Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА СУЧАСНІСТЬ Відродження в Україні інституту місцевого самоврядування, підписання нею Європейської Хартії про місцеве самоврядування вимагають цілеспрямованих дій на організаційно-правове та економічне забезпечення децентралізації у сфері управління, впровадження оптимальної моделі розподілу функціональних та економічних повноважень між центральними місцевими органами влади, удосконалення організаційної діяльності, правової та економічної бази функціонування органів місцевого самоврядування. Територіальна громада в Україні з її звичаями і традиціями має ознаки глибокої давнини. Дослідник громади в Україні І.Черкаський слушно писав: &quo ;. про початок походження цієї установи ми не знаходимо жодних відомостей ні в літописах, ні в писаних законодавчих пам'ятках. З великою ймовірністю можна думати, що сільські громади постали за тих часів, коли слов'янські племена, які заселяли теперішню південно-західну Русь, ще не були об'єднанні в державні спілки під зверхньою владою господарів&quo ;.1 Еволюцію територіальної громади в період Київської Русі досліджував М. Грушевський. Він простежив процес розвитку територіальної громади, починаючи з родин та родів, і показав, як на певному етапі розвитку родинні зв'язки слабшали і зміцнювалися &quo ;мотиви територіальної близькості, сусідства, солідарності територіальної й економічної&quo ;, як внаслідок поділу родин &quo ;рідні осідали побіч себе групами, і пізніше, як розросталися й ділилися ширші родини, на старих займанщинах повставали нові родини, зв'язані спорідненням і творили громаду&quo ;.2 За М. Грушевським, &quo ;сільській групі &quo ;родів&quo ; - дворищ досить близько відповідає громада Руської Правди - &quo ;вервь&quo ;. Вона, з одного боку, не стільки не велика, що може ручити за своїх членів і відповідати за переступ, зчинений на її території, з другого боку - се союз свобідний, її члени самі розпоряджають собою і укладають між собою умови&quo ;. 3 Руська Правда&quo ; вже досить конкретно регулювала діяльність верві (територіальної громади). У джерелах знаходимо відомості, що &quo ;Руська Правда&quo ; прямо говорить про вервь або має її на увазі у 15 статтях. У них вона виразно значиться як територіальна організація сільського населення з конкретно визначеними функціями. На це передусім указує обширна територія, яку займає вервь, що закріплено в &quo ;Руській Правді&quo ;.4 У багатьох статтях &quo ;Руська Правда&quo ; накладає матеріальну відповідальність за злочини, вчинені на території верві, найперше на конкретну особу - злочинця, а вервь відповідає лише тоді, коли його не знайдено.5 А те, що відповідальність виражається у матеріальному відшкодуванні у вигляді штрафу, означає, що конкретна особа, член верві, мала економічну самостійність. М.Владимирський-Буданов, пояснюючи термін &quo ;вервь&quo ; писав: &quo ;. та сама одиниця провінці-ального поділу як у південних і в північних землях називається верв'ю (корінь слова спільний індоєвропейський worf). Тій самій одиниці відповідають і назви &quo ;сотня&quo ; не тільки в міському, але і в провінціальному поділі&quo ;.

Згодом, як підкреслює С.Юшков, &quo ;вервь - це архаїчний інститут, який в основних руських центрах повинен був зникнути з розвитком феодальних відносин. Замість верві стали оформлятись сільські громади&quo ;.6 Еволюція територіальної громади в Україні тривала століттями. Роль та значення громади завжди були важливими в українському суспільстві. Наприкінці XIX ст. Іван Франко, розмірковуючи над значенням громад у політичному житті держави, писав:&quo ;. коли кожний повіт, кожний край, кожна держава складається з громад - сільських чи міських, то все одно перша і найголовніша задача тих, що управляють державою, краями, повітами, повинна би бути така, щоб добре упорядкувати і мудрими правами якнайліпше забезпечити ту найменшу, але основну одиницю. Бо коли громада зле впорядкована, бідна, темна і сама в собі розлазиться, то очевидно, ще й увесь&quo ; побудований на ній порядок повітовий, крайовий і державний не може бути тривалий&quo ;.7 Протягом усього свого існування територіальна громада в Україні здійснювала низку важливих функцій, що забезпечували життєдіяльність села чи міста. Серед них найважливіші: забезпечення правопорядку на своїй території, безпека всіх членів громади та збереження рухомого і нерухомого майна, а також господарська, соціального захисту, культурно-просвітницька функції. Так, для забезпечення правопорядку в громаді, безпеки її членів, збереження майна у селах та містах створювали спеціальну поліцейську службу. Традиційним гарантом правопорядку була також нічна варта, відома в Україні повсюдно ще з часів необхідної оборони громади від зовнішнього нападу. К.Левицький, який приділяв територіальній громаді велику увагу, у своїй праці &quo ;Наш закон громадський.&quo ; писав, що, згідно з громадським статусом, &quo ;нічна варта повинна була сторожувати від весни до осені (від Великодня до Михайла) з 12 год. вечора до 5 год. ранку, а взимку і напровесні (від Михайла до Великодня) - з 11 год. вечора до 6 год. ранку&quo ;. Виявляючи порушення громадського порядку, особливо злодіїв, чи коли траплялася пожежа, село сповіщали дзвоном, рідше ударом у залізну рейку або іншим відомим у селі сигналом. Господарська функція територіальної громади диктувалася її відповідним способом виробництва та економічною базою. Територіальні громади володіли маєтками і майном. Громадським маєтком вважалися ті об'єкти, прибуток з яких йшов на потреби й видатки всіх односельців - членів громади, а громадським майном - речі, що служили кожному членові громади. Сюди входили &quo ;польова власність&quo ; (орні землі, сінокоси, полонини, толоки, городи, сади, пасіки, стави) і будівлі (громадська хата, школа, церква, плебанія, корчма, тюрма, шпихлір, млин, сукновальня тощо). До особливо важливих будівель громад XVIII ст. належали громадські шпихліри - зернові сховища для матеріальної допомоги сільським і міським громадам, відомі по всій Україні, особливо в часи голоду. У господарському житті українців побутував прадавній, відомий усім слов'янським народам звичай взаємодопомоги. Учені-етнографи бачать його зародження ще в родовому суспільстві, коли діяв обов'язок допомоги членам свого роду.

З часом цей обов'язок трансформувався у добровільну участь у спілках взаємодопомоги сусідніх сімей. Така добровільність освятилася звичаєм, а тому члени громади сприймали взаємодопомогу певною мірою як обов'язок. 8 Поширеною формою взаємодопомоги в господарській діяльності територіальної громади можна вважати супрягу. Вона виражалась у тимчасовій спілці двох господарів (найчастіше сусідів), які не мали достатньої кількості робочої худоби, а тому були змушені її з'єднувати на час певних робіт. Крім супряги, стародавньою формою взаємодопомоги під час виконання термінових або трудомістких робіт була толока. Ця форма праці є поширеною в багатьох народів і виникла вона, безперечно, з появою громади. Сходилися на толоку найчастіше після попереднього запрошення господарями. Не піти на толоку - означало образити господаря.9 В Україні толокою переважно збирали хліб, сіно, будували хати, громадські будівлі (церкву, школу, &quo ;гміну&quo ; тощо). Значну роль у господарській діяльності відігравали громадські позичкові каси, що повсюдно почали організовуватися в Галичині у другій половині XIX ст. Фонди позичкових кас нагромаджувалися по-різному: у Карпатах за рахунок продажу громадського лісу чи облігацій, а частіше церковних грошей чи селянської складщини. На початку 70-х років XIX ст. тільки у Долинському повіті громадські каси зареєстровані в 22 населених пунктах, а в таких селах, як Бряза, Улемия, Логіянка, Поляниця, Розточки, їх кошти становили 5233 зол. римських. У 90-х роках фонди громадських кас с. Верхній Вербіж становили 1476 зол. рин., с. Верхній Ясенів - 2160 зол. рин., с. Жаб'єго - 24237 зол. рин.10 Виконуючи соціальну і культурно-просвітню функції, територіальні громади проводили значну виховну роботу. Великим соціальним злом на території українських земель було пияцтво, яке за часів австро-угорського панування набуло значних розмірів і виявилося навіть причиною руйнування дрібних селянських господарств. Важливо врахувати, що аж до 1875 р. в Галичині поміщики мали право виробляти й продавати спиртні напої в межах своїх володінь. Це було винятково феодальне право, яке затрималось офіційно ще й після скасування панщини майже 30 років, а у віддалених закутках і значно довше. Із скасуванням панщини селяни змушенні були виплачувати компенсацію колишнім власникам, які мали право пропінації, і, як зазначали дослідники, горілчаний податок на галицьких землях був обтяжливим, аніж для інших провінцій. За пропінацію галицькі селяни заплатили поміщикам 66 млн. зол. Римських. 11 У зв'язку з цим у західноукраїнських містах і селах розгорнулася гостра боротьба з пияцтвом. У кінці XIX ст. у всіх повітових містечках відкривалися товариства чи братства тверезості, до пропагандистської роботи приєдналися товариства та спілки &quo ;Просвіта&quo ;, &quo ;Руська рада&quo ;, &quo ;Відродження&quo ;. Товариства тверезості у селах найчастіше організовували при церквах і подекуди були досить численними, наприклад, на початку XX ст. у Старих Кутах товариство об'єднувало 2 тис. чоловік, у Малому Ключеві (Коломийщина) - 300 чол. 12 Роз'яснювальну роботу серед селян вели, насамперед, священики, а також учителі.

Доводиться констатувати, що настрої делегатів від селян (до Києва прибуло півтори тисячі делегатів з правом вирішального і тисяча — дорадчого голосу) виявились значно лівішими, аніж у його керівництва (есери та соціал-демократи). Обговорюючи загальнополітичні питання, ставлення Тимчасового уряду до вимог національно-територіальної автономії України, селяни настійливо заявляли: “…Нам не треба просити, а вимагати…Організуємось міцніше, дамо один другому руку, і прийнявши виклик до боротьби, розпочнемо її” (С. Одинець); “Якщо нам у цьому праві (на автономію. — В. С.) відмовляє революційний (Тимчасовий. — В. С.) уряд, то ми повинні взяти його самі, спираючись на революційну організацію всього українського народу і зокрема селянства” (Ковалевський, делегат від Уманського повіту, одного прізвища з лідером УПСР. — В. С.); “Діти нам не простять, коли ми не доб’ємося найменшого — національно-територіальної автономії. Коли не допомагають слова, то допоможуть шаблі! Прийшов час, коли ми мусимо взяти своє! Просити, кланятись ми не будемо, бо то — наше!”[308] Селянський з’їзд ухвалив резолюцію “Про відношення до Тимчасового уряду”, якою приєднався до позиції Центральної Ради і зажадав якнайскорішого задоволення українських вимог, доручивши Центральній Раді разом із радою селянських депутатів “негайно виробити проект положення про автономію України і про федеративно-демократичний устрій Російської республіки”

1. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

2. Правовий статус територіальної громади

3. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

4. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

5. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

6. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України
7. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
8. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

9. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

10. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

11. Соціальна інфраструктура України

12. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

13. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

14. Витоки та передумови демократії

15. Літературна мова і територіальні діалекти

16. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

18. Цивілізації середньовіччя та сучасності

19. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

20. Художня культура незалежної України: традиції та новації

21. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

22. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
23. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
24. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

25. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

26. Ідеї Юнга та сучасна психологія

27. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

28. Перспективи соціального розвитку України

29. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

30. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

31. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

32. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

34. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

35. Українські легенди та перекази про гадів

36. Українські легенди та перекази про диких птахів

37. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

38. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
39. Свідомість та творчість
40. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

41. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

42. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

43. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

44. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

45. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

46. Життя та творчість Г. Сковороди

47. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

48. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

50. Поняття та сутність ефективності управління

51. Життя та творчість Миколи Лисенка

52. Фредерік Шопен - життя та творчість

53. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

54. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
55. Виникнення та сутність екологічного маркетингу
56. Інфляція та зайнятість населення

57. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

58. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

59. Походження людини та її поява на території України

60. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

61. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

62. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

63. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

64. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

65. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

66. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

67. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

68. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

69. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

70. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні
71. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
72. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

73. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

74. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

75. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

76. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

77. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

78. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

79. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

80. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

82. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

83. Виникнення та формування українського етносу

84. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

85. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

86. Історія держави та права України
87. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
88. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

89. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

90. Звичаї та обряди на Україні

91. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

92. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

93. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

94. Україна в сучасному геополітичному просторі

95. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

96. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

98. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

99. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.