Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст1. Характеристика емоцій та почуттів, їх вплив на діяльність юриста 2. Психологія особистості правопорушника 3. Тест Список використаних джерел 1. Характеристика емоцій та почуттів, їх вплив на діяльність юристаЕмоції і почуття, так само як і психічні процеси, забезпечують відображення та пізнання навколишнього світу. Але, на відміну від сприймання, пам'яті, мислення, емоції і почуття відбивають реальну дійсність у формі переживань. Пізнаючи світ, людина по-різному сприймає предмети і явища. Одні події викликають захоплення, інші - печаль, гнів тощо. Захоплення, гнів, радість - все це прояви суб'єктивного ставлення людини до навколишніх предметів і явищ, емоційні переживання її. Отже, емоції - це психічне відображення у формі переживання життєвого смислу явищ і ситуацій. В емоційних переживаннях відбивається життєва значущість інформації. Якщо предмети чи явища задовольняють потреби людини або полегшують задоволення їх, то в неї виникають позитивні емоції, якщо ні - негативні. Стенічні емоції підвищують життєдіяльність організму; астенічні пригнічують життєдіяльність, знижують енергію суб'єкта. Розрізняють прості (нижчі) та складні (вищі) емоції. Прості (нижчі) - переживання, пов'язані із задоволенням або незадоволенням фізіологічних потреб. Емоції можуть істотно впливати на процес діяльності. Переживання життєвого смислу явищ і властивостей світу, або емоцій, - необхідна передумова людської активності. Емоційні процеси забезпечують передусім енергетичну основу діяльності, є мотивами її. Емоції визначають якісну і кількісну характеристику поведінки. Вони також забезпечують селективність сприймання - вибір об'єктів середовища, які впливають на людину і мають для неї значення. Почуття - одна з основних форм переживання людиною свого ставлення до явищ дійсності. Вони більш стійкі і постійні порівняно з емоціями, що виникають у відповідь на конкретну ситуацію, тобто ситуативні. Структура почуття складається не лише з емоцій, а й з більш узагальненого ставлення людини, пов'язаного з розумінням, знанням. Тісний зв'язок почуттів з емоціями виявляється передусім у тому, що кожне почуття переживається і розкривається через конкретні емоції . Тварини не мають почуттів. Емоції, спільні для людейі тварин (страх, гнів, цікавість, сум тощо), мають якісну відмінність. Світ емоцій людини багатогранний. Емоцій стільки, скільки ситуацій, в яких перебуває особистість. В цілому почуття й емоції змінюються контрастно в таких напрямках: задоволення (приємне переживання); незадоволення (неприємне переживання); подвійне (амбівалентне); невизначене ставлення до дійсності. При цьому людина перебуває в сильному напруженні, збудженні або ж у спокійному стані. Фізіологічною основою функціонування найпростіших емоцій є діяльність нервових центрів, розміщених у нижніх відділах головного мозку, в підкірці. І.П. Павлов писав, що підкіркові центри є центрами складних безумовних рефлексів - харчових, захисних та інших, водночас вони є і фізіологічним підґрунтям елементарних емоцій. Дані досліджень останніх років показали, що основу фізіологічного механізму емоцій становлять ретикулярна формація, яка активізує діяльність механізму мозку, і центри, розміщені в гіпоталамусі, таламусі, лімбічній системі та підкіркових вузлах.

Емоційні переживання супроводжуються виразними рухами, які, згідно з теорією Ч. Дарвіна, є рудиментами доцільних інстинктивних рухів тварин. Очевидно, ці рухи на певному етапі розвитку тваринного світу виявилися позитивними в плані пристосування тварин до навколишнього світу, що постійно змінюється. Згідно з теорією фізіолога Кеннона, емоції, мобілізуючи сили організму, приводять його у стан готовності до втрачання енергії. Спочатку виникають емоції, а згодом, як наслідок, зміни в організмі. У житті людини виявляються різноманітні емоційні переживання (страх, настрій, пристрасть, афект тощо), які різняться за специфікою плину і впливу на її діяльність. Страх - емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню людини і спрямована на джерело справжньої або уявної небезпеки. Індивід у психологічному стані страху, як правило, змінює свою поведінку. Страх у людини викликає депресивний стан, неспокій, прагнення уникнути неприємної ситуації, іноді паралізує її діяльність. Якщо джерело небезпеки є невизначеним або неусвідомленим, стан, що виникає, називається тривогою. Під впливом страху в людини виникають вегетативні дисфункції (серцебиття, тремтіння м'язів, рясне потовиділення), з'являється своєрідний вираз обличчя. У випадках, коли страх досягає сили панічного страху, жаху, він здатний нав'язати стереотипи поведінки (втеча, заціпеніння, захисна агресія). Неадекватні реакції страху спостерігаються при різних психічних захворюваннях (фобії) . Настрій - відносно тривалий, стійкий психічний стан помірної або слабкої інтенсивності, що виявляється як позитивний або негативний емоційний фон психічного життя індивіда. Настрій може бути радісним або сумним, бадьорим або пригніченим. Джерелом виникнення того чи іншого настрою є, як правило, стан здоров'я або становище людини серед людей; задоволена чи не задоволена вона своєю роллю в сім'ї та на роботі. Разом з тим настрій, у свою чергу, впливає на ставлення людини до свого оточення: неоднаковим воно буде у радісному настрої і, наприклад, у пригніченому. У першому випадку навколишня дійсність сприймається в рожевому світлі, в другому - уявляється в темних тонах. Настрій до певної міри залежить і від фізичного стану людини. Нездужання, сильне стомлення, недосипання пригнічують настрій, тоді як міцний сон, здоровий відпочинок, фізична бадьорість сприяють піднесеності настрою. Пристрасть - це сильне, стійке всеохоплююче почуття, яке домінує над іншими спонуками людини і призводить до зосередження на предметі пристрасті всіх її сил і поривань. Причини формування пристрастей різні. Вони можуть визначитися усвідомленими ідейними переконаннями, виходити з тілесних потягів. Афект - сильний і відносно короткочасний емоційний стан, пов'язаний з різкою зміною важливих для суб'єкта життєвих обставин; характеризується яскраво вираженими руховими виявами та змінами у функціях внутрішніх органів. В основі афекту лежить стан внутрішнього конфлікту, породженого протиріччями між вимогами, що ставляться до людини, і можливостями їх виконати. Афект розвивається в критичних умовах, коли людина не здатна знайти адекватний вихід із небезпечних, часто несподіваних ситуацій .

Ставлення однієї людини до іншої може виражатися у прихильності, ворожості, неприязні, ненависті тощо. Заздрість і ворожість, які виникли спочатку ситуативно, можуть при постійному внутрішньому дискомфорті перерости в стійку рису особистості. На ґрунті ненормальних міжособистісних стосунків і особистісних якостей можуть виникати різні порушення нервової системи і психіки. З другого боку, різні психічні і соматичні хвороби зумовлюють зміни емоційній сфері. Юридична діяльність відрізняється надзвичайно високою відповідальністю. У руках юриста (наприклад, прокурора, судді, слідчого, оперативного працівника та ін) зосереджені особливі владні повноваження, право і обов'язок застосовувати владу від імені держави. В багатьох юридичних працівників розвивається професійне почуття підвищеної відповідальності за наслідки своїх дій. З психологічної точки зору складність розв'язання практичних завдань юристом полягає в тому, щоб почуття відповідальності не придушувало його активності, не спонукало до надмірної обережності і не сковувало його мислення. Безпосередня практична діяльність юриста включає в себе різноманітні інтелектуально-пізнавальні, оціночні, комунікативні дії, які полягають у вивченні людей і виникаючих ситуацій (цивільні спори, конфлікти, злочини та ін), в прийнятті рішень і розробці плану їх реалізації, в координації дій з іншими спеціалістами і т.д. Аналіз роботи слідчих, судців, адвокатів, інспекторів митних органів та інших показує, що вона відрізняється наявністю значних інтелектуальних навантажень, пов'язаних зі складністю завдань, що вирішуються, врахуванням великої кількості різноманітних (часом суперечливих) факторів. Інформаційні навантаження створюються через необхідність постійно тримати в полі зору цілу сукупність питань, які складають зміст розглядуваної юридичної справи . Характерна особливість діяльності юриста - наявність в ній оціночних психічних процесів, мета яких полягає у визначенні своєї позиції, свого ставлення (позитивного чи негативного) до оцінюваної заяви, події, факту. Частіше оціночний процес з боку юридичного працівника представляє собою розгорнуте співставлення фактичних даних з оціночними критеріями - правовими нормами і вимогами. У ряді випадків оціночне судження залежить від безпосередньої, часом беззвітної емоційної реакції. Іноді вибір визначається емоційною привабливістю тої чи іншої альтернативи. У підсумку оціночних психічних процесів формується рішення про бажаний чи небажаний розвиток подій, про значимість соціально-правової проблеми, що виникла, про відносну роль різних факторів і умов, які впливають на хід і результати юридичної справи. Оціночне судження специфічне тим, що воно залежить не лише від об'єктивної ситуації, від об'єктивного стану справ, але і від потреб, інтересів і намірів юриста, від його особистих переваг. Звідси випливає: в юридичній діяльності значну роль відіграють такі якості юриста-спеціаліста, як принциповість, об'єктивність, неупередженість, послідовність та ін. Особливе місце в структурі юридичної діяльності займають комунікативні дії, спілкування юриста з колегами по професії, з керівниками підприємств (фірм) і закладів, начальниками відділів (служб) і рядовими співробітниками, а також з потерпілими, звинуваченими, підозрюваними, свідками, злочинцями та іншими особами .

Опанування нацональною революцю укранського мста зсередини вимага уперто послдовно революцйно дяльности серед укранського мського населення в усх перодах революцйного процесу. Ця дяльнсть значно важчою, нж серед монолтного патротичного селянства. Поперше, через концентрацю ворожо большевицько сили активности у мст. Подруге, через велику кльксть чужого ворожого населення, яке вплива деморалзуючо депримуючо на укранське населення. ¶ потрете, тому, що в наслдок д двох попереднх факторв пересчний моральний патротичний рвень мського елементу значно нижчий, нж на сел. Та, не зважаючи на це, чи якраз через це саме треба з найбльшою наполегливстю над ним працювати, не зважаючи на жодн труднощ жертви. Особлив якост висок квалфкац приднаного мського революцйного елементу та його важлива роля в цлому розвитку революцйно боротьби, а зокрема в виршнй стад, варта поважних трудв жертв. ¶де про розгорнення в мст деологчно- полтично пропаAан-дивно роботи, про ведення революцйних акцй та про органзацйно-кадрову працю

1. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

2. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

3. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

4. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

5. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

6. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії
7. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
8. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

9. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

10. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

11. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

12. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

13. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

14. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

15. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

16. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

17. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

18. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

19. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

20. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

21. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

22. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні
23. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
24. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

25. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

26. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

27. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

28. Психологическая характеристика работы юриста

29. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

30. Операційні системи та робота з ними

31. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

32. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

33. Характеристика и модель личности юристов

34. Когенераційні установки для роботи з низькокалорійними газами (біогаз)

35. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

36. Характеристика звезд

37. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

38. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
39. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров
40. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

41. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

42. Общая характеристика степной зоны

43. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

44. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

45. Характеристика Дальневосточного экономического района

46. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

47. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

48. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

50. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

51. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

52. Экономико-географическая характеристика Германии

53. Экономико-географическая характеристика Германии

54. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия
55. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики
56. Экономико-географическая характеристика Канады

57. Экономическая характеристика Таджикистана

58. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

59. Характеристика природного комплекса Черного моря

60. Характеристика Франции

61. Социально-экономическая характеристика Болгарии

62. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

63. Виды и характеристика федеральных налогов

64. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

65. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

66. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

67. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

68. Конституция США: Общая Характеристика

69. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

70. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации
71. Деятельность юристов в Древнем Риме
72. Страховой рынок Украины и его характеристика

73. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

74. Характеристика Чикаго

75. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

76. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

77. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

78. Характеристика Иудушки Головлева

79. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

80. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

82. Характеристика арго и жаргонов

83. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

84. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

85. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

86. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса
87. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач
88. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

89. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

90. Характеристика дополнительных устройств к ПК

91. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

92. Общая характеристика системы Windows

93. Установка и основные характеристики Linux

94. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

95. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

96. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

97. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

98. Система комплемента (подробная характеристика)

99. Характеристика и значение деловых игр в медицине


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.