Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Міжгалузевий інститут управління Кафедра кримінально-правових дисциплінКУРСОВА РОБОТАз дисципліни: Кримінальне право на тему: Поняття і види співучасті у кримінальному праві Виконала: Студентка III курсу Групи ПД- 3.3 Кіяніцина О.С. Перевірив: викладач професор Дадерко Л. Ф. Київ 2006 План Вступ I. Поняття і ознаки співучасті II. Види співучасників 2.1. Виконавець 2.2. Організатор 2.3. Підбурювач 2.4. Пособник III. Форми співучасті IV. Відповідальність співучасників V. Спеціальні питання відповідальності за співучасть VI. Причетність до злочину Висновок Список використаної літератури Вступ Злочини вчиняються не лише поодинці . Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше осіб, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині. Кримінально - правовий інститут співучасті законодавець визначає у розділі VI “ Співучасть у злочині “ Загальної частини Кримінального кодексу України ( статті 26-31 ). Поняття співучасті у злочині важливе як у теоретичному так і практичному плані . У теоретичному, воно актуальне у зв’язку з тим , що його визначення співвідноситься з реально існуючими видами злочинної діяльності і породжує цілу низку дискусійних питань . У практичному плані, поняття співучасті важливе тому, що в багатьох випадках кваліфікація конкретних злочинів, вчинених кількома суб’єктами, ускладнюється відсутністю законодавчої рекомендації і суперечливістю правозастосовчої практики. Співучасть має важливе значення в кримінальному праві. інститут співучасті включений до Кримінального права для того, щоб на його підставі визначити, як і за що відповідають ті особи, що безпосередньо у вчиненні об’єктивних ознак злочину не брали участі об’єднання зусиль двох чи більше осіб при вчиненні злочину в принципі підвищує небезпечність самого злочину , полегшує його вчинення і приховування. Ось чому у деяких випадках співучасть розглядається як кваліфікуюча обставина , що тягне за собою більш сувору кваліфікацію злочину ( наприклад вчинення крадіжки за попередньою змовою групою осіб ), або вважається обтяжуючою обставиною при призначенні покарання ( п.2 ч.1 ст. 67 КК ). Вчинення окремих видів злочинів можливе лише у співучасті ( наприклад участь у банді чи вчинюваному нею нападі при бандитизмі ( ст. 257 КК), у більшості випадків воно утворює кваліфіковані або особливо кваліфіковані склади тих чи інших злочинів ( ч. 3 ст. 152 , ч. 2 ст. 185, ч. 2,3 ст. 206 ). Отже у цій курсовій роботі я буду розкривати поняття співучасті у злочині, а також види співучасників, форми, відповідальність співучасників та спеціальні питання відповідальності за співучасть. 1. Поняття і ознаки співучасті Згідно ст. 26 Кримінального кодексу, співучастю у злочині є умисна ,спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Співучасть не утворює яких-небудь особливих , інших підстав відповідальності, підставою для відповідальності є той же склад злочину, але вчинюваний у співучасті.

Те, що норма про співучасть вміщена в Загальній частині КК, означає те ,що вона може застосовуватись до будь-якого випадку вчинення злочину ,зазначеного в Особливій частині КК, але вчиненого в співучасті . Так, положення ст. 26 застосовується при вчиненні вбивств, грабежу, розбоїв, зґвалтувань, викрадення наркотиків , як і будь-якого іншого злочину . Вчинення злочину у співучасті визнається обставиною ,яка обтяжує відповідальність і покарання . При розкритті змісту співучасті слід встановити його об’єктивну та суб’єктивну ознаки . Об’єктивна ознака виражається у наступному : співучасть є тільки там , де в злочині беруть участь кілька осіб (2 особи) Але не будь-яка злочинна діяльність двох і більше осіб утворюватиме співучасть. Для наявності співучасті необхідно, щоб якнайменше двоє із співучасників досягли віку, що дозволить притягнути їх до кримінальної відповідальності. Стаття 22 ККУ: кримінальній відповідальності підлягають особи , яким до вчинення злочину виповнилось 16 років – цей вік загальний; ч.2 : встановлює знижений вік відповідальності – 14 років за такі злочини як крадіжка, вбивство, згвалтування; 18 років – за тяжкі злочини, втягнення особи у злочин, військові злочини. Також необхідно щоб не менш як двоє із співучасників були осудні під час здійснення злочину ,тобто були здатні усвідомлювати свої дії і могли керувати ними. У зв’язку з цим не може визнаватись співучастю у злочині використання малолітніх чи неосудних як виконавців злочину. В таких випадках особи, які залучили до вчинення злочину цих осіб, будуть нести кримінальну відповідальність за безпосереднє вчинення злочину, знаряддям здійснення якого були малолітні ( 14 р.) чи неосудні особи. Причому кожна з цих осіб повинна мати ознаки суб’єкта злочину – тобто бути фізичною, осудною особою і досягти віку кримінальної відповідальності; Таким чином, участь у вчиненні одного і того злочину двох і більше осіб, які відповідно до закону не є суб’ктами злочину, не утворює співучасті у злочині. Те саме можна сказати і про випадки , коли лише один з учасників злочину є суб’єктом злочину, а інші – ні . співучасть – це діяльність спільна. Спільність має такі три моменти: а) злочин вчиняється загальними зусиллями всіх співучасників . Роль, функції кожного з співучасників можуть відрізнятися, але при цьому злочин – це результат загальної, спільної діяльності всіх співучасників , кожний з них вніс у вчинення злочину свій внесок. б) спільність також означає, що наслідок, який досягається в результаті вчинення злочину, є єдиним, неподільним для всіх співучасників. За цей наслідок відповідальність несуть всі співучасники , незалежно від ролі , яку кожний виконував у злочині. Обсяг відповідальності кожного співучасника визначається тим, що вчинив виконавець . в) спільність при співучасті означає, що між діями співучасників і тим злочином , що вчинив виконавець, має місце причинний зв’язок . Причому опосередкований зв’язок, тому що загальний результат досягається лише шляхом свідомої діяльності виконавця . Діяльність кожного співучасника повинна за часом передувати тому злочину , що вчиняє виконавець, вона створює можливість для виконавця вчинити даний злочин .

Виконавець перетворює цю можливість на дійсність, спричиняючи необхідний наслідок . Але перетворення цієї можливості в дійсність залежить від діяння виконавця. Саме тому причинний зв’язок тут має опосередкований характер . Якщо причинний зв’язок відсутній , то немає такої об’єктивної ознаки співучасті, як спільність, а отже і немає співучасті. Суб’єктивна ознака цього злочину характеризується наявністю умислу та спільністю дій співучасників. Умисел – це форма вини, яка передбачає відповідне психічне ставлення особи до окремих елементів злочину , а саме до діяння і його наслідків . Умислом співучасників повинно охоплюватись усвідомлення суспільної небезпеки як власних діянь , так і діянь виконавця. Водночас співучасники бажають, щоб виконавець здійснив ці суспільно небезпечні діяння. Свідомістю також охоплюється причинний зв’язок між їх діями,та діями виконавця, що були зумовлені попередньою діяльністю, також усвідомлюються і суспільно небезпечні наслідки діянь виконавця. . У ст. 26 КК, міститься вказівка на умисний характер дій співучасників , що виключає можливість співучасті в необережних злочинах. При співучасті не тільки дія повинна бути умисною, але і всі співучасники повинні діяти також умисно .Якщо одна особа діє з необережності , а інша діє умисно,- співучасть відсутня , наприклад, працівник міліції залишає через недбайливість у неналежному місці пістолет, а хтось скориставшись цим заволодіває зброєю і вчиняє з його використанням умисне вбивство .У такому випадку особи будуть нести відповідальність окремо за свої дії . Спільність означає , що між співучасниками є згода (змова) на вчинення злочину, але не обов’язково це повинна бути попередня домовленість. Змова може виражатися по різному, у будь-якому разі змова, взаємна узгодженість - це обов’язкова ознака співучасті . Також взаємна обізнаність співучасників не обов’язкова, виконавець як правило не буває обізнаним із злочинною діяльністю інших співучасників, які надають йому сприяння в здійсненні злочину . Умисел при співучасті містить у собі інтелектуальні та вольові моменти. Особливістю інтелектуального моменту умислу співучасників є те ,що ним охоплюється усвідомлення кожним з учасників не лише суспільно небезпечного характеру особисто вчинюваного діяння, а й факту вчинення всіма співучасниками одного і того ж злочину , характер дій інших співучасників, можливості діяти спільно з ними ,спрямованості їх дій (бездіяльності) на досягнення загального злочинного результату. Інакше кажучи, співучасник повинен бути поінформованим про злочинні дії інших співучасників. Така поінформованість є найважливішою ознакою співучасті ,і факт поінформованості дає підстави для притягнення до кримінальної відповідальності учасника не лише за конкретне діяння, вчинене ним особисто, а й за результат діяльності всіх співучасників вчинення злочину . Наприклад, якщо особа, що вирішила вбити жертву, просить у сусіда рушницю для полювання і сусід цю рушницю дає, а внаслідок цього відбувається вбивство,то співучасть відсутня , тому що , даючи рушницю, особа не була поінформована , не знала про дійсний намір вбивці .Я

Вн завжди глибоко вивчав ¶ добре знав матерали справи, хоча виписки робив рдко. Сила ораторського мистецтва А. Кон проявлялась  в тому що вн умв показати не лише саму подю, але й т умови, як до не призвели. У Кон дар психологчного аналзу поднувався з даром художника слова. Його промова була багата образами, порвняннями, узагальненнями, влучними зауваженнями. Це все надавало ш життво правдивост, захоплювало слухачв Микола Карабчевський (1851-Ш5). Народився в Херсонськй губерн. Псля закнчення (¶з срибною медаллю) Миколавсько реально гмназ вступив на юридичний факультет Петербурзького унверситету, який у 1874 роц успшно закнчив з ступнню кандидата права. Не отримавши посвдчення про благонадйнсть, яке вимагалося для роботи в установах мнстерства юстиц, Микола Карабчевський вступа до адвокатури Петербурзько судово палати. Досить швидко завоював популярнсть як один з найкращих захисникв З успхом виступав у багатьох «гучних» процесах: про нтендантськ зловживання пд час росйсько-турецько вйни (кримнальна справа розглядалася особливим присутствм Петербурзького Вйськово-окружного суду), на захист Ольги Палей, яка звинувачувалася в убивств студента Довнар; братв Скитських; мултанських вотякв, у виршенн дол яких активну участь брав його земляк, письменник В

1. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

2. Поняття злочину у кримінальному праві України

3. Давність у кримінальному праві

4. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

5. Кримінальне право України

6. Теорія з Кримінального права
7. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві
8. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

9. Форми співучасті та види співучасників у злочині

10. Кримінальне процесуальне право України

11. Обмеження волі як вид кримінального покарання

12. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

13. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

14. Поняття і види правових норм

15. Постанови з кримінального процесу

16. Форми співучасті

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

18. Поняття, види та принципи страхування

19. Докази та доказування в кримінальному процесі

20. Доказування у кримінальному процесі

21. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

22. Захисник у кримінальному процесі
23. Збирання доказів у кримінальному процесі
24. Звільнення від кримінальної відповідальності

25. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

26. Кримінальна відповідальність в Україні

27. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

28. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

29. Кримінальна відповідальність медичних працівників

30. Кримінальне покарання за грабіж

31. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

32. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

34. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

35. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

36. Планування розслідування кримінальних справ

37. Поняття і види правопорушень

38. Поняття, види та форми договорів
39. Принципи кримінального процесу
40. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

41. Речові докази в кримінальному процесі

42. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

43. Стадії кримінального процесу

44. Суб’єкти кримінального процесу

45. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

46. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

47. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

48. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Правова допомога у кримінальному провадженні

50. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

51. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

52. Поняття права природокористування та його види

53. Право лісокористування, поняття та види

54. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
55. Понятие вещных прав, виды и т.п.
56. Римское право. Обязательство и его виды

57. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

58. Трудовое право: понятие и виды переводов

59. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

60. Поняття криміналістичної версії

61. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

62. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

63. Поняття підприємницького права

64. Реклама: история, цели, виды, правила

Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Правовладение и его виды в Римском праве

66. Понятие юридической ответственности военнослужащих и ее виды - учебник Военное право

67. Неосторожность в праве и ее виды

68. Поняття , ознаки та види господарських товариств

69. Виды кабелей и правила их применения

70. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії
71. Норма уголовного права: понятие, виды, структура
72. Основні поняття авторського права

73. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

74. Понятие и виды вещных прав

75. Понятие и виды вещных прав

76. Понятие и виды договоров в гражданском праве РФ

77. Понятие и виды источников земельного права Республики Беларусь

78. Понятие и виды источников коммерческого права

79. Понятие и виды объектов гражданского права

80. Понятие и виды объектов, имущества, вещей в гражданском праве Украины

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

81. Понятие и виды права природопользования

82. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве

83. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

84. Поняття конституційного і державного права

85. Поняття права інтелектуальної власності

86. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
87. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
88. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

89. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

90. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

91. Поняття, функції та система трудового права України

92. Право водокористування та його види

93. Право спільної сумісної власності подружжя

94. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

95. Система и виды административных наказаний. Общие правила наложения административного наказания

96. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

97. Субъекты Международного частного права. Виды правовых режимов в Международном частном праве

98. Уголовные наказания за налоговые преступления: понятие, виды и правила их назначения

99. Шикана як особливий вид зловживання правом

100. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.