Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки ПЛАН КОМУНІСТИЧНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДИКТАТУРИ. П’ЯТИРІЧКИ. НАСИЛЬНИЦЬКА КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТОТАЛІТАРНИЙ ТЕРОР ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ФОРМУВАННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДИКТАТУРИ. П’ЯТИРІЧКИ. Межею переходу до нового курсу в політиці більшовицького режиму став 1928 р. Попереднє десятиліття характеризувалося як соціалістичне будівництво в мирних умовах, коли основним було здійснити політику непу, у результаті чого було відбудоване народне господарство: за рівнем споживання харчових продуктів, електроенергії, видобутком нафти, вугілля, виробництва металорізальних станків радянська Росія перевершила рівень дореволюційної Росії. Проте на практиці все було інакше. Генеральний секретар ЦК РКП(б) Иосиф Сталін згуртував навколо себе надійних однодумців, зосередив у своїх руках величезну владу. Стиль командного керівництва, вироблений у роки громадянської війни, заохочувався: майже всі партійні керівники носили гімнастерки, шкірянки, шинелі, френчі військового крою, галіфе. Серед майже 2 млн. комуністів лише 0,8% мали вищу і незакінчену вищу освіту. Значна частина селян і робітників, прихильників командно-адміністративної системи сприймали неп тимчасовим відступом, що загальмував наступ на буржуазію. І чим складніше було вчитися торгувати, конкурувати з приватним власником, тим більше значну частину людей охоплювала ностальгія за революційним минулим. Це розумів Сталін і цим користувався. У січні 1928 р. під час поїздки до Сибіру він закликав до надзвичайних заходів у справі хлібозаготівлі і боротьби проти куркулів. Того ж року газети повідомили про викриття в Шахтинському окрузі Донбасу &quo ;шкідниць­кої&quo ; організації, що нібито займалася економічною контрреволюцією. Шахтинська справа разом з так званим опором хлібозаготівлі допомогли Сталіну проголосити, що з просуванням до соціалізму опір ворогів радянської влади зростатиме. А якщо так, то і репресії необхідні. Отже, було знайдено обгрунтування взаємозв'язку надзвичайних заходів в економічній і політичній сферах. Сталін активізував боротьбу проти опозиції в партії. Троцький і його прихильники були виселені до Середньої Азії. Авторитет вождя настільки зріс, що у 1929 р. він прихильно дозволив всенародно відсвяткувати своє 50-річчя і вітати себе як вождя світового пролетаріату. Перший п'ятирічний план розвитку народного господарства на 1928/29— 1932/33 рр. грунтувався ще на засадах непу. На XVI з'їзді партії було проголошено про &quo ;розгорнутий наступ соціалізму по всьому фронті&quo ;, що передбачав значне прискорення індустріалізації та здійснення масової колективізації. Заклик до максимального напруження сил заради побудови соціалізму для народу був привабливим тому, що капіталістичний світ охопила тяжка криза, це посилювало сподівання керівництва СРСР щодо близького краху капіталізму. Хоча було проголошено завершення першої п'ятирічки за 4 роки і З місяці, відкоректовані завдання плану з випуску більшості видів продукції виконати не вдалося. Згідно з другим п'ятирічним планом (1933—1937) зберігалася тенденція пріоритетного розвитку важкої промисловості.

Проте більшої уваги надавалося розвитку галузі групи &quo ;Б&quo ;, тобто підприємствам, що випускали предмети споживання, хоча заплановані темпи не були досягнуті. За роки цієї п'ятирічки до ладу стали 4500 великих підприємств, випуск валової продукції зріс більш як у 2 рази. Проте висновки про дострокове виконання плану другої п'ятирічки не відповідають істині. Із 46 важливіших показників плану тільки 10 були виконані, за всіма показниками рівень виконання становив близько 80%. Разом з тим зміни в економіці та посилення централізації управління, зміни в соціально-політичному і національно-державному розвитку країни потребували змін і в Основному Законі (Конституції). Вона була затверджена Надзвичайним З'їздом Рад 5 грудня 1936 р. Конституція проголошувала, що політичною основою країни є Ради депутатів трудящих, а найвищим законодавчим органом — Верховна Рада. Соціальною основою держави декларувався союз робітників і селян при диктатурі пролетаріату. Соціалістична система господарства і суспільна власність на засоби виробництва проголошувалися економічною основою СРСР. Конституція декларувала право громадян на працю, відпочинок, освіту, медичне і пенсійне забезпечення тощо. Проте це були декларації: панував абсолютний пріоритет інтересів держави над нормами людської моралі, сімейного, товариського обов'язку, над елементарними правами людини. Диктатура пролетаріату фактично була диктатурою ВКП(б). Радянських людей закликали до &quo ;революційної пильності&quo ;, пояснюючи, що її відсутність — один із-найтяжчих гріхів перед партією і державою. Зовнішня політика СРСР у 20-х — 30-х рр. була суперечливою та непослідовною. У першій половині 30-х рр. СРСР зміцнив свої позиції на міжнародній арені — його визнали США (І934 р.), вступив до Ліги Націй (1935 р.), підписав ряд договорів про взаємодопомогу з Францією, Чехо-словаччиною. 1936 р. була надана допомога уряду Народного фронту Іспанії зброєю і військовими фахівцями для боротьби проти генерала Франко, якого підтримували Німеччина й Італія. Франція та Англія дотримувалися нейтралітету, а США заборонили іспанському уряду купувати американську зброю. 1936 р. Німеччина і Японія підписали угоду, спрямовану проти СРСР. 1938 р. укладено Мюнхенську угоду між Німеччиною, Італією, Англією та Францією про розчленування Чехословаччини. Влітку 1938 р. у районі озера Хасан відбулося збройне зіткнення військових частин СРСР і Японії. Намагання Англії, Франції і СРСР створити в Європі систему колективної безпеки завершилися безрезультатно. Світ стояв напередодні нової світової війни. КОМУНІСТИЧНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ Наприкінці 20-х років сталінське угруповання, що утвердилося при владі, взяло на озброєння таку програму: ліквідувати приватновласницький сектор в економіці — експропріювати непманів і куркулів, колективізувати бідняцькі та середняцькі господарства, зосередити у своїх руках всі продуктивні сили, налагодити безпосередній товарообмін, створити могутню важку промисловість і зміцнити збройні сили. Керівники СРСР вважали, що цей &quo ;революційний стрибок&quo ; дасть можливість обігнати передові держави, якщо дотримуватися системи жорстокості, військової дисципліни, зберігати керівну роль правлячої партії.

А звідси і політичні цілі — ніякого інакомислення, підпорядкованість генеральній лінії партії, особистого — суспільному. Уперше про курс індустріалізації офіційно було проголошено на XVI з'їзді у виступі Сталіна. У партійній верхівці точилася гостра боротьба з питань темпів розвитку важкої промисловості. Фактично перший практичний крок до форсування індустріалізації відбувся навесні 1928 р., коли Політбюро ЦК ВКП(б) розглянуло фінансовий план на поточний рік. Питома вага витрат на капітальне будівництво лише за рік подвоювалася. Йшлося про спорудження Сталінградського тракторного заводу, Уральського заводу важкого машинобудування, Ростсільмашу, Дніпрогесу, Турксибу (Туркмено-Сибірської залізниці) та інших. Перша п'ятирічка (1928/29—1932/33 рр.) передбачала середньорічний приріст промислової продукції в обсязі 19—20%. Основним завданням п'ятирічки було перетворення країни з аграрно-індустріальної в індустріальну. Проте основні цифри плану були відкоректовані. На думку Сталіна і його оточення, на кінець п'ятирічки можна було виплавляти чавуну замість 10 млн. тонн — 17 млн., випустити 170 тис. тракторів замість 55 тис., 200 тис. автомобілів замість 100 тис. тощо. Ці підрахунки не були продумані і не мали реальної основи. Джерелами фінансування промисловості були &quo ;перекачування&quo ; коштів із аграрного сектора в індустріальний, нищівна експлуатація селян, позики, емісія грошей. За всіма показниками перший п'ятирічний план було не виконано. На шкоду галузям легкої промисловості першочергове значення надавалося розвитку важкої промисловості, робився наголос на завершенні реконструкції всього народного господарства на основі нової техніки. Зростання продуктивності праці у 2,2 раза було досягнуто в основному за рахунок того, що левова частка коштів спрямовувалася у важку промисловість. Збільшення чисельності робітників і службовців — з 23 млн. у 1928 р. до 39 млн. у 1940 р. —- розглядалося як ознака піднесення до добробуту, але замовчувався факт того, що на кінець 30-х рр. на одного мешканця міста припадало житлової площі менше, ніж до революції. Більшість робітників і службовців жили у комунальних квартирах, бараках, підвалах. Середня заробітна плата промислового робітника становила 125 крб. у місяць, тоді як номенклатура середнього рівня одержувала в 25—ЗО разів більше. За період двох п'ятирічок були досягнуті значні успіхи в галузі індустріалізації. До ладу вступило приблизно 9 тис. великих підприємств, налагоджено масовий випуск літаків, вантажних і легкових автомобілів, комбайнів і тракторів, різноманітного обладнання, яке призначалося насамперед для подальшого розгортання важкої промисловості і зміцнення військової могутності СРСР. Проте політика індустріалізації менше всього торкнулася інших галузей економіки. Ручна масова праця переважала в будівельній галузі та сільському господарстві; не розвивалася легка промисловість, мало уваги надавалося розвитку інфраструктури — шосейних доріг, складських приміщень, торговельної мережі тощо. НАСИЛЬНИЦЬКА КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ Індустріальний стрибок негативно відбився на селянських господарствах.

Об’єктивні, неупереджені уроки з історичного досвіду — якими б незручними й неприємними вони не видавалися — єдина гарантія уникнути повторення прикрих прорахунків і помилок минулого, водночас — надійний ключ до пошуку оптимальних варіантів перспективи суспільного розвитку. Це рівною мірою стосується як науки, так й ідеологічної сфери. *** Буквально за два з лишком тижні січня 1918 р. епіцентр політичної напруги, передній край смертельного зіткнення сил, як ворогували в Україні, стрімко перемістився під мури столиці, та й у сам Київ. Січневі події в древньому місті безліч разів відтворювалися й оцінювалися істориками. Дослідження й публікації рясніють масою найрізноманітніших, часто вкрай взаємо суперечливих версій, тлумачень, позицій. Віднайти рівнодіючу, яка б задовольнила, чи примирила всіх учасників перманентних дискусій, неможливо. А одна з найістотніших причин полягає в тому, що всі сторони, які конфліктують, хоча кожна і на свій лад, припускаються однієї й тієї ж вади — приносять фактологічну достовірність у жертву ідеологічним схемам

1. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

2. Культура як феномен суспільного розвитку

3. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

4. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

5. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

6. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
7. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
8. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

9. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

10. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

11. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

12. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

13. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

14. Поняття та специфіка філософських категорій

15. Екологічні аспекти економічного розвитку

16. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

17. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

18. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

19. Циклічність економічного розвитку

20. Концепції історичних етапів економічного розвитку

21. Предмет та метод економічного аналізу

22. Методи та прийоми економічного аналізу
23. Філософська культура особи та її суспільна значущість
24. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

25. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

26. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

27. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

28. Ревізія як елемент методу економічного контролю

29. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

30. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

31. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

32. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

33. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

34. Міжкультурна специфіка паремій

35. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

36. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

37. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

38. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
39. Специфіка й витоки римського генія
40. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

41. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

42. Види та причини порушень розвитку дітей

43. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

44. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

45. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

46. Економічні та правові основи управління організацією

47. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

48. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки

49. Типи та рівні розвитку здібностей

50. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

51. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

52. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

53. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

54. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні
55. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
56. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

57. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

58. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

59. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

60. Передумови "Японського економічного дива"

61. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

62. Теорія економічного аналізу

63. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

64. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

66. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

67. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

68. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

69. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

70. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.
71. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
72. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

73. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

74. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

75. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

76. Економіка праці та соціально-трудових відносин

77. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

78. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

79. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

80. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

81. Екологічна економіка та управління природокористуванням

82. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

83. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

84. Перехідна економіка та її закономірності

85. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

86. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
87. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання
88. Міжнародна економіка

89. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

90. Суспільна свідомість та її структура

91. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

92. Економіка бджільництва

93. Міжнародна економічна система та її головні елементи

94. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

95. Суспільне виробництво та заробітна плата

96. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

97. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

98. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

99. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.