Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

1. Сукупний попит Сукупний попит – це модель, яка показує різні об'єми товарів і послуг, тобто реальний об'єм національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Таку траєкторію не можна пояснити ефектами доходу і заміщення (при падінні ціни на товар – постійний дохід дає можливість купити його більше, оскільки даний товар стає дешевше за інші). Форма кривої сукупного попиту визначається передусім трьома чинниками: 1) ефектом відсоткової ставки. Зростання цін обумовлене тим, що споживачам потрібно більше за готівку, тобто попит на гроші зростає; підприємцям також потрібно більше грошей для виплати зарплати тощо; зростає попит на гроші, завдяки цьому зросте відсоткова ставка. Висновок: вищий рівень цін, збільшуючи попит на гроші і підвищуючи відсоткову ставку, викликає скорочення попиту на реальний об'єм національного продукту. 2) ефектом матеріальних цінностей. Ефект багатства. Зростання цін (інфляція, наприклад) знецінює активи з фіксованою грошовою вартістю (термінові рахунки, облігації), тобто населення стає біднішим, а відтак – скорочує свої витрати. 3) ефектом імпортних закупівель. При підвищенні рівня цін в Україні, ефект імпортних закупівель призводить до зменшення сукупного попиту на вітчизняні товари і послуги та навпаки. Об'єм грошової маси в економіці постійний. 2. Нецінові чинники сукупного попиту Слід відрізняти зміни в об'ємі попиту на національний продукт, викликані змінами в рівні цін, від змін у сукупному попиті, викликаних змінами в одній або декількох нецінових детермінантах сукупного попиту. 1. Зміни у споживчих витратах. а) Добробут споживача. Споживачі володіють: фінансовими активами (акції, облігації); нерухомістю (земля, будинки). Різке зменшення реальної вартості активів споживачів приводить до збільшення їх заощаджень (покупки зменшуються як засіб відновлення їх добробуту). б) Очікування споживача. Якщо очікується в майбутньому збільшення доходу, то люди готові витрачати більше сьогодні; якщо очікується інфляція, то сьогоднішній сукупний попит зросте. в) Заборгованість споживача. Із зростанням заборгованості (кредит) скорочуються сьогоднішні витрати (крива зміщується вліво). г) Податки. Зменшення ставок прибуткового податку приводить до збільшення кількості покупок (крива попиту зміщується вправо). 2. Зміни в інвестиційних витратах. а) Відсоткові ставки. Збільшення відсоткової ставки (окрім зміни рівня цін) приводить до зменшення інвестиційних витрат і скорочення сукупного попиту. Об'єм грошової маси зростає і відповідно сприяє зменшенню відсоткової ставки; спадає – сприяє збільшенню відсоткової ставки. б) Очікувані прибутки від інвестицій. Оптимістичний прогноз на отримання прибутку на вкладений капітал збільшить попит на інвестиційні товари. в) Податки з підприємств. Збільшення податків з підприємств приводить до зменшення прибутку корпорацій від капіталовкладень, отже до зменшення інвестиційних витрат і сукупного попиту. г) Технології. Нові технології мають тенденцію до стимулювання інвестиційних витрат і тим самим до збільшення сукупного попиту.

д) Надмірні потужності. Збільшення надмірних потужностей стримує нові інвестиційні товари, тому спадає сукупний попит. 3. Зміни у державних витратах. Збільшення державних закупівель (на озброєння, на будівництво дорог тощо) приводить до зростання сукупного попиту. 4. Зміни у витратах на чистий об'єм експорту. Зміни експорту незалежно від ціни товару в Україні: а) Зростання національного доходу інших країн збільшує попит. б) Валютні курси. Здешевлення гривні – збільшує експорт (попит зростає); знижує імпорт. 3. Сукупна пропозиція Сукупна пропозиція – це модель, яка показує рівень наявного реального об'єму виробництва при кожному можливому рівні цін. Крива сукупної пропозиції має яскраво виражений кейнсіанський (горизонтальний) відрізок, проміжний відрізок і класичний (вертикальний) відрізок. Нецінові чинники сукупної пропозиції. Ціни AS AS2 AS1 Об'єм виробництва Рисунок 4 1. Зміна цін на ресурси. Збільшення ціни на ресурси (а не на готову продукцію) приводить до скорочення сукупної пропозиції (крива зміщується вліво). а) Наявність внутрішніх ресурсів. Земля. Відкрили нове родовище – пропозиція зросла. Виснаження, підземних вод, ерозія землі ведуть до зниження пропозиції, оскільки ціни зростають. Трудові ресурси зростають (залучили домогосподарок) – заробітна плата знижується, пропозиція підвищується; зменшуються (загиблі у війні) – заробітна плата підвищується, пропозиція знижується. Капітал. Збільшення кількості і поліпшення якості ведуть до підвищення пропозиції і навпаки. Підприємницькі здібності. Збільшення кількості підприємців змістить криву вправо. б) Ціни на імпортні ресурси. Якщо знижуються – пропозиція підвищується. Гривна спадає, ціни на імпортну сировину зростають, пропозиція знижується (крива зміщується вліво). в) Панування на ринку – це можливість встановлювати ціни вище за ті, які були б за наявності конкуренції. 2. Зміни у продуктивності. Продуктивність дорівнює відношенню реального об'єму виробництва до витрат. Якщо продуктивність підвищується, то пропозиція зростає. При зменшенні витрат на одиницю продукції збільшення продуктивності приведе до зміщення кривої сукупної пропозиції вправо і навпаки. 3. Зміни правових норм. а) Податки і субсидії. Підвищення податків веде до зниження пропозиції, а підвищення субсидій – до підвищення пропозиції. б) Державне регулювання. В більшості випадків посилення державного регулювання приводить до зниження пропозиції. 4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін Перетин кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції визначає рівноважний реальний об'єм національного виробництва і рівень цін. Зміни у рівновазі. Попит зростає. Зміщення кривої сукупного попиту. Збільшення сукупного попиту на вертикальному і проміжному відрізках приводить до підвищення цін, що в свою чергу приводить до інфляції попиту. Попит спадає. Все у протилежній послідовності, але на класичному і проміжному відрізках ситуація ускладнюється і виникає ефект храповика. Зміщення кривої сукупної пропозиції. Якщо сукупна пропозиція спадає, а рівень цін зростає, то спостерігається стагфляція. 5. Особливості ринкової економіки В умовах ринкової економіки розподіл ресурсів зумовлюється ціною, що складається в результаті взаємодії ринкових сил (попиту і пропозиції).

Тобто питання про те, що виробляти, як виробляти, кому виробляти, вирішуються виключно під впливом ринкових цін без сторонньої адміністративної допомоги. Ринкова економіка має ряд характеристик. По-перше, відсутнє державне втручання в економічне життя країни. По-друге, продавець продає свій товар тому, хто готовий заплатити за нього максимальну ціну, і тому задовольняються насамперед потреби тих, у кого більше коштів. По-третє, виробники прагнуть до максимізації прибутку, який вони одержать у результаті використання їх власних ресурсів, що є дефіцитними для суспільства. Виходячи з цього, виробники прагнуть виробляти тільки ті товари, які дадуть їм максимальний прибуток у збиток виробництву інших товарів. Для виробництва решти товарів ціни на них мають піднятися до такого рівня, щоб їх виробництво могло забезпечити виробникові достатній прибуток. Таким чином, саме ціна зумовлює вирішення питання про розподіл обмежених ресурсів. Далі потрібно відзначити, що якщо покупець через високі ціни відмовляється від одних товарів, то ресурси, які йшли на їхнє виробництво, будуть використані на виробництво інших товарів. В умовах ринкової економіки покупці мають повну інформацію про стан ринку: що, почому і де продається. Отже, покупець, який, як і будь-яка людина, поводиться раціонально, купуватиме необхідні товари за мінімальну ціну, відому йому. Також слід зазначити, що в умовах ринкової економіки існує суверенітет покупця. Це означає, що потреби, а точніше попит покупців, визначає виробництво всіх товарів. Тим самим покупці диктують свої &quo ;правила гри&quo ; через покупки, які здійснюють. Основні особливості ринкової економіки, які можуть розглядатися як недоліки. 1. Перша особливість полягає в тому, що виробництво орієнтоване на задоволення попиту тих, у кого є більше коштів на споживання товарів. Тому певні верстви населення можуть виявитися нездатними придбати найнеобхідніші для життя товари, тоді як інші верстви у змозі дозволити собі купити багато товарів, які не є життєво необхідними. 2. Далі слід зазначити, що всі ресурси можуть йти на виробництво найдорожчих товарів у збиток виробництву дешевих товарів. 3. Наступна межа – конкурентна боротьба за покупця, яка відбувається між виробниками. Величезні кошти (ресурси) у цій боротьбі витрачаються на рекламу та інші подібні заходи виключно з однією метою – завоювати симпатії покупців. Адже кошти, які йдуть на ці заходи, можна було б направити на виробництво інших товарів, для яких раніше їх не знаходилося. 4. Особливістю ринкової економіки є і те, що в результаті запеклої конкурентної боротьби одні фірми залишаються, а інші вимирають. У тих випадках, коли виживає тільки одна з фірм, що працювали в конкретній індустрії, – вона стає монополістом. Це, в свою чергу, дає можливість експлуатувати покупців за допомогою високих і нічим (окрім умов монополізму) не виправданих цін. Тим самим втрачається найголовніша перевага ринкової економіки – ефективність використання обмежених ресурсів. Адже в умовах монополії кошти покупців не зможуть ефективно витрачатися. 6.Державне регулювання ринкових відносин Активна участь держави в економічному житті суспільства стала виявлятися, починаючи з середини XIX століття.

В обранн засобв визволення Укрансько Нац, нацо]налзм не обмежу себе някими загальнолюдськими приписами справедливости, милосердя и гуманзму, уважаючи, що вони можлив до здйснення тльки в умовах, взамност. Натомсть, прийнят абсолютно й застосован до ворогв вони часто стають джерелом внутршнього розкладу й причи]ною нацонально поразки. Все те добре, що добре для блага, сили й розвитку мо нац; все те зле, що цю силу й розви]ток послаблю це основна заповдь деолог укранського нацоналзму. Як бачимо, деологя нацоналзму  наскрзь реальною, вона вдображу в соб накази нацонального снування й присвячу себе динй Великй Мет: Служб Самостйнй Соборнй Нац! II. ¶стота  завдання держави Розумння нац, як найвищо в свой внутршнй цнност й значнн основи суспльного життя, приводить нацона]лзм також до вдповдного трактування стоти та завдань держави. У вдмннсть до соцалстичних протидержавних те]орй, укранський нацоналзм вчить, що передумовою забез]печення всебчного розвитку нац та  активно рол в свто]вому оточенн  власна, незалежна держава

1. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

2. Теорія суспільного договору походження держави

3. Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду

4. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

5. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

6. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці
7. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
8. Виробництво та його роль в житті суспільства

9. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

10. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

11. Суспільна організація життя слов

12. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

13. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

14. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

15. Громадянське суспільство і держава

16. Філософська культура особи та її суспільна значущість

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

17. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

18. Затрати виробництва, ціна і прибуток

19. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

20. Суспільні блага

21. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

22. шпори з цивільного права України
23. Виробництво мінеральних добрив в Україні
24. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

25. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

26. Суспільно-політична діяльність Костомарова

27. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

28. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

29. Банківська система України та проблеми її реформування

30. Умови праці на виробництві

31. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

32. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Організація охорони праці на виробництві

34. Виробництво свинини – прибуткова галузь тваринництва

35. Виробництво товарної риби

36. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

37. Економiчна ефективнiсть виробництва зерна

38. Економічна ефективність виробництва
39. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
40. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

41. Електропостачання сільського виробництва

42. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

43. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

44. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

45. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

46. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

47. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

48. Реформування агропромислового комплексу в Україні

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

49. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

50. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

51. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

52. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

53. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

54. Облік виробництва паперу
55. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

58. Аналіз обліку витрат виробництва

59. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

60. Громадянин і суспільство

61. Громадянське суспільство в Україні

62. Громадянське суспільство та держава

63. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

64. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Метод цивільного права

66. Особливості цивільного права

67. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

68. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

69. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

70. Система цивільного права України
71. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
72. Суб’єкти цивільного права

73. Суспільство, держава і право

74. Управління духовними процесами суспільства

75. Цінні папери як об’єкти цивільного права

76. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

77. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

78. Мова і культура в житті суспільства

79. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

80. Проектування офісу мобільного зв’язку

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

81. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

82. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

83. Історія первісного суспільства на українських землях

84. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

85. Племінна структура суспільства епохи бронзи

86. Старовавилонське суспільство за кодексом законів Хаммурапі
87. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).
88. Суспільно-політичне та культурне життя України

89. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

90. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

91. Загальна технологія виробництва баночних консервів

92. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

93. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

94. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

95. Технологія виробництва біойогурту

96. Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Технологія виробництва масла бутербродного методом перетворення високожирних вершків

98. Технологія виробництва печива цукрового на прикладі Харківської бісквітної фабрики

99. Технологія виробництва рибних пресервів на прикладі фірми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.