Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Засоби захисту права власностi

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництваКУРСОВА РОБОТА з цивільного права на тему: “ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ”Виконала студентка 3 курсу заочного відділення юридичного факультету Князевич Х.П.Перевірив Доцент Васькович Й.В.Івано-Франківськ, 1999. ПЛАН. Вступ4 1. Сутність захисту права власності.5 2.Засоби захисту права власності9 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного владіння9 2.2. Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника.21 2.3. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння22 2.4. Інші засоби цивільно-правового захисту права власності24 3.Засоби захисту права інтелектуальної власності25 Висновки30 Додаток №131 Предмет договору31 2. Права та обов’язки Замовника31 3.Права та обов’язки ТТК32 Відповідальність сторін.32 Розмір і порядок розрахунків33 Юридичні адреси сторін34 Додаток №235 Список використаної літератури37 Вступ Практика правовідносин у сучасному суспільстві пов’язана з постійним зіткненням його членів з відносинами власності. При цьому поведінка тих чи інших осіб може створювати загрозу для власності, суб’єктами якої вони не є. Це вимагає від держави брати на себе захист права власності, в тому числі й цивільно-правовими засобами. Дана проблема виглядає особливо актуальною в зв’язку з процесами формування правової держави та багатоманіття форм власності в Україні. У статті 13 Конституції України записано: “Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом” . Певною мірою захист права власності здійснюється за допомогою норм права, що належать до різних галузей законодавства. Скажімо, окремі види протиправної поведінки, що загрожує порушенню права власності, розглядаються кримінальним правом як злочини і передбачають застосування відповідних санкцій з боку правоохоронних органів. В даній курсовій роботі ставиться мета визначити сутність та засоби цивільно-правового захисту права власності. Зокрема розглядаються такі засоби захисту як витребування майна власником з чужого незаконного володіння, витребування грошей і цінних паперів на пред’явника, інші засоби захисту права власності від порушень. Окрему увагу в роботі приділено такій проблемі, як захист інтелектуальної власності. Зараз ця проблема перебуває в центрі уваги багатьох правників-науковців, адже значення її зростає у зв’язку з економічними реформами. 1. Сутність захисту права власності. Захист права власності має велике значення вже тому, що власність в її різних формах є основою економічного розвитку суспільства. Дане право – одне з найважливіших невід’ємних прав людини, і його забезпечення – важливе завдання всіх органів правової держави. Т.П.Коваленко наголошує, що “на захист права власності спрямовані норми не тільки цивільного, а й інших галузей права, зокрема кримінального, адміністративного, трудового тощо” . Кримінальне право встановлює відповідальність за злочинні посягання на майно держави, юридичних осіб і громадян, адміністративне передбачає покарання за дрібні вчинки, що порушують чиєсь право власності, а трудове регламентує матеріальну відповідальність працівників за шкоду, завдану ними работодавцеві.

Крім того, захисту права власності певною мірою приділено увагу в земельному та сімейному законодавствах. Особливості цивільно-правового захисту права власності, порівняно з іншими видами, пов’язані з тим, що він має на меті відновлення порушених прав, попереднього майнового стану особи, права якої порушено. Прикладом звернення громадянина або юридичної особи до цивільно-правового захисту свого права власності може бути пред’явлення власником позову про витребування речі, яку в нього вкрадено. Також, якщо хтось заважає власникові користуватися своєю річчю, власник може пред’явити позов про усунення перешкод у користуванні нею. Далі, якщо власник з тої чи іншої причини не може витребувати річ, що вийшла з його володіння, він може за певних умов може вимагати відшкодування завданих йому збитків і поновити свій попередній стан у такий спосіб. У чинному зараз Цивільному кодексі Української РСР захисту права власності присвячено главу 13, яка станом на сьогодні містить три статті: ст. 145, 147 та 148. Різні норми й інститути цивільного права відіграють неоднакову роль у справі захисту права власності. Тому всі їх можна умовно поділити на три категорії. Правові норми першої з них встановлюють або закріплюють приналежність (привласненість) матеріальних благ певним суб’єктам і беруть іх, таким чином, під захист закону. До цієї групи норм належать, зокрема, норми Конституції України, Закону про власність, який чітко визначає можливість існування різних форм державної, колективної та індивідуальної власності. Норми права, що належать до другої групи, забезпечують умови для здійснення власниками належних їм прав. Вони також відіграють важливу роль у захисті права власності. Прикладдами можуть бути норми. Що встановлюють конкретний цивільно-правовий режим окремих об’єктів права власності – необхідність їх регламентації, можливості відчуження тощо. Нарешті, третя категорія охоплює норми, що встановлюють відповідальність за скоєння незаконних дій з чужим майном, за завдавання матеріальної шкоди власникові і т.і. Ці норми безпосередньо охороняють і захищають повноваження власника від протиправних посягань. Таким чином, хоча більшість цивільно-правових норм так чи інакше пов’язана з захистом права власності, але є й спеціальні засоби цивільного права, спрямовані на його безпосередній захист. Отже, “ в цивільному праві прийнято розрізняти, по-перше, охорону відносин власності в широкому розумінні слова з допомогою всіх норм цивільного права, що забезпечують нормальний і безперешкодний розвиток економічних відносин; по-друге, охорону відносин власності у вузькому розумінні , або їх захист – як сукупність тих цивільно-правових засобів (способів), які застосовуються у зв’язку зі скоєнням правопорушень проти відносин власності” . 2.Засоби захисту права власності 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного владіння Витребування власником майна з чужого незаконного володіння (віндикація) являє собою найважливіший цивільно-правовий засіб захисту права власності. Таке витребування здійснюється шляхом пред’явлення позову в суд чи арбітраж.

Такий позов називають віндикаційним. Позивачем по віндикаційному позову є власник майна або юридична особа, якій майно передано в повне господарське відання або оперативне управління. В останньому випадку державна або недержавна організація не є власником майна, але їй передано в управління певне майно, й тому вона має право й обов’язок вимагати повернення його від незаконного володільця. Відповідачем по віндикаційному позову буває незаконний володілець – фізична або юридична особа, яка володіє майном позивача без законних підстав. Ст. 32 Закону “Про власність” наголошує, що власник має право витребувати своє майно з чужого незаконного володіння. “Таким чином, якщо якась річ вибула з володіння власника, останній може витребувати її в особи, що нею володіє. Але витребувати річ він може тільки від незаконного володільця, тобто від такого, який володіє річчю без законних підстав” . Підставою для віндикації може бути договір або адміністративний акт. Таким чином, якщо власник передав свою річ у тимчасове користування за договором майнового найму наймачеві, то наймач не буде відповідати по віндикаційним позовом, адже він користується рііччю на правовій підставі. Цією підставою в даному разі є укладений між власником та наймачем договір майнового найму. Якщо ж певна особа вкрала річ або купила її не у власника, а, наприклад, у громадянина, до якого ця річ перейшла за договором майнового найму, договором схову тощо, то така особа вважатиметься незаконним володільцем, позаяк продавець не міг передати покупцеві за договором купівлі-продажу права власності на річ, не маючи його сам. За віндикаційним позовом власник може витребувати свою річ у натурі. Якщо у відповідача речі вже немає, то цей позов не може бути задоволений. &quo ;Наприклад, коли річ вкрадено і встановлено, хто це зробив, віндикаційний позов може мати місце тоді, коли особа, що вкрала річ, ще володіє нею. Якщо ж річ уже продано невідому кому або знищено, не можна одержати й задоволення по віндикаційному позову, бо за цим позовом можна вимагати повернення саме майна, що належить власникові&quo ; . Якщо в особи, яка вкрала річ, цієї речі вже немає, то до неї все одно можна пред’явити вимоги, але вони будуть спрямовані не на повернення речі, а на відшкодування заподіяної шкоди. Тоді буде мати місце не віндикаційний позов, а позов зобов’язального характеру – про відшкодування заподіяної шкоди. Можливість такого відшкодування прямо випливає зі ст. 440 Цивільного кодексу, в якій зазначено: “Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна організації, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі ” . Так само річ не може бути витребувана, якщо незаконний володілець змінив її настільки, що по суті, вона перетворилася на іншу річ. Отже, коли речі немає, не можна й вимагати її повернення від особи, що нею володіла. Т.П.Коваленко зауважує, що “предметом віндикаційного позову може бути витребування індивідуально визначеної речі. В зв’язку з тим, що власник за віндикаційним позовом може вимагати повернення саме своєї речі, вона мусить бути індивідуально визначеною.

Хочеш продавати тільки у національному регіоні - будь ласка, вистачить і однієї мови. Додаткове питання - захист прав споживачів. Чи має держава вимагати від виробника або імпортера, аби усю необхідну інформацію про товар той зазначав на упаковці? Безперечно. А на складні товари, скажімо, ліки - то ще й у інструкції. Питання: якою мовою? Усіма чотирнадцятьма? Безперечно, державі потрібна мова, яку гарантовано зрозуміють на всій території, хай би навіть у мінімальному обсязі. Весь цей складний ланцюг веде нас до цікавого висновку - держава потребує, аби вся інформація, що циркулює в ній, мала повний еквівалент однією зрозумілою державі мовою. Тобто виникає необхідність МОВНОГО ЕКВІВАЛЕНТУ. Інакше інформаційну сферу не проконтролюєш і не врегулюєш. А інформаційний ринок у часи інформаційних війн - питання безпеки тієї самої держави. І тут без мовного еквіваленту не обійтися. Ба навіть більше - наше суспільство стає повністю інформаційним. Фізичні кордони між державами стираються, славнозвісний Карацупа пішов на пенсію разом зі своїм собакою

1. Захист права власності

2. Захист прав інтелектуальної власності

3. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

4. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

5. Захист прав споживачів в Україні

6. Методи захисту прав суб’єктів господарювання
7. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
8. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

9. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

10. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

11. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

12. Захист інтелектуальної власності

13. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

14. Право колективної власності

15. Право власності на землю

16. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

18. Право власності

19. Право власності в цивільному праві

20. Право власності на землю

21. Право власності на нерухоме майно

22. Право інтелектуальної власності
23. Право приватної власності за законодавством України
24. Право спільної власності

25. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

26. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

27. Юрисдикційні форми захисту авторських прав

28. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

29. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

30. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

31. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

32. Приватизація як засіб припинення державної власності

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

34. Відносини власності: їх типи і форми

35. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

36. Страховий захист в сільському господарстві

37. Способи захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій

38. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві
39. Застосування засобів індивідуального захисту
40. Захист від виробничих вібрацій

41. Захист довкілля від іонізуючого випромінювання

42. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

43. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

44. Інтегрований захист озимої пшениці

45. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

46. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

47. Основи бойового застосування військ РХБ захисту

48. Захист населення при аваріях на хімічно-небеспечних об’єктах

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

49. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

50. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

51. Еволюція інтелектуальної власності

52. Організація захисту державної таємниці в Росії

53. Основні поняття авторського права

54. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
55. Поняття злочину у кримінальному праві України
56. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

57. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

58. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

59. Поняття та система принципів трудового права

60. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

61. Поняття, функції та система трудового права України

62. Правове регулювання відносин комунальної власності

63. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

64. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Система соціального захисту в Україні

66. Юридичні методи захисту ноу-хау

67. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

68. Система захисту інформації в Російській Федерації

69. Захист від несанкціонованого доступу

70. Захист інформації
71. Захист программного забезпечення
72. Захист файлів від запису

73. Захист інформації в телефонних лініях

74. Налагодження пристроїв релейного захисту та автоматики

75. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

76. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

77. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

78. Дисертація: вимоги до написання та захист

79. Режим роботи та захист трансформаторів

80. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

81. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

82. Соціальний захист дітей-сиріт

83. Структура системи соціального захисту населення і політики України

84. Управління праці і соціального захисту населення

85. Види захисту промислових пристроїв від перенапружень

86. Захист інформації у колах, що проводять струм
87. Струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань
88. Захист інноваційних фінансових послуг

89. Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

90. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

91. Право лісокористування, поняття та види

92. Інженерний захист природного довкілля

93. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

94. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

95. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

96. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Формування системи соціального захисту в Україні

98. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

99. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.