначення Тканини. ¶ без мстики, а як працвники Матер Свту, пройдемо в Нову Крану: незламно, радсно й урочисто. 16 грудня Вся потуга енергй Космосу прагне до руху. Але як енергю бурхливого потоку спрямову  трансмуту воля людини в енергю будвничу, так необхдний проявлений трансмутуючий магнт для всх сущих енергй. Так Полум'яний Йог вводить вогнян вихор простору в злагоджен кльця еволюцйно спрал

1. Бідність як соціальна проблема

2. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

3. Бідність в України

4. АПК, його галузева структура і необхідність формування

5. Ліквідність банківської системи України

6. Планування аудиту: необхідність та основні стадії
7. Своєрідність інтерпритації сюжету про Едіпа у трагедії Софокла
8. Художня своєрідність роману Ю. Мушкетика "Гайдамаки"

9. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

10. Тероризм як проблема світового масштабу

11. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

12. Надпровідність та її використання в техніці

13. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

14. Болота та необхідність їх збереження

15. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

16. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

17. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

18. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

19. Необережність як форма вини

20. Комічне як соціокультурна реальність

21. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

22. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії
23. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя
24. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

25. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

26. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

27. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

28. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

29. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

30. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

31. Ожиріння як медико-соціальна проблема

32. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

34. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

35. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

36. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

37. Тривожність як соціально-педагогічне явище

38. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору
39. Масова свідомість як складова суспільної свідомості
40. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

41. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

42. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

43. Вади деревини та їх вплив на її якість

44. Справедливість як ціннісна основа права

45. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

46. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

47. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

48. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

49. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

50. Щастя як етична проблема

51. Проблема внеземных цивилизаций

52. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

53. Проблемы существования внеземных цивилизаций

54. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме
55. Проблема происхождения и эволюции человека
56. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

57. Демографические проблемы России

58. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

59. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

60. Проблемы добычи алмазов в Якутии

61. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

62. Сырьевая и энергетическая проблема мира

63. Проблема ресурсообеспечения

64. Территориальная проблема Курильских островов

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

66. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

67. Рост населения, проблема продовольствия

68. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

69. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

70. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания
71. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
72. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

73. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

74. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

75. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

76. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

77. Проблемы избирательного права современной России

78. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

79. Актуальные проблемы гражданского права

80. Проблема рабства в США

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Проблема отношений всей России с Кавказом

82. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

83. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

84. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

85. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

86. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков
87. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве
88. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

89. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

90. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

91. Проблема пользования нелицензионными товарами

92. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

93. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

94. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

95. Проблема происхождения государства и права

96. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

97. Свинец и проблемы экологии

98. Глобальные проблемы современности

99. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.