Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Антикризове управління бізнесом

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КРИЗИ В БІЗНЕСІ: ТИПОЛОГІЯ, ФАКТОРИ 1.1 Сутність, причини та класифікація кризи 1.2 Циклічність кризових явищ: закономірність і повторюваність 1.3 Процес розвитку кризи РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 2.1 Сутність і мета антикризового управління 2.2 Основні інструменти антикризового управління 2.3 Функції і принципи антикризового управління РОЗДІЛ 3. ПОДОЛАННЯ КРИЗИ, ЇЇ НАСЛІДКИ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 3.1 Можливість настання кризи 3.2 Процес антикризового управління 3.3 Основні шляхи подолання кризи 3.4 Наслідки кризи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП У сучасній літературі ще не склалося загальновизнаного уявлення про кризи в розвитку соціально-економічної системи. Існував погляд, що кризи є характерною рисою капіталістичного способу виробництва і їх не має бути за соціалістичного ладу. Стверджувалося, що при соціалізмі немає криз, а лише &quo ;труднощі зростання&quo ;. Багато років у колишньому СРСР саме це твердження було ідеологічним фактором розроблення економічної політики розвитку виробництва. Поява проблем на соціалістичних підприємствах замовчувалася і приховувалася вищими органами державного управління. Держава, втручаючись в економіку того чи іншого підприємства, не допускала та й не могла допустити банкрутства. Не існувало навіть такого економічного поняття, як &quo ;банкрутство&quo ;. З наукової точки зору криза є етапом розвитку будь-якої складної системи, її елементом. Кризу треба розглядати як переломний момент у розвитку системи, що дає простір новому витку економічних змін. Криза змінює тенденції життєдіяльності системи, тобто, порушуючи її стійкість, радикальним чином її оновлює. Тому очисна сила кризи потрібна системі не менше, ніж спокійне безтурботне існування. Це дві сторони однієї медалі, одне не може існувати без іншого, це вияв закону єдності і боротьби протилежностей. Поняття &quo ;криза&quo ; тісно пов'язане з поняттям &quo ;ризик&quo ;, що певною мірою впливає на методологію розробки будь-якого управлінського рішення. Якщо виключити з нього очікування кризи, зникне гострота сприйняття ризику, стануть несподіваними і від цього важчими наслідки кризової ситуації. Проблему кризи можна розглядати й в іншому ракурсі. Соціально-економічна система у будь-якій формі (чи то суспільна формація, чи то суб'єкт підприємницької діяльності (СПД)) має дві тенденції існування: функціонування і розвиток. Функціонування — це підтримка життєдіяльності, збереження функцій, що визначають її цілісність, якісну визначеність, сутнісні характеристики. Розвиток — це надбання нової якості, яка зміцнює життєдіяльність в умовах середовища, що змінюється. Функціонування і розвиток тісно пов'язані між собою. Вони відображають діалектичну єдність основних тенденцій соціально-економічної системи. Для функціонування соціально-економічної системи обов'язково необхідна наявність предмета праці, засобів праці та людини, яка здійснює трудову діяльність. При цьому функціонування соціально-економічної системи можливе лише за відповідності таких ознак: - засоби праці можуть змінювати її предмет; - людина повинна володіти засобами праці; - результат повинен відповідати інтересам і потребам людини.

Усе це — необхідні умови функціонування СПД в сучасному економічному просторі. Розвиток характеризує зміни у предметі, засобах праці й у людині. Критерієм цих змін є поява нової якості, що зміцнює стабільність і гармонійність функціонування соціально-економічної системи чи нові умови, що спричиняють необхідні зміни. Факторами розвитку є підвищення продуктивності праці, зміна її характеру, виникнення нової технології, посилення мотивації діяльності тощо. При цьому змінюються й умови функціонування соціально-економічної системи. Зв'язок функціонування і розвитку має діалектичний характер, що відображає можливість і закономірність настання й подолання криз. Стабільне функціонування стримує розвиток і водночас є його життєздатним середовищем, розвиток руйнує багато процесів функціонування, але створює умови для досягнення більш стійкого його стану. Таким чином, виникає циклічна тенденція розвитку, що зумовлює періодичне настання криз. Мета даної роботи - проаналізувати учбовий матеріал, розкрити сутність кризи, визначити важливість антикризового менеджменту у розвитку бізнесу, його методи, принципи і функції, виявити симптоми настання кризи, розкрити процес подолання кризи, основні шляхи подолання кризи та її наслідки. Об’єктом курсової роботи є криза - переломний етап функціонування будь-якої системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні або зсередини, що потребує якісно нового реагування. Предметом є процес подолання кризи, який складається з таких послідовних етапів як підбір робочої групи, розробка плану графіку, формування інформаційної бази, необхідної для розробки антикризової програми; діагностика і прогнозування кризової ситуації та кризового стану, оцінка параметрів кризи; опрацювання версій і гіпотез щодо шляхів подолання кризових явищ; уточнення і поглиблення реалістичності планів подолання кризовості; уточнення антикризової моделі управління, опрацювання методів мотивації персоналу; моніторинг зовнішніх і внутрішніх чинників. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КРИЗИ В БІЗНЕСІ: ТИПОЛОГІЯ, ФАКТОРИ 1.1 Сутність, причини та класифікація кризи Кризова ситуація — переломний етап функціонування будь-якої системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні або зсередини, що потребує якісно нового реагування. Основною особливістю кризи є те, що вона несе в собі загрозу руйнації системи. Найбільша кількість кризових явищ і ситуацій спостерігається на мікрорівні. Дослідники вважають, що щорічно 10-20 % малих підприємств потрапляють у кризові ситуації й у середньому майже 10 % із них припиняють свою діяльність . Криза підприємства є переломним моментом у послідовності процесів і дій. Типовим для кризової ситуації є два варіанти виходу з неї: успішне подолання кризи або ліквідація підприємства як екстремальна форма. У найзагальнішому випадку кризова ситуація характеризується такими параметрами: наявність загрози першочерговим цілям і цінностям; ефект раптовості для осіб, відповідальних за подолання кризи; гострий дефіцит часу для реагування на загрозу. Криза є ситуативною характеристикою функціонування будь-якого суб'єкта і наслідком невизначеності в його зовнішньому і внутрішньому середовищах.

У найзагальнішому вигляді кризові ситуації, основними джерелами яких є зовнішні та внутрішні чинники, класифікують за такими головними причинами виникнення: - непередбачені події, що виникли раптово у зовнішньому середовищі (зміни політичної ситуації в державі, податкового законодавства, цін, коливання валютного курсу тощо); - зміна відносин суб'єкта управління з контрагентами; - зміни усередині суб'єкта управління; - зміни, що відбуваються внаслідок науково-технічного прогресу, результатом чого є формування нових підходів, поглядів та орієнтирів. Ступінь передбачуваності кризових явищ і ситуацій зумовлена зовнішніми факторами, що не залежать від суб'єкта управління (на них суб'єкт може впливати слабко або не взагалі не впливати), і внутрішніх, які залежать від суб'єкта управління (як правило, від організації його роботи). Спроможність будь-якого підприємства пристосовуватися до зміни як зовнішніх, так і внутрішніх чинників — гарантія не тільки його виживання, а й процвітання . Кризи відбивають не тільки протиріччя функціонування і розвитку, але можуть виникати й у самих процесах функціонування. Це можуть бути, наприклад, протиріччя між рівнем техніки і кваліфікацією персоналу, між технологіями й умовами її використання (приміщення, кліматичне середовище, технологічна культура й ін.). Причини криз, що виникають на підприємствах, можуть бути різними. Вони поділяються на об'єктивні, пов'язані з циклічними потребами модернізації і реструктуризації підприємств, а також з несприятливими впливами зовнішнього середовища організацій, і суб'єктивні (рис. 1.2), що відбивають помилки і волюнтаризм в управлінні. Причини криз можуть носити також природний характер, що відбивають явища клімату, землетрусу, повені й інші катаклізми природної властивості. А можуть носити і техногенний відбиток, пов'язаний з діяльністю людини. Причини кризи можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Перші пов'язані з тенденціями і стратегією макроекономічного розвитку чи навіть розвитку світової економіки, конкуренцією, політичною ситуацією в країні. Другі — з ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації виробництва, недосконалістю управління, інноваційною й інвестиційною політикою . Кризові явища і ситуації класифікують за такими ознаками: 1) за належністю до країни функціонування суб'єкта управління: - зовнішні кризові явища, джерело походження яких для суб'єкта перебуває за межами його власної країни; - внутрішні кризові явища, що виникають в окремій країні й впливають на функціонування тільки її суб'єктів управління ; 2) за рівнем виникнення: - кризові явища, що виникають на мікрорівні, тобто безпосередньо у суб'єкта управління (підприємства, організації, приватної особи); - кризові явища галузевого (групового) походження, що виникають у цілої групи суб'єктів (галузі); 3) за сферою походження: - соціально-політичні кризові явища, зумовлені кризовими ситуаціями, що виникають у разі зміни державою політичного курсу, запровадження незапланованих соціальних програм або здійснення інших акцій, в основі яких& bsp;— соціальні явища; - адміністративно-законодавчі кризові явища, які виникають за реалізації непередбачених адміністративних рішень, що обмежують діяльність суб'єктів управління, а також внаслідок зміни чинного законодавства; - виробничі кризові явища, пов'язані зі здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності; - комерційні кризові явища, що виникають у процесі реалізації товарів і послуг; - фінансові кризові явища, що виникають у сфері відносин суб'єкта управління з фінансовими інститутами, а також внаслідок змін у фінансовій системі; - природно-екологічні явища, що виникають внаслідок залежності суспільного виробництва від природно-кліматичних явищ; - демографічні кризові явища, зумовлені змінами демографічної ситуації; - геополітичні кризові явища, що носять глобальний характер внаслідок міграції робочої сили, поширення захворювань, що погрожують усьому людству ; 4) за причинами виникнення: - кризові явища, спричинені невизначеністю майбутнього, що характерні для функціонування всіх суб'єктів управління; - кризові явища, зумовлені недостатнім обсягом інформації для прийняття рішень та об'єктивною неможливістю врахування всіх параметрів, необхідних для прийняття оптимальних рішень; - кризові явища, спричинені суб'єктивними чинниками — особистими характеристиками менеджера, який аналізує можливість виникнення і ступінь небезпеки кризового явища; 5) за ступенем системності: - системні кризові явища, наявність яких зумовлена самою системою; - несистемні (унікальні) кризові явища, не властиві даній системі, ступінь впливу яких може бути зведений до мінімуму; 6) за можливістю прогнозування: - прогнозовані кризові явища і ситуації, виникнення яких піддається прогнозуванню на основі існуючих теорій і знань; - частково непрогнозовані, що виникають унаслідок форс-мажорних подій ; 7) за ступенем реалізації: - реалізовані кризові явища, наслідки яких несприятливі для суб'єкта управління; - кризові явища, що не реалізувалися (не здійснилися) всупереч очікуванню; 8) за адекватністю часу прийняття рішення з антикризового управління: - прогнозовані кризові явища і ситуації, передбачені передкризовим менеджментом, у результаті чого була вироблена стратегія управління; - поточні кризові явища, що не були заздалегідь передбачені, отже, не було вироблено стратегії реагування, внаслідок чого суб'єкт управління реагує на них у момент їх виникнення ; 9) за ступенем впливу на функціонування суб'єктів управління.

Такі тоді відбулися події. До мілетянина Гістіая, коли він був біля Візантія і захопив торговельні кораблі іонійців, що поверталися з Понту, дійшла відомість про події в Мілеті. Тоді він доручив управління містами на Геллеспонті Бісалтові, сину Аполлофана, з Абідоса, а сам із лесбосцями попрямував на Хіос(1), і, оскільки хіоські вартові не мали наміру допустити його, він уступив із ними в бій в місцевості цього острова, що називається Койла. Багатьох із них він повбивав і з допомогою лесбосців заволодів і всім Хіосом, мешканці якого були виснажені після морської битви. Як базу своїх заповзять він використовував містечко Поліхну (2) на Хіосі. 27. Часто божество повідомлює знаменнями, коли йдеться про великі нещастя в якомусь місті або для якогось народу. Отже, і хіосцям перед їхніми нещастями з'явилися зловісні знамення. Перше, коли вони послали в Дельфи сто юнаків для участі у виставі, з них лише двоє повернулися, а дев'яносто вісім загинуло від джуми. Друге нещастя, що тоді сталося незадовго перед морським боєм, це коли в місті діти навчалися в школі, на них упав дах і з ста двадцяти лише один урятувався

1. Антикризове управління підприємством

2. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

3. Аналіз та удосконалення оперативного управління

4. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

5. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

6. Рішення в системі управління
7. Управління запасами
8. Управління проектами

9. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

10. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

11. Організаційна система управління природокористуванням України

12. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

13. Управління утворенням прибутку підприємства

14. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

15. Акти державного управління

16. Мораль і соціальне управління

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

17. Методи управління банківськими ризиками

18. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

19. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

20. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

21. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

22. Управління ризиками
23. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів
24. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

25. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

26. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

27. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

28. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

29. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

30. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

31. Поняття і наукові засади державного управління

32. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

33. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

34. Сутність і сфера міжгалузевого управління

35. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

36. Управління духовними процесами суспільства

37. Управління юридичним консалтингом

38. Функції та принципи державного управління
39. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю
40. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

41. Системи управління базами даних

42. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

43. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

44. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

45. Інформаційні технології управління маркетингом

46. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

47. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

48. Управління ціновою політикою підприємства

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

49. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

50. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

51. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

52. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

53. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

54. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
55. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
56. Дослідження аспектів управління якістю продукції

57. Ефективне управління виробництвом

58. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

59. Заохочення працівників як метод управління персоналом

60. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

61. Конфлікти та методи управління ними

62. Корпоративне управління акціонерним товариством

63. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

64. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Методологія системи управління персоналом

66. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

67. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

68. Національні моделі корпоративного управління

69. Організаційна структура управління підприємством

70. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
71. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
72. Основи управління персоналом підприємств

73. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

74. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

75. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

76. Поняття та сутність ефективності управління

77. Проблема управління прибутком на підприємстві

78. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

79. Психологія управління

80. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

81. Стилі управління

82. Стратегічне управління підприємством

83. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

84. Стратегія управління як основа менеджменту

85. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

86. Сучасні методи управління проектами
87. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
88. Удосконалення управління персоналом організації

89. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

90. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

91. Управління інвестиціями

92. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

93. Управління кар’єрою

94. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

95. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

96. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

97. Управління персоналом

98. Управління персоналом банку

99. Управління продуктивністю організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.