Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Державний моніторинг навколишнього природного середовища

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 1.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Рівненська область розташована на північному заході України. її плота - 20052 км2, що становить 3.1% від загальної території країни. Клімат області помірно континентальний: м'яка німа з частими відлигами, тепле, нерідко дощове літо, середньорічна кількість опадів - 600-700 мм. Зима настає наприкінці листопада, а стійкий сніговий покрив утворюється в останні дні грудня - першій декаді січня. Літо, то приходить наприкінці травня, триває до вересня. Це період найвищих температур повітря і ґрунту, найбільших опадів, дозрівання врожаю. Ясна, прохолодна ранньоосіння погода встановлюється на початку вересня. Область в геоморфологічному відношенні поділяється на гри частини: Полісся, Волинське лесове плато і Мале Полісся, що розташоване на півдні, між Радивиловом і Острогом, де у нього вклинюються відроги Подільської височини з висотами понад 300 м над рівнем моря. Розміщення Рівненщини на межі Східноєвропейської платформи і Карпатської геосинклінальної області зумовили бурхливий і неоднозначний перебіг геологічної історії, що відбилося у неоднорідності тектонічної структури і формуванні досить складного комплексу геологічних відкладів на більшій частині області. Територія області розташована у межах двох крупних платформенних структур - Українського щита та Волино-Подільської плити і лише незначна ділянка на північно-східній окраїні Рівненщини лежить у межах Прип'ятського прогину. Гідрологічно Рівненщина знаходиться в межах трьох артезіанських басейнів підземних вод: Волино-Подільського, Прип'ятського та Українського басейну тріщинних вод. Ресурси підземних вод області оцінюються в 3602,5 тис. м3/добу, в тому числі: Волино-Подільський артезіанський басейн - 3521,7 тис. м/добу, Прип'ятський артезіанський басейн -12,0 тис. м3/добу. Український басейн тріщинних вод - 68,8 тис. м/добу. Балансові запаси підземних вод на розвіданих родовищах - 425,6 тис. м/добу. Ріки області належать до басейну Прип'яті і живляться в основному за рахунок талих снігових вод. у меншій мірі - ґрунтових вод та атмосферних опадів. Найбільші з них - Горинь, Стир та притока Горині - Случ. Основний напрямок течії - з півдня на північ - зумовлений загальним зниженням території від Волинського лесового плато до Поліської низовини. Найбільші серед озер - Нобель (4,7 км3) та Біле (4,5 км3). Нобель розташоване в заплаві Прип'яті, його максимальна глибина 11,9 м. С також значна кількість невеликих озер у заплавах Горині. Стиру, Веселухи. Ґрунтовий покрив області неоднорідний. Найпоширеніші дерново-підзолисті, опідзолені чорноземи, дернові, торфові та торфоболотні ґрунти. Дерново-підзолисті, характерні для Полісся, малородючі, бідні на поживні речовини ґрунти утворились під лісовою рослинністю на водно-льодовикових відкладах. На лесах Волинського плато сформувались світло-сірі ґрунти і опідзолені чорноземи, вони досить родючі, тому майже всі розорані. Південь Полісся представляють дернові та торфоболотні грунти в заболочених зниженнях озерно-льодовикового та річкового походження.

Територія Рівненщини охоплює декілька природних регіонів і лежить на межі між Центральною та Східною Європою, відзначаючись великою різноманітністю рослинного світу. За підрахунками флора області нараховує близько 1600 видів вищих рослин. Чимало з них зростають у багатьох регіонах земної кулі. Але є й такі, що мають досить вузький ареал та такі, що знаходяться тут на межі свого поширення. Область за своїм рослинним покривом належить до Східноєвропейської провінції Європейської широколистяно-лісової зони. У рослинному покриві переважають ліси (більше 30% площі), 10% займають луки та 7-8% - болота. При цьому слід зауважити, що заболоченість дуже нерівномірна і варіює від 40% на півночі до 2-3% на півдні. На Поліссі найбільш поширені соснові та сосново-дубові ліси, на Волинському лесовому плато - здебільшого листяні ліси, а в Малому Поліссі дубово-соснові ліси з більш багатим, ніж на Поліссі, трав'яним покривом. Луки, як правило, зосереджені в заплавах річок. Більшість боліт низинні, менш поширені перехідні та верхові. Тваринний світ характерний для лісової зони. Рівненщина відноситься до регіонів України з помірним рівнем забруднення довкілля. У 2004 р. в області зберігалася тенденція до нарощування техногенного навантаження на довкілля, спричинена, в першу чергу, збільшенням обсягів промислового виробництва. В цілому по області у звітному періоді викинуто в атмосферне повітря 56,6 тис. тон забруднюючих речовин, що на 1,5 тис. тон менше, ніж у 2003 р. Скинуто у поверхневі водні об'єкти 101,3 млн.м3 зворотних вод, що на 6,8 млн.м3 більше попереднього звітного періоду, у складі цих вод: нормативно очищених - 33,2 млн.м3, неочищених - 5,4 млн.м3, недостатньо очищених 18,7 млн.м3, нормативно чистих без очистки - 44,0 млн.м3. В усіх галузях економіки регіону протягом року утворено 57,97 тис. т. токсичних підходів, що на 18,17 тис. т. більше, ніж у 2003 р. В тому числі утворено на 1.664 тис. т. більше відходів II класу небезпеки та на 16,3 тис. т. більше уторилось відходів IV класу небезпеки. Як і в попередні роки, у звітному періоді основний внесок у забруднення довкілля області припав на хімічну, деревообробну промисловість, промисловість будівельних матеріалів, машинобудування, електроенергетику та житлово-комунальне господарство. Специфікою регіону є вкрай нерівномірне просторове поширення забруднення, викликане концентрацією промислового потенціалу, в основному, її центральній частині області, а також наявність цілої низки локальних екологічних проблем, розв'язання яких потребує посиленої уваги збоку місцевих органів влади та залучення значних фінансових ресурсів. До таких проблем необхідно віднести: невідповідність якості окремих поверхневих водотоків області існуючим нормативам через неефективну роботу очисних споруд в населених пунктах та порушення гідрологічного режиму в басейнах рік; значні обсяги видалення відходів, відсутність регіональної системи екологічно безпечного поводження з промисловими та побутовими відходами; радіоактивне забруднення північних районів області внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; низька ефективність управління у сфері охорони біологічних і, насамперед, лісових ресурсів регіону.

Не сформованість екологічної мережі області; відсутність науково обгрунтованої регіональної системи моніторингових спостережень навколишнього природного середовища. 2. ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 2.1 СУБ'ЄКТИ МОНІТОРИНГУ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ Згідно системи екологічного моніторингу в області ведуться спостереження за різноманітними природними об'єктами, ресурсами, процесами, системами та іншими сферами. Суб'єктами державної системи моніторингу довкілля в області, відповідальними за обов'язкове здійснення екомоніторингу, є спеціально уповноважені органи міністерств і відомств, управління обласної державної адміністрації та підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, які відповідно до своєї компетенції отримують і обробляють дані про стан довкілля і приймають відповідні рішення щодо нормалізації або поліпшення екологічної обстановки, раціонального використання і забезпечення якості природних ресурсів. До проведення моніторингу довкілля на території області в рамках системи екологічного моніторингу (СЕМ) &quo ;Полісся&quo ; задіяно 9 відомчих мереж спостережень суб'єктів моніторингу: державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській області, Рівненського обласного центру з гідрометеорології; Рівненської геологічної експедиції державного регіонального геологічного підприємства &quo ;Північгеологія&quo ;, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласної СЕС, головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, Рівненського проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції &quo ;Облдержродючість&quo ;, державної станції захисту рослин в Рівненській області, управління ветеринарної медицини з держветінспекцією в Рівненській області; Рівненського державного лісогосподарське об'єднання &quo ;Рівнеліс&quo ;, Рівненського обласного управління меліорації і водного господарства, Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, обласного управління земельних ресурсів; управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Рівненського обласного виробничо- комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства &quo ;Рівнеоблводоканал&quo ;. Державним управління екології та природних ресурсів в Рівненській області безпосередньо здійснювався: •моніторинг 29 водних об'єктів у 92-и контрольних пунктах, з них 11 водних об'єктів у 36-й контрольних пунктах - згідно програми моніторингових спостережень; моніторинг 79 джерел скидів зворотних вод 63 підприємствами області в поверхневі водойми та 13 скидів в міську каналізацію; моніторинг грунтів області згідно програми навколо 39 об'єктів (підприємств, установ, організацій) м.Рівне; радіологічний та метеорологічний моніторинг системою радіаційного спостереження та раннього оповіщення про радіаційну аварію &quo ;ГАММА-1&quo ;, що являє собою мережу з 26 станцій моніторингу з повітряними детекторами гамма-випромінювання, а також сср - аерозольний та водний монітори, які розташовані в 30-тикілометровій зоні Рівненської АЕС. Рівненський обласний центр згідрометеорології здійснював: •спостереження за гідрометеорологічними умовами та явищами, в т.

У твор «Про см братв-гайворонв та х сестру» вбита братами коза виявляться дочкою Баби-Яги, яка шука помсти за  смерть; у «Казц про Кощя Безсмертного» Кощй волод стадами худоби, як пасуться на його полях. Але найвищого вияву негативна сила сяга в образ змя. Про зв'язок цього персонажа з давнм культом говорить його магчна природа: як  чарвний кнь, вн причетний до всх стихй: живе в земл, бля гори або на нй (змй-горинич), пов'язаний з водою (змй морський), з повтрям (ма крила  може лтати), з вогняною стихю (живе бля вогняно рки, диха полум'ям, з нздрв дим де). Його подоба поднання частин тл рзних тварин рзномант них природних середовищ: хвст (як у плазунв), кгт та крила (вд птахв), покритий лускою (як риби, ящрки) тощо. Частим елементом  його багатоголовсть, а вдтак здатнсть пожирати, живучсть, оскльки голова тлесне уособлення душ. Щоб перемогти його, треба вдрубати вс голови, як при битв можуть вдростати знову. Ця стота поста як повелитель природних стихй: в мор хвил пднма, лси корчу, рки пдпалю; коли летить, грм гримить  трясеться земля, креше блискавки в неб

1. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

2. Правова охорона навколишнього природного середовища

3. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

4. Збори за забруднення навколишнього природного середовища

5. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

6. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи
7. Експрес-гастро-рН-моніторинг
8. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

9. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

10. Дистанційний екологічний моніторинг

11. Еколого-соціальній моніторинг

12. Проблеми забруднення природного середовища

13. Моніторинг земель поблизу ВАТ "Рівнеазот"

14. Ландшафтний моніторинг

15. Моніторинг виробничої програми підприємства

16. Екологія та охорона навколишнього середовища

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Вплив техносфери на навколишнє середовище

18. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

19. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

20. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

21. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

22. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва
23. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
24. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

25. Здоров’я людини та навколишнє середовище

26. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

27. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

28. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

29. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

30. Державне регулювання природних монополій

31. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

32. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

33. Природные зоны Северной Америки

34. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

35. История изучения и использования природных вод на Урале

36. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

37. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

38. Важнейшие природные соединения алюминия
39. Платежи за использование природных ресурсов
40. Право собственности на природные ресурсы

41. Особо охраняемые природные территории РФ

42. Природные памятники и легенды Адыгеи

43. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

44. Природные воды

45. Природные и техногенные катастрофы

46. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

47. Природные ресурсы России

48. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

49. Производство плавленого периклаза из природного брусита

50. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

51. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

52. Природные душистые вещества и современная химия

53. Природный газ

54. Попутный и природный нефтяные газы
55. Природные ресурсы как экономический фактор
56. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

57. Природная рента и доходы олигархов. Проблемы и перспективы изъятия в пользу Государства

58. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

59. Особенности номинации природных явлений в говорах Силезии и Франконии

60. Чехов: Черный монах

61. Заповедник природный и лингвистический

62. Клод Моне

63. Совершенствование реалистического метода в зарубежном изобразительном искусстве. Творчество Э. Дега и К. Моне

64. Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба Л.Н.Толстого Ясная Поляна

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения

65. Руанский собор Клода Моне

66. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

67. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

68. Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод

69. Природные источники углеводов, их получение и применениt

70. Закон об охране окружающей природной среды
71. Державне регулювання комерційної діяльності
72. О психастеническом мироощущении А.П.Чехова (в связи с рассказом "Черный монах")

73. Поняття та форми державного устрою

74. Природные и химические волокна

75. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

76. Управление природными взаимодействиями

77. Державній бюджет України

78. Державний контроль

79. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ

80. Природные источники углеводородов

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

81. Критерии качества окружающей природной среды

82. Комплексное воздействие городов на природную среду

83. Загрязнение природных сред и нормативные показатели

84. Природные уровни ртути в некоторых типах почв нефтегазоносных районов Тюменской области

85. Методологические и методические проблемы оценки нефтяного загрязнения в природных водах

86. Химическое загрязнение природных вод
87. Механизм возникновения вреда природной среды
88. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии страны

89. Охраняемые природные комплексы

90. Взаимоотношения человека и природной среды

91. Государственное регулирование природопользования и охраны природной среды

92. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

93. Природные загрязнения, их характер и масштабы воздействия

94. Природные экосистемы

95. Устойчивость природной среды (экосистем ) в России

96. Экономическая оценка природных ресурсов

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

97. Традиционно-культовые природные территории и объекты тункинской долины

98. Использование природных ресурсов, как условие и фактор развития и взаимодействия человека и природы

99. Система «природа — общество» и климат. Природная экодинамика по данным наблюдений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.