Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТВступ Розділ І Поняття та характеристика договору перевезення пасажирів та багажу 1.1 Загальні засади перевезення пасажирів та багажу 1.2 Поняття договору перевезення пасажирів та багажу 1.3 Зміст договору та порядок виконання 1.4 Сторони договору перевезення пасажирів та багажу їх правовий статус 1.5 Форма договору перевезення пасажирів та багажу 1.6 Особливості правовідносин перевезення Розділ ІІ Особливості перевезення пасажирів різними видами транспорту 2.1 Перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом 2.2 Перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом 2.3 Перевезення пасажирів та багажу внутрішньоводним і морським транспортом 2.4 Перевезення пасажирів та багажу авіаційним транспортом 2.5 Особливості перевезення небезпечних вантажів Розділ ІІІ Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу 3.1 Загальна характеристика цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань 3.2 Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом 3.3 Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом 3.4 Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу внутрішньоводним і морським транспортом 3.5 Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу авіаційним транспортом 3.6 Звільнення перевізника від відповідальності Висновки СПИСОК використаних джерел ВступУ всіх країнах світу транспорт є однією з важливих галузей народного господарства та складовою частиною міжлюдських стосунків. Сам процес перевезень не виробляє нового продукту, але виступає як сполучна ланка між підприємствами, сприяючи функціонуванню інших галузей економіки, розв'язанню соціальних задач, раціональному та гнучкому використанню виробничих сил, забезпечуючи обороноздатність країни. Тому державна політика становлення та розвитку транспортного комплексу України передбачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності та входження транспортного комплексу України до європейської і світової транспортної системи. За договором про перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу — також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання багажу особі; пасажир зобов'язаний сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу — і за його перевезення (910 ЦК України). Перевезення пасажирів здійснюється залізничним, річковим, морським, повітряним та автомобільним транспортом, а в містах — метрополітеном, трамваями і тролейбусами. Існують автомобільні приміські, міжміські перевезення пасажирів та міські автобусні, а також перевезення маршрутними та вантажопасажирськими таксомоторами. Перевезення за плату пасажирів та їхніх речей громадянами, які здійснюють їх епізодично, регулюються нормами про договір підряду, а не правилами транспортного законодавства.

Роль і значення транспорту закріплено статтею 1 Закону України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р., в якій визначається, що транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва, яка покликана задовольнити потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Отже, законодавець визначає транспорт як важливу галузь суспільного виробництва, що перебуває у тісній взаємодії з промисловістю; енергетичним, агропромисловим, будівельним і торговельним комплексом; зв'язком; житловим господарством, побутовим обслуговуванням населення; сферою використання й охорони природних ресурсів тощо. У кожній з перерахованих галузей є окремі специфічні матеріальні умови виробництва, технологічні процеси, структура підприємств, особовий склад працівників і т. ін. На сьогоднішній час чи не найпоширеніша функція транспорту полягає у перевезенні пасажирів. Щорічно обсяги перевезення пасажирів збільшуються на таких видах транспорту, як автомобільний, залізничний, відновлює свої можливості за рахунок покращення матеріальної та технічної бази річковий, морський та авіаційний транспорт. На даний момент вважається, що для задоволення потреб у перевезенні пасажирів та багажу необхідні транспортні засоби й комплекси, які мають бути побудовані й повинні перебувати у відповідному технічному стані, своєчасне впровадження заходів технічного переозброєння і передових методів з вдосконалення всіх ланок транспортної системи. Досягнення стратегічних результатів, які повинна забезпечувати транспортна система, залежить від виконання вищезазначених завдань. Сьогодні в Україні транспортний комплекс має свою організаційну структуру. За Законом України «Про транспорт» (розділі II, ст. 21) у нашій країні сформована Єдина транспортна система, яка охоплює всі види державного, колективного й приватного транспорту, транспортно-технічні засоби, рухомий склад, структури управління на кожному виді транспорту та соціально-економічного забезпечення. Підтвердженням цьому є статті 22—40 зазначеного вище Закону. Так, стаття 22 визначає склад залізничного транспорту, до якого входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізниці, шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи й організації незалежно від форм власності, що забезпечують його діяльність і розвиток. Подібні статті визначають інші складники транспорту. Необхідно зазначити, що в юридичній літературі вважається - транспортні правовідносини мають всі ознаки цивільно-правових відносин, які врегульовані нормами цивільного права на підставах договору перевезень. Враховуючи формування нових економічних відносин, створення стабільної та незалежної ринкової інфраструктури на сьогоднішній день повинні бути актуальними питання подальшого розвитку транспортної системи, збільшення обсягів перевезень, в тому числі і пасажирів, що забезпечить наповнюваність державного та місцевих бюджетів.

На сьогоднішній час транспортне право України тільки починає відокремлюватись в самостійну галузь права. У зв’язку з цим в юридичній літературі майже немає робот, які б висвітлювали основні принципи діяльності та правового регулювання транспорту. Актуальність теми. Полягає в тому, що утворення України та становлення її як демократичної, правової, соціальної держави стало результатом втілення багатовікових традицій державотворення українського народу. Подальший державний розвиток обумовлює необхідність удосконалення державної політики у сфері перевезень. Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Без відносин у сфері перевезення був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для якого необхідні зв'язки щодо постачання сировини і продукції. В якості об’єкту дослідження в роботі взяте чинне законодавство України про транспорт та договірні відносини, а також деякі праці юристів в галузі транспортного, цивільного, господарського права, серед яких можна назвати таких, як: Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., О.В. Дзеру, Н.С. Кузнєцову, О.А.Підопригору, Д.В.Боброву, С.М. Приступу, Сергєєва А.П., Толстого Ю.К., Корнєєва С.М., Братуся С. Н., Попова Ю.А., Маслова В.Ф.та ін. Мета роботи полягає в аналізі основних правових положень одного із інститутів транспортного права – перевезення пасажирів та багажу. Головні завдання – проаналізувати нормативно-правову базу перевезень пасажирів різними видами транспорту, окреслити основні напрями її систематизації. Робота побудована таким чином, щоб максимально виконати поставлені завдання. У зв’язку із цим: спочатку буде дано характеристику правових відносин, які виникають під час перевезення пасажирів різними видами транспорту і які оформлені відповідними цивільними договорами, будуть виділені основні права та обов’язки сторін в цих відносинах. Потім будуть виділені основні підстави юридичної відповідальності за порушення договорів перевезення пасажирів та багажу, а також підняті основні актуальні проблеми, що виникли сьогодні в діяльності транспортної системи України. В роботі використані різноманітні наукові загальні та спеціальні методи, такі як: логічний, порівняльний, історичний, методи синтезу та аналізу та ін. Розділ І Поняття та характеристика договору перевезення пасажирів та багажу 1.1 Загальні засади перевезення пасажирів та багажуЗміст спеціальної правоздатності деяких підприємств становить виробнича діяльність з надання послуг. Одні послуги являють собою результат певних видів діяльності або праці (споживні вартості) і втілюються у товарах, інші, навпаки, не залишають реальних результатів, які б існували окремо від виконавців цих послуг. Головною особливістю договорів про надання послуг, на відміну від договорів про виконання робіт, є те, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, яка надає послуги.

Однако подавляющее большинство стран еще не освободилось в этом отношении от традиции средневековья. Подход средневековых правителей христианской Европы к евреям был в основном всюду тождествен; даже {427} положение евреев в странах ислама базировалось на тех же принципах: дискриминация евреев по религиозным мотивам; лишение их политических прав; ограничительные меры в хозяйственной деятельности и даже в повседневной жизни. Целью этих мер, не всегда, впрочем, последовательно проводившихся, было унижение евреев, в соответствии с явно выраженными постановлениями христианской церкви и учением ислама. Однако в средневековом обществе действовал также ряд факторов, облегчивших евреям их существование. В эту эпоху в большинстве государств не было единого законодательства, обязательного для всех граждан, и правовое положение каждой отдельной личности во многом зависело от ее принадлежности к тому или иному сословию или слою населения. Статус дворянина в корне отличался от статуса горожанина или крестьянина; да и сами горожане делились на группы, права которых формировались в рамках традиционных или дарованных им правителями привилегий

1. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

2. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя

4. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации

5. Правовое положение российских военных баз на территории стран СНГ

6. Правовое положение иностранных граждан в России
7. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
8. Правовое положение рабов. Колоны

9. Основные правовые системы современности

10. Основные правовые семьи мира

11. Правовое положенние лиц, отбывающих наказание

12. Правовое положение осужденных к наказаниям без изоляции от общества

13. Правовое положение Улуса Джучи в Монгольской империи 1224-1269 гг.

14. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев

15. Принципы воспитания, как основные теоретические положения процесса воспитания, и их характеристика.

16. Правовое положение лицензирования

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Правовое положение государственных и муниципальных предприятий

18. Правовое положение лица, владеющего имуществом в течение срока приобретательной давности

19. Правовое положение римских граждан

20. Правовое положение военнослужащих

21. Правовое положение иностранных граждан в РФ

22. Правовое положение юридиеских лиц в международном частном праве
23. Правовое положение органов внутренних дел
24. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

25. Правовое положение Акционерного Общества

26. Основные правовые системы современности

27. Классическая школа и ее основные теоретические положения

28. Правовое положение участников рынка ценных бумаг

29. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

30. Правовое положение Федерального агентства правительственной связи и информации

31. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов

32. Правовое положение иностранных граждан в РФ

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Правовое положение хозяйственных объединений (Украина)

34. Правовое положение АО

35. Правовое положение акционерного общества

36. Гражданско-правовое положение производственных кооперативов

37. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

38. Гражданско-правовое положение иностранцев
39. Правовое положение осужденных
40. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

41. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

42. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

43. Гражданско-правове положение биржи

44. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя в России

45. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

46. Гражданско-правовое положение органов местного самоуправления

47. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

48. Основные правовые системы современности

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Основные правовые характеристики Монголии

50. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих уголовные наказания

51. Правовий стан вільних та рабів у античній державі

52. Правовое положение Госдумы

53. Правовое положение женщин в современной Индии

54. Правовое положение и организационное построение ОВД
55. Правовое положение иностранных участников в гражданском процессе
56. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации

57. Правовое положение коммерческих организаций

58. Правовое положение кооперативных организаций в РФ

59. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств

60. Правовое положение личности в государстве

61. Правовое положение мировых судей в судебной системе РФ

62. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью

63. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью как юридического лица

64. Правовое положение общественных организаций

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Правовое положение персонала Федеральной службы исполнения наказаний РФ

66. Правовое положение рабов. Правовые способы возникновения рабства

67. Правовое положение свидетелей

68. Правовое положение третьих лиц в гражданском процессе РФ

69. Правовое положение Федеральной службы охраны РФ

70. Правовое положение церкви в XV-XVI веках
71. Правовое положение, порядок и особенности прохождения службы в органах внутренних дел
72. Юридическая конструкция правового положения

73. Основные правовые принципы охраны здоровья населения в республике Беларусь

74. Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике Беларусь

75. Основные концептуальные положения современного международного менеджмента

76. Правовое положение профсоюзов в сфере труда

77. Основні поняття і положення теорії надійності

78. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

79. Правовое положение зон чрезвычайной экологической ситуации

80. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

81. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

82. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

83. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

84. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

85. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

86. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
87. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов
88. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

89. Правовое государство - сущность и основные черты

90. Основные положения консервативной модели общественного развития России

91. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

92. Основные положения Таможенного кодекса Российской Федерации и дополнения к нему

93. Основные положения экономической программы развития России с 2000 до 2010 года

94. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

95. Основные положения концепции Соссюра

96. Основные положения очищения организма

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

97. Процес управління та його основні стадії

98. Правовой статус субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке

99. Основные положения Специальной теории относительности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.