Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст 1 Розробка «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів 1.1 Загальні відомості про розроблення положення про матеріальне стимулювання 1.2 Приклад «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів» 2 Розроблення «Енергетичного паспорта підприємства» 3 Підготовка бізнес-плану 4 Модернізація систем газо-, тепло-, електро-, повітро – та водопостачання і водовідведення Cписок використаних джерел 1. Розроблення «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів 1.1 Загальні відомості про розроблення положення про матеріальне стимулювання Механізм нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на виробництво продукції закладено в основу «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», яке затверджене спільним наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки від 21.06.2000 р. №47/127 . Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про енергозбереження» (74/94-ВР) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №786 (786–97-п) «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві». Метою даного Положення є посилення творчої та ділової активності працівників і керівників підприємств, організацій та установ і їх матеріальної зацікавленості в зниженні енергоємності виробництва шляхом раціоналізації використання паливно-енергетичних ресурсів . Відповідно до Положення матерiальне стимулювання за ефективне використання енергоресурсiв здiйснюється шляхом премiювання працiвникiв у межах встановленої частки (30 відсотків вартостi зекономлених купованих енергоресурсiв) вартостi зекономлених ПЕР за здійснення робіт з підвищення ефективності використання ПЕР, впровадження енергозберiгаючих технологiй, проведення структурної перебудови виробництва, створення i впровадження науково обгрунтованої нормативної бази для ефективного використання енергоресурсiв. 1.2 Приклад «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів» ПОГОДЖЕНО Голова профкому ТОВ «Глухівнафтопродукт» Г.О. Тупикова « » 2010 р. ЗАТВЕРДЖУЮ В.О. директора ТОВ «Глухівнафтопродукт» В.Г. Пінчук « » 2010 р. ПОЛОЖЕННЯ про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників ТОВ «Глухівнафтопродукт» за економію паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) Загальні положення. 1.1 Положення розроблено на підставі «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», затвердженого Наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки №47/127 від 21.06. 2000 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2000 року за №405/4526. 1.2 Положення має на меті посилення творчої та ділової активності працівників ТОВ «Глухівнафтопродукт» і їх матеріальної зацікавленості в питаннях економії ПЕР та їх ефективного використання.

1.3 Положення застосовується для матеріального стимулювання працівників, які забезпечили економію ПЕР і води в результаті: підвищення ефективності використання ПЕР; впровадження енергоощадних заходів, технологій та обладнання; виконання основних напрямків по збереженню тепла, електроенергії та води, які передбачені в Програмі енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в ТОВ «Глухівнафтопродукт». 2 Матеріальне стимулювання здійснюється за ефективне використання енергоресурсів та впровадження енергощадних заходів (технологій, обладнання) шляхом преміювання працівників у межах встановленої частини вартості зекономлених ПЕР, яка підтверджена бухгалтерською звітністю з використанням допоміжної інформації даних оперативного обліку в підрозділах ТОВ «Глухівнафтопродукт». 2.1 Економія енергоресурсів визначається як різниця між наскрізними базовими і фактичними (звітними) витратами ПЕР та води. Показники лічильників знімаються відповідальною особою, яка призначена наказом по підприємству на протязі 3-х днів по закінченню звітного місяця та заносяться в журнал оперативного обліку з датою та її підписом. 2.2 Підставою для матеріального стимулювання є розрахунок зекономлених ПЕР та води, що оформляються економічною службою підприємства, підписується головним енергетиком, головним бухгалтером, головним економістом, державним інспектором з енергозбереження і затверджується директором підприємства. 2.3 Перевірка розрахункових даних щодо економії ПЕР та води здійснюється державним інспектором з енергозбереження. 3 Матеріальне стимулювання може здійснюватись: 3.1 Для колективів окремих підрозділів (служб, відділів і т.ін.) – щомісячно або щоквартально за фактичну економію ПЕР та води, при наявності обгрунтованого підтвердження економії. 3.2 Як правило за економію ПЕР та води нижчепереліченим категоріям працівників: 3.2.1 Електричної енергії: – електрослюсарі, черговий сторож виробничого блоку; – черговий сторож адміністративно-побутового корпусу; – автослюсарі виробничого блоку; – оператори АЗС №1 – АЗС №5, АГЗС; – головний інженер-енергетик підприємства. 3.2.2 Холодної води: – слюсарі, черговий сторож виробничого блоку; – черговий сторож адміністративно-побутового блоку. 3.2.3 Теплової енергії: – механік з ремонту устаткування підприємства. 3.2.4 Стиснутого повітря – автослюсарі виробничого блоку. 3.2.6 Газу: – механік з ремонту устаткування підприємства. 3.3 Для окремих працівників за впровадження енергоощадних заходів, технологій та обладнання преміювання може проводитись тільки за наявності економії придбаних палива, електроенергії та інших енергоносіїв у цілому по ТОВ «Глухівнафтопродукт» накопичувальним підсумком за 6 місяців з коригуванням розмірів премії. Якщо за попередні 5 місяців мали місце перевитрати ПЕР, то розмір фонду, який спрямовується на матеріальне стимулювання колективу, підлягає зменшенню на величину, яка відповідає цим перевитратам. 3.3 Матеріальному заохоченню підлягають працівники, які безпосередньо виконали роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів. Кошти, використані підприємством для матеріального стимулювання за економію ПЕР, зараховуються до валових витрат.

Загальна сума коштів, що спрямовуються на матеріальне стимулювання становить 30 відсотків вартості зекономлених придбаних енергоресурсів. 4.1 З виділених коштів на матеріальне заохочення 15% можуть бути направлені на преміювання працівників обслуговуючих служб підприємства та адміністративних працівників. 4.2 Сума премії, яка виплачується одному працівнику за економію конкретних видів ПЕР або за впровадження енергоефективних технологій та обладнання граничними розмірами не обмежується. Пропозиції щодо списку осіб на преміювання та розміру премій у межах суми, яка виділяється для преміювання, представляється головним інженером-енергетиком та затверджується директором підприємства. Директор підприємства може змінити розмір премії, або позбавити її повністю за невиконання завдання щодо зниження чи перевитрат ПЕР. Термін введення Положення в дію – 1 травня 2010 року. Головний інженер-енергетикА.В. Бірюк Державний інспектор з енергозбереженняВ.В. Бондаренко Положення розглянуто і схвалено на засіданні ревізійної комісії. Протокол № від « » 2010 року. 2. Розроблення «Енергетичного паспорта підприємства» Енергетичний паспорт промислового споживача паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) дозволяє отримувати в концентрованому вигляді об’єктивну інформацію про рівень і ефективність використання ПЕР на промислових підприємствах, об’єктах промисловості і житлово-комунального господарства. Енергетичний паспорт підприємства розробляють на основі енергетичного обстеження, що проводиться з метою оцінки ефективності використання ПЕР, розробки та реалізації енергозберігаючих заходів. Розробку та ведення паспорта забезпечує споживач ПЕР. Об’єктами енергетичного обстеження є: виробниче обладнання, машини, установки, агрегати, що споживають ПЕР, перетворюють енергію з одного виду в інший для виробництва продукції, виконання робіт (послуг); технологічні процеси, пов’язані з перетворенням і споживанням палива, енергії і енергоносіїв; процеси, пов’язані з витратою ПЕР на допоміжні потреби (освітлення, опалення, вентиляцію). Відповідальність за достовірність даних енергетичного паспорта несуть особи, що проводили енергетичні обстеження, адміністративне керівництво споживача ПЕР. Енергетичний паспорт споживача ПЕР має зберігатись на підприємстві, в територіальному органі державного енергетичного нагляду і в організації, що проводила енергоаудит. Енергетичний паспорт складається з наступних розділів: загальні відомості про споживача ПЕР; відомості про споживання ПЕР (загальне споживання енергоносіїв, споживання електроенергії, споживання теплової енергії, споживання котельно-пічного палива, споживання моторного палива); відомості про ефективність використання ПЕР; заходи з енергозбереження і підвищення ефективності використання ПЕР; висновки. Заключний розділ енергетичного паспорту споживача ПЕР має містити: перелік зафіксованих при обстеженні споживача фактів невиробничих витрат ПЕР із зазначенням їх величин у вартісному і натуральному виразі; пропоновані напрямки підвищення ефективності використання ПЕР з оцінкою економії ПЕР у вартісному і натуральному виразі із зазначенням витрат, строків впровадження і окупності; кількісну оцінку зниження рівня невиробничих витрат ПЕР за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

2. Інформаційні системи і технології підприємства

3. Планування діяльності підприємства

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Корпоративні підприємства

6. Планування діяльності підприємства
7. Фінанси підприємства
8. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

9. Формування основних фондів підприємства

10. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

11. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

12. Оцінка фінансового стану підприємства

13. Персонал підприємства

14. Рентабельність підприємства

15. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

16. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

17. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

18. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

19. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

20. Автомазація виробничих процесів підприємства

21. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

22. Витрати підприємства
23. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
24. Економічна оцінка активу балансу підприємства

25. Облік активної частини балансу підприємства

26. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

27. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

28. Організація і методика аудиту доходів підприємства

29. Організація облікової політики підприємства

30. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

31. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

32. Фінансова звітність підприємства

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

34. Аудит підприємства

35. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

36. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

37. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

38. Аналіз програмного забезпечення підприємства
39. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"
40. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

41. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

42. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

43. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

44. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

45. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

46. Асортиментна політика підприємства

47. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

48. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

49. Непрямі податки підприємства

50. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

51. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

52. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

53. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

54. Розробка маркетингової стратегії підприємства
55. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
56. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

57. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

58. Ціноутворення та цінова політика підприємства

59. Збутові стратегії підприємства

60. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

61. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

62. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

63. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

64. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

66. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

67. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

68. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

69. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

70. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
71. Мотивація робітників промислового підприємства
72. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

73. Операційна система підприємства

74. Організаційна структура підприємства

75. Організація діяльності підприємства

76. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

77. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

78. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

79. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

80. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

82. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

83. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

84. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

85. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

86. Чисельность і структура складу персоналу підприємства
87. Бізнес-план підприємства по наданню послуг
88. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

89. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

90. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

91. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

92. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

93. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

94. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

95. Аналіз фінансового стану підприємства

96. Аналіз фінансового стану підприємства

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

97. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

98. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

99. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.