Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративно-правова відповідальність в Україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План: Поняття адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. Список використаних джерел. Поняття адміністративної відповідальності Серед заходів адміністративного примусу заходи адміністративної відповідальності становлять окрему групу. Тобто адміністративна відповідальність виступає складовою адміністративного примусу. У сфері дії адміністративного права виділяють два типи відповідальності – негативну та позитивну. Негативна відповідальність завжди пов’язана із вчиненням особою протиправного діяння і супроводжується негативними для неї наслідками у вигляді певних санкцій. Позитивна відповідальність виражається в обов’язковому здійснити належним чином певні «позитивні» дії в будь – яких регулятивних правовідносинах і характеризується психічним ставленням до виконання покладених на суб’єкт правовідносин обов’язків. Адміністративна відповідальність належить до негативної відповідальності. Адміністративна відповідальність — це різновид юридичної відповідальності, що являє собою сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв'язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили адміністра­тивний проступок, передбачених нормами адміністративного права і особливих санкцій — адміністративних стягнень. Адміністративна відповідальність характеризується негативною реакцією держави на протиправні прояви окремих фізичних (а в деяких випадках і юридичних) осіб шляхом встановлення відповідних правил, заборон і адекватних порушенням санкцій щодо порушників. Адміністративна відповідальність має всі ознаки юридичної відповідальності. Це, з одного боку, державний примус, міра стягнення за вчинене правопорушення, а з іншого — обов'язок винного зазнавати негативних для нього наслідків. Основні риси адміністративної відповідальності виявляються в тому, що: підставою для її настання є адміністративний проступок; вона реалізується за умов неслужбової непідлеглості; існує велика кількість уповноважених органів (посадових осіб), що накладають адміністративні стягнення; порядок накладання адміністративних стягнень визначається нормами адміністративного права. Підстави адміністративної відповідальності Основною рисою адміністративної відповідальності є те, що її підставою є адміністративне правопорушення (проступок). Відповідно до ст. 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) називається протиправна, винна (умисну або необережну) дію чи без­діяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління та за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. У законі одночасно наведено два терміни: «адміністративне правопорушення» й «адміністративний проступок», але останній не є особливим різновидом адміністративних правопо­рушень. Адміністративне правопорушення (проступок) характеризується низкою ознак. Це, насамперед, діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи бездіяльність, а також акт зовнішнього вияву ставлення особи до реальної діяльності Інших людей, суспільства, держави.

Закону непідвладні переконання, думки людей, якщо вони не знайшли зовнішнього вияву. Діяння визнають адміністративним правопорушенням за наявності чотирьох ознак: суспільної шкідливості, протиправності, вини й адміністративної караності. Суспільна шкідливість дії чи бездіяльності означає, що вона заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди об'єктам адміністративно-правової охорони, які передбачено в ст. 9 КпАП. Протиправність означає, що дію чи бездіяльність прямо заборонено адміністративно-правовими нормами. Ознака протиправності вказує також на неприпустимість аналогії закону, що сприяє зміцненню законності, виключає можливість притягнення до адміністративної відповідальності за діяння, не передбачені законодавством про адміністративні правопорушення. Вина полягає в психічному ставленні особи до діяння та його шкідливих наслідків і може бути умисною або необережною. Ступінь вини враховують під час накладення адміністративного стягнення, під час звільнення від адміністративної відповідальності чи передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду, громадської організації або трудового колективу. Адміністративна караність свідчить, що адміністративним проступком визнають лише таке протиправне, винне діяння, за яке законодавством передбачено застосування адміністративних стягнень. Реалізація адміністративного стягнення не завжди супроводжує адміністративний проступок, але можливість застосування стягнення становить його обов'язкову властивість. Розглянуті ознаки найхарактерніші та найсуттєвіші, притаманні будь-якому адміністративному правопорушенню (проступку), характеризують фактичну підставу адміністративної відповідальності й складають її матеріальне поняття. Останнє конкретизується в законодавстві про адміністративні правопорушення у формі конкретних складників проступку, в яких законом передбачено необхідні й специфічні ознаки того чи іншого конкретного діяння. Склад адміністративного правопорушення — це сукупність установлених законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, які характеризують діяння як адміністративне правопорушення (проступок). До складу адміністративного правопорушення належать ознаки, притаманні об'єкту, об'єктивній і суб'єктивній сторонам та суб'єкту правопорушення. Об'єкт адміністративного правопорушення — це те, на що воно посягає. Адміністративний проступок заподіює шкоду або створює загрозу ЇЇ заподіяння суспільним відносинам, які й становлять об'єкт проступку. Залежно від ступеня узагальнення, рівня абстрактності, розрізняють загальний, родовий і безпосередній об'єкти проступку. Загальний об'єкт становить вся сукупність суспільних відносин, які охороняє законодавство про адміністративні правопорушення. Родовий об'єкт — це група однорідних або тотожних суспільних відносин, які охороняє комплекс адміністративно-правових норм. Адміністративно-правовими засобами охороняються суспільні відносини, які регулюють норми різних галузей права: адміністративного, фінансового, цивільного, трудового, екологічного тощо. Тому родові об'єкти проступків можуть бути, наприклад, у цивільних, трудових та інших правопорушеннях.

Залежно від родового об'єкта, адміністративні правопорушення згруповано в главах Особливої частини розділу II КпАП. Різновидом родового є видовий об'єкт, тобто відокремлена група суспільних відносин, спільних для деяких проступків Так, природоохоронні відносини, які являють собою об'єкт екологічних правопорушень, включають до себе групи відносин, спрямованих на охорону земель, надр, вод, лісів, повітря, тваринного світу. Під безпосереднім об'єктом мають на увазі ті конкретні суспільні відносини, поставлені під охорону закону, яким заподіюють шкоду правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного складу проступку. Об'єктивну сторону адміністративного правопорушення характеризують ознаки, які визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника. До них належать діяння (дія чи бездіяльність), їх шкідливі наслідки, причинний зв'язок між діяннями й наслідками, місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення проступку. Основною й обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є протиправне діяння, відсутність якого виключає склад будь-якого адміністративного правопорушення. Всі інші ознаки мають факультативний характер. Так, шкідливі наслідки й причинний зв'язок обов'язкові лише в так званих матеріальних складах проступків (наприклад, дрібне розкрадання, пошкодження телефонів-автоматів, потрава посівів тощо). Більшості ж адмі­ністративних правопорушень притаманно недодержання різноманітних правил, коли діяння становить собою склад проступку незалежно від настання шкідливих наслідків. Це формальні склади (наприклад, порушення правил санітарних, митних, торгівлі, охорони громадського порядку тощо). Ці склади формулюються в диспозиціях статей Особливої частини розділу II КпАП лише вказівкою на протиправну дію чи бездіяльність. У деяких випадках у диспозиціях вказують тільки на шкідливі наслідки («пошкодження», «знищення», «псування» тощо), діяння ж розуміються самі по собі. Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення проступку можуть бути обов'язковими ознаками, якщо їх включено до конкретного складу проступку (наприклад, окремі діяння визнають адміністративними правопорушеннями лише в разі вчинення їх у громадському місці, часто в диспозиціях вказують на спосіб вчинення проступку — грубе, злісне порушення, прихована передача тощо). В інших випадках їх можуть визнавати обставинами, що пом'якшують або обтяжують відповідальність (наприклад, вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин обтяжує адміністративну відповідальність). Суб'єктивну сторону адміністративного правопорушення становить пов'язаний з його вчиненням психічний стан особи. До ознак, властивих суб'єктивній стороні, належать вина, мо­тив і мета вчинення правопорушення. Вина — основна й обов'язкова ознака суб'єктивної сторони будь-якого адміністративного проступку. Це психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільне шкідливого діяння та його наслідків, яке виявляється у формі умислу або необережності. У загальних рисах поняття цих форм вини розкрито в статтях 10 і 11 КпАП. Адміністративне правопорушення визнають вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала її шкідливі наслідки й бажала їх або свідомо допускала їх настання.

Вд ниншньо провдно верстви не можна чекати добра Укран. Украну вдродить нтелгенця ново формац, яка обктивно дозрва, щоб перебрати на себе вдповдальнсть за долю нац. Праця з пднесення етнчно свдомост до рвня полтично свдомост залежить вд ЗМ¶. Живемо в добу, коли люди читають бльше газети, нж книжки. Ще бльше часу дивляться телевзор.Що да телебачення мльйонам простих укранцв? До 1991 року Украна не мала свого нформацйного простору. Вона була обктом деологчно обробки з боку Москви. Верховна Рада Украни узаконила свободу економчно дяльност  правовий стан ЗМ¶ прирвняла до звичайно комерцйно дяльност. В укранцв не було досвду приватно-пдпримницько дяльност  коштв придбати телевзйн канали. Досвд  кошти були в врев (переважно закордонних),  вони скупили телевзйн канали. До впливу росйсько телевз на громадян Украни додався вплив врейських каналв. Поступово укранський газетний ринок заповнили росйськ газети та росйсько-мовн газети укранських (за мсцем дяльност, а не за мовою  культурою) банкв, фрм та нших комерцйних структур (також здебльшого врейськ)

1. Адміністративна відповідальність в Україні

2. Адміністративна відповідальність

3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

4. Кримінальна відповідальність в Україні

5. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

6. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність
7. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
8. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

9. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

10. Матераільна відповідальність працівників

11. Відповідальність аудитора

12. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

13. Кримінальна відповідальність

14. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

15. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

16. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

18. Юридична відповідальність

19. Юридична відповідальність у підприємництві

20. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

21. Відповідальність за податкове правопорушення

22. Відповідальність за порушення законодавства про надра
23. Відповідальність у житловому праві
24. Етика і відповідальність в менеджменті

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

27. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

28. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

29. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

30. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

31. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

32. Легка промисловість України i транспорт

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

33. Сільське господарство i харчова промисловість України

34. Хімічна промисловість України

35. Лучна рослинність України

36. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

37. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

38. Традиційність українського писанкарства
39. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
40. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

41. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

42. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

43. Усна народна творчість українців

44. Адміністративне право України

45. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

46. Основи адміністративного права України

47. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

48. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

49. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

50. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

51. Шляхи формування правової держави в Україні

52. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

53. Бідність в України

54. Адміністративно-правові методи
55. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база
56. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

57. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

58. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

59. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

60. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

61. Фінансова звітність в Україні

62. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

63. Адміністративне правопорушення

64. Адміністративний примус

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

65. Адміністративні провадження

66. Адміністративно-правові норми

67. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

68. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

69. Достатність доказів у кримінальному процесі України

70. Елементи адміністративного позову
71. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя
72. Місце правової системи України серед правових систем світу

73. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

74. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

75. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

76. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

77. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

78. Правова система України

79. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

80. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

82. Правовий режим цінних паперів в Україні

83. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

84. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

85. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

86. Соціальна захищеність дітей в Україні
87. Україна - незалежна демократична правова держава
88. Шляхи формування правової держави в Україні

89. Види адміністративних порушень митного законодавства

90. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

91. Україна – художня словесність

92. Адміністративні і економічні реформи Петра I

93. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

94. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

95. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

96. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

97. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

98. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

99. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.