Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кафедра економічної кібирнетики РЕФЕРАТ З дисципліни: “Системи обробки економічної інформацій ” Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації Технологію та методику комп`ютерної обробки внутрішньобанківської інформації розглянемо на прикладі розрахункових та касових операції, які належать до основних і найбільш трудомістких та відповідальних у банківській діяльності. Для виконання цих операцій завжди насамперед застосовувалась обчислювальна техніка. Сьогодні в інтегрованих банківських системах комплекс розрахункових і касових операцій становить підсистему, головне призначення якої – автоматизувати проведення (виконання) розрахункових і касових операцій, їх облік, контроль і складання звітності про рух коштів на рахунках клієнтів та балансових рахунках банку. Згідно з призначенням такої підсистеми виконуються її функції: відкриття особових рахунків, їх перегляд, доповнення й коригування, введення та обробка первинних платіжних документів, формування довідкової фінансової та технологічної інформації про стан особових рахунків через такі процедури, як блокування особового рахунку на установлений (термін, вилучення закритих рахунків, перепризначення відповідального виконавця, котрий веде цей особовий рахунок, виконання операцій з визначення та зміни залишків коштів на особових і балансових рахунках. Особовий рахунок являє собою аналітичний реєстр бухгалтерського обліку руху грошових коштів у банку, правила виконання операцій з якими задаються нормативними документами НБУ. Кожний особовий рахунок відкривається за відповідним балансовим рахунком. Номер особового рахунку включає в себе чотиризначний код балансового рахунку (АААА), ключовий розряд (В) і не більш ніж дев'ять знаків аналітичного рахунку (ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ). Тобто номер особового рахунку може мати не більш як 14 знаків, а його структура має такий вигляд: ААААВЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. Типове значення сегмента (Е) включає в себе характеристику контрагента – один знак, порядковий номер рахунку контрагента (клієнта) – два знаки і код клієнта – шість знаків. У коді балансового рахунку перший знак задає клас, перші два – розділ і три – групу рахунку. Він є обов'язковою складовою номера особового рахунку. Це дає змогу отримувати суми оборотів та залишків на балансових рахунках за даними особових рахунків, що стосуються даного балансового рахунку. Для автоматизації розрахунково-касових операцій і контролю за їх здійсненням в інтегрованих банківських системах створюють автоматизовані робочі місця (АРМ): операціоніста, контролера, технолога, бухгалтера, спеціаліста валютного відділу, касира, кредитного інспектора, керівника (відділу, банку), адміністратора бази даних. Кожне з перелічених АРМ має різний набір функцій, різний рівень доступу до бази даних. В інтерфейсах адміністратора бази даних (БД) і головного бухгалтера передбачено найповніший перелік функцій. Так, адміністратор використовує додаткові можливості щодо перезакріплення особових рахунків за відповідальними виконавцями, формування пробного балансу і т. ін., а головний бухгалтер має у своєму розпорядженні найповніший перелік лише власних функцій: відкриття, закриття та вилучення особових рахунків, внесення змін до їх реквізитів тощо.

Інформаційну базу (ІБ) розрахунково-касових операцій утворює сукупність певним чином структурованої (як документи чи файли) інформації, використовуваної під час виконання завдань підсистеми. Усю наявну ІБ поділяють на зовнішню та внутрішню. Зовнішня ІБ – це сукупність вхідних повідомлень – документів та файлів, що надходять від клієнтів даного банку, інших комерційних банків, державних структур, різних юридичних і фізичних осіб. До них належать платіжні доручення, грошові чеки, векселі, меморіальні ордери, оголошення про внесення готівки, касовий план, реєстри платіжних документів тощо, файли платіжних доручень, що надходять від інших банків через систему міжбанківських електронних платежів НБУ (СЕП), систему міжнародних електронних платежів (СВІФТ) та від клієнтів банку через підсистему «Клієнт – банк». Внутрішня ІБ як сукупність даних на машинних носіях, використовуваних для виконання завдань з обліку й контролю розрахунково-касових операцій, містить у собі файли з довідковою, оперативною та архівною інформацією. До файлів довідкової інформації належать довідники клієнтів банку, банків, балансових рахунків і операцій з коштами, довідники каси (довідник для складання форм 747 і 748 звітності, а також довідник касових символів). Файли оперативної інформації протягом робочого дня формуються або на підставі вхідних повідомлень, які надходять операціоністу у вигляді паперових чи електронних (по мережі) документів, або під час обробки оперативної інформації. Наприклад, в ОДБ «УНІТА-БАРС» це такі файли: OPER – оперативні документи дня за балансовими рахунками у гривнях; OPERV -– те саме у валюті; OPER – те саме за позабалансовими рахунками; SALDO, SALDOVI, SALDO B – залишок і рух коштів на рахунках відповідно в гривнях, у валюті та за позабалансовими рахунками. Архівні файли – це файли результатної інформації, сформовані після складання балансу та записані в архів. За допомогою файлів довідкової, оперативної та архівної інформації виконуються завдання з обліку та контролю розрахункових і касових операцій. Автоматизація розрахункових операцій виконується&quo ; за допомогою програмного комплексу ОДБ, який дає змогу в будь-який момент його функціонування дістати інформацію про рух коштів на поточних, кредитних, депозитних та інших рахунках. Залежно від конструктивних характеристик програмного комплексу ОДБ автоматизація проведення розрахункових операцій їх обліку і контролю здійснюються в національній валюті та валюті інших країн в одному або в двох окремих ОДБ. У більшості програмних пакетів ОДБ передбачається, що головними виконавцями автоматизації розрахункових операцій є операціоністи, контролери, технологи. Для них у банківській системі створюються відповідні АРМ (робоче місце контролера є не в усіх банках). Конкретний перелік операцій для кожного АРМ залежить від запровадженого технологічного процесу, наявності технічних засобів, обсягу документообороту тощо. Деякі роботи жорстко прив'язані до виконавців. При автоматизації розрахункових операцій в банківських установах вирізняють операції введення первинних платіжних документів – ППД – та формування відповідних файлів ППД і, власне, розрахункові операції, тобто операції оплати, які приводять до зміни стану залишків і оборотів на відповідних особових і балансових рахунках.

Одна з поширених технологій автоматизованого виконання розрахункових операцій передбачає, що перші операції виконуються на АРМ операціоністів або операторів з підімкненням АРМ контролера, а другі операції виконуються, як правило, на АРМ технолога. За такої технології на АРМ операціоніста, оператора і контролера не можна змінити стан рахунків. Він може бути змінений лише з АРМ технолога. При цьому операції введення даних і їх обробки розділені в часі, що дає можливість управляти в банку протягом операційного дня процесом оплати та рухом коштів. Інша технологія передбачає, що операціоніст виконує не тільки ввід даних і формування файлів ППД, а і в інтерактивному режимі проводить їх обробку. Тобто він має безпосередній доступ до всіх даних особового рахунку і виконує операції оплати. Технологічний процес автоматизації розрахункових операцій здійснюється за допомогою програм, які об'єднані в модуль під назвою «Особові рахунки». Цей модуль перед його запуском налагоджують, виконуючи такі дії: визначають кориговані параметри особових рахунків, такі як термін зберігання закритих особових рахунків, надання дозволу на коригування вхідних залишків на особових рахунках і т. ін.; установлюють повноваження стосовно допуску співробітників банку до особових рахунків; визначають типи особових рахунків, необхідних для податкової адміністрації; закріплюють за особовими рахунками процентні ставки. Базовою функцією під час автоматизації розрахункових операцій є відкриття нових особових рахунків. Виконує її головний бухгалтер або за його дорученням провідний технолог через меню системи ОДБ. Увійшовши до пункту меню «Особові рахунки», переходять до пункту «Відкриття особових рахунків». При цьому зазначають (задають) такі реквізити: тип особового рахунку, який вибирається з переліку, що відкрився за допомогою функціонального клавіша; рівень секретності рахунку, що задається обмеженнями доступу до нього; вид валюти рахунку, який вибирається курсором з висвітленого на екрані переліку; реєстраційний номер клієнта в банку; номер балансового рахунку; номер особового рахунку клієнта; назва особового рахунку, дата відкриття; підстава для відкриття рахунку; тип особового рахунку для податкової адміністрації; ознаки звітності; ознаки для розрахунку платежів за розрахунково-касове обслуговування; код відповідального виконавця, операціоніста; нарахування процентів за залишки. Супроводження особових рахунків виконується на робочих місцях відповідальних виконавців-операціоністів і технолога. Крім відповідальних виконавців доступ до особових рахунків з різними повноваженнями мають працівники валютного відділу, каси, головний бухгалтер та керівники служб банку. Усім зазначеним працівникам доступна функція перегляду особових рахунків, виконувати яку можна по-різному. Найчастіше переглядається окремий особовий рахунок, для чого насамперед входять до меню другого рівня (пункт «Перегляд особових рахунків»). Перш ніж увійти в цей режим, необхідно в екранному вікні набрати номер рахунку. Функція перегляду особових рахунків дає змогу: переглянути реквізити рахунку, зокрема номер балансового рахунку, тип рахунку, його призначення та інші довідкові ознаки; визначити оперативний стан особового рахунку, а саме: вхідний залишок, поточні обороти коштів, вихідне сальдо рахунку.

Як за помахом палички невидимого диригента, вс засоби масово нформац заводять ту саму музику, коли мова йде про вибух у синагоз на вулиц Коперника, опоганенн цвинтаря в Карпантра, вторгненн до Лвану або руйнуванн мст ¶раку. Я можу послатися на свй особистий досвд. До 1982 року я мав вльний доступ до самих великих видавництв, на телебачення, на радо. У момент вторгнення в Лван  масових вбивств в цй кран редактор газети "Монд" Жак Фове за плату надав мен в номер вд 17 червня 1982 року цлу шпальту,  ми з отче Мшелем Лелонгом  пастором Матто викрили змст зральсько агрес, що псля масових убивств у Лван виявися явним. Ми показали, що йдеться не про помилку, а про внутршню логку полтичного сонзму, на якому заснована держава ¶зраль. Мен дев'ять разв загрожували смертю в анонмних листах  телефоном. LICRA затяла проти нас процес за "антисемтизм  заклик до расово дискримнац". Адвокат Жака Фове заявив, що не потрбно плутати з жидвською громадою  ще менше за те з  врою державу ¶зраль, д яко в Лван були засуджен такими видними жидвськими дячами, як Мендес Франс  Наум Гольдман

1. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

2. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

3. Особливості українського комп`ютерного жаргону

4. Аудит в комп’ютерному середовищі

5. Адміністрування комп’ютерних мереж

6. Комп’ютерна графіка
7. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта
8. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

9. Комп’ютерні мережі

10. Комп’ютерні технології

11. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

12. Основи комп’ютерної графіки

13. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

14. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

15. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

16. Комп’ютерна електроніка

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

18. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

19. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

20. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

21. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

22. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
23. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
24. Автоматизована система обробки економічної інформації

25. Пошук інформації на комп’ютері

26. Структури даних для обробки інформації

27. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

28. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

29. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

30. Русская геополитика: внутрь или вовне

31. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

32. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра

34. Культура Київської Русі

35. Как действуют лекарства внутри нас

36. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

37. Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням

38. Інформаційне забезпечення
39. Правовые коллизии внутри холдинга
40. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

41. Система пожаротушения внутри двигателя ССП-2А. ССП-7 самолета -АН12 А

42. Інформаційна політика США

43. Виникнення писемності та історія кодування інформації

44. Архітектура і мистецтво Київської Русі

45. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

46. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

47. Взаимодействие человека и компа

48. Морис Метерлинк. Там, внутри

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Разлука и утрата внутри семьи

50. Ліквідність банківської системи України

51. Організація банківської справи

52. Планування банківської діяльності

53. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

54. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
55. Формування та розвиток банківської системи України
56. Аналіз банківської діяльності

57. Охорона праці користувачів комп’ютерів

58. Ссавці Чернігівської області

59. Життя в межах внутрішніх водойм

60. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

61. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

62. Проект планування території Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області

63. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

64. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

65. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

66. Внутрішній аудит у банку

67. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

68. Комп`ютеризовані методи аудиту

69. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

70. Промисловий потенціал Харківської області
71. Мінеральні води Чернігівської області
72. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

73. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

74. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

75. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

76. Інформаційні ресурси України

77. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

78. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

79. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

80. Інформація і дезінформація в просторі засобів масової інформації

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

82. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

83. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

84. Українська мова в засобах масової інформації

85. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

86. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"
87. Архітектура комп’ютерів
88. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

89. Відображення на екрані дисплея графічної інформації

90. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

91. Імовірнісні методи ощадливого кодування інформації

92. Інформатика та інформаційні процеси

93. Інформаційна безпека, пошук інформації

94. Інформаційна структура Російської Федерації

95. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

96. Інформаційні системи

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

97. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

98. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

99. Інформаційно-довідкова система


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.